Vaše mnenje je za nas pomembno! Sodelujte v naši raziskavi in si zagotovite priložnost za nagrado.

Pravilnik o zasebnosti

Nastavitve zasebnosti

Varstvo podatkov

Uvod in pregled

To izjavo o varstvu podatkov (različica 05/31/2022-111766445) smo napisali, da bi vam v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 in veljavne nacionalne zakonodaje, katere osebne podatke (na kratko podatke) kot odgovorna oseba - in podatke obdelovalcev, ki smo jih naročili (npr. ponudnikov) - obdelujemo, jih bomo obdelovali v prihodnje in kakšne pravne možnosti imate. Uporabljene izraze je treba razumeti kot spolno nevtralne.
Na kratko: Izčrpno vas obveščamo o podatkih, ki jih obdelujemo o vas.

Izjave o zasebnosti so običajno zelo tehnične in uporabljajo pravni žargon. Namen te izjave o varstvu podatkov pa je čim bolj preprosto in pregledno opisati najpomembnejše stvari. Kolikor je to mogoče, je treba upoštevati tehnične so tehnični izrazi razloženi na bralcu prijazen način. na način, povezave do nadaljnjih informacij in so na voljo grafike.se uporabljajo. Tako vas v jasnem in preprostem jeziku obveščamo, da osebne podatke v okviru svojih poslovnih dejavnosti obdelujemo le, če obstaja ustrezna pravna podlaga. To zagotovo ni mogoče, če podate čim bolj jedrnate, nejasne in pravno-tehnične izjave, kot so pogosto standardne na internetu, ko gre za varstvo podatkov. Upam, da se vam bodo naslednja pojasnila zdela zanimiva in poučna ter da boste v njih našli informacije, ki jih še niste poznali.
Če imate še vedno vprašanja, vas prosimo, da se obrnete na odgovorno osebo, navedeno spodaj ali v odtisu, da sledite navedenim povezavam in si ogledate dodatne informacije na spletnih mestih tretjih oseb. Naše kontaktne podatke seveda najdete tudi v odtisu.

področje uporabe

Ta izjava o varstvu podatkov velja za vse osebne podatke, ki jih obdelujemo v podjetju, in za vse osebne podatke, ki jih podjetja (obdelovalci) obdelujejo po našem naročilu. Z osebnimi podatki mislimo na podatke zapisane v 4. členu (1) GDPR, kot so ime in priimek osebe, njen elektronski naslov in poštni naslov. Obdelava osebnih podatkov zagotavlja, da lahko ponujamo in zaračunavamo svoje storitve in izdelke, tako na spletu kot zunaj njega. Področje uporabe te politike zasebnosti vključuje:

 • vse spletne predstavitve (spletna mesta, spletne trgovine), ki jih upravljamo.
 • Nastopi v družabnih medijih in e-poštna komunikacija
 • mobilne aplikacije za pametne telefone in druge naprave

Na kratko: Izjava o varstvu podatkov velja za vsa področja, na katerih se v podjetju strukturirano obdelujejo osebni podatki prek navedenih kanalov. Če z vami sklenemo pravno razmerje zunaj teh kanalov, vas bomo o tem po potrebi obvestili posebej.

pravne podlage

V naslednji izjavi o varstvu podatkov vam zagotavljamo pregledne informacije o pravnih načelih in predpisih, tj. pravni podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki nam omogočajo obdelavo osebnih podatkov.
Kar zadeva zakonodajo EU, se sklicujemo na UREDBO (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016. To Splošno uredbo EU o varstvu podatkov lahko seveda preberete na spletu na portalu EUR-Lex, ki je vstopna točka za EU -pravo, glejte https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679 .

Vaše podatke obdelujemo le, če velja vsaj eden od naslednjih pogojev:

 1. Soglasje (6.člen (1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov): Dali ste nam soglasje za obdelavo podatkov za določen namen. Primer je shranjevanje podatkov, ki ste jih vnesli v kontaktni obrazec.
 2. Pogodba (6. člen (1)(b) GDPR): Da bi izpolnili pogodbo ali predpogodbene obveznosti z vami, obdelujemo vaše podatke. Če na primer z vami sklenemo prodajno pogodbo, potrebujemo predhodne osebne podatke.
 3. Pravna obveznost (točka c prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov): Vaše podatke obdelujemo, če smo podvrženi zakonski obveznosti. Na primer, po zakonu moramo hraniti račune za vodenje računovodstva. Ti običajno vsebujejo osebne podatke.
 4. Zakoniti interesi (6. člen (1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov): V primeru zakonitih interesov, ki ne omejujejo vaših temeljnih pravic, si pridržujemo pravico do obdelave osebnih podatkov. Določene podatke moramo na primer obdelati, da lahko varno in gospodarno upravljamo naše spletno mesto. Ta obdelava je torej zakoniti interes.

Drugi pogoji, kot so zaznavanje posnetkov v javnem interesu in izvrševanje javnih pooblastil ter zaščita javnega interesa, za nas običajno ne veljajo. Če je takšna pravna podlaga ustrezna, bo navedena na ustreznem mestu.

Poleg uredbe EU se uporabljajo tudi nacionalni zakoni:

 • Na spletnem mestu Avstrija je to zvezni zakon o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov ( Zakon o varstvu podatkov ), DSG na kratko .
 • Na spletnem mestu Nemčija , je Zvezni zakon o varstvu podatkov , BDSG na kratko , se uporablja .

Če veljajo drugi regionalni ali nacionalni zakoni, vas bomo o njih obvestili v naslednjih razdelkih.

Kontaktni podatki odgovorne osebe

Če imate kakršna koli vprašanja o varstvu podatkov ali obdelavi osebnih podatkov, spodaj najdete kontaktne podatke odgovorne osebe ali urada:
Hernalser Gurtel 1/12
1170 Dunaj
Avstrija

E-naslov: mail@patchbox.com
Telefon: +43 1 99 71 960
Poslovni register: FN427923z Kraj sedeža
pristojnost: Dunajsko gospodarsko sodišče, Dunaj
Gospodarska zbornica ID za DDV: ATU69285917

Elektronska pošta: mail@patchbox.com
Telefon: +4319971960
Odtis: https://patchbox.com/imprint/

trajanje shranjevanja

Splošno merilo je, da osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov. To pomeni, da osebne podatke izbrišemo takoj, ko razlog za obdelavo podatkov ne obstaja več. V nekaterih primerih smo zakonsko obvezani, da določene podatke hranimo tudi po prenehanju prvotnega namena, na primer za računovodske namene.

Če želite, da se vaši podatki izbrišejo, ali prekličete soglasje za obdelavo podatkov, bodo podatki izbrisani v najkrajšem možnem času in pod pogojem, da jih ni treba hraniti.

V nadaljevanju vas bomo obvestili o konkretnem trajanju zadevne obdelave podatkov, če bomo o tem imeli dodatne informacije.

Pravice v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov

V skladu s 13. in 14. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) vas obveščamo o naslednjih pravicah, do katerih ste upravičeni, da bo obdelava podatkov potekala pošteno in pregledno:

 • V skladu s 15. členom GDPR imate pravico do informacij o tem, ali obdelujemo vaše podatke. V tem primeru imate pravico, da prejmete kopijo podatkov in da vas obvestimo o naslednjih informacijah:
  • za kakšen namen izvajamo obdelavo;
  • kategorije, tj. vrste podatkov, ki se obdelujejo;
  • kdo prejme te podatke in če se podatki prenesejo v tretje države, kako je zagotovljena varnost;
  • kako dolgo so podatki shranjeni;
  • obstoj pravice do popravka, izbrisa ali omejitve obdelave in pravice do ugovora obdelavi;
  • da se lahko pritožite nadzornemu organu (povezave do teh organov so na voljo spodaj);
  • izvor podatkov, če jih nismo zbrali od vas;
  • ali se izvaja profiliranje, tj. ali se podatki samodejno ovrednotijo, da se za vas ustvari osebni profil.
 • V skladu s 16. členom GDPR imate pravico do popravka podatkov, kar pomeni, da moramo podatke popraviti, če najdete napake.
 • V skladu s 17. členom GDPR imate pravico do izbrisa ("pravica biti pozabljen"), kar pomeni, da lahko zahtevate izbris svojih podatkov.
 • V skladu s 18. členom GDPR imate pravico do omejitve obdelave, kar pomeni, da lahko podatke le shranimo, ne smemo pa jih več uporabljati.
 • V skladu s 19. členom GDPR imate pravico do prenosljivosti podatkov, kar pomeni, da vam lahko na zahtevo posredujemo vaše podatke v običajni obliki.
 • V skladu s 21. členom GDPR imate pravico do ugovora, ki bo po uveljavitvi povzročila spremembo obdelave.
  • Če je obdelava vaših podatkov skladna s točko (e), prvega pododstavka prvega odstavka 6.člena (javni interes, izvajanje javne oblasti) ali s točko (f), prvega pododstavka prvega odstavka 6. člena (zakoniti interes), lahko obdelavi ugovarjate. Nato bomo v najkrajšem možnem času preverili, ali lahko temu ugovoru zakonito ugodimo.
  • Če se podatki uporabljajo za neposredno oglaševanje, lahko kadar koli ugovarjate tej vrsti obdelave podatkov. Po tem vaših podatkov ne smemo več uporabljati za neposredno trženje.
  • Če se podatki uporabljajo za profiliranje, lahko kadar koli ugovarjate tej vrsti obdelave podatkov. Po tem vaših podatkov ne smemo več uporabljati za profiliranje.
 • V skladu s 22. členom GDPR imate lahko pravico, da za vas ne velja odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi (npr. profiliranje).
 • V skladu s 77. členom GDPR imate pravico do pritožbe. To pomeni, da se lahko kadar koli pritožite pri organu za varstvo podatkov, če menite, da obdelava osebnih podatkov krši GDPR.

Na kratko: imate pravice - ne oklevajte in se obrnite na zgoraj navedeno odgovorno osebo!

Če menite, da obdelava vaših podatkov krši zakonodajo o varstvu podatkov ali da so bile vaše pravice do varstva podatkov kršene na kakršen koli drug način, se lahko pritožite nadzornemu organu. To je avstrijski organ za varstvo podatkov, katerega spletna stran je na naslovu https://www.dsb.gv.at/ . V Nemčiji je pooblaščenec za varstvo podatkov za vsako zvezno deželo. Za več informacij se lahko obrnete na Zveznega pooblaščenca za varstvo podatkov in svobodo obveščanja (BfDI) . Za naše podjetje je pristojen naslednji lokalni organ za varstvo podatkov:

Prenos podatkov v tretje države

Podatke v države zunaj EU (tretje države) prenašamo ali obdelujemo le, če se strinjate s to obdelavo, če to zahteva zakon ali je pogodbeno potrebno, v vsakem primeru pa le v obsegu, ki je splošno dovoljen. V večini primerov je vaše soglasje najpomembnejši razlog, da podatke obdelujemo v tretjih državah. Obdelava osebnih podatkov v tretjih državah, kot so ZDA, kjer številni proizvajalci programske opreme ponujajo storitve in imajo svoje strežniške lokacije, lahko pomeni, da se osebni podatki obdelujejo in shranjujejo na nepričakovane načine.

Izrecno opozarjamo, da po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni varstva za prenos podatkov v ZDA. Obdelava podatkov s strani ameriških storitev (kot je Google Analytics) lahko povzroči, da podatki niso obdelani in shranjeni anonimno. Poleg tega imajo lahko državni organi ZDA dostop do posameznih podatkov. Poleg tega se lahko zgodi, da so zbrani podatki povezani s podatki iz drugih storitev istega ponudnika, če imate ustrezen uporabniški račun. Če je mogoče, poskušamo uporabljati lokacije strežnikov v EU, če je to na voljo.

O prenosu podatkov v tretje države vas bomo podrobneje obvestili na ustreznih mestih te izjave o varstvu podatkov, če to velja.

varnost obdelave podatkov

Za zaščito osebnih podatkov smo uvedli tehnične in organizacijske ukrepe. Kjer je mogoče, osebne podatke šifriramo ali psevdonimiziramo. Na ta način tretjim osebam čim bolj otežimo sklepanje o osebnih podatkih iz naših podatkov.

25. člen GDPR govori o "varstvu podatkov s tehnološko zasnovo in privzetimi nastavitvami, prijaznimi do varstva podatkov", kar pomeni, da je treba vedno misliti na varnost in ustrezno zaščito tako pri programski (npr. obrazci) kot pri strojni opremi (npr. dostop do strežniške sobe). ukrepe. Po potrebi se bomo v nadaljevanju posvetili posebnim ukrepom.

Šifriranje TLS s protokolom https

TLS, šifriranje in https zvenijo zelo tehnično in tudi so. Za varen prenos podatkov po internetu uporabljamo protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure pomeni "varen protokol za prenos hiperteksta").
To pomeni, da je celoten prenos vseh podatkov od vašega brskalnika do našega spletnega strežnika zaščiten - nihče ne more "prisluškovati".

S tem smo uvedli dodatno varnostno raven in upoštevamo varstvo podatkov s tehnološko zasnovo ( 25. člen, prvi odstavek Splošne uredbe o varstvu podatkov ). Z uporabo protokola TLS (Transport Layer Security), ki je šifrirni protokol za varen prenos podatkov po internetu, lahko zagotovimo zaščito zaupnih podatkov.
Uporabo te zaščite prenosa podatkov prepoznate po majhnem simbolu ključavnice. v zgornjem levem kotu brskalnika, levo od spletnega naslova (npr. examplepage.de), in uporabo sheme https (namesto http) kot del našega spletnega naslova.
Če želite izvedeti več o šifriranju, priporočamo, da v Googlu poiščete geslo "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki", da dobite povezave do nadaljnjih informacij.

komunikacija

Povzetek komunikacije
👥 Zajeto: Vsi, ki z nami komunicirajo po telefonu, elektronski pošti ali prek spletnega obrazca
📓 Obdelani podatki: npr. telefonska številka B., ime in priimek, e-poštni naslov, podatki iz vnesenega obrazca. Več podrobnosti o vrsti stika, ki se uporablja v posameznem primeru, lahko najdete
🤝 Namen: Obdelava podatkov za komunikacijo s strankami, poslovnimi partnerji itd.
📅 Obdobje shranjevanja: Trajanje poslovnega primera in zakonskih določb
⚖️ Pravna podlaga: 6.člen (1)(a) SUVP (privolitev), 6. člen (1)(b) SUVP (pogodba), 6.člen 6(1)(f) SUVP (zakoniti interesi)

Če stopite v stik z nami in komunicirate po telefonu, e-pošti ali prek spletnega obrazca, se lahko obdelujejo osebni podatki.

Podatki bodo obdelani za obravnavo in obdelavo vašega vprašanja in s tem povezane poslovne transakcije. Podatki se hranijo toliko časa, kolikor zahteva zakonodaja.

Zajete osebe

Omenjeni postopki veljajo za vse, ki iščejo stik z nami prek komunikacijskih kanalov, ki jih zagotavljamo.

telefon

Če nas pokličete, bodo podatki o klicu shranjeni psevdonimizirano v ustrezni napravi in prav tako pri vašem ponudniku telekomunikacijskih storitev. Poleg tega se lahko podatki, kot sta ime in telefonska številka, pošljejo po e-pošti in shranijo za odgovore na vprašanja. Podatki bodo izbrisani takoj, ko se poslovni primer zaključi in v skladu z zakonskimi zahtevami.

e-pošta

Če z nami komunicirate po e-pošti, se lahko podatki shranijo v ustrezni napravi (računalnik, prenosni računalnik, pametni telefon ...) in na strežniku e-pošte. Podatki bodo izbrisani takoj, ko se poslovni primer zaključi in v skladu z zakonskimi zahtevami.

spletni obrazci

Če z nami komunicirate prek spletnega obrazca, bodo podatki shranjeni na našem spletnem strežniku in po potrebi posredovani na naš e-poštni naslov. Podatki bodo izbrisani takoj, ko se poslovni primer zaključi in v skladu z zakonskimi zahtevami.

pravne podlage

Obdelava podatkov temelji na naslednjih pravnih podlagah:

 • 6. člen, prvi odstavek, točka 1.
 • 6. člen (1)(b) SUVP (pogodba): B. telefonski operater ali pa podatke potrebujemo za dejavnosti pred sklenitvijo pogodbe, kot je npr. B. pripravo ponudbe, obdelavo;
 • 6. člen (1)(f) GDPR (zakoniti interesi): Poizvedbe strank in poslovno komunikacijo želimo izvajati v profesionalnem okviru. Pri tem gre za določene tehnične pripomočke, kot so npr. B. programi za elektronsko pošto, izmenjevalni strežniki in operaterji mobilne telefonije, so potrebne za učinkovito izvajanje komunikacije.

Pogodba o obdelavi naročila (AVV)

V tem poglavju želimo pojasniti, kaj je pogodba o obdelavi podatkov in zakaj je potrebna. Ker je beseda "pogodba o obdelavi naročila" precej zapletena, bomo v besedilu pogosto uporabljali le kratico AVV. Kot večina podjetij tudi mi ne delujemo sami, temveč sami uporabljamo storitve drugih podjetij ali posameznikov. Z vključevanjem različnih podjetij ali ponudnikov storitev se lahko zgodi, da posredujemo osebne podatke v obdelavo. Ti partnerji nato delujejo kot obdelovalci, s katerimi sklenemo pogodbo, tako imenovano pogodbo o obdelavi podatkov (AVV). Najpomembnejše, kar morate vedeti, je

Kdo so obdelovalci?

Kot podjetje in lastnik spletnega mesta smo odgovorni za vse podatke, ki jih obdelujemo od vas. Poleg odgovornih oseb so lahko tudi tako imenovani obdelovalci. To vključuje vsa podjetja ali osebe, ki obdelujejo osebne podatke v našem imenu. Natančneje in v skladu z opredelitvijo GDPR: za obdelovalca se šteje vsaka fizična ali pravna oseba, organ, institucija ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v našem imenu. Obdelovalci so torej lahko ponudniki storitev, kot so ponudniki gostovanja ali storitev v oblaku, ponudniki plačil ali e-novic ali velika podjetja, kot sta Google ali Microsoft.

Za lažje razumevanje terminologije je tukaj pregled treh vlog v GDPR:

zajeta stranka (vi kot stranka ali zainteresirana stranka) → odgovorna oseba (mi kot podjetje in stranka) → obdelovalec (ponudniki storitev, kot so spletni gostitelji ali ponudniki storitev v oblaku)

Vsebina pogodbe o obdelavi naročila

Kot smo že omenili, smo z našimi partnerji, ki delujejo kot obdelovalci, sklenili AVV. V njem je predvsem navedeno, da obdelovalec obdeluje podatke, ki se obdelujejo, izključno v skladu z GDPR. Pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, čeprav se v tem kontekstu tudi elektronska sklenitev pogodbe šteje za "pisno". Obdelava osebnih podatkov poteka le na podlagi pogodbe. Pogodba mora vsebovati naslednje:

 • zavezujoče za nas kot odgovorne
 • Obveznosti in pravice upravljavca
 • Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
 • Vrsta osebnih podatkov
 • Vrsta in namen obdelave podatkov
 • Predmet in trajanje obdelave podatkov
 • Kraj izvajanja obdelave podatkov

Poleg tega pogodba vsebuje vse obveznosti obdelovalca. Najpomembnejše obveznosti so:

 • Ukrepi za zagotavljanje varnosti podatkov
 • sprejeti morebitne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • vodenje registra obdelave podatkov.
 • na zahtevo sodelovati z nadzornim organom za varstvo podatkov.
 • izvede analizo tveganja v zvezi s prejetimi osebnimi podatki.
 • Podobdelovalce je mogoče pooblastiti le s pisnim soglasjem odgovorne osebe.

Videz takšnega AVV si lahko ogledate na https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/eu-dsgvo-mustervertrag-auftragsverarbeitung.html . Tukaj je predstavljena pogodba sample .

piškotki

Piškotki Povzetek
👥 Zajeto: Obiskovalci spletne strani
🤝 Namen: odvisno od posameznega piškotka. Več podrobnosti je na voljo spodaj ali pri proizvajalcu programske opreme, ki nastavlja piškotek.
📓 Obdelani podatki: Odvisno od uporabljenega piškotka. Več podrobnosti je na voljo spodaj ali pri proizvajalcu programske opreme, ki nastavlja piškotek.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od posameznega piškotka, lahko traja od nekaj ur do nekaj let.
⚖️ Pravna podlaga: 6. člen(1)(a) SUVP (privolitev), 6. člen (1)(f) SUVP (zakoniti interesi)

Kaj so piškotki?

Naše spletno mesto uporablja piškotke HTTP za shranjevanje podatkov o uporabniku.
V nadaljevanju pojasnjujemo, kaj so piškotki in zakaj se uporabljajo, da boste bolje razumeli naslednjo izjavo o varstvu podatkov.

Kadar brskate po internetu, uporabljate brskalnik. Znani brskalniki so Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer in Microsoft Edge. Večina spletnih mest v brskalnik shranjuje majhne besedilne datoteke. Te datoteke se imenujejo piškotki.

Nekaj pa ni mogoče zanikati: Piškotki so zelo uporabni mali pomočniki. Skoraj vsa spletna mesta uporabljajo piškotke. Natančneje, to so piškotki HTTP, saj obstajajo tudi drugi piškotki za druga področja uporabe. Piškotki HTTP so majhne datoteke, ki jih naše spletno mesto shrani v vaš računalnik. Te datoteke s piškotki se samodejno shranijo v mapo s piškotki, ki je pravzaprav "možgani" vašega brskalnika. Piškotek je sestavljen iz imena in vrednosti. Pri opredelitvi piškotka je treba navesti tudi enega ali več atributov.

Piškotki shranjujejo nekatere vaše uporabniške podatke, na primer jezik ali osebne nastavitve strani. Ko ponovno obiščete naše spletno mesto, vaš brskalnik posreduje "uporabniške" podatke nazaj na naše spletno mesto. Zahvaljujoč piškotkom naše spletno mesto ve, kdo ste, in vam ponudi nastavitve, ki ste jih vajeni. V nekaterih brskalnikih ima vsak piškotek svojo datoteko, v drugih, kot je Firefox, pa so vsi piškotki shranjeni v eni datoteki.

Spodnja grafika prikazuje možno interakcijo med spletnim brskalnikom, kot je B. Chrome, in spletnim strežnikom. Spletni brskalnik zahteva spletno mesto in od strežnika prejme piškotek, ki ga brskalnik ponovno uporabi, takoj ko je zahtevana druga stran.

Piškotek HTTP Interakcija med brskalnikom in spletnim strežnikom

Obstajajo piškotki prve osebe in piškotki tretje osebe. Piškotke prve osebe ustvarja neposredno naše spletno mesto, piškotke tretjih oseb pa ustvarjajo partnerska spletna mesta (npr. Google Analytics). Vsak piškotek je treba oceniti posebej, saj vsak piškotek shranjuje različne podatke. Tudi čas veljavnosti piškotka je različen, od nekaj minut do nekaj let. Piškotki niso računalniški programi in ne vsebujejo virusov, trojanskih konjev ali drugih "škodljivcev". Piškotki tudi ne morejo dostopati do podatkov v vašem računalniku.

Podatki o piškotkih so lahko na primer videti takole:

Ime: _ga
Vrednost: GA1.2.1326744211.152111766445-9 Purpose
: Razlikovanje obiskovalcev spletnega mesta Veljavnost
datum: 1: po 2 letih

Brskalnik mora podpirati te najmanjše velikosti:

 • Vsaj 4096 bajtov na piškotek
 • Vsaj 50 piškotkov na domeno
 • Skupaj vsaj 3000 piškotkov

Katere vrste piškotkov obstajajo?

Vprašanje, katere piškotke uporabljamo, je odvisno od uporabljenih storitev in je pojasnjeno v naslednjih razdelkih izjave o varstvu podatkov. Na tem mestu želimo na kratko pojasniti različne vrste piškotkov HTTP.

Obstajajo 4 vrste piškotkov:

Bistveni piškotki
Ti piškotki so potrebni za zagotavljanje osnovnih funkcij spletnega mesta. Ti piškotki so na primer potrebni, če uporabnik izdelek položi v nakupovalno košarico, nato pa nadaljuje brskanje po drugih straneh in se šele pozneje odpravi na blagajno. Ti piškotki ne izbrišejo nakupovalne košarice, tudi če uporabnik zapre okno brskalnika.

Funkcionalni piškotki
Ti piškotki zbirajo informacije o vedenju uporabnika in o tem, ali uporabnik prejme sporočila o napakah. Poleg tega se ti piškotki uporabljajo tudi za merjenje časa nalaganja in obnašanja spletnega mesta v različnih brskalnikih.

Ciljni piškotki
Ti piškotki zagotavljajo boljšo uporabniško izkušnjo. Na primer, vnesene lokacije, velikosti pisave ali podatki iz obrazca se shranijo.

Oglaševalski piškotki
Ti piškotki se imenujejo tudi ciljni piškotki. Uporabljajo se za zagotavljanje individualno prilagojenega oglaševanja uporabniku. To je lahko zelo koristno, a tudi nadležno.

Običajno vas ob prvem obisku spletnega mesta vprašamo, katere od teh vrst piškotkov želite dovoliti. Seveda se ta odločitev prav tako shrani v piškotek.

Če želite izvedeti več o piškotkih in se ne izogibate tehnični dokumentaciji, vam priporočamo. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265 zahtevek za komentarje skupine IETF (Internet Engineering Task Force) z naslovom "HTTP State Management Mechanism" (Mehanizem upravljanja stanja HTTP).

Namen obdelave s piškotki

Namen je odvisen od posameznega piškotka. Več podrobnosti je na voljo spodaj ali pri proizvajalcu programske opreme, ki nastavlja piškotek.

Kateri podatki se obdelujejo?

Piškotki so majhni pomočniki za različne naloge. Žal ni mogoče posplošiti, kateri podatki so shranjeni v piškotkih, vendar vas bomo o obdelanih ali shranjenih podatkih obvestili v naslednji izjavi o varstvu podatkov.

Trajanje shranjevanja piškotkov

Obdobje shranjevanja je odvisno od posameznega piškotka in je določeno v nadaljevanju. Nekateri piškotki se izbrišejo po manj kot eni uri, drugi pa lahko ostanejo shranjeni v računalniku več let.

Na čas shranjevanja lahko vplivate tudi sami. Vse piškotke lahko kadar koli ročno izbrišete prek brskalnika (glejte tudi "Pravica do ugovora" spodaj). Poleg tega bodo piškotki, ki temeljijo na privolitvi, izbrisani najkasneje po tem, ko boste umaknili svojo privolitev, pri čemer zakonitost shranjevanja do takrat ostaja nespremenjena.

Pravica do ugovora - kako lahko izbrišem piškotke?

Sami se odločite, kako in ali želite uporabljati piškotke. Ne glede na to, iz katere storitve ali spletnega mesta prihajajo piškotki, imate vedno možnost izbrisati ali deaktivirati piškotke ali jih le delno dovoliti. Na primer, piškotke tretjih oseb lahko blokirate, vse druge piškotke pa dovolite.

Če želite izvedeti, kateri piškotki so bili shranjeni v vašem brskalniku, če želite spremeniti ali izbrisati nastavitve piškotkov, lahko to najdete v nastavitvah brskalnika:

Chrome: Brisanje, omogočanje in upravljanje piškotkov v Chromu

Safari: Upravljanje piškotkov in podatkov o spletnem mestu v Safariju

Firefox: Izbriši piškotke, da odstraniš podatke, ki so jih spletna mesta shranila v tvoj računalnik

Internet Explorer: Brisanje in upravljanje piškotkov

Microsoft Edge: Brisanje in upravljanje piškotkov

Če na splošno ne želite nobenih piškotkov, lahko brskalnik nastavite tako, da vas vedno obvesti, ko bo nastavljen piškotek. Za vsak posamezen piškotek se lahko odločite, ali ga boste dovolili ali ne. Postopek se razlikuje glede na brskalnik. Najbolje je, da navodila poiščete v Googlu z iskalnim izrazom "Delete cookies Chrome" (Izbriši piškotke Chrome) ali "Deactivate cookies Chrome" (Deaktiviraj piškotke Chrome) v primeru brskalnika Chrome.

pravna podlaga

Tako imenovane "smernice za piškotke" veljajo od leta 2009. V njih je navedeno, da je za shranjevanje piškotkov potrebno, da soglasje (6. člen (1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov). V državah EU pa se na te direktive še vedno odzivajo zelo različno. V Avstriji pa je bila ta direktiva implementirana v 96. člen (3) Zakona o telekomunikacijah (TKG). V Nemčiji smernice o piškotkih niso bile implementirane v nacionalno zakonodajo. Namesto tega je bila ta smernica večinoma implementirana v 15. člen (3) Zakona o telemedijih (TMG).

Za piškotke, ki so nujno potrebni, tudi če ni bila dana privolitev, obstajajo zakoniti interesi (6. člen (1)(f) GDPR), ki so v večini primerov ekonomske narave. Obiskovalcem naše spletne strani želimo zagotoviti prijetno uporabniško izkušnjo in nekateri piškotki so za to pogosto nujno potrebni.

Če se uporabljajo piškotki, ki niso nujno potrebni, se to zgodi le z vašim soglasjem. Pravna podlaga za to je 6. člen (1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

V naslednjih razdelkih boste podrobneje obveščeni o uporabi piškotkov, če uporabljena programska oprema uporablja piškotke.

Uvod v spletno gostovanje

Povzetek spletnega gostovanja
👥 Zajeto: Obiskovalci spletne strani
🤝 Namen: profesionalno gostovanje spletnega mesta in varnost delovanja
📓 Obdelani podatki: IP naslov, čas obiska spletnega mesta, uporabljeni brskalnik in drugi podatki. Več podrobnosti je na voljo spodaj ali pri uporabljenem ponudniku spletnega gostovanja.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od posameznega ponudnika, vendar običajno 2 tedna.
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: 6.člen (1) GDPR (zakoniti interesi).

Kaj je spletno gostovanje?

Ko danes obiskujete spletna mesta, se nekatere informacije - vključno z osebnimi podatki - samodejno ustvarijo in shranijo, tudi na tem spletnem mestu. Te podatke je treba obdelovati čim bolj poredko in le z utemeljitvijo. Mimogrede, s spletnim mestom mislimo na celoto vseh spletnih strani v domeni, tj. vse od začetne strani (home page) do zadnje podstrani (kot je ta). Z domeno mislimo na primer na example.de ali example.com.

Ko si želite ogledati spletno mesto v računalniku, tabličnem računalniku ali pametnem telefonu, za to uporabite program, imenovan spletni brskalnik. Verjetno poznate nekaj spletnih brskalnikov: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox in Apple Safari. Na kratko jim pravimo brskalnik ali spletni brskalnik.

Za ogled spletnega mesta se mora brskalnik povezati z drugim računalnikom, v katerem je shranjena koda spletnega mesta: s spletnim strežnikom. Upravljanje spletnega strežnika je zapleteno in dolgotrajno opravilo, zato ga običajno prevzamejo profesionalni ponudniki, ponudniki. Ti ponujajo spletno gostovanje in s tem zagotavljajo zanesljivo in brezhibno shranjevanje podatkov spletnega mesta. Cela vrsta žargona, vendar ostanite z nami, saj bo še bolje!

Osebni podatki se lahko obdelujejo, ko se brskalnik na vašem računalniku (namiznem, prenosnem, tabličnem ali pametnem) poveže ter med prenosom podatkov na spletni strežnik in z njega. Po eni strani vaš računalnik shranjuje podatke, po drugi strani pa mora tudi spletni strežnik nekaj časa shranjevati podatke, da zagotovi pravilno delovanje.

Slika pove več kot tisoč besed, zato je v naslednji grafiki prikazana interakcija med brskalnikom, internetom in ponudnikom gostovanja.

brskalnik in spletni strežnik

Zakaj obdelujemo osebne podatke?

Nameni obdelave podatkov so:

 1. Profesionalno gostovanje spletnih mest in varnost delovanja
 2. ohranjanje operativne in informacijske varnosti.
 3. Anonimno ocenjevanje vedenja pri dostopu za izboljšanje naše ponudbe in po potrebi za kazenski pregon ali uveljavljanje zahtevkov.

Kateri podatki se obdelujejo?

Tudi med obiskom našega spletnega mesta naš spletni strežnik, tj. računalnik, na katerem je shranjeno to spletno mesto, običajno samodejno shranjuje podatke, kot so

 • celoten spletni naslov (URL) obiskana spletna mesta
 • Brskalnik in različica brskalnika (npr. Chrome 87)
 • uporabljen operacijski sistem (npr. Windows 10).
 • naslov (URL) predhodno obiskane strani (URL napotitelja) (npr. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichkommen/ )
 • ime gostitelja in naslov IP naprave, iz katere se dostopa (npr. COMPUTERNAME in 194.23.43.121)
 • Datum in ura
 • v datotekah, tako imenovanih dnevniških datotekah spletnega strežnika.

Kako dolgo so podatki shranjeni?

Navedeni podatki se praviloma hranijo dva tedna, nato pa se samodejno izbrišejo. Teh podatkov ne posredujemo naprej, vendar ne moremo izključiti, da bodo te podatke v primeru nezakonitega ravnanja pregledali organi.

Na kratko: vaš obisk zabeleži naš ponudnik (podjetje, ki upravlja našo spletno stran na posebnih računalnikih (strežnikih)), vendar vaših podatkov ne posreduje brez vašega soglasja!

pravna podlaga

Zakonitost obdelave osebnih podatkov v okviru spletnega gostovanja izhaja iz 6.člena (1)(f) GDPR (varstvo zakonitih interesov), saj je uporaba profesionalnega gostovanja pri ponudniku potrebna, da je podjetje varno in uporabniku prijazno na internetu ter da lahko po potrebi izvaja napade in zahtevke iz tega naslova.

Med nami in ponudnikom gostovanja je običajno sklenjena pogodba za obdelavo naročil v skladu s 28. členom (f) GDPR, ki zagotavlja skladnost z varstvom podatkov in zagotavlja varnost podatkov.

Politika zasebnosti družbe Hetzner

Za svoje spletno mesto uporabljamo družbo Hetzner, vključno s ponudnikom spletnega gostovanja. Ponudnik storitev je nemško podjetje Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Nemčija. Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo podjetja Hetzner, lahko najdete v izjavi o varstvu podatkov na naslovu https://www.hetzner.com/de/legal/privacy-policy .

Pogodba o obdelavi naročil (AVV) Hetzner

S podjetjem Hetzner smo v skladu s 28.členom GDPR sklenili pogodbo o obdelavi naročila (AVV). O tem, kaj natančno je AVV in predvsem kaj mora vsebovati AVV, si lahko preberete v našem splošnem razdelku "Pogodba o obdelavi naročila (AVV)".

Ta pogodba je zakonsko obvezna, ker družba Hetzner obdeluje osebne podatke v našem imenu. To pojasnjuje, da lahko družba Hetzner obdeluje le podatke, ki jih od nas prejmete v skladu z našimi navodili, in mora ravnati v skladu z GDPR. Povezavo do pogodbe o obdelavi naročila (AVV) najdete na naslovu https://docs.hetzner.com/de/general/general-terms-and-conditions/data-privacy-faq/ .

Pravilnik o zasebnosti API za konverzije v Facebooku

Na našem spletnem mestu uporabljamo Facebook Conversions API, orodje za sledenje dogodkom na strani strežnika. Ponudnik storitev je ameriško podjetje Meta Platforms Inc. Podjetje Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska) je odgovorno za evropsko območje.

Facebook vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni varstva za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Facebook uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= 46. člen (2) in (3) GDPR) kot podlago za obdelavo podatkov s strani prejemnikov s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses - SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU, njihov namen pa je zagotoviti, da so vaši podatki skladni z evropskimi standardi varstva podatkov tudi v primeru prenosa v tretje države (npr. ZDA) in shranjevanja v njih. S temi klavzulami se Facebook zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov spoštoval evropske standarde varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogoji obdelave podatkov v Facebooku, ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam, so na voljo na https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo vmesnika Facebook Conversions API, najdete v pravilniku o zasebnosti na https://www.facebook.com/about/privacy .

Pravilnik o zasebnosti piškotkov v Facebooku

Na našem spletnem mestu uporabljamo Facebookov piksel iz Facebooka. Na našem spletnem mestu imamo za to nameščeno kodo. Facebook piksel je delček kode JavaScript, ki naloži zbirko funkcij, s katerimi lahko Facebook spremlja vaša uporabniška dejanja, če ste na naše spletno mesto prišli prek oglasov na Facebooku. Ko na primer kupite izdelek na našem spletnem mestu, se sproži piksel Facebook in shrani vaša dejanja na našem spletnem mestu v enega ali več piškotkov. Ti piškotki Facebooku omogočajo, da primerja vaše uporabniške podatke (podatke o stranki, kot so naslov IP, ID uporabnika) s podatki v vašem Facebookovem računu. Nato Facebook te podatke ponovno izbriše. Zbrani podatki so anonimni in jih ne moremo pregledati, uporabljamo pa jih lahko le v okviru oglaševanja.

Svoje storitve in izdelke želimo pokazati le tistim, ki jih resnično zanimajo. S pomočjo Facebookovih pikslov lahko naše oglaševalske ukrepe bolje prilagodimo vašim željam in interesom. Na ta način bodo uporabniki Facebooka (če so dovolili prilagojeno oglaševanje) videli ustrezno oglaševanje. Poleg tega Facebook zbrane podatke uporablja za namene analize in lastne oglase.

V nadaljevanju vam prikazujemo piškotke, ki so bili nastavljeni z vključitvijo Facebookovih pikslov na testni strani. Upoštevajte, da so to le primeri piškotkov. Glede na interakcijo na našem spletnem mestu se nastavijo različni piškotki.

Ime: _fbp
Vrednost: fb.1.1568287647279.257405483-6111766445-7 Purpose
: Ta piškotek uporablja Facebook za prikazovanje oglaševalskih izdelkov.
Datum veljavnosti: po 3 mesecih

Ime: fr
Vrednost: fr Bdeiuf...1.0.Bdeiuf.
Namen: Ta piškotek se uporablja za zagotavljanje pravilnega delovanja piksla Facebook.
Datum veljavnosti: po 3 mesecih

Ime: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062111766445-3
Vrednost: Ime: Ime avtorja Namen
: Ta piškotek shranjuje besedilo in ime uporabnika, ki pusti komentar, na primer.
Datum veljavnosti: Po 12 mesecih

Ime: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Vrednost: (URL avtorja) Namen: https%3A%2F%2Fwww.testseite...%2F (URL avtorja)
: Ta piškotek shranjuje URL spletnega mesta, ki ga uporabnik vnese v besedilno polje na našem spletnem mestu.
Datum poteka veljavnosti: po 12 mesecih

Ime: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Vrednost: Avtorjev e-poštni naslov Namen
: Ta piškotek shrani elektronski naslov uporabnika, če ga je ta navedel na spletnem mestu.
Datum veljavnosti: Po 12 mesecih

Opomba: Zgoraj omenjeni piškotki se nanašajo na vedenje posameznega uporabnika. Sprememb na Facebooku ni mogoče nikoli izključiti, zlasti pri uporabi piškotkov.

Če ste prijavljeni v Facebook, lahko sami spremenite nastavitve za oglase na https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/ . Če niste uporabnik Facebooka, lahko svoje spletno oglaševanje, ki temelji na uporabi, načeloma upravljate na https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/?tid=111766445 . Tam imate možnost deaktivirati ali aktivirati ponudnike.

Facebook vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni varstva za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Facebook uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= 46. člen (2) in (3) GDPR) kot podlago za obdelavo podatkov s strani prejemnikov s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses - SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU, njihov namen pa je zagotoviti, da so vaši podatki skladni z evropskimi standardi varstva podatkov tudi v primeru prenosa v tretje države (npr. ZDA) in shranjevanja v njih. S temi klavzulami se Facebook zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov spoštoval evropske standarde varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogoji obdelave podatkov v Facebooku, ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam, so na voljo na https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Če želite izvedeti več o Facebookovem pravilniku o zasebnosti, vam priporočamo lasten pravilnik o zasebnosti na https://www.facebook.com/policy.php .

Facebookovo samodejno napredno ujemanje Politika zasebnosti

Aktivirali smo tudi funkcijo samodejnega naprednega ujemanja, ki je del funkcije piksla Facebook. Ta funkcija piksla nam omogoča, da Facebooku kot dodatne informacije pošljemo hashirano e-pošto, ime, spol, mesto, državo, poštno številko in datum rojstva ali telefonsko številko, če ste nam te informacije posredovali. Ta aktivacija nam omogoča, da oglaševalske kampanje na Facebooku še natančneje prilagodimo ljudem, ki jih zanimajo naše storitve ali izdelki.

Pravilnik o zasebnosti storitve Google Analytics

Povzetek pravilnika o zasebnosti storitve Google Analytics
👥 Zajeto: Obiskovalci spletne strani
🤝 Namen: Vrednotenje informacij o obiskovalcih za optimizacijo spletnega mesta.
📓 Obdelani podatki: Statistični podatki o dostopu, ki vključujejo podatke, kot so lokacije dostopa, podatki o napravi, trajanje in čas dostopa, vedenje pri navigaciji, vedenje pri klikih in naslovi IP. Več podrobnosti je na voljo v nadaljevanju te izjave o varstvu podatkov.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenih lastnosti
⚖️ Pravna podlaga: 6. člen (1)(a) SUVP (privolitev), 6. člen (1)(f) SUVP (zakoniti interesi)

Kaj je Google Analytics?

Na našem spletnem mestu uporabljamo orodje za sledenje analizi Google Analytics (GA) ameriškega podjetja Google Inc. Podjetje Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska) je odgovorno za vse Googlove storitve v Evropi. Google Analytics zbira podatke o vaših dejanjih na našem spletnem mestu. Če na primer kliknete na povezavo, se to dejanje shrani v piškotek in pošlje v Google Analytics. Poročila, ki jih prejmemo iz storitve Google Analytics, nam omogočajo, da naše spletno mesto in storitve bolje prilagodimo vašim potrebam. V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili orodje za sledenje, predvsem pa vas obvestili o tem, kateri podatki se shranjujejo in kako lahko to preprečite.

Google Analytics je orodje za sledenje, ki se uporablja za analizo prometa na našem spletnem mestu. Za delovanje orodja Google Analytics je v kodo našega spletnega mesta vgrajena koda za sledenje. Ko obiščete naše spletno mesto, ta koda beleži različna dejanja, ki jih opravite na našem spletnem mestu. Ko zapustite naše spletno mesto, se ti podatki pošljejo v strežnike Google Analytics in se tam shranijo.

Google obdeluje podatke, mi pa prejemamo poročila o vašem uporabniškem vedenju. Ta poročila lahko vključujejo naslednje:

 • Poročila ciljnih skupin: S poročili o ciljnih skupinah bolje spoznamo svoje uporabnike in natančneje vemo, kdo se zanima za naše storitve.
 • Oglasna poročila: Poročila o oglasih nam omogočajo lažje analiziranje in izboljšanje našega spletnega oglaševanja.
 • Poročila o pridobitvah: Poročila o pridobivanju nam zagotavljajo koristne informacije o tem, kako k naši storitvi pritegniti več ljudi.
 • Poročila o vedenju: Tu izvemo, kako komunicirate z našim spletnim mestom. Razumemo lahko, katero pot izberete na našem spletnem mestu in katere povezave kliknete.
 • Poročila o pretvorbi: Konverzija je proces, v katerem na podlagi tržnega sporočila izvedete želeno dejanje. Na primer, ko iz navadnega obiskovalca spletnega mesta postanete kupec ali naročnik novic. Ta poročila nam omogočajo, da izvemo več o tem, kakšen odmev imajo naši marketinški ukrepi pri vas. Na ta način želimo povečati stopnjo konverzije.
 • Poročila v realnem času: Tu vedno takoj vemo, kaj se dogaja na našem spletnem mestu. Vidimo lahko na primer, koliko uporabnikov trenutno bere to besedilo.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo Google Analytics?

Naš cilj na tem spletnem mestu je jasen: ponuditi vam želimo najboljše možne storitve. Statistični podatki in podatki iz orodja Google Analytics nam pomagajo pri doseganju tega cilja.

Statistično ovrednoteni podatki nam dajejo jasno sliko o prednostih in slabostih našega spletnega mesta. Po eni strani lahko naše spletno mesto optimiziramo, da ga bodo zainteresirane osebe lažje našle v Googlu. Po drugi strani pa nam podatki pomagajo bolje razumeti vas kot obiskovalce. Tako natančno vemo, kaj moramo na našem spletnem mestu izboljšati, da vam lahko ponudimo najboljše možne storitve. Podatki nam pomagajo tudi pri bolj individualnem in stroškovno učinkovitem izvajanju oglaševalskih in trženjskih ukrepov. Konec koncev je smiselno, da svoje izdelke in storitve predstavljamo le ljudem, ki jim je mar.

Katere podatke shranjuje Google Analytics?

Google Analytics s kodo za sledenje ustvari naključni, edinstven ID, ki je povezan s piškotkom vašega brskalnika. Tako vas Google Analytics prepozna kot novega uporabnika. Ob naslednjem obisku našega spletnega mesta boste prepoznani kot "vračajoči se" uporabnik. Vsi zbrani podatki so shranjeni skupaj s tem uporabniškim ID. Tako je mogoče najprej oceniti psevdonimne uporabniške profile.

Da bi lahko analizirali naše spletno mesto s storitvijo Google Analytics, je treba v kodo za sledenje vključiti ID nepremičnine. Podatki se nato shranijo v ustrezno lastnost. Za vsako novo ustvarjeno lastnost je privzeta lastnost Google Analytics 4. Alternativno lahko ustvarite tudi lastnost Universal Analytics. Glede na uporabljeno lastnost se podatki shranjujejo različno dolgo.

Identifikatorji, kot so piškotki in ID-ji primerov aplikacij, se uporabljajo za merjenje vaših interakcij na našem spletnem mestu. Interakcije so vse vrste dejanj, ki jih izvedete na našem spletnem mestu. Če uporabljate tudi druge Googlove sisteme (na primer račun Google), so lahko podatki, pridobljeni prek storitve Google Analytics, povezani s piškotki tretjih oseb. Google ne posreduje podatkov Google Analytics, razen če to odobrimo mi kot upravljavec spletnega mesta. Če to zahteva zakonodaja, lahko pride do izjem.

Google Analytics uporablja naslednje piškotke:

Ime: _ga
Vrednost: 2.1326744211.152111766445-5 Purpose
: Privzeto Analytics.js uporablja piškotek _ga za shranjevanje ID uporabnika. V bistvu služi za razlikovanje med obiskovalci spletnega mesta.
Datum poteka veljavnosti: po 2 letih

Ime: _gid
Vrednost: 2.1687193234.152111766445-1 Purpose
: Piškotek se uporablja tudi za razlikovanje med obiskovalci spletnega mesta. Rok veljavnosti
datum: po 24 urah

Name: _gat_gtag_UA_<property-id>
Value: 1 Purpose
: Used to lower the request rate. If Google Analytics is provided via Google Tag Manager, this cookie is given the name _dc_gtm_ <property-id>.
Expiry date: after 1 minute

Ime: AMP_TOKEN
Vrednost: Vrednost: Ni podatka Namen
: Piškotek vsebuje žeton, ki se lahko uporabi za pridobitev uporabniškega imena iz storitve AMP Client ID. Druge možne vrednosti označujejo odjavo, zahtevo ali napako.
Datum poteka veljavnosti: Po 30 sekundah do enega leta

Ime: __utma
Vrednost: 1564498958.1564498958.1564498958.1 Purpose
: Ta piškotek se uporablja za spremljanje vašega vedenja na spletnem mestu in merjenje učinkovitosti. Piškotek se posodobi vsakič, ko se informacije pošljejo v storitev Google Analytics.
Datum poteka veljavnosti: po 2 letih

Name: __utmt
Value: 1 Purpose
: Like _gat_gtag_UA_<property-id>, the cookie is used to throttle the request rate.
Expiry date:  after 10 minutes

Ime: __utmb
Vrednost: 3.10.1564498958 Namen
: Ta piškotek se uporablja za določanje novih sej. Posodobi se vsakič, ko se v storitev Google Analytics pošljejo novi podatki ali informacije.
Datum veljavnosti: po 30 minutah

Ime: __utmc
Vrednost: Namen: 167421564
: Ta piškotek se uporablja za nastavitev novih sej za obiskovalce, ki se vračajo. To je piškotek seje in je shranjen le, dokler ne zaprete brskalnika.
Datum veljavnosti: Po zaprtju brskalnika

Ime: __utmz
Vrednost: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/ Namen
: Piškotek se uporablja za identifikacijo vira prometa na naši spletni strani. To pomeni, da piškotek shrani, od kod ste prišli na naše spletno mesto. To je bila lahko druga stran ali oglas.
Datum veljavnosti: po 6 mesecih

Ime: __utmv
Vrednost: Namen: ni določeno
: Piškotek se uporablja za shranjevanje uporabnikovih podatkov, ki jih določi uporabnik. Vedno se posodobi, ko se informacije pošljejo v Google Analytics.
Datum veljavnosti: po 2 letih

Opomba: Ta seznam ne more biti popoln, saj Google nenehno spreminja izbiro svojih piškotkov.

Tukaj vam predstavljamo pregled najpomembnejših podatkov, ki se zbirajo z orodjem Google Analytics:

Toplotne karte: Google ustvarja tako imenovane toplotne karte. Heatmaps prikažejo točno tista področja, na katera ste kliknili. Tako dobimo informacije o tem, kje na našem spletnem mestu se nahajate.

Trajanje seje: Google definira trajanje seje kot čas, ki ga preživite na našem spletnem mestu, ne da bi ga zapustili. Če ste bili neaktivni 20 minut, se seja samodejno konča.

Bounce stopnja: Ko si ogledate le eno stran na našem spletnem mestu in nato ponovno zapustite naše spletno mesto, se šteje, da ste se vrnili s spletne strani.

Ustvarjanje računa : Če ustvarite račun ali oddate naročilo na našem spletnem mestu, Google Analytics zbira te podatke.

Naslov IP: Naslov IP je prikazan le v skrajšani obliki, tako da jasna dodelitev ni mogoča.

Lokacija: Na podlagi naslova IP je mogoče določiti državo in vašo približno lokacijo. Ta postopek se imenuje tudi določanje lokacije IP.

Tehnične informacije: Tehnične informacije med drugim vključujejo vrsto brskalnika, ponudnika internetnih storitev ali ločljivost zaslona.

Vir izvora: Seveda nas zanima tudi, s katere spletne strani ali iz katerega oglasa ste prišli na našo spletno stran.

Drugi podatki so kontaktni podatki, morebitne ocene, predvajanje medijev (npr. če predvajate videoposnetek na našem spletnem mestu), deljenje vsebine prek družabnih omrežij ali dodajanje vsebine med priljubljene. Seznam ne trdi, da je popoln, in služi le kot splošen vodnik za shranjevanje podatkov v storitvi Google Analytics.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Google je svoje strežnike razporedil po vsem svetu. Večina strežnikov je v Ameriki, zato so vaši podatki večinoma shranjeni v ameriških strežnikih. Tukaj si lahko preberete, kje natančno se nahajajo Googlovi podatkovni centri: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de.

Vaši podatki so porazdeljeni po različnih fizičnih medijih. Prednost tega je, da lahko podatke hitreje prikličete in da so bolje zaščiteni pred manipulacijo. Vsak Googlov podatkovni center ima programe za nujne primere za vaše podatke. Če na primer odpove Googlova strojna oprema ali naravne nesreče ohromijo strežnike, je tveganje prekinitve storitev pri Googlu še vedno majhno.

Obdobje hrambe podatkov je odvisno od uporabljenih lastnosti. Če uporabljate novejše lastnosti Google Analytics 4, je obdobje shranjevanja vaših uporabniških podatkov določeno na 14 mesecev. Za druge tako imenovane podatke o dogodkih lahko izberemo obdobje hrambe 2 meseca ali 14 mesecev.

Z lastnostmi Universal Analytics ima Google Analytics standardizirano obdobje hrambe podatkov o uporabnikih 26 mesecev. Nato bodo vaši uporabniški podatki izbrisani. Vendar imamo možnost, da sami izberemo obdobje hranjenja uporabniških podatkov. Za to imamo na voljo pet možnosti:

 • Izbris po 14 mesecih
 • Izbris po 26 mesecih
 • Izbris po 38 mesecih
 • Izbris po 50 mesecih
 • Brez samodejnega brisanja

Poleg tega obstaja tudi možnost, da se podatki izbrišejo le, če v obdobju, ki ga izberemo, ne obiščete več našega spletnega mesta. V tem primeru se obdobje hrambe ponastavi vsakič, ko v določenem obdobju ponovno obiščete naše spletno mesto.

Po preteku določenega obdobja se podatki enkrat mesečno izbrišejo. To obdobje hrambe velja za vaše podatke, povezane s piškotki, prepoznavanjem uporabnikov in oglaševalskimi ID-ji (npr. piškotki iz domene DoubleClick). Rezultati poročil temeljijo na zbirnih podatkih in se hranijo neodvisno od podatkov o uporabniku. Agregirani podatki so združitev posameznih podatkov v večjo enoto.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

V skladu z zakonodajo Evropske unije o varstvu podatkov imate pravico do dostopa, posodobitve, izbrisa ali omejitve svojih podatkov. Uporabo vaših podatkov v storitvi Google Analytics lahko preprečite tako, da z dodatkom za brskalnik onemogočite Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Dodatek za brskalnik lahko prenesete in namestite z https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Upoštevajte, da ta dodatek onemogoča samo zbiranje podatkov v storitvi Google Analytics.

Če želite na splošno deaktivirati, izbrisati ali upravljati piškotke, boste v razdelku "Piškotki" našli ustrezne povezave do navodil za najbolj priljubljene brskalnike.

pravna podlaga

Za uporabo storitve Google Analytics je potrebno vaše soglasje, ki smo ga pridobili z našim pojavnim oknom za piškotke. V skladu s 6. členom (1) (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov (privolitev) ta privolitev predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi, ko jih zbirajo orodja za spletno analitiko.

Poleg privolitve obstaja tudi naš legitimni interes, da analiziramo vedenje obiskovalcev spletnega mesta in tako tehnično in ekonomsko izboljšamo našo ponudbo. S pomočjo storitve Google Analytics lahko ugotavljamo napake na spletnem mestu, prepoznavamo napade in izboljšujemo dobičkonosnost. Pravna podlaga za to je 6. člen (1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (zakoniti interesi) . Vendar pa storitev Google Analytics uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni varstva za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google kot podlago za obdelavo podatkov s strani prejemnikov s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= 46. člen (2) in (3) DSGVO). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses - SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU, njihov namen pa je zagotoviti, da so vaši podatki skladni z evropskimi standardi varstva podatkov tudi v primeru prenosa v tretje države (npr. ZDA) in njihovega shranjevanja v njih. S temi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov spoštoval evropske standarde varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogoji za obdelavo podatkov v Google Ads, ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam in veljajo tudi za Google Analytics, so na voljo na https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Upamo, da smo vam uspeli posredovati najpomembnejše informacije o obdelavi podatkov v storitvi Google Analytics. Če želite izvedeti več o storitvi sledenja, vam priporočamo ti dve povezavi: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/. in https://support.google.com/analytics/answer/ 6004245?hl=de .

Poročila Google Analytics o demografskih podatkih in interesih

V storitvi Google Analytics smo aktivirali funkcije za poročila o oglaševanju. Demografska poročila in poročila o interesih vključujejo informacije o starosti, spolu in interesih. To nam omogoča boljšo sliko o naših uporabnikih, ne da bi te podatke lahko pripisali posameznim osebam. Več informacij o funkcijah oglaševanja lahko najdete na spletnem mestu https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad. .

Uporabo dejavnosti in podatkov iz svojega Googlovega računa lahko prekličete v razdelku "Nastavitve oglaševanja" na https://adssettings.google.com/authenticated tako, da označite polje.

Anonimizacija IP v storitvi Google Analytics

Na tem spletnem mestu smo izvedli anonimizacijo IP-naslova Google Analytics. To funkcijo je razvil Google, tako da lahko to spletno mesto izpolnjuje veljavne predpise o varstvu podatkov in priporočila lokalnih organov za varstvo podatkov, če ti prepovedujejo shranjevanje celotnega naslova IP. Naslov IP se anonimizira ali zamaskira takoj, ko naslovi IP prispejo v omrežje za zbiranje podatkov Google Analytics, in preden se podatki shranijo ali obdelajo.

Več informacij o anonimizaciji IP najdete na https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de .

Pravilnik o zasebnosti Google Tag Manager

Povzetek pravilnika o zasebnosti Google Tag Manager
👥 Zajeto: Obiskovalci spletne strani
🤝 Namen: Organizacija posameznih orodij za sledenje
📓 Obdelani podatki: Google Tag Manager sam ne shranjuje nobenih podatkov. Podatki zajemajo oznake uporabljenih orodij za spletno analitiko.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od orodja za spletno analitiko.
uporabljenega ⚖️ Pravna podlaga: 6. člen (1)(a) SUVP (privolitev), 6. člen (1)(f) SUVP (zakoniti interesi)

Kaj je Google Tag Manager?

Na našem spletnem mestu uporabljamo Google Tag Manager družbe Google Inc. Podjetje Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska) je odgovorno za vse Googlove storitve v Evropi. Ta upravitelj oznak je eden od številnih koristnih trženjskih izdelkov družbe Google. S programom Google Tag Manager lahko centralno namestimo in upravljamo dele kode iz različnih orodij za sledenje, ki jih uporabljamo na našem spletnem mestu.

V tem pravilniku o zasebnosti vam želimo podrobneje pojasniti, kaj počne Google Tag Manager, zakaj ga uporabljamo in kako obdelujemo podatke.

Google Tag Manager je organizacijsko orodje, ki ga lahko uporabimo za centralno integracijo in upravljanje oznak spletnega mesta prek uporabniškega vmesnika. Oznake so majhni deli kode, ki na primer beležijo (sledijo) vaše dejavnosti na našem spletnem mestu. V ta namen se v izvorni kodi našega spletnega mesta uporabljajo deli kode JavaScript. Oznake pogosto izvirajo iz Googlovih notranjih izdelkov, kot sta Google Ads ali Google Analytics, vendar lahko v upravitelja vključite in upravljate tudi oznake drugih podjetij. Takšne oznake prevzemajo različne naloge. Zbirajo lahko podatke o brskalniku, posredujejo podatke trženjskim orodjem, vgrajujejo gumbe, nastavljajo piškotke in tudi sledijo uporabnikom na več spletnih mestih.

Zakaj za svoje spletno mesto uporabljamo Google Tag Manager?

Kot pravi pregovor: organizacija je polovica uspeha! To seveda velja tudi za vzdrževanje naše spletne strani. Da bi bila naša spletna stran čim boljša za vas in vse ljudi, ki jih zanimajo naši izdelki in storitve, potrebujemo različna orodja za sledenje, kot je Google Analytics. Podatki, ki jih ta orodja zbirajo, nam kažejo, kaj vas najbolj zanima, kje lahko izboljšamo svoje storitve in katerim ljudem moramo še vedno prikazovati svoje ponudbe. Da bi to sledenje delovalo, moramo v svoje spletno mesto vgraditi ustrezne kode JavaScript. Načeloma bi lahko vsak del kode posameznih orodij za sledenje posebej vključili v našo izvorno kodo. Vendar to zahteva razmeroma veliko časa in zlahka izgubimo sled. Zato uporabljamo Google Tag Manager. Vanj lahko preprosto vgradimo potrebne skripte in jih upravljamo z enega mesta. Poleg tega Google Tag Manager ponuja uporabniški vmesnik, ki je enostaven za uporabo, in zanj ne potrebujemo znanja programiranja. Tako nam uspeva ohranjati red v naši vsakodnevni džungli.

Katere podatke shrani Google Tag Manager?

Sam upravitelj oznak je domena, ki ne nastavlja piškotkov in ne shranjuje podatkov. Deluje le kot upravitelj implementiranih oznak. Podatke beležijo posamezne oznake različnih orodij za analizo spleta. Podatki se posredujejo posameznim orodjem za sledenje v upravitelju Google Tag Manager in se ne shranjujejo.

Z vgrajenimi oznakami različnih orodij za spletno analizo, kot je Google Analytics, pa je videti povsem drugače. Odvisno od orodja za analizo se s pomočjo piškotkov običajno zbirajo, shranjujejo in obdelujejo različni podatki o vašem vedenju na spletu. V ta namen preberite besedila o varstvu podatkov za posamezna orodja za analizo in sledenje, ki jih uporabljamo na našem spletnem mestu.

V nastavitvah računa Tag Manager smo Googlu dovolili, da od nas prejema anonimne podatke. Vendar se to nanaša le na uporabo našega upravitelja oznak, ne pa na vaše podatke, ki so shranjeni prek delov kode. Googlu in drugim omogočamo prejemanje izbranih podatkov v anonimni obliki. Zato se strinjamo z anonimnim prenosom podatkov našega spletnega mesta. Kljub obsežnim raziskavam nismo mogli natančno ugotoviti, kateri povzeti in anonimni podatki se posredujejo. V vsakem primeru Google izbriše vse podatke, na podlagi katerih bi bilo mogoče prepoznati našo spletno stran. Google podatke združi s stotinami drugih anonimnih podatkov o spletnih mestih in oblikuje trende uporabnikov kot del primerjalnih ukrepov. Pri primerjalni analizi se vaši lastni rezultati primerjajo z rezultati vaših konkurentov. Na podlagi zbranih informacij je mogoče optimizirati procese.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Ko Google shranjuje podatke, so ti shranjeni na Googlovih strežnikih. Strežniki so razporejeni po vsem svetu. Večina jih je v Ameriki. Na spletni strani https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de si lahko natančno preberete, kje se nahajajo Googlovi strežniki.

Kako dolgo posamezna orodja za sledenje shranjujejo vaše podatke, lahko najdete v naših posameznih besedilih o varstvu podatkov za posamezna orodja.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Upravitelj oznak Google sam ne nastavlja piškotkov, temveč upravlja oznake iz različnih spletnih mest za sledenje. V naših besedilih o varstvu podatkov za posamezna orodja za sledenje boste našli podrobne informacije o tem, kako izbrisati ali upravljati svoje podatke.

Upoštevajte, da se pri uporabi tega orodja vaši podatki lahko shranjujejo in obdelujejo tudi zunaj EU. Večina tretjih držav (vključno z ZDA) po veljavni evropski zakonodaji o varstvu podatkov ne velja za varno. Podatkov ni dovoljeno preprosto prenesti v nevarne tretje države, jih tam hraniti in obdelovati, razen če med nami in neevropskim ponudnikom storitev obstajajo ustrezna jamstva (kot so standardne pogodbene klavzule EU).

pravna podlaga

Za uporabo Google Tag Managerja je potrebno vaše soglasje, ki smo ga pridobili z našim pojavnim oknom za piškotke. V skladu s 6. členom (1) (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov (privolitev) ta privolitev predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi, ko jih zbirajo orodja za spletno analitiko.

Poleg privolitve obstaja tudi naš legitimni interes, da analiziramo vedenje obiskovalcev spletnega mesta in tako tehnično in ekonomsko izboljšamo našo ponudbo. S pomočjo orodja Google Tag Manager lahko izboljšamo svojo dobičkonosnost. Pravna podlaga za to je 6. člen (1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (zakoniti interesi) . Vendar Google Tag Manager uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni varstva za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google kot podlago za obdelavo podatkov s strani prejemnikov s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= 46. člen (2) in (3) DSGVO). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses - SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU, njihov namen pa je zagotoviti, da so vaši podatki skladni z evropskimi standardi varstva podatkov tudi v primeru prenosa v tretje države (npr. ZDA) in njihovega shranjevanja v njih. S temi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov spoštoval evropske standarde varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogoji za obdelavo podatkov v Google Ads, ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam in veljajo tudi za Google Tag Manager, so na voljo na https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Če želite izvedeti več o upravitelju Google Tag Manager, vam priporočamo pogosto zastavljena vprašanja na https://support.google.com/tagmanager/?hl=de#topic=3441530 .

 

Politika zasebnosti Hotjar

Povzetek pravilnika o zasebnosti Hotjar
👥 Zajeto: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Vrednotenje informacij o obiskovalcih za optimizacijo uporabniške izkušnje.
📓 Obdelani podatki: Statistični podatki o dostopu, ki vključujejo podatke, kot so lokacije dostopa, podatki o napravi, trajanje in čas dostopa, obnašanje pri navigaciji, obnašanje pri klikih in naslovi IP.
📅 Trajanje shranjevanja: Podatki bodo izbrisani po enem letu.
⚖️ Pravna podlaga: 6. člen (1)(a) SUVP (privolitev), 6. člen (1)(f) SUVP (zakoniti interesi)

Kaj je Hotjar?

Za statistično vrednotenje podatkov o obiskovalcih na našem spletnem mestu uporabljamo Hotjar podjetja Hotjar Limited (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta). Hotjar je storitev, ki s kombinacijo orodij za analizo in povratne informacije analizira vedenje in povratne informacije vas kot uporabnika na našem spletnem mestu. Od storitve Hotjar prejmemo poročila in vizualne prikaze, ki nam kažejo, kje in kako se "premikate" po našem spletnem mestu. Osebni podatki so samodejno anonimizirani in nikoli ne dosežejo strežnikov družbe Hotjar. To pomeni, da niste osebno prepoznani kot uporabnik spletnega mesta, kljub temu pa izvemo veliko o vašem uporabniškem vedenju.

Kot je že omenjeno v zgornjem razdelku, nam Hotjar pomaga analizirati vedenje obiskovalcev našega spletnega mesta. Ta orodja, ki jih ponuja Hotjar, vključujejo toplotne karte, lijake konverzije, beleženje obiskovalcev, prejete povratne informacije, ankete in vprašalnike (več o njih si lahko preberete na https://www.hotjar.com/ ). Na ta način nam Hotjar pomaga, da vam ponudimo boljšo uporabniško izkušnjo in boljše storitve. Po eni strani ponuja dobro analizo spletnega vedenja, po drugi strani pa dobimo tudi dobre povratne informacije o kakovosti našega spletnega mesta. Ker poleg vseh analitičnih vidikov želimo poznati tudi vaše mnenje o našem spletnem mestu. In prav to je z orodjem za povratne informacije mogoče.

Zakaj uporabljamo Hotjar na našem spletnem mestu?

V zadnjih letih se je pomen uporabniške izkušnje (tj. uporabniške izkušnje) na spletnih mestih močno povečal. In to z dobrim razlogom. Spletno mesto mora biti strukturirano tako, da se kot obiskovalec počutite udobno in se na njem zlahka znajdete. Z orodji za analizo in orodjem za povratne informacije podjetja Hotjar lahko svoje spletno mesto in ponudbo naredimo privlačnejše. Kot še posebej dragoceni so se za nas izkazali Hotjarovi toplotni zemljevidi. Toplotne karte so oblika prikaza za vizualizacijo podatkov. Hotjarove toplotne karte nam na primer omogočajo, da zelo jasno vidimo, kaj najraje kliknete, tapnete in kje se pomikate.

Katere podatke hrani Hotjar?

Medtem ko brskate po našem spletnem mestu, Hotjar samodejno zbira informacije o vašem vedenju. Da bi lahko zbirali te informacije, smo na naše spletno mesto namestili lastno kodo za sledenje. Naslednji podatki se lahko zbirajo prek vašega računalnika ali brskalnika:

 • naslov IP vašega računalnika (zbran in shranjen v anonimni obliki).
 • velikost zaslona
 • Informacije o brskalniku (kateri brskalnik, katera različica itd.)
 • vaš kraj (vendar le država).
 • Vaša želena jezikovna nastavitev
 • Obiskana spletna mesta (podstrani)
 • Datum in čas dostopa do ene od naših podstrani (spletnih mest).

Poleg tega piškotki shranjujejo tudi podatke, ki so shranjeni v vašem računalniku (običajno v brskalniku). V njih se ne zbirajo osebni podatki. Hotjar načeloma ne posreduje zbranih podatkov tretjim osebam. Vendar pa Hotjar izrecno poudarja, da je včasih treba podatke posredovati spletnim storitvam Amazon. Takrat so deli vaših podatkov shranjeni v njihovih strežnikih. Vendar je Amazon zavezan k zaupnosti, da teh podatkov ne razkrije.

Dostop do shranjenih informacij ima le omejeno število oseb (Hotjarovi zaposleni). Strežniki Hotjar so zaščiteni s požarnimi zidovi in omejitvami IP (dostop samo do odobrenih naslovov IP). Požarni zidovi so varnostni sistemi, ki ščitijo računalnike pred nezaželenim dostopom do omrežja. Zasnovani so tako, da delujejo kot pregrada med varnim notranjim omrežjem podjetja Hotjar in internetom. Hotjar za svoje storitve uporablja tudi podjetja tretjih oseb, kot sta Google Analytics ali Optimizely. Ta podjetja lahko shranjujejo tudi podatke, ki jih vaš brskalnik pošlje na naše spletno mesto.

Hotjar uporablja naslednje piškotke. Ker se med drugim sklicujemo na seznam piškotkov iz Hotjarove izjave o varstvu podatkov na https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies , za vsak piškotek ni na voljo vzorčna vrednost. Seznam prikazuje primere piškotkov, ki jih uporablja Hotjar, in ne trdi, da je popoln.

Ime : ajs_anonymous_id
Vrednost: %2258832463-7cee-48ee-b346-a195f18b06c3%22111766445-5 Purpose
: Piškotek se običajno uporablja v analitične namene in pomaga pri štetju obiskovalcev našega spletnega mesta, saj spremlja, ali ste bili na tej strani že kdaj prej.
Datum veljavnosti: po enem letu

Ime : ajs_group_id
Vrednost: Namen: 0
: Ta piškotek zbira podatke o vedenju uporabnikov. Te podatke je nato mogoče dodeliti določeni skupini obiskovalcev na podlagi podobnosti med obiskovalci spletnega mesta.
Datum veljavnosti: po enem letu

Ime : _hjid
Vrednost: 699ffb1c-4bfb-483f-bde1-22cfa0b59c6c Purpose
: Piškotek se uporablja za ohranjanje uporabniškega ID Hotjara, ki je edinstven za spletno mesto v brskalniku. Na ta način je mogoče obnašanje uporabnika pripisati istemu ID uporabnika ob naslednjih obiskih.
Datum poteka veljavnosti: po enem letu

Ime: _hjMinimizedPolls
Vrednost: 462568111766445-8 Namen
: Hotjar nastavi ta piškotek vsakič, ko minimizirate gradnik za ankete o povratnih informacijah. Piškotek zagotavlja, da gradnik res ostane zmanjšan, ko brskate po našem spletnem mestu.
Datum veljavnosti: po enem letu

Ime: _hjIncludedInSample
Vrednost: 1 Namen: 1
: Ta sejni piškotek je nastavljen za obveščanje Hotjarja, ali ste del izbranih ljudi (sample), ki se uporabljajo za ustvarjanje lijakov (funnelov).
Datum veljavnosti: Po enem letu

Ime : _hjClosedSurveyInvites Namen
: Ta piškotek se nastavi, ko se v pojavnem oknu prikaže povabilo na anketo o povratnih informacijah. Piškotek se uporablja za zagotovitev, da se vam to vabilo prikaže samo enkrat.
Datum veljavnosti: po enem letu

Ime: _hjDonePolls Namen
: Takoj ko končate krog vprašanj za povratne informacije s tako imenovanim pripomočkom za ankete za povratne informacije, se ta piškotek nastavi v vašem brskalniku. Hotjar tako prepreči, da bi v prihodnosti ponovno prejeli iste ankete.
Rok veljavnosti: 1: Po enem letu

Ime: Namen : Ta piškotek se uporabi takoj, ko vnesete svoje podatke v pripomoček "Recruit User Tester Widgets". S tem gradnikom vas želimo zaposliti kot testerja. Da se ta obrazec ne bi prikazoval vedno znova, se uporabi piškotek. Rok veljavnosti: po enem letu

Ime: _hjMinimizedTestersWidgets Namen
: Ta piškotek je nastavljen tako, da "Zaposli uporabnika Tester" resnično ostane minimiziran na vseh naših straneh, takoj ko ga minimizirate.
Datum veljavnosti: po enem letu

Ime: _hjShownFeedbackMessage Namen
: Ta piškotek se nastavi, ko ste zmanjšali ali dodali prejete povratne informacije. To se naredi tako, da se ob prehodu na drugo stran, na kateri želite, da se prikaže, prejeta povratna informacija takoj naloži kot minimizirana.
Datum veljavnosti: po enem letu

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Na naše spletno mesto smo vgradili kodo za sledenje, ki se prenaša na strežnike Hotjar na Irskem (EU). Ta sledilna koda vzpostavi stik s strežniki podjetja Hotjar in pošlje skripto v vaš računalnik ali napravo, ki jo uporabljate za dostop do našega spletnega mesta. Skripta zbira določene podatke, povezane z vašo interakcijo z našim spletnim mestom. Ti podatki se nato pošljejo v obdelavo Hotjarovim strežnikom. Hotjar je določil 365-dnevno obdobje hrambe podatkov. To pomeni, da bodo vsi podatki, ki jih je Hotjar zbral in so starejši od enega leta, samodejno izbrisani.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Hotjar ne shranjuje nobenih vaših osebnih podatkov za analizo. Podjetje se celo oglašuje s sloganom "Sledimo vedenju, ne posameznikom" (tj. "Sledimo vedenju uporabnikov, vendar ne prepoznavnim, individualnim podatkom). Vedno imate možnost, da preprečite zbiranje svojih podatkov. Vse, kar morate storiti, je, da obiščete spletno mesto stran za odjavo' in kliknite možnost "Deaktiviraj Hotjar". Upoštevajte, da izbris piškotkov, uporaba zasebnega načina brskalnika ali uporaba drugega brskalnika povzroči ponovno zbiranje podatkov. V brskalniku lahko aktivirate tudi gumb "Ne sledi". V brskalniku Chrome, na primer, morate klikniti na tri črte v zgornjem desnem kotu in iti na "Nastavitve". Tam boste v razdelku "Zasebnost" našli možnost "Pošlji zahtevo "Ne sledi" s prometom brskalnika". Zdaj samo aktivirajte ta gumb in Hotjar ne bo zbiral nobenih podatkov.

pravna podlaga

Za uporabo storitve Hotjar je potrebna vaša privolitev, ki smo jo pridobili z našim pojavnim oknom za piškotke. V skladu s 6. členom (1) (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov (privolitev) ta privolitev predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi, ko jih zbirajo orodja za spletno analitiko.

Poleg privolitve obstaja tudi naš legitimni interes, da analiziramo vedenje obiskovalcev spletnega mesta in tako tehnično in ekonomsko izboljšamo našo ponudbo. S pomočjo aplikacije Hotjar lahko odkrivamo napake na spletnem mestu, prepoznavamo napade in izboljšujemo dobičkonosnost. Pravna podlaga za to je 6. člen (1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (zakoniti interesi) . Vendar pa Hotjar uporabljamo le, če ste v to privolili.

Več podrobnosti o pravilniku o zasebnosti ter o tem, katere podatke Hotjar zbira in kako, najdete na https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy?tid=111766445 .

Uvod v e-poštno trženje

Povzetek e-poštnega trženja
👥 Zajeto: Naročniki na novice
🤝 Namen: Neposredno oglaševanje po e-pošti, obveščanje o sistemsko pomembnih dogodkih
📓 Obdelani podatki: Podatki, vneseni ob registraciji, vendar vsaj naslov elektronske pošte. Več podrobnosti o tem najdete pri orodju za trženje e-pošte, ki se uporablja v posameznem primeru.
📅 Trajanje shranjevanja: Trajanje shranjevanja: 1: Trajanje naročnine
⚖️ Pravna podlaga: Pravne podlage za naročanje: 6. člen (1)(a) SUVP (privolitev), 6. člen (1)(f) SUVP (zakoniti interesi)

Kaj je e-poštno trženje?

Da bi vas vedno obveščali o novostih, uporabljamo tudi možnost trženja prek e-pošte. Če ste se strinjali, da želite prejemati naša e-sporočila ali glasila, bodo obdelani in shranjeni tudi vaši podatki. Trženje po e-pošti je podskupina spletnega trženja. Gre za pošiljanje novic ali splošnih informacij o podjetju, izdelku ali storitvi po elektronski pošti določeni skupini ljudi, ki jih to zanima.

Če želite sodelovati v našem e-poštnem trženju (običajno prek e-novic), se morate običajno le registrirati s svojim e-poštnim naslovom. To storite tako, da izpolnite spletni obrazec in ga pošljete. Lahko pa se zgodi, da vas prosimo tudi za vaš naziv in ime, da vam lahko pišemo tudi osebno.

Prijava na e-novice v osnovi poteka s pomočjo tako imenovanega "postopka dvojne prijave". Ko se na našem spletnem mestu prijavite na novice, prejmete e-pošto, ki potrjuje vašo prijavo na novice. S tem je zagotovljeno, da ste lastnik e-poštnega naslova in da se ni nihče prijavil z e-poštnim naslovom nekoga drugega. Mi ali orodje za obveščanje, ki ga uporabljamo, zabeleži vsako posamezno prijavo. To je potrebno, da lahko dokažemo tudi pravno pravilen postopek registracije. Praviloma se shranijo čas registracije, čas potrditve registracije in vaš naslov IP. Poleg tega se zabeleži tudi, če vnesete spremembe v shranjene podatke.

Zakaj uporabljamo e-poštno trženje?

Seveda želimo ostati v stiku z vami in vam vedno predstaviti najpomembnejše novice o našem podjetju. Med drugim uporabljamo e-poštno trženje - pogosto imenovano samo "novice" - kot bistveni del našega spletnega trženja. Če se s tem strinjate ali če je to zakonsko dovoljeno, vam bomo po e-pošti pošiljali novice, sistemska e-poštna sporočila ali druga obvestila. Ko v naslednjem besedilu uporabljamo izraz "novice", imamo v mislih predvsem elektronska sporočila, ki jih redno pošiljamo. Seveda pa vas z novicami ne želimo na noben način obremenjevati. Zato se vedno trudimo, da vam ponujamo le ustrezne in zanimive vsebine. V njih lahko na primer izveste več o našem podjetju, naših storitvah ali izdelkih. Ker še naprej izboljšujemo svojo ponudbo, boste prek našega glasila vedno izvedeli, kdaj so kakšne novosti ali kdaj trenutno ponujamo posebne, donosne akcije. Če pri ponudniku storitev, ki ponuja profesionalno orodje za pošiljanje, naročimo trženje e-pošte, to storimo zato, da vam lahko ponudimo hitre in varne e-novice. Namen našega e-poštnega trženja je v osnovi obveščanje o novih ponudbah in tudi približevanje našim poslovnim ciljem.

Kateri podatki se obdelujejo?

Če postanete naročnik na naše novice prek našega spletnega mesta, članstvo na seznamu elektronske pošte potrdite po elektronski pošti. Poleg vašega IP-naslova in e-poštnega naslova se lahko shranijo tudi vaš naziv, vaše ime, vaš naslov in vaša telefonska številka. Vendar le, če se strinjate s shranjevanjem teh podatkov. Tako označeni podatki so potrebni, da lahko sodelujete pri ponujenih storitvah. Zagotavljanje teh podatkov je prostovoljno, vendar če jih ne boste zagotovili, ne boste mogli uporabljati storitve. Poleg tega se lahko na našem spletnem mestu shranijo podatki o vaši napravi ali želeni vsebini. Za več informacij o tem, kako shranjujemo podatke, ko obiščete spletno mesto, glejte poglavje Samodejno shranjevanje podatkov. Evidentiramo vašo izjavo o privolitvi,

Trajanje obdelave podatkov

Če svoj e-poštni naslov odstranite z našega seznama za pošiljanje e-pošte/novic, lahko na podlagi naših zakonitih interesov vaš naslov hranimo do tri leta, tako da lahko takrat še vedno dokažemo vašo privolitev. Te podatke lahko obdelujemo le, če se moramo braniti pred morebitnimi zahtevki.

Če pa potrdite, da ste nam dali soglasje za prijavo na e-novice, lahko kadar koli vložite individualno zahtevo za izbris. Če soglasju trajno nasprotujete, si pridržujemo pravico, da vaš e-poštni naslov shranimo na črno listo. Dokler ste se prostovoljno naročili na naše novice, bomo vaš e-poštni naslov seveda hranili.

Pravica do ugovora

Naročnino na novice lahko kadar koli prekličete. Vse, kar morate storiti, je, da prekličete svoje soglasje za prijavo na novice. To običajno traja le nekaj sekund oziroma en ali dva klika. Večinoma boste na koncu vsakega e-poštnega sporočila našli povezavo za odjavo od prejemanja novic. Če povezave v glasilu res ne najdete, se obrnite na nas po elektronski pošti in nemudoma bomo preklicali vašo prijavo na novice.

pravna podlaga

Naše novice pošiljamo na podlagi vaših soglasja . (6. člen (1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov). To pomeni, da vam lahko novice pošljemo le, če ste se predhodno aktivno prijavili. Po potrebi vam lahko pošiljamo tudi oglasna sporočila na podlagi člena 7 odst. 3 UWG, pod pogojem, da ste postali naša stranka in niste nasprotovali uporabi vašega e-poštnega naslova za neposredno oglaševanje.

Informacije o posebnih storitvah e-poštnega trženja in o tem, kako obdelujejo osebne podatke - če so na voljo - najdete v naslednjih razdelkih.

Pravilnik o zasebnosti MailChimpa

Povzetek izjave o varstvu podatkov MailChimpa
👥 Zajeto: Naročniki na novice
🤝 Namen: Neposredno oglaševanje po e-pošti, obveščanje o sistemsko pomembnih dogodkih
📓 Obdelani podatki: Podatki, vneseni ob registraciji, vendar vsaj naslov elektronske pošte.
📅 Rok hrambe: 1: Trajanje naročnine
⚖️ Pravna podlaga: 6. člen (1)(a) SUVP (privolitev), 6. člen (1)(f) SUVP (zakoniti interesi)

Kaj je MailChimp?

Tako kot na številnih drugih spletnih mestih tudi na našem spletnem mestu uporabljamo storitve podjetja MailChimp za pošiljanje novic. MailChimp upravlja družba The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 ZDA. Zahvaljujoč podjetju MailChimp vam lahko zelo enostavno pošiljamo zanimive novice prek novic. Z MailChimpom nam ni treba ničesar namestiti, kljub temu pa lahko črpamo iz nabora res uporabnih funkcij. V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili to storitev trženja e-pošte in vas obvestili o najpomembnejših vidikih, pomembnih za varstvo podatkov.

MailChimp je storitev v oblaku za upravljanje novic. "V oblaku" pomeni, da nam MailChimpa ni treba namestiti v svoj računalnik ali strežnik. Namesto tega storitev uporabljamo prek infrastrukture IT - ki je na voljo prek interneta - na zunanjem strežniku. Ta način uporabe programske opreme se imenuje tudi SaaS (programska oprema kot storitev). Naslednja grafika prikazuje, kako MailChimp razpošilja e-poštna sporočila prejemnikom novic.

Sistematična funkcija mailchimp

Pri MailChimpu lahko izbiramo med številnimi različnimi vrstami e-pošte. Glede na to, kaj želimo doseči z novicami, lahko izvajamo posamezne kampanje, redne kampanje, avtoodgovore (samodejna e-poštna sporočila), teste A/B, kampanje RSS (pošiljanje ob vnaprej določenem času in pogostosti) in nadaljnje kampanje .

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo MailChimp?

Načeloma uporabljamo storitev pošiljanja novic, da lahko ostanemo v stiku z vami. Želimo vam povedati, kaj je pri nas novega ali kakšne privlačne ponudbe imamo trenutno v našem programu. Vedno iščemo najpreprostejše in najboljše rešitve za naše tržne ukrepe. In tudi zato smo izbrali storitev za upravljanje glasil podjetja MailChimp. Čeprav je programska oprema zelo enostavna za uporabo, ponuja veliko število koristnih funkcij. Tako lahko v kratkem času ustvarimo zanimive in lepe novice. S ponujenimi oblikovnimi predlogami oblikujemo vsako glasilo posebej, zaradi "odzivnega oblikovanja" pa je naša vsebina čitljivo in lepo prikazana tudi na pametnem telefonu (ali drugi mobilni napravi).

Z orodji, kot je test A/B ali obsežne možnosti analize, lahko zelo hitro vidimo, kako ste sprejeli naše novice. Tako se lahko po potrebi odzovemo in izboljšamo svojo ponudbo ali storitve.

Druga prednost je MailChimpov "sistem v oblaku". Podatki niso shranjeni in obdelani neposredno v našem strežniku. Podatke lahko pridobivamo iz zunanjih strežnikov in tako prihranimo prostor za shranjevanje. Poleg tega so prizadevanja za vzdrževanje bistveno manjša.

Katere podatke hrani MailChimp?

Družba Rocket Science Group LLC (MailChimp) vzdržuje spletne platforme, ki nam omogočajo, da stopimo v stik z vami (če ste se naročili na naše novice). Če postanete naročnik na naše novice prek našega spletnega mesta, z e-pošto potrdite, da ste član e-poštnega seznama MailChimpa. Da lahko MailChimp tudi dokaže, da ste vnesli "ponudnika seznamov", se shranita datum vpisa in vaš IP-naslov. Poleg tega MailChimp shrani vaš e-poštni naslov, vaše ime, fizični naslov in demografske podatke, kot sta jezik ali lokacija.

Ti podatki se uporabljajo za pošiljanje e-poštnih sporočil in omogočanje nekaterih drugih funkcij MailChimpa (na primer ocenjevanje glasila).

MailChimp deli informacije tudi s tretjimi osebami za zagotavljanje boljših storitev. MailChimp nekatere podatke deli tudi s tretjimi oglaševalskimi partnerji, da bi bolje razumel interese in skrbi svojih strank ter tako zagotovil ustreznejšo vsebino in ciljno usmerjeno oglaševanje.

MailChimp lahko s tako imenovanimi "spletnimi svetilniki" (majhnimi grafičnimi elementi v e-poštnih sporočilih HTML) ugotovi, ali je e-poštno sporočilo prispelo, ali je bilo odprto in ali so bile povezave kliknjene. Vse te informacije so shranjene v strežnikih MailChimpa. To nam omogoča statistične ocene in natančen vpogled v to, kako dobro ste prejeli naše e-novice. Na ta način lahko našo ponudbo veliko bolje prilagodimo vašim željam in izboljšamo naše storitve.

MailChimp lahko te podatke uporabi tudi za izboljšanje svojih storitev. To na primer pomeni, da lahko tehnično optimizira pošiljanje ali določi lokacijo (državo) prejemnika.

MailChimp lahko nastavi naslednje piškotke. To ni popoln seznam piškotkov, temveč le njihov vzorčni izbor:

Ime : AVESTA_ENVIRONMENT
Vrednost: Namen: Prod
: Ta piškotek je potreben za zagotavljanje storitev Mailchimpa. Vedno se nastavi, ko se uporabnik prijavi na seznam za pošiljanje novic.
Datum poteka veljavnosti: po koncu seje

Ime : ak_bmsc
Vrednost: F1766FA98C9BB9DE4A39F70A9E5EEAB55F6517348A7000001111766445-3 Purpose
: Piškotek se uporablja za razlikovanje med človekom in botom. To omogoča izdelavo varnih poročil o uporabi spletnega mesta.
Datum veljavnosti: po 2 urah

Ime : bm_sv
Vrednost: A5A322305B4401C2451FC22FFF547486~FEsKGvX8eovCwTeFTzb8//I3ak2Au… Purpose
: Piškotek je od digitalne denarnice MasterPass (storitev družbe MasterCard) in se uporablja za varno in enostavno virtualno plačilno transakcijo obiskovalca. V ta namen je uporabnik na spletnem mestu anonimno identificiran.
Datum veljavnosti: po 2 urah

Ime : _abck
Vrednost: 8D545C8CCA4C3A50579014C449B045111766445-9 Purpose
: Podrobnejših informacij o namenu tega piškotka nismo mogli ugotoviti . Iztek veljavnosti
datum: Po enem letu

Včasih se lahko zgodi, da prek določene povezave odprete naše glasilo za boljši prikaz. To se zgodi na primer, če vaš program za elektronsko pošto ne deluje ali če se glasilo ne prikaže pravilno. V tem primeru se glasilo prikaže na spletnem mestu MailChimp. MailChimp na svojih spletnih mestih uporablja tudi piškotke (majhne besedilne datoteke, ki shranjujejo podatke v vašem brskalniku). Osebne podatke lahko obdelujejo MailChimp in njegovi partnerji (npr. Google Analytics). Za to zbiranje podatkov je odgovoren MailChimp in nad njim nimamo nadzora. MailChimpova "Izjava o piškotkih" (ki se nahaja na naslovu: (https://mailchimp.com/legal/cookies/). ) natančno pojasnjuje, kako in zakaj podjetje uporablja piškotke.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Ker je MailChimp ameriško podjetje, so vsi zbrani podatki shranjeni na ameriških strežnikih.

Načeloma so podatki trajno shranjeni na strežnikih MailChimpa in se izbrišejo šele, ko to zahtevate. Svoj stik lahko izbrišemo. S tem trajno odstranimo vse vaše osebne podatke za nas in postanete anonimni v poročilih MailChimpa. Izbris svojih podatkov pa lahko zahtevate tudi neposredno od MailChimpa. Takrat bodo tam odstranjeni vsi vaši podatki, mi pa bomo od MailChimpa prejeli obvestilo. Po prejemu e-poštnega sporočila imamo 30 dni časa, da izbrišemo vaš stik iz vseh povezanih integracij.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Svojo privolitev za prejemanje naših novic lahko kadar koli prekličete s klikom na povezavo na dnu prejetega e-poštnega sporočila. Če ste se odjavili s klikom na povezavo za odjavo, bodo vaši podatki izbrisani iz storitve MailChimp.

Če do spletnega mesta MailChimp dostopate prek povezave v našem glasilu in so v vašem brskalniku nastavljeni piškotki, lahko te piškotke kadar koli izbrišete ali deaktivirate in upravljate. Pod razdelkom "Piškotki" boste našli povezave do ustreznih navodil za najbolj priljubljene brskalnike.

Če na splošno ne želite nobenih piškotkov, lahko brskalnik nastavite tako, da vas vedno obvesti, ko bo nastavljen piškotek. Za vsak posamezen piškotek se lahko odločite, ali ga dovolite ali ne.

pravna podlaga

MailChimp pošilja naše novice na podlagi vaših soglasja . (6. člen (1)(a) GDPR). To pomeni, da vam novice lahko pošiljamo le, če ste se nanje predhodno aktivno prijavili. Če privolitev ni potrebna, bo glasilo poslano na podlagi zakonitega interesa za neposredno trženje (točka f prvega odstavka 6. člena), če je to zakonsko dovoljeno. Vaš postopek registracije beležimo, da lahko vedno dokažemo, da je v skladu z našimi zakoni.

MailChimp vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni varstva za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

MailChimp uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= 46. člen (2) in (3) GDPR) kot podlago za obdelavo podatkov s strani prejemnikov s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses - SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU, njihov namen pa je zagotoviti, da so vaši podatki skladni z evropskimi standardi varstva podatkov tudi v primeru prenosa v tretje države (npr. ZDA) in shranjevanja v njih. S temi klavzulami se MailChimp zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov spoštoval evropske standarde varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Dodatek o obdelavi podatkov Mailchimpa, ki ustreza standardnim pogodbenim klavzulam, je na voljo na https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses .

Več informacij o uporabi piškotkov v podjetju MailChimp najdete na https://mailchimp.com/legal/cookies/ , informacije o varstvu podatkov v podjetju MailChimp (zasebnost) so na voljo na https://www.intuit.com/privacy/statement/ .

Uvod v spletno trženje

Povzetek pravilnika o zasebnosti pri spletnem trženju
👥 Zajeto: Obiskovalci spletne strani
🤝 Namen: Vrednotenje informacij o obiskovalcih za optimizacijo spletnega mesta.
📓 Podatki, ki se obdelujejo: Statistični podatki o dostopu, ki vključujejo podatke, kot so lokacije dostopa, podatki o napravi, trajanje in čas dostopa, vedenje pri navigaciji, vedenje pri klikih in naslovi IP. Obdelani so lahko tudi osebni podatki, kot sta ime in priimek ali e-poštni naslov. Več podrobnosti je na voljo v ustreznem uporabljenem orodju za spletno trženje.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od orodja za spletno trženje.
uporabljene ⚖️ Pravne podlage: 6. člen (1)(a) GDPR (privolitev), 6. člen (1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj je spletno trženje?

Spletno trženje se nanaša na vse ukrepe, ki se izvajajo na spletu za doseganje trženjskih ciljev, kot sta povečanje prepoznavnosti blagovne znamke ali sklenitev posla. Poleg tega je cilj naših ukrepov spletnega trženja pritegniti pozornost ljudi na našo spletno mesto. Da bi lahko našo ponudbo predstavili številnim zainteresiranim ljudem, izvajamo spletno trženje. Najpogosteje gre za spletno oglaševanje, vsebinsko trženje ali optimizacijo za iskalnike. Osebne podatke shranjujemo in obdelujemo tudi zato, da lahko spletno trženje uporabljamo učinkovito in ciljno usmerjeno. Po eni strani nam podatki pomagajo, da svoje vsebine prikažemo le tistim ljudem, ki jih zanimajo, po drugi strani pa lahko merimo oglaševalsko uspešnost naših ukrepov spletnega trženja.

Zakaj uporabljamo orodja za spletno trženje?

Svojo spletno stran želimo pokazati vsem, ki jih zanima naša ponudba. Zavedamo se, da to ni mogoče brez premišljenih ukrepov. Zato izvajamo spletno trženje. Obstajajo različna orodja, ki nam olajšajo delo pri ukrepih spletnega trženja, poleg tega pa prek podatkov vedno zagotavljajo predloge za izboljšave. To nam omogoča, da svoje kampanje natančneje usmerimo v ciljno skupino. Namen teh orodij za spletno trženje je navsezadnje optimizacija naše ponudbe.

Kateri podatki se obdelujejo?

Da bi naše spletno trženje delovalo in da bi lahko merili uspešnost ukrepov, se ustvarijo uporabniški profili in shranijo podatki, na primer v piškotkih (majhnih besedilnih datotekah). S pomočjo teh podatkov lahko ne le klasično oglašujemo, temveč tudi prikazujemo naše vsebine neposredno na našem spletnem mestu na način, ki vam ustreza. Obstajajo različna orodja tretjih oseb, ki ponujajo te funkcije ter ustrezno zbirajo in shranjujejo vaše podatke. Poimenovani piškotki shranjujejo na primer, katere spletne strani ste obiskali na naši spletni strani, kako dolgo ste si te strani ogledovali, katere povezave ali gumbe ste kliknili ali s katere spletne strani ste prišli do nas. Poleg tega se lahko shranjujejo tudi tehnične informacije. Na primer vaš IP-naslov, kateri brskalnik uporabljate, katero napravo uporabljate za obisk našega spletnega mesta ali čas, ko ste vstopili na naše spletno mesto in ko ste ga ponovno zapustili. Če ste se strinjali, da lahko določimo tudi vašo lokacijo, lahko shranimo in obdelamo tudi to.

Vaš naslov IP bo shranjen v psevdonimizirani obliki (tj. skrajšani). Edinstveni podatki, ki vas neposredno identificirajo kot osebo, kot so vaše ime, naslov ali e-poštni naslov, so shranjeni le v psevdonimizirani obliki kot del postopka oglaševanja in spletnega trženja. Tako vas ne moremo identificirati kot osebo, zato smo v uporabniških profilih shranili le psevdonimizirane, shranjene podatke.

Piškotki se lahko namestijo, analizirajo in uporabljajo za oglaševanje tudi na drugih spletnih mestih, ki uporabljajo ista oglaševalska orodja. Podatki se lahko nato shranijo tudi na strežnikih ponudnikov oglaševalskih orodij.

V izjemnih primerih so lahko v uporabniškem profilu shranjeni tudi edinstveni podatki (ime, e-poštni naslov itd.). Do tega shranjevanja pride na primer, če ste član kanala družbenih medijev, ki ga uporabljamo za naše ukrepe spletnega trženja, in omrežje poveže predhodno prejete podatke z uporabniškim profilom.

Pri vseh oglaševalskih orodjih, ki jih uporabljamo in ki na svojih strežnikih shranjujejo vaše podatke, prejmemo le zbirne informacije in nikoli podatkov, na podlagi katerih bi vas bilo mogoče prepoznati kot posameznika. Podatki kažejo le, kako dobro so delovali določeni oglaševalski ukrepi. Tako lahko na primer vidimo, kateri ukrepi so vas ali druge uporabnike prepričali, da ste prišli na naše spletno mesto in tam kupili storitev ali izdelek. Na podlagi analiz lahko v prihodnje izboljšamo svojo oglaševalsko ponudbo in jo še natančneje prilagodimo potrebam in željam zainteresiranih oseb.

Trajanje obdelave podatkov

V nadaljevanju vas bomo obvestili o trajanju obdelave podatkov, če bomo o tem imeli dodatne informacije. Na splošno osebne podatke obdelujemo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov. Podatki, shranjeni v piškotkih, so shranjeni različno dolgo. Nekateri piškotki se izbrišejo že po odhodu s spletnega mesta, drugi pa so lahko v vašem brskalniku shranjeni več let. V ustreznih izjavah o varstvu podatkov posameznih ponudnikov so običajno na voljo natančne informacije o posameznih piškotkih, ki jih ponudnik uporablja.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali tretjih ponudnikov. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali prek drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov s piškotki lahko na primer preprečite tudi z upravljanjem, deaktiviranjem ali brisanjem piškotkov v brskalniku. Zakonitost obdelave do preklica ostane nespremenjena.

Ker se piškotki običajno uporabljajo s spletnimi orodji za trženje, priporočamo tudi našo splošno izjavo o varstvu podatkov o piškotkih. Če želite natančno izvedeti, kateri vaši podatki se shranjujejo in obdelujejo, preberite izjave o varstvu podatkov posameznih orodij.

pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo tretjih ponudnikov, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s 6. členom (1) lit.

Prav tako imamo legitimen interes za merjenje ukrepov spletnega trženja v anonimni obliki, da lahko pridobljene podatke uporabimo za optimizacijo naše ponudbe in naših ukrepov. Ustrezna pravna podlaga za to je 6.člen (1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (zakoniti interesi) . Vendar pa orodja uporabljamo le, če ste v to privolili.

Informacije o posebnih orodjih za spletno trženje - če so na voljo - so na voljo v naslednjih razdelkih.

Pravilnik o zasebnosti Facebookovih občinstev po meri

Na našem spletnem mestu uporabljamo orodje za sledenje dogodkom na strani strežnika Facebook Custom Audiences. Ponudnik storitev je ameriško podjetje Meta Platforms Inc. Podjetje Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska) je odgovorno za evropsko območje.

Facebook vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni varstva za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Facebook uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= 46. člen (2) in (3) GDPR) kot podlago za obdelavo podatkov s strani prejemnikov s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses - SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU, njihov namen pa je zagotoviti, da so vaši podatki skladni z evropskimi standardi varstva podatkov tudi v primeru prenosa v tretje države (npr. ZDA) in shranjevanja v njih. S temi klavzulami se Facebook zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov spoštoval evropske standarde varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogoji obdelave podatkov v Facebooku, ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam, so na voljo na https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Več informacij o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo storitve Facebook Custom Audiences, najdete v pravilniku o zasebnosti na https://www.facebook.com/about/privacy .

Google Ads (Google AdWords) Sledenje konverzijam Povzetek pravilnika o zasebnosti
👥 Zajeto: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Ekonomska uspešnost in optimizacija naših storitev.
📓 Podatki, ki se obdelujejo: Statistični podatki o dostopu, ki vključujejo podatke, kot so lokacije dostopa, podatki o napravi, trajanje in čas dostopa, obnašanje pri navigaciji, obnašanje pri klikih in naslovi IP. Obdelani so lahko tudi osebni podatki, kot sta ime in priimek ali e-poštni naslov.
📅 Trajanje shranjevanja: Piškotki za pretvorbo običajno potečejo po 30 dneh in ne prenašajo nobenih osebnih podatkov.
⚖️ Pravna podlaga: 6. člen (1)(a) SUVP (privolitev), 6.člen (1)(f) SUVP (zakoniti interesi)

Kaj je sledenje konverzijam v Google Ads?

Google Ads (prej Google AdWords) uporabljamo kot spletno tržno sredstvo za oglaševanje naših izdelkov in storitev. Želimo, da se več ljudi seznani z visoko kakovostjo naših ponudb na spletu. Kot del naših oglaševalskih ukrepov prek storitve Google Ads na našem spletnem mestu uporabljamo sledenje konverzijam družbe Google Inc. V Evropi pa je za vse Googlove storitve odgovorno podjetje Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska). To brezplačno orodje za sledenje nam omogoča, da svoje oglaševanje bolje prilagodimo vašim interesom in potrebam. V naslednjem članku želimo podrobneje predstaviti, zakaj uporabljamo sledenje konverzijam, kateri podatki se shranjujejo in kako lahko to shranjevanje podatkov preprečite.

Google Ads (prej Google AdWords) je interni spletni oglaševalski sistem družbe Google Inc. Prepričani smo o kakovosti naše ponudbe in želimo, da bi naše spletno mesto spoznalo čim več ljudi. Google Ads je na spletnem področju najboljša platforma za to. Seveda želimo imeti tudi natančen pregled nad dejavnikom stroškov in koristi naših oglaševalskih kampanj. Zato uporabljamo orodje za sledenje konverzijam Google Ads.

Toda kaj točno je pretvorba? Konverzija se zgodi, ko se iz zgolj zainteresiranega obiskovalca spletne strani spremenite v delujočega obiskovalca. To se vedno zgodi, ko kliknete na naš oglas in nato izvedete drugo dejanje, na primer obiščete naše spletno mesto. Uporabljamo Googlovo orodje za sledenje konverzijam, s katerim beležimo, kaj se zgodi, ko uporabnik klikne na naš oglas v oglasih Google Ads. Tako lahko na primer vidimo, ali so izdelki kupljeni, storitve uporabljene ali pa so se uporabniki prijavili na naše e-novice.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo sledenje konverzijam Google Ads?

Za opozarjanje na našo ponudbo na drugih spletnih mestih uporabljamo Googlove oglase. Cilj je, da naše oglaševalske kampanje dosežejo le tiste ljudi, ki jih zanima naša ponudba. Z orodjem za sledenje konverzijam vidimo, katere ključne besede, oglasi, skupine oglasov in kampanje vodijo do želenih dejanj strank. Vidimo, koliko strank na napravi sodeluje z našimi oglasi in nato konvertira. Ti podatki nam omogočajo izračunavanje faktorja stroškov in koristi, merjenje uspešnosti posameznih oglaševalskih ukrepov in posledično optimizacijo naših ukrepov spletnega trženja. S pomočjo pridobljenih podatkov lahko tudi naredimo naše spletno mesto bolj zanimivo za vas in našo oglaševalsko ponudbo še bolj individualno prilagodimo vašim potrebam.

Kateri podatki so shranjeni pri sledenju konverzijam v storitvi Google Ads?

V svoje spletno mesto smo vgradili oznako za sledenje konverzijam ali delček kode, da bi bolje analizirali določena dejanja uporabnikov. Če zdaj kliknete na enega od naših oglasov Google Ads, se v vaš računalnik (običajno v brskalnik) ali mobilno napravo shrani piškotek "Conversion" iz Googlove domene. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki shranjujejo informacije v vašem računalniku.

Tukaj so podatki o najpomembnejših piškotkih za Googlovo sledenje konverzijam:

Ime: .
vrednost: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ111766445-3 Namen
: Ta piškotek shrani vsako konverzijo, ki jo opravite na našem spletnem mestu, potem ko ste k nam prišli prek oglasa Google.
Datum veljavnosti: po 3 mesecih

Ime: _gac
Vrednost: 1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE Namen
: To je klasični piškotek Google Analytics, ki se uporablja za beleženje različnih dejanj na našem spletnem mestu.
Datum veljavnosti: po 3 mesecih

Opomba: Piškotek _gac se pojavi le v povezavi z Google Analytics. Zgornji seznam ni popoln, saj Google za analitično vrednotenje uporablja tudi druge piškotke.

Takoj ko na našem spletnem mestu izvedete dejanje, Google prepozna piškotek in vaše dejanje shrani kot tako imenovano konverzijo. Dokler brskate po naši spletni strani in piškotek še ni potekel, bomo mi in Google prepoznali, da ste nas našli prek našega oglasa Google Ads. Piškotek se prebere in pošlje nazaj v Google Ads s podatki o konverziji. Možno je, da se za merjenje konverzij uporabljajo tudi drugi piškotki. Sledenje konverzijam v oglasih Google Ads je mogoče dodatno izpopolniti in izboljšati s pomočjo orodja Google Analytics. Za oglase, ki jih Google prikazuje na različnih mestih na spletu, se lahko pod našo domeno nastavijo piškotki z imenom "__gads" ali "_gac". Od septembra 2017 se različne informacije o kampanjah iz Analytics. js shranjujejo s piškotkom _gac. Piškotek te podatke shrani takoj, ko obiščete eno od naših strani, za katero je bilo nastavljeno samodejno označevanje Google Ads. Za razliko od piškotkov, nastavljenih za Googlove domene, lahko Google te piškotke za pretvorbo prebere le, ko ste na našem spletnem mestu. Ne zbiramo in ne prejemamo nobenih osebnih podatkov. Od Googla dobimo poročilo s statističnimi ocenami. Izvemo na primer skupno število uporabnikov, ki so kliknili na naš oglas, in vidimo, kateri oglaševalski ukrepi so bili dobro sprejeti. Google lahko te piškotke za pretvorbo prebere le, ko ste na našem spletnem mestu. Ne zbiramo in ne prejemamo nobenih osebnih podatkov. Od Googla dobimo poročilo s statističnimi ocenami. Izvemo na primer skupno število uporabnikov, ki so kliknili na naš oglas, in vidimo, kateri oglaševalski ukrepi so bili dobro sprejeti. Google lahko te piškotke za pretvorbo prebere le, ko ste na našem spletnem mestu. Ne zbiramo in ne prejemamo nobenih osebnih podatkov. Od Googla dobimo poročilo s statističnimi ocenami. Izvemo na primer skupno število uporabnikov, ki so kliknili na naš oglas, in vidimo, kateri oglaševalski ukrepi so bili dobro sprejeti.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Na tem mestu želimo poudariti, da nimamo vpliva na to, kako Google uporablja zbrane podatke. Google navaja, da so podatki šifrirani in shranjeni na varnih strežnikih. V večini primerov piškotki za pretvorbo potečejo po 30 dneh in ne prenašajo nobenih osebnih podatkov. Piškotki z imenom "Conversion" in "_gac" (ki se uporabljajo v povezavi s storitvijo Google Analytics) imajo rok veljavnosti 3 mesece.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Imate možnost, da ne sodelujete pri sledenju konverzijam v storitvi Google Ads. Če prek brskalnika deaktivirate Googlov piškotek za sledenje konverzijam, onemogočite sledenje konverzijam. V tem primeru ne boste vključeni v statistične podatke orodja za sledenje. Nastavitve piškotkov v brskalniku lahko kadar koli spremenite. Vsak brskalnik deluje nekoliko drugače. Pod razdelkom "Piškotki" boste našli povezave do ustreznih navodil za najbolj priljubljene brskalnike.

Če na splošno ne želite nobenih piškotkov, lahko brskalnik nastavite tako, da vas vedno obvesti, ko bo nastavljen piškotek. Za vsak posamezen piškotek se lahko odločite, ali ga boste dovolili ali ne. Prenos in namestitev tega vtičnika za brskalnik z https://support.google.com/ads/answer/7395996 bo onemogočil tudi vse "oglaševalske piškotke". Ne pozabite, da z onemogočanjem teh piškotkov ne boste preprečili oglasov, temveč le prilagojeno oglaševanje.

pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo storitve Google Ads Conversion Tracking, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s 6. členom (1) lit.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo storitve Google Ads Conversion Tracking za optimizacijo naših spletnih storitev in trženjskih dejavnosti. Ustrezna pravna podlaga za to je 6. člen (1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (zakoniti interesi) . Vendar pa sledenje konverzijam v storitvi Google Ads uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni varstva za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google kot podlago za obdelavo podatkov s strani prejemnikov s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= 46. člen (2) in (3) DSGVO). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses - SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU, njihov namen pa je zagotoviti, da so vaši podatki skladni z evropskimi standardi varstva podatkov tudi v primeru prenosa v tretje države (npr. ZDA) in njihovega shranjevanja v njih. S temi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov spoštoval evropske standarde varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogoji za obdelavo podatkov za Googlove oglaševalske izdelke (Pogoji za varstvo podatkov upravljavca in upravljavca Google Ads), ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam in veljajo tudi za Google Ads, so na voljo na https://business.safety.google/adscontrollerterms/ .

Če želite izvedeti več o varstvu podatkov v Googlu, vam priporočamo Googlovo splošno izjavo o varstvu podatkov: https://policies.google.com/privacy?hl=de. .

Microsoftov pravilnik o zasebnosti za oglaševanje

Povzetek Microsoftovega pravilnika o zasebnosti v oglaševanju
👥 Zajeto: Obiskovalci spletne strani
🤝 Namen: Ekonomski uspeh in optimizacija naših storitev.
📓 Podatki, ki se obdelujejo: Statistika dostopa, ki vključuje podatke, kot so lokacije dostopa, podatki o napravi, trajanje in čas dostopa, obnašanje pri navigaciji, obnašanje pri klikih in naslovi IP. Obdelani so lahko tudi osebni podatki, kot sta ime in priimek ali e-poštni naslov.
📅 Obdobje shranjevanja: Microsoft hrani podatke, dokler niso več potrebni za izpolnjevanje namenov
⚖️ Pravna podlaga: 6. člen (1)(a) SUVP (privolitev), 6. člen (1)(f) SUVP (zakoniti interesi)

Kaj je Microsoftovo oglaševanje?

Za naše ukrepe spletnega trženja uporabljamo tudi oglaševalski program Microsoft Advertising, ki ga ponuja Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ZDA. S pomočjo Microsoftovega oglaševanja želimo številne ljudi opozoriti na visoko kakovost naših izdelkov in/ali storitev. V ta namen na našem spletnem mestu uporabljamo tehnologijo (orodje za sledenje konverzijam) podjetja Microsoft, ki shranjuje tudi vaše podatke. V tej izjavi o varstvu podatkov podrobneje opisujemo to storitev, prikazujemo, kateri podatki se shranjujejo, upravljajo in obdelujejo ter kako lahko to shranjevanje podatkov preprečite.

Microsoftovo oglaševanje morda bolje poznate po njegovem prejšnjem imenu "Bing Ads". To je Microsoftov oglaševalski program, ki temelji na sistemu plačila na klik. To pomeni, da lahko oglaševalci objavljajo oglase na mestih Bing in Yahoo! in plačajo le, če uporabnik klikne na oglas.

Zakaj uporabljamo Microsoftovo oglaševanje?

Prepričani smo o svoji ponudbi in jo seveda želimo predstaviti širši javnosti. Z Microsoftovim oglaševanjem lahko svoje izdelke ali storitve približamo točno tistim ljudem, ki jih resnično zanimajo. Svoje izdelke želimo predstaviti ne le v znanem iskalniku Google, temveč tudi v iskalnikih Bing in Yahoo! Z Microsoftovim oglaševanjem imamo tudi možnost objavljanja oglasov v tako imenovani "Microsoft Audience Network". Oglase lahko na primer objavljamo tudi v omrežju LinkedIn. S sledenjem konverzijam na primer izvemo, s katerim oglasom ste nas našli, katere podstrani so vam še posebej všeč in katera dejanja izvajate na našem spletnem mestu. S temi podatki lahko izboljšamo našo spletno stran,

Katere podatke hrani Microsoftovo oglaševanje?

V svoje spletno mesto smo vključili oznako za sledenje konverzijam (tj. majhen delček kode) iz Microsoftovega oglaševanja. To je tako imenovana oznaka UET (Universal Event Tracking). Če na naše spletno mesto pridete prek Microsoftovega oglasa, lahko s tem orodjem za sledenje ugotovimo več o vašem uporabniškem vedenju na našem spletnem mestu. Tako na primer izvemo, s katere ključne besede ali oglasa ste prišli do nas, kaj kliknete na našem spletnem mestu, koliko ljudi obišče naše spletno mesto prek Microsoftovih oglasov in koliko časa ostanete na našem spletnem mestu. Vsi ti podatki se nanašajo na vedenje uporabnika in ne na osebne podatke. Zato prejmemo le podatke ali ocene vašega spletnega vedenja, ne pa tudi osebnih podatkov. Microsoft te podatke uporablja za optimizacijo lastne oglaševalske ponudbe in drugih storitev. Če imate sami Microsoftov račun, se lahko zbrani podatki povežejo z vašim računom. Možno je tudi, da Microsoft prepozna in shrani vaš naslov IP. Da bi shranili vse te podatke o vašem uporabniškem vedenju, se v vašem brskalniku, potem ko ste prišli na naše spletno mesto prek Microsoftovega oglasa, nastavi naslednji piškotek:

Ime: MUIDB
Vrednost: 08A53CA3313F6255044C307E353F61CD Purpose
: Ta piškotek nastavi naša vgrajena Microsoftova oznaka (oznaka UET) in se uporablja za sinhronizacijo med različnimi Microsoftovimi spletnimi mesti. To omogoča prepoznavanje uporabnikov na različnih domenah.
Datum veljavnosti: Po enem letu

Če na naše spletno mesto pridete prek oglasa Bing, se lahko v vašem brskalniku nastavijo tudi drugi piškotki. Tukaj vam predstavljamo izbor drugih piškotkov:

Ime: ABDEF
Vrednost: V=0&ABDV=0&MRNB=1594294373452&MRB=0111766445-7 Purpose
: Podrobnejših informacij o tem piškotku nismo uspeli izvedeti.
Datum veljavnosti: po enem letu

Ime: SRCHD
Vrednost: Vrednost: AF=NOFORM Namen
: Ta piškotek je odgovoren za funkcionalnost sledenja in spletne strani.
Datum veljavnosti: Po enem letu

Ime: SRCHHPGUSR
Vrednost: WTS=63729889193&HV=1594294374&CW=1920&CH=937&DPR=1&UTC=120&DM=0
Namen: Ta piškotek spremlja in shranjuje vaše uporabniško vedenje na naši spletni strani in interakcijo vmesnika Bing Map.
Datum veljavnosti: po enem letu

Ime: SRCHUID
Vrednost: V=2&GUID=157B20CCF36A43F3A4AE9790346EB7A7&dmnchg=1 Purpose
: Ta piškotek spremlja in shranjuje vaše uporabniško vedenje na našem spletnem mestu in interakcijo z vmesnikom Bing Map API.
Datum veljavnosti: Po enem letu

Ime: _EDGE_S
Vrednost: mkt=de-at&SID=2EE7002D956A61511D280F2F9474607111766445-2 Purpose
: Ta piškotek zbira in shranjuje vaše uporabniško vedenje na več spletnih mestih. Namen ciljnega usmerjanja je bolje prilagoditi oglaševalske ukrepe interesom naše ciljne skupine.
Datum veljavnosti: Po koncu seje brskalnika

Ime: _SS
Vrednost: SID=2EE7002D956A61511D280F2F94746077111766445-9 Purpose
: Ta piškotek se med drugim uporablja za prepoznavanje, kako ste kot uporabnik dostopali do našega spletnega mesta. Z drugimi besedami, kateri oglas vas je pripeljal na našo spletno stran.
Datum veljavnosti: po enem letu

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Na to, kako Microsoft uporablja zbrane uporabniške podatke, nimamo vpliva. Microsoft ima lastne strežnike, ki delujejo po vsem svetu. Večina jih je v Združenih državah Amerike, zato se lahko vaši podatki shranjujejo, upravljajo in obdelujejo tudi v ameriških strežnikih. Microsoft hrani podatke (zlasti osebne podatke), dokler je to potrebno za zagotavljanje njegovih storitev ali izdelkov ali za pravne namene. Microsoft tudi omenja, da se dejansko obdobje hrambe zelo razlikuje in je odvisno od zadevnega izdelka.

Pri iskalnih poizvedbah prek storitve Bing Microsoft vaše shranjene iskalne poizvedbe izbriše po šestih mesecih, tako da izbriše vaš naslov IP. Identifikatorji piškotkov, ki se ustvarijo na primer s piškotkom MUID, po 18 mesecih postanejo neprepoznavni.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Kadar koli lahko prenehate sodelovati pri sledenju konverzijam v Microsoftovih oglasih. Če ne želite, da se vam prikazujejo oglasi Microsoftovega oglaševanja, ki temeljijo na interesih, lahko to funkcijo izklopite na naslovu https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout . Prav tako lahko v brskalniku deaktivirate, upravljate ali izbrišete vse piškotke. Vsak brskalnik deluje nekoliko drugače. Pod razdelkom "Piškotki" boste našli ustrezne povezave do ustreznih navodil za najbolj priljubljene brskalnike.

pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo Microsoftovega oglaševanja, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s 6. členom (1) lit.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo Microsoftovega oglaševanja za optimizacijo naših spletnih storitev in trženjskih prizadevanj. Ustrezna pravna podlaga za to je 6. člen (1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (zakoniti interesi) . Vendar pa Microsoftovo oglaševanje uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Microsoft vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To lahko predstavlja različna tveganja za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Microsoft uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= 46. člen (2) in (3) GDPR) kot podlago za obdelavo podatkov s strani prejemnikov s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses - SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU, njihov namen pa je zagotoviti, da so vaši podatki v skladu z evropskimi standardi varstva podatkov tudi v primeru prenosa v tretje države (npr. ZDA) in shranjevanja v njih. S temi klavzulami se Microsoft zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov spoštoval evropske standarde varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Več informacij o standardnih pogodbenih klavzulah v Microsoftu je na voljo na https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses .

Upamo, da smo vam s tem omogočili pregled obdelave podatkov prek sledenja konverzijam v Microsoftovih oglasih. Seveda je vedno mogoče, da se bo Microsoftov pravilnik o zasebnosti spremenil. Če želite več informacij in biti na tekočem z novostmi, vam priporočamo tudi Microsoftovo politiko zasebnosti na naslovu https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

Uvod v omrežja za dostavo vsebin

Povzetek pravilnika o zasebnosti v omrežjih za dostavo vsebine
👥 Zajeto: obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Optimizacija naše storitve (da se spletna stran naloži hitreje)
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot je vaš naslov IP
Več podrobnosti o tem najdete spodaj in v posameznih besedilih o varstvu podatkov.
📅 Obdobje shranjevanja: v večini primerov se podatki shranjujejo, dokler niso več potrebni za zagotavljanje storitve
⚖️ Pravna podlaga: 6. člen (1)(a) SUVP (privolitev), 6.člen (1)(f) SUVP (zakoniti interesi )

Kaj je omrežje za dostavo vsebine?

Na našem spletnem mestu uporabljamo tako imenovano omrežje za dostavo vsebine. Največkrat se takšno omrežje imenuje CDN. CDN nam pomaga hitro in nemoteno nalagati naše spletno mesto ne glede na vašo lokacijo. Vaši osebni podatki se prav tako shranjujejo, upravljajo in obdelujejo na strežnikih uporabljenega ponudnika CDN. V nadaljevanju bomo podrobneje opisali splošno storitev in njeno obdelavo podatkov. Podrobne informacije o ravnanju z vašimi podatki lahko najdete v ustrezni izjavi o varstvu podatkov ponudnika.

Vsako omrežje za dostavo vsebin (CDN) je omrežje regionalno porazdeljenih strežnikov, ki so med seboj povezani prek interneta. Prek tega omrežja je mogoče vsebino spletnih mest (zlasti zelo velike datoteke) dostaviti hitro in nemoteno, tudi med velikimi obremenitvami. V ta namen omrežje CDN ustvari kopijo našega spletnega mesta na vaših strežnikih. Ker so ti strežniki razporejeni po vsem svetu, je mogoče spletno mesto dostaviti hitro. Prenos podatkov v vaš brskalnik se zato s pomočjo omrežja CDN bistveno skrajša.

Zakaj za svoje spletno mesto uporabljamo omrežje za dostavo vsebine?

Hitro nalaganje spletne strani je del naše storitve. Seveda vemo, kako neprijetno je, če se spletno mesto nalaga počasi. Največkrat celo izgubite potrpljenje in pobegnete, še preden se spletno mesto v celoti naloži. Temu se seveda želimo izogniti. Zato je hitro nalaganje spletnega mesta samoumevno za našo ponudbo spletnih mest. Z omrežjem za dostavo vsebine se naše spletno mesto v vašem brskalniku naloži veliko hitreje. Uporaba omrežja CDN je še posebej koristna, ko ste v tujini, saj se spletno mesto dostavi iz strežnika v vaši bližini.

Kateri podatki se obdelujejo?

Če zahtevate spletno mesto ali vsebino spletnega mesta in je ta shranjena v predpomnilniku CDN, CDN posreduje zahtevo strežniku, ki vam je najbližje, in ta vam postreže z vsebino. Omrežja za dostavo vsebin so zgrajena za prenos knjižnic JavaScript in gostujejo na strežnikih npm in github. V večini omrežij CDN je mogoče naložiti tudi vtičnike WordPress, če so na voljo v WordPress.orgbiti nameščen. Vaš brskalnik lahko pošlje osebne podatke omrežju za dostavo vsebine, ki ga uporabljamo. To so podatki, kot so naslov IP, vrsta brskalnika, različica brskalnika, katero spletno mesto je naloženo ali čas in datum obiska strani. Te podatke zbira in shranjuje omrežje CDN. Ali se za shranjevanje podatkov uporabljajo piškotki, je odvisno od uporabljenega omrežja. Preberite besedila o varstvu podatkov posamezne storitve.

Pravica do ugovora

Če želite popolnoma preprečiti prenos podatkov, lahko namestite blokator JavaScript (glejte na primer, https://noscript.net/ ) v svoj računalnik. Seveda naše spletno mesto v tem primeru ne more več ponujati storitev, ki ste jih vajeni (na primer hitrega nalaganja).

pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo omrežja za dostavo vsebin, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s 6. členom (1) lit.

Prav tako imamo upravičen interes za uporabo omrežja za dostavo vsebine za optimizacijo naše spletne storitve in njeno večjo varnost. Ustrezna pravna podlaga za to je 6. člen (1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (zakoniti interesi) . Vendar pa orodje uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Informacije o posebnih omrežjih za dostavo vsebin - če so na voljo - najdete v naslednjih razdelkih.

Politika zasebnosti družbe Cloudflare

Povzetek pravilnika o zasebnosti družbe Cloudflare
👥 Zajeto: obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Optimizacija delovanja naših storitev (da se spletna stran naloži hitreje)
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot so naslov IP, kontaktni podatki in podatki iz dnevnika, varnostni prstni odtisi in podatki o delovanju spletnega mesta Za
več podrobnosti si oglejte več v nadaljevanju te politike zasebnosti.
📅 Trajanje shranjevanja: podatki se običajno shranjujejo manj kot 24 ur.
⚖️ Pravna podlaga: 6. člen 6(1)(a) SUVP (privolitev), 6. člen (1)(f) SUVP (zakoniti interesi)

Kaj je Cloudflare?

Na tem spletnem mestu uporabljamo storitev Cloudflare družbe Cloudflare, Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, ZDA), da je naše spletno mesto hitrejše in varnejše. Cloudflare uporablja piškotke in obdeluje uporabniške podatke. Cloudflare, Inc. je ameriško podjetje, ki ponuja omrežje za dostavo vsebine in različne varnostne storitve. Te storitve potekajo med uporabnikom in našim ponudnikom gostovanja. Kaj vse to natančno pomeni, bomo poskušali podrobneje pojasniti v nadaljevanju.

Omrežje za dostavo vsebin (CDN), kot ga zagotavlja družba Cloudflare, ni nič drugega kot omrežje povezanih strežnikov. Cloudflare ima takšne strežnike razporejene po vsem svetu, da lahko spletna mesta hitreje prikaže na vašem zaslonu. Preprosto povedano, Cloudflare naredi kopije našega spletnega mesta in jih namesti v svoje strežnike. Ko obiščete naše spletno mesto, sistem za izravnavo obremenitve poskrbi, da največje dele našega spletnega mesta dostavi strežnik, ki vam lahko naše spletno mesto prikaže najhitreje. CDN znatno skrajša pot prenosa podatkov do vašega brskalnika. Tako vam vsebine našega spletnega mesta ne dostavi le Cloudflare iz našega strežnika gostovanja, temveč iz strežnikov po vsem svetu. Uporaba storitve Cloudflare je še posebej koristna za uporabnike iz tujine, saj lahko spletno mesto dostavite iz strežnika v bližini. Poleg hitre dostave spletnih mest Cloudflare ponuja tudi različne varnostne storitve, kot sta zaščita pred napadi DDoS ali požarni zid za spletne aplikacije.

Zakaj uporabljamo Cloudflare na našem spletnem mestu?

Seveda vam želimo z našo spletno stranjo ponuditi najboljše možne storitve. Cloudflare nam pomaga, da je naše spletno mesto hitrejše in varnejše. Cloudflare nam ponuja tako optimizacijo spletnih strani kot varnostne storitve, kot sta zaščita pred napadi DDoS in spletni požarni zid. To vključuje povratni posrednikin omrežje za distribucijo vsebine (CDN). Cloudflare blokira grožnje ter omejuje zlorabljajoče bote in brskalnike, ki zapravljajo našo pasovno širino in strežniške vire. S shranjevanjem naše spletne strani v lokalnih podatkovnih centrih in blokiranjem neželene programske opreme nam Cloudflare omogoča, da zmanjšamo porabo pasovne širine za približno 60 %. Z dostavo vsebine iz lokalnega podatkovnega centra in tam opravljeno optimizacijo spletnih strani se povprečni čas nalaganja spletne strani skrajša za približno polovico. Po podatkih družbe Cloudflare je mogoče nastavitev "I'm Under Attack Mode" uporabiti za ublažitev nadaljnjih napadov s prikazom računske naloge JavaScript, ki jo je treba rešiti, preden lahko uporabnik dostopa do spletnega mesta.

Katere podatke obdeluje Cloudflare?

Cloudflare običajno posreduje le podatke, ki jih nadzorujejo upravljavci spletnih mest. Vsebine torej ne določa Cloudflare, temveč vedno sam upravljavec spletnega mesta. Poleg tega lahko družba Cloudflare zbira določene informacije o uporabi našega spletnega mesta in obdeluje podatke, ki jih pošljemo mi ali za katere je družba Cloudflare prejela ustrezna navodila. V večini primerov družba Cloudflare prejme podatke, kot so naslov IP, kontaktne informacije in informacije iz dnevnika, varnostni prstni odtisi in podatki o delovanju spletnega mesta. Podatki iz dnevnika na primer pomagajo družbi Cloudflare pri prepoznavanju novih groženj. Na ta način lahko družba Cloudflare zagotavlja visoko raven varnostne zaščite našega spletnega mesta. Družba Cloudflare te podatke obdeluje kot del storitev v skladu z veljavnimi zakoni. To seveda vključuje tudi Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Družba Cloudflare sodeluje tudi s tretjimi osebami. Te lahko obdelujejo osebne podatke le po navodilih družbe Cloudflare in v skladu s smernicami za varstvo podatkov ter drugimi ukrepi za zaupnost in varnost. Družba Cloudflare ne posreduje nobenih osebnih podatkov brez našega izrecnega soglasja.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Družba Cloudflare vaše podatke shranjuje predvsem v Združenih državah Amerike in Evropskem gospodarskem prostoru. Družba Cloudflare lahko zgoraj opisane podatke posreduje in do njih dostopa z vsega sveta. Na splošno družba Cloudflare hrani podatke na ravni uporabnika za domene v različicah Free, Pro in Business manj kot 24 ur. Za domene Enterprise, ki imajo omogočeno funkcijo Cloudflare Logs (prej Enterprise LogShare ali ELS), se lahko podatki hranijo do 7 dni. Če pa naslovi IP sprožijo varnostna opozorila pri podjetju Cloudflare, lahko pride do izjem pri zgoraj navedenih obdobjih shranjevanja.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Družba Cloudflare hrani dnevnike podatkov le toliko časa, kolikor je potrebno, in ti podatki se v večini primerov v 24 urah ponovno izbrišejo. Cloudflare prav tako ne shranjuje nobenih osebnih podatkov, kot je vaš naslov IP. Vendar pa obstajajo informacije, ki jih družba Cloudflare v okviru svojih trajnih dnevnikov shranjuje za nedoločen čas, da bi izboljšala splošno delovanje rešilnika Cloudflare in odkrila morebitna varnostna tveganja. Kateri stalni dnevniki so natančno shranjeni, si lahko preberete na naslovu https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/ . Vsi podatki, ki jih družba Cloudflare zbere (začasno ali trajno), so očiščeni vseh osebnih podatkov. Družba Cloudflare vse trajne dnevnike tudi anonimizira.

Družba Cloudflare v svojem pravilniku o zasebnosti navaja, da ni odgovorna za vsebino, ki jo prejme. Če na primer družbo Cloudflare vprašate, ali lahko posodobi ali izbriše vašo vsebino, se družba Cloudflare vedno sklicuje na nas kot upravljavca spletnega mesta. Družbi Cloudflare lahko popolnoma preprečite zbiranje in obdelavo podatkov tudi tako, da onemogočite izvajanje skriptne kode v brskalniku ali v brskalnik vključite blokator skript.

pravna podlaga

Če ste se strinjali z uporabo storitve Cloudflare, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s 6. členom (1) lit.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo storitve Cloudflare za optimizacijo naše spletne storitve in njeno večjo varnost. Ustrezna pravna podlaga za to je 6. člen (1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (zakoniti interesi) . Vendar družbo Cloudflare uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Cloudflare med drugim obdeluje podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni varstva za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Cloudflare uporablja standardne pogodbene klavzule, ki jih je odobrila Komisija EU (= 46. člen odstavek 2 in 3 GDPR). Te klavzule družbo Cloudflare zavezujejo, da pri obdelavi ustreznih podatkov zunaj EU spoštuje raven varstva podatkov EU. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in klavzule lahko najdete tukaj: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de. .

Več informacij o varstvu podatkov v družbi Cloudflare je na voljo na https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

Povzetek platforme za upravljanje soglasja za piškotke
👥 Zajeto: obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Pridobivanje in upravljanje soglasja za določene piškotke in s tem za uporabo določenih orodij.
📓 Obdelani podatki: Podatki za upravljanje nastavitev piškotkov, kot so naslov IP, čas privolitve, vrsta privolitve, posamezne privolitve. Več podrobnosti o tem lahko najdete pri orodju, ki se uporablja v posameznem primeru.
📅 Trajanje shranjevanja: Trajanje shranjevanja: 1: Odvisno od uporabljenega orodja, pripraviti se morate na večletna obdobja.
⚖️ Pravna podlaga: 6. člen (1)(a) GDPR (privolitev), 6. člen (1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj je platforma za upravljanje soglasja za piškotke?

Na našem spletnem mestu uporabljamo programsko opremo Consent Management Platform (CMP), ki nam in vam olajša pravilno in varno upravljanje uporabljenih skript in piškotkov. Programska oprema samodejno ustvari pojavno okno za piškotke, pregleduje in nadzoruje vse skripte in piškotke, vam ponudi soglasje za piškotke, ki ga zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ter nam in vam pomaga spremljati vse piškotke. Večina orodij za upravljanje soglasja za piškotke prepozna in razvrsti vse obstoječe piškotke. Kot obiskovalec spletnega mesta se nato sami odločite, ali in katere skripte in piškotke želite dovoliti ali ne. Naslednja grafika prikazuje razmerje med brskalnikom, spletnim strežnikom in CMP.

Pregled platforme za upravljanje soglasij

Zakaj uporabljamo orodje za upravljanje piškotkov?

Naš cilj je, da vam ponudimo najboljšo možno preglednost na področju varstva podatkov. K temu smo tudi zakonsko zavezani. Radi bi vas čimbolje seznanili z vsemi orodji in vsemi piškotki, ki lahko shranjujejo in obdelujejo vaše podatke. Prav tako imate pravico odločati katere piškotke sprejmete in katerih ne. Da bi vam to pravico lahko podelili, moramo najprej natančno vedeti, kateri piškotki so sploh pristali na našem spletnem mestu. Zahvaljujoč orodju za upravljanje piškotkov, ki redno preglejuje spletno mesto za vse obstoječe piškotke, poznamo vse piškotke in vam lahko o njih zagotovimo informacije v skladu z GDPR. Nato lahko piškotke sprejmete ali zavrnete prek sistema za privolitev.

Kateri podatki se obdelujejo?

V okviru našega orodja za upravljanje piškotkov lahko sami upravljate vsak posamezen piškotek in imate popoln nadzor nad shranjevanjem in obdelavo svojih podatkov. Izjava o vaši privolitvi bo shranjena, tako da nam vas ne bo treba spraševati vsakič, ko boste obiskali našo spletno stran, poleg tega pa bomo lahko vašo privolitev dokazali, če bo to zahteval zakon. Ta je shranjena bodisi v piškotku za prijavo bodisi v strežniku. Odvisno od ponudnika orodja za upravljanje piškotkov se obdobje shranjevanja vaše privolitve razlikuje. Ti podatki (npr. psevdonimni ID uporabnika, čas privolitve, podrobne informacije o kategorijah piškotkov ali orodjih, informacije o brskalniku, napravi) se običajno hranijo do dve leti.

Trajanje obdelave podatkov

V nadaljevanju vas bomo obvestili o trajanju obdelave podatkov, če bomo o tem imeli dodatne informacije. Na splošno osebne podatke obdelujemo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov. Podatki, shranjeni v piškotkih, so shranjeni različno dolgo. Nekateri piškotki se izbrišejo že po odhodu s spletnega mesta, drugi pa so lahko v vašem brskalniku shranjeni več let. Natančno trajanje obdelave podatkov je odvisno od uporabljenega orodja, v večini primerov se morate pripraviti na večletno obdobje shranjevanja. V ustreznih izjavah o varstvu podatkov posameznih ponudnikov običajno dobite natančne informacije o trajanju obdelave podatkov.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali prek drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov s piškotki lahko na primer preprečite tudi z upravljanjem, deaktiviranjem ali brisanjem piškotkov v brskalniku.

Informacije o posebnih orodjih za upravljanje piškotkov, če so na voljo, so na voljo v naslednjih razdelkih.

pravna podlaga

Če se strinjate s piškotki, bodo vaši osebni podatki obdelani in shranjeni prek teh piškotkov. Če nam je dovoljeno uporabljati piškotke z vašimi soglasjem . (točka a prvega odstavka 6. člena GDPR), je ta privolitev tudi pravna podlaga za uporabo piškotkov ali obdelavo vaših podatkov. Da bi lahko upravljali soglasje za piškotke in vam omogočili, da ga podate, se uporablja programska oprema platforme za upravljanje soglasja za piškotke. Uporaba te programske opreme nam omogoča, da spletno mesto upravljamo na učinkovit in zakonsko skladen način, kar predstavlja zakonit interes (6. člen (1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Avdio in video uvod

Povzetek pravilnika o zasebnosti za zvok in video
👥 Zajeto: obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Optimizacija naših storitev
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot so kontaktni podatki, podatki o vedenju uporabnikov, informacije o vaši napravi in vaš IP naslov, se lahko shranijo.
Več podrobnosti je na voljo v nadaljevanju v ustreznih besedilih o varstvu podatkov.
📅 Trajanje shranjevanja: Podatki se na splošno hranijo, dokler so potrebni za namen storitve.
⚖️ Pravna podlaga: 6. člen (1)(a) SUVP (privolitev), 6. člen (1)(f) SUVP (zakoniti interesi)

Kaj so zvočni in video elementi?

Na naše spletno mesto smo vključili zvočne in video elemente, tako da lahko neposredno z našega spletnega mesta gledate videoposnetke ali poslušate glasbo/poddaje. Vsebino zagotavljajo ponudniki storitev. Vse vsebine so zato pridobljene tudi z ustreznih strežnikov ponudnikov.

To so integrirani funkcionalni elementi platform, kot so YouTube, Vimeo ali Spotify. Uporaba teh portalov je običajno brezplačna, vendar je mogoče vsebino objaviti tudi za plačilo. S pomočjo teh integriranih elementov lahko prek našega spletnega mesta poslušate ali gledate ustrezno vsebino.

Če na našem spletnem mestu uporabljate zvočne ali video elemente, se lahko vaši osebni podatki prav tako posredujejo ponudnikom storitev, ki jih obdelujejo in shranjujejo.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo zvočne in video elemente?

Seveda vam želimo zagotoviti najboljšo ponudbo na našem spletnem mestu. Zavedamo se, da vsebina ni več samo besedilo in statične slike. Namesto da bi vam dali samo povezavo do videoposnetka, vam neposredno na našem spletnem mestu ponujamo zvočne in video formate, ki so zabavni ali informativni, v idealnem primeru pa oboje. S tem širimo svoje storitve in vam olajšamo dostop do zanimivih vsebin. Tako vam poleg besedil in slik ponujamo tudi video in/ali zvočne vsebine.

Katere podatke shranjujejo avdio in video elementi?

Ko na primer obiščete stran na našem spletnem mestu z vdelanim videom, se vaš strežnik poveže s strežnikom ponudnika storitev. Vaši podatki se prav tako prenesejo k tretjemu ponudniku in se tam shranijo. Nekateri podatki se zbirajo in shranjujejo ne glede na to, ali imate račun pri tretji osebi ali ne. To običajno vključuje vaš naslov IP, vrsto brskalnika, operacijski sistem in druge splošne podatke o vaši napravi. Poleg tega večina ponudnikov zbira tudi podatke o vaši spletni dejavnosti. To vključuje trajanje seje, stopnjo odklonov, kateri gumb ste kliknili ali katero spletno mesto ste uporabili za uporabo storitve. Vse te informacije so običajno shranjene s piškotki ali slikovnimi oznakami (imenovanimi tudi spletni svetilniki). Psevdonimizirani podatki so običajno shranjeni v piškotkih v vašem brskalniku. Kateri podatki se natančno shranjujejo in obdelujejo, lahko vedno preverite v izjavi o varstvu podatkov posameznega ponudnika.

Trajanje obdelave podatkov

Kako dolgo so podatki shranjeni na strežnikih tretjih ponudnikov, lahko natančno preverite spodaj v besedilu o varstvu podatkov zadevnega orodja ali v izjavi o varstvu podatkov ponudnika. Načeloma se osebni podatki obdelujejo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev ali izdelkov. To običajno velja tudi za ponudnike, ki so tretje osebe. V večini primerov lahko predvidevate, da bodo določeni podatki na strežnikih tretjih oseb shranjeni več let. Podatki se lahko shranjujejo različno dolgo, zlasti v piškotkih. Nekateri piškotki se izbrišejo že po odhodu s spletnega mesta, drugi pa so lahko v vašem brskalniku shranjeni več let.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali tretjih ponudnikov. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali prek drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov s piškotki lahko na primer preprečite tudi z upravljanjem, deaktiviranjem ali brisanjem piškotkov v brskalniku. Zakonitost obdelave do preklica ostane nespremenjena.

Ker integrirane avdio in video funkcije na našem spletnem mestu običajno uporabljajo tudi piškotke, preberite tudi našo splošno izjavo o varstvu podatkov o piškotkih. Več informacij o ravnanju z vašimi podatki in njihovem shranjevanju najdete v izjavah o varstvu podatkov posameznih ponudnikov tretjih oseb.

pravna podlaga

Če ste se strinjali, da se vaši podatki lahko obdelujejo in shranjujejo z integriranimi zvočnimi in video elementi, je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo podatkov. (6. člen (1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov) . Načeloma bodo vaši podatki shranjeni in obdelani tudi na podlagi našega zakonitega interesa (6. člen (1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov). za hitro in učinkovito komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Vendar pa integrirane avdio in video elemente uporabljamo le, če ste v to privolili.

Pravilnik o zasebnosti v YouTubu

Povzetek pravilnika o zasebnosti v YouTubu
👥 Zajeto: obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Optimizacija naših storitev
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot so kontaktni podatki, podatki o vedenju uporabnikov, informacije o vaši napravi in naslov IP, se lahko shranijo.
Več podrobnosti je na voljo v nadaljevanju te izjave o varstvu podatkov.
📅 Trajanje shranjevanja: Podatki se shranjujejo na podlagi podatkov, ki jih posredujemo: Podatki se na splošno hranijo, dokler so potrebni za namen storitve.
⚖️ Pravna podlaga: 6.člen (1)(a) SUVP (privolitev), 6. člen(1)(f) SUVP (zakoniti interesi)

Kaj je YouTube?

Na našem spletnem mestu imamo vdelane videoposnetke YouTube. Tako vam lahko predstavimo zanimive videoposnetke neposredno na našem spletnem mestu. YouTube je video portal, ki je od leta 2006 hčerinsko podjetje družbe Google. Video portal upravlja družba YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA. Če na našem spletnem mestu prikličete stran z vdelanim videoposnetkom YouTube, se vaš brskalnik samodejno poveže s strežniki YouTube ali Google. Posredujejo se različni podatki (odvisno od nastavitev). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska) je odgovoren za vso obdelavo podatkov v Evropi.

V nadaljevanju vam želimo podrobneje pojasniti, katere podatke obdelujemo, zakaj smo vključili videoposnetke YouTube in kako lahko upravljate ali izbrišete svoje podatke.

V YouTubu si lahko uporabniki ogledujejo videoposnetke, jih ocenjujejo, komentirajo in sami brezplačno nalagajo. V zadnjih nekaj letih je YouTube postal eden najpomembnejših družabnih medijev na svetu. Da lahko na našem spletnem mestu prikazujemo videoposnetke, nam YouTube zagotavlja delček kode, ki smo ga vgradili na naše spletno mesto.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo videoposnetke YouTube?

YouTube je video platforma z največ obiskovalci in najboljšo vsebino. Prizadevamo si, da bi vam na našem spletnem mestu ponudili najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Pri tem seveda ne smejo manjkati zanimivi videoposnetki. S pomočjo naših vstavljenih videoposnetkov vam poleg besedil in slik ponujamo dodatne koristne vsebine. Poleg tega lahko naše spletno mesto zaradi vdelanih videoposnetkov lažje najdete v iskalniku Google. Tudi če oglašujemo prek oglasov Google Ads, lahko Google zaradi zbranih podatkov te oglase resnično prikazuje le ljudem, ki jih zanima naša ponudba.

Katere podatke shranjuje YouTube?

Takoj ko obiščete eno od naših strani, na kateri je nameščen videoposnetek YouTube, YouTube nastavi vsaj en piškotek, ki shrani vaš naslov IP in naš URL. Če ste prijavljeni v svoj račun YouTube, lahko YouTube večinoma uporablja piškotke za povezovanje vaših interakcij na naši spletni strani z vašim profilom. To vključuje podatke, kot so trajanje seje, stopnja odboja, približna lokacija, tehnične informacije, kot so vrsta brskalnika, ločljivost zaslona ali vaš internetni ponudnik. Drugi podatki so lahko kontaktni podatki, morebitne ocene, deljenje vsebine prek družabnih omrežij ali dodajanje vsebine med priljubljene v storitvi YouTube.

Če niste prijavljeni v Googlov račun ali račun Youtube, Google shrani podatke z edinstvenim identifikatorjem, povezanim z vašo napravo, brskalnikom ali aplikacijo. Tako se na primer shranijo vaše želene jezikovne nastavitve. Veliko podatkov o interakciji pa ni mogoče shraniti, ker je nastavljenih manj piškotkov.

Na naslednjem seznamu so prikazani piškotki, ki so bili nastavljeni v preizkusu v brskalniku. Na eni strani prikazujemo piškotke, ki so bili nastavljeni brez registriranega računa YouTube. Na drugi strani pa prikazujemo piškotke, ki so nastavljeni s prijavljenim računom. Seznam ne more trditi, da je popoln, saj so podatki o uporabniku vedno odvisni od interakcij v YouTubu.

Ime: YSC
Vrednost: Namen: b9-CV6ojI5Y111766445-1
: Ta piškotek registrira edinstven ID za shranjevanje statističnih podatkov o ogledanih videoposnetkih.
Datum veljavnosti: Po koncu seje

Ime: PREF
Vrednost: f1=50000000 Namen
: Ta piškotek prav tako registrira vaš edinstveni ID. Google od družbe PREF prejema statistične podatke o tem, kako uporabljate videoposnetke YouTube na naši spletni strani.
Datum veljavnosti: po 8 mesecih

Ime: GPS
Vrednost: 1
Namen: Ta piškotek registrira vaš edinstveni ID v mobilnih napravah za sledenje lokaciji GPS.
Datum veljavnosti: po 30 minutah

Ime: OBISKOVALEC_INFO1_LIVE
Vrednost: 95Chz8bagyU Namen
: Ta piškotek poskuša oceniti pasovno širino uporabnika na našem spletnem mestu (z vgrajenim videom YouTube).
Datum veljavnosti: po 8 mesecih

Drugi piškotki, ki so nastavljeni, ko ste prijavljeni v svoj račun YouTube:

Ime: APISID
Vrednost: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111766445- Purpose
: Ta piškotek se uporablja za ustvarjanje profila vaših interesov. Podatki se uporabljajo za prilagojene oglase.
Datum veljavnosti: po 2 letih

Ime: SOGLASJE
Vrednost: YES+AT.de+20150628-20-0 Purpose
: Piškotek shranjuje status uporabnikovega soglasja za uporabo različnih Googlovih storitev. Piškotek CONSENT se uporablja tudi za varnost, za preverjanje uporabnikov in zaščito uporabniških podatkov pred nepooblaščenimi napadi.
Datum izteka veljavnosti: po 19 letih

Ime: HSID
Vrednost: Namen: AcRwpgUik9Dveht0I
: Ta piškotek se uporablja za ustvarjanje profila vaših interesov. Ti podatki pomagajo pri prikazovanju prilagojenega oglaševanja.
Datum veljavnosti: po 2 letih

Ime: LOGIN_INFO
Vrednost: Namen: AFmmF2swRQIhALLl6aL...
: V tem piškotku so shranjeni podatki o vaši prijavi.
Datum veljavnosti: po 2 letih

Ime: SAPISID
Vrednost: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM Namen
: Ta piškotek deluje tako, da edinstveno identificira vaš brskalnik in napravo. Uporablja se za ustvarjanje profila vaših interesov.
Datum veljavnosti: po 2 letih

Ime: SID
Vrednost: SID: oQfNKjAsI111766445- Namen
: Ta piškotek shranjuje ID vašega računa Google in čas vaše zadnje prijave v digitalno podpisani in šifrirani obliki.
Datum veljavnosti: po 2 letih

Ime: SIDCC
Vrednost: AN0-TYuqub2JOcDTyL Namen
: Ta piškotek shranjuje informacije o tem, kako uporabljate spletno mesto in katere oglase ste morda videli, preden ste obiskali naše spletno mesto.
Datum veljavnosti: po 3 mesecih

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Podatki, ki jih YouTube prejme od vas in jih obdeluje, so shranjeni na Googlovih strežnikih. Večina teh strežnikov je v Ameriki. Na spletni strani https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de si lahko natančno ogledate, kje se nahajajo Googlovi podatkovni centri. Vaši podatki so porazdeljeni na strežnikih. To pomeni, da lahko podatke prikličete hitreje in da so bolje zaščiteni pred manipulacijo.

Google zbrane podatke shranjuje različno dolgo. Nekatere podatke lahko kadar koli izbrišete, drugi se samodejno izbrišejo po določenem času, tretje pa Google hrani dlje časa. Nekateri podatki (na primer elementi Moje dejavnosti, fotografije ali dokumenti, izdelki), shranjeni v vašem Google računu, ostanejo shranjeni, dokler jih ne izbrišete. Tudi če niste prijavljeni v račun Google, lahko izbrišete nekatere podatke, povezane z vašo napravo, brskalnikom ali aplikacijo.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Načeloma lahko podatke v Googlovem računu izbrišete ročno. S samodejnim brisanjem podatkov o lokaciji in dejavnostih, ki je bilo uvedeno leta 2019, se informacije shranijo za 3 ali 18 mesecev in nato izbrišejo, odvisno od vaše odločitve.

Ne glede na to, ali imate Google račun ali ne, lahko brskalnik nastavite tako, da se Googlovi piškotki izbrišejo ali deaktivirajo. Odvisno od tega, kateri brskalnik uporabljate, to deluje na različne načine. Pod razdelkom "Piškotki" boste našli ustrezne povezave do ustreznih navodil za najbolj priljubljene brskalnike.

Če na splošno ne želite nobenih piškotkov, lahko brskalnik nastavite tako, da vas vedno obvesti, ko bo nastavljen piškotek. Za vsak posamezen piškotek se lahko odločite, ali ga dovolite ali ne.

pravna podlaga

Če ste se strinjali, da lahko vaše podatke obdelujejo in shranjujejo integrirani elementi YouTube, je to soglasje pravna podlaga za obdelavo podatkov. (6. člen (1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov) . Načeloma bodo vaši podatki obdelani tudi na podlagi našega zakonitega interesa (6.člen (1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov).shranjeni in obdelani za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Vendar pa integrirane elemente YouTube uporabljamo le, če ste za to dali soglasje. YouTube v vašem brskalniku nastavi tudi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete našo izjavo o zasebnosti glede piškotkov in se seznanite z izjavo o zasebnosti ali pravilnikom o piškotkih ustreznega ponudnika storitev.

YouTube med drugim obdeluje podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni varstva za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

YouTube uporablja standardne pogodbene klavzule, ki jih je odobrila Komisija EU (= 46. člen odstavek 2 in 3 GDPR). Te klavzule zavezujejo YouTube, da pri obdelavi ustreznih podatkov zunaj EU spoštuje standarde EU za varstvo podatkov. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in klavzule lahko najdete tukaj: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de. .

Ker je YouTube hčerinsko podjetje Googla, je politika zasebnosti skupna. Če želite izvedeti več o tem, kako se obdelujejo vaši podatki, vam priporočamo izjavo o varstvu podatkov na https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Gumb za prijavo na YouTube Pravilnik o zasebnosti

Na naše spletno mesto smo namestili gumb za prijavo na YouTube. Gumb običajno prepoznate po klasičnem logotipu YouTube. Logotip prikazuje besede "Naročite se" ali "YouTube" z belimi črkami na rdeči podlagi in belim simbolom "Predvajaj" levo od njega. Vendar je gumb lahko prikazan tudi v drugačni obliki.

Naš kanal YouTube vam vedno ponuja zabavne, zanimive ali razburljive videoposnetke. Z vgrajenim gumbom za prijavo se lahko na naš kanal naročite neposredno z našega spletnega mesta in vam ni treba posebej klicati spletne strani YouTube. Želimo vam čim bolj olajšati dostop do naših obsežnih vsebin. Upoštevajte, da to omogoča, da YouTube shranjuje in obdeluje vaše podatke.

Če na našem spletnem mestu vidite vgrajen gumb za prijavo, YouTube po Googlovih podatkih nastavi vsaj en piškotek. Ta piškotek shrani vaš naslov IP in naš URL. YouTube lahko na ta način izve tudi podatke o vašem brskalniku, vaši približni lokaciji in privzetem jeziku. V našem testu so bili naslednji štirje piškotki nastavljeni, ne da bi bili prijavljeni v YouTube:

Ime: YSC
Vrednost: Namen: b9-CV6ojI5111766445Y
: Ta piškotek registrira edinstven ID za shranjevanje statističnih podatkov o ogledanih videoposnetkih.
Datum veljavnosti: Po koncu seje

Ime: PREF
Vrednost: f1=50000000 Namen
: Ta piškotek prav tako registrira vaš edinstveni ID. Google od družbe PREF prejema statistične podatke o tem, kako uporabljate videoposnetke YouTube na našem spletnem mestu.
Datum veljavnosti: po 8 mesecih

Ime: GPS
Vrednost: 1
Namen: Ta piškotek registrira vaš edinstveni ID v mobilnih napravah za sledenje lokaciji GPS.
Datum veljavnosti: po 30 minutah

Ime: OBISKOVALEC_INFO1_LIVE
Vrednost: Namen: 11176644595Chz8bagyU
: Ta piškotek poskuša oceniti pasovno širino uporabnika na našem spletnem mestu (z vgrajenim videom YouTube).
Datum veljavnosti: po 8 mesecih

Opomba: Ti piškotki so bili nastavljeni po preizkusu in ne morejo biti popolni.

Če ste prijavljeni v svoj račun YouTube, lahko YouTube s pomočjo piškotkov shrani številna vaša dejanja/interakcije na našem spletnem mestu in jih dodeli vašemu računu YouTube. Tako YouTube dobi informacije, na primer o tem, kako dolgo brskate po našem spletnem mestu, katero vrsto brskalnika uporabljate, katero ločljivost zaslona imate raje ali katera dejanja izvajate.

YouTube te podatke po eni strani uporablja za izboljšanje svojih storitev in ponudb, po drugi strani pa za zagotavljanje analiz in statističnih podatkov za oglaševalce (ki uporabljajo Google Ads).

Razno Uvod

Različni povzetek pravilnika o zasebnosti
👥 Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnga mesta
🤝 Namen: Izboljšanje uporabniške izkušnje
📓 Podatki, ki se obdelujejo: Kateri podatki se obdelujejo, je v veliki meri odvisno od uporabljenih storitev. Običajno gre za naslov IP in/ali tehnične podatke. Več podrobnosti o tem lahko najdete pri posameznih uporabljenih orodjih.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenih orodij
⚖️ Legal bases: 6. člen (1)(a) SUVP (privolitev), 6.člen (1)(f) SUVP (zakoniti interesi)

Kaj je vključeno v rubriko "Drugo"?

Kategorija "drugo" vključuje storitve, ki ne spadajo v nobeno od zgornjih kategorij. To so običajno različni vtičniki in integrirani elementi, ki izboljšujejo naše spletno mesto. Te funkcije praviloma pridobimo od tretjih oseb in jih vključimo v naše spletno mesto. To so na primer storitve spletnega iskanja, kot so Algolia Place, Giphy, Programmable Search Engine, ali spletne storitve za vremenske podatke, kot je OpenWeather.

Zakaj uporabljamo tretje osebe?

Z našim spletnim mestom vam želimo ponuditi najboljšo spletno ponudbo v naši panogi. Spletno mesto že dolgo ni več le vizitka podjetja. Bolj je prostor, ki je namenjen temu, da vam pomaga najti tisto, kar iščete. Da bi bilo naše spletno mesto za vas še bolj zanimivo in koristno, uporabljamo različne storitve tretjih oseb.

Kateri podatki se obdelujejo?

Kadar so elementi vključeni v naše spletno mesto, se vaš IP-naslov prenese k ustreznemu ponudniku ter se tam shrani in obdela. To je potrebno, saj se sicer vsebina ne bo poslala v vaš brskalnik in ne bo ustrezno prikazana. Prav tako se lahko zgodi, da ponudniki storitev uporabljajo tudi pikselske oznake ali spletne svetilnike. To so majhne grafike na spletnih mestih, ki lahko beležijo dnevniško datoteko in tudi ustvarjajo analize te datoteke. S prejetimi informacijami lahko ponudniki izboljšajo svoje trženjske ukrepe. Poleg oznak pikslov se lahko takšne informacije (na primer kateri gumb kliknete ali kdaj dostopate do katere strani) shranijo tudi v piškotkih. Poleg analitičnih podatkov o vašem vedenju na spletu se lahko v piškotke shranijo tudi tehnične informacije, kot sta vrsta brskalnika ali operacijski sistem. Nekateri ponudniki lahko pridobljene podatke povežejo tudi z drugimi notranjimi storitvami ali ponudniki tretjih oseb. Vsak ponudnik z vašimi podatki ravna drugače. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete izjave o varstvu podatkov posameznih storitev. Trudimo se, da bi uporabljali samo storitve, ki zelo skrbno obravnavajo vprašanje varstva podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete izjave o varstvu podatkov posameznih storitev. Trudimo se, da bi uporabljali le storitve, ki zelo skrbno obravnavajo vprašanje varstva podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete izjave o varstvu podatkov zadevnih storitev. Trudimo se, da bi uporabljali le storitve, ki zelo skrbno obravnavajo vprašanje varstva podatkov.

Trajanje obdelave podatkov

V nadaljevanju vas bomo obvestili o trajanju obdelave podatkov, če bomo o tem imeli dodatne informacije. Na splošno osebne podatke obdelujemo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov.

pravna podlaga

Če vas prosimo za soglasje in se strinjate, da lahko uporabljamo storitev, je to pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov (6.člen(1)(a) GDPR). Poleg privolitve imamo zakonit interes, da analiziramo vedenje obiskovalcev spletnega mesta in tako tehnično in ekonomsko izboljšamo našo ponudbo. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi). Vendar pa orodja uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Informacije o posebnih orodjih, če so na voljo, najdete v naslednjih razdelkih.

Pravilnik o zasebnosti Font Awesome

Font Awesome Povzetek pravilnika o zasebnosti
👥 Zajeto: obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Optimizacija naših storitev
📓 Obdelani podatki: kot so naslov IP in katere datoteke z ikonami so naložene
Več podrobnosti je na voljo v nadaljevanju te politike zasebnosti.
📅 Trajanje shranjevanja: V času shranjevanja se podatki shranjujejo na spletnem mestu: Datoteke v prepoznavni obliki se hranijo nekaj tednov
⚖️ Pravna podlaga: 6. člen (1)(a) SUVP (privolitev), 6. člen (1)(f) SUVP (zakoniti interesi)

Kaj je Font Awesome?

Na našem spletnem mestu uporabljamo Font Awesome ameriškega podjetja Fonticons (307 S. Main St., Suite 202, Bentonville, AR 72712, ZDA). Ko obiščete eno od naših spletnih mest, se spletna pisava Font Awesome (zlasti ikone) naloži prek omrežja za dostavo vsebine Font Awesome (CDN). Besedila ali pisave in ikone se ustrezno prikažejo v vsaki napravi. V tej izjavi o varstvu podatkov podrobneje opisujemo shranjevanje in obdelavo podatkov s to storitvijo.

Ikone imajo na spletnih mestih vedno pomembnejšo vlogo. Font Awesome je spletna pisava, posebej zasnovana za spletne oblikovalce in razvijalce spletnih mest. S Font Awesome lahko na primer ikone poljubno pomanjšate in obarvate z uporabo jezika CSS. Nadomeščajo stare slikovne ikone. Font Awesome CDN je najlažji način za nalaganje ikon ali pisav na vaše spletno mesto. Vse, kar smo morali storiti, je bilo, da smo v svojo spletno mesto vgradili majhno vrstico kode.

Zakaj uporabljamo Font Awesome na našem spletnem mestu?

S Font Awesome lahko vsebino na našem spletnem mestu bolje pripravite. Na ta način se boste bolje znašli na našem spletnem mestu in lažje razumeli vsebino. Z ikonami lahko včasih celo nadomestite celotne besede in prihranite prostor. To je še posebej uporabno, kadar vsebino optimiziramo posebej za pametne telefone. Te ikone so vstavljene kot koda HTML in ne kot slika. To nam omogoča, da ikone s CSS urejamo točno tako, kot želimo. Hkrati s Font Awesome izboljšamo tudi hitrost nalaganja, saj gre le za elemente HTML in ne za slike ikon. Vse te prednosti nam pomagajo, da je spletno mesto za vas še bolj pregledno, sveže in hitrejše.

Katere podatke shranjuje program Font Awesome?

Za nalaganje ikon in simbolov se uporablja omrežje CDN (Content Delivery Network). Omrežja CDN so omrežja strežnikov, razporejenih po vsem svetu, ki omogočajo hitro lokalno nalaganje datotek. Takoj ko prikličete eno od naših strani, so ustrezne ikone zagotovljene s Font Awesome.

Za nalaganje spletnih pisav mora brskalnik vzpostaviti povezavo s strežniki družbe Fonticons, Inc. Vaš naslov IP bo prepoznan. Font Awesome zbira tudi podatke o tem, katere datoteke ikon so prenesene in kdaj. Posredujejo se tudi tehnični podatki, kot so različica brskalnika, ločljivost zaslona ali čas priklica strani.

Ti podatki se zbirajo in shranjujejo iz naslednjih razlogov:

 • za optimizacijo omrežij za dostavo vsebine.
 • prepoznavanje in odpravljanje tehničnih napak.
 • zaščito CDN pred zlorabami in napadi.
 • zaračunavanje pristojbin od strank Font Awesome Pro
 • poznavanje priljubljenosti ikon
 • vedeti, kateri računalnik in programsko opremo uporabljate.

Če brskalnik ne dovoljuje spletnih pisav, se samodejno uporabi standardna pisava v računalniku. Po našem trenutnem znanju se piškotki ne nastavljajo. Smo v stiku z oddelkom za zasebnost podjetja Font Awesome in vas bomo obvestili takoj, ko bomo izvedeli več.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Družba Font Awesome podatke o uporabi omrežja za dostavo vsebin shranjuje tudi na strežnikih v Združenih državah Amerike. Vendar so strežniki CDN nameščeni po vsem svetu in shranjujejo podatke o uporabnikih tam, kjer se nahajate. V prepoznavni obliki so podatki običajno shranjeni le nekaj tednov. Zbirni statistični podatki o uporabi omrežij CDN so lahko shranjeni tudi dlje časa. Osebni podatki tu niso vključeni.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Po našem najboljšem vedenju podjetje Font Awesome ne shranjuje nobenih osebnih podatkov prek omrežij za dostavo vsebine. Če ne želite, da se shranjujejo podatki o uporabljenih ikonah, žal ne boste mogli obiskati našega spletnega mesta. Če vaš brskalnik ne dovoljuje spletnih pisav, se podatki ne bodo prenesli ali shranili. V tem primeru se preprosto uporabi standardna pisava vašega računalnika.

pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo Font Awesome, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu z 6. člena. (1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov (privolitev) ta privolitev predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi, ko jih zbira podjetje Font Awesome.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo Font Awesome za optimizacijo naših spletnih storitev. Ustrezna pravna podlaga za to je 6.člen (1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (zakoniti interesi) . Vendar pa Font Awesome uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Poudarjamo, da po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni varstva za prenos podatkov v ZDA. Obdelavo podatkov v glavnem izvaja podjetje Font Awesome. To lahko pomeni, da se podatki morda ne obdelujejo in shranjujejo anonimno. Poleg tega imajo lahko državni organi ZDA dostop do posameznih podatkov. Prav tako se lahko zgodi, da so ti podatki povezani s podatki iz drugih storitev Font Awesome, kjer imate uporabniški račun.

Če želite izvedeti več o podjetju Font Awesome in o tem, kako ravna s podatki, vam priporočamo izjavo o varstvu podatkov na https://fontawesome.com/privacy in stran pomoči na naslovu https://fontawesome.com/support .

Politika zasebnosti Googlovih pisav

Povzetek pravilnika o zasebnosti Googlovih pisav
👥 Zajeto: obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Optimizacija naših storitev
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot so naslov IP ter zahteve za CSS in pisave
Več podrobnosti je na voljo v nadaljevanju te politike zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: Google hrani datoteke s pisavami eno leto.
⚖️ Pravna podlaga: 6. člen (1)(a) SUVP (privolitev), 6. člen (1)(f) SUVP (zakoniti interesi)

Kaj so Googlove pisave?

Na našem spletnem mestu uporabljamo Googlove pisave. To so "Googlove pisave" družbe Google Inc. Podjetje Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska) je odgovorno za vse Googlove storitve v Evropi.

Za uporabo Googlovih pisav se vam ni treba registrirati ali nastaviti gesla. Poleg tega se v vašem brskalniku ne shranjujejo piškotki. Datoteke (CSS, pisave/pisave) se zahtevajo prek Googlovih domen fonts.googleapis.com in fonts.gstatic.com. Po Googlovih besedah so zahteve za CSS in pisave popolnoma ločene od vseh drugih Googlovih storitev. Če imate račun Google, vam ni treba skrbeti, da bi se podatki o vašem računu med uporabo pisav Google Fonts prenesli v Google. Google beleži uporabo CSS (Cascading Style Sheets) in uporabljenih pisav ter te podatke varno shranjuje. Kako točno je videti shranjevanje podatkov, si bomo podrobno ogledali.

Google Fonts (prej Google Web Fonts) je imenik z več kot 800 pisavami, ki Google Google svojim uporabnikom daje na voljo brezplačno.

Mnoge od teh pisav so objavljene pod licenco SIL Open Font License, druge pa pod licenco Apache License. Obe sta licenci za prosto programsko opremo.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo Googlove pisave?

Z Googlovimi pisavami lahko pisave uporabljamo na svojem spletnem mestu in nam jih ni treba naložiti v svoj strežnik. Pisave Google Fonts so pomemben element pri ohranjanju visoke kakovosti našega spletnega mesta. Vse Googlove pisave so samodejno optimizirane za splet, kar prihrani količino podatkov in je velika prednost zlasti pri uporabi z mobilnimi napravami. Ko obiščete naše spletno mesto, majhna velikost datoteke zagotavlja hitro nalaganje. Poleg tega so pisave Google varne spletne pisave. Različni sistemi sinteze slik (upodabljanja) v različnih brskalnikih, operacijskih sistemih in mobilnih napravah lahko povzročijo napake. Takšne napake lahko delno popačijo besedila ali celotna spletna mesta. Zaradi hitrega omrežja za dostavo vsebin (CDN) pri pisavah Google Fonts ni težav z različnimi platformami. Google Fonts podpira vse glavne brskalnike (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) in zanesljivo deluje v večini sodobnih mobilnih operacijskih sistemov, vključno z Androidom 2.2+ in iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Pisave Google Fonts uporabljamo zato, da lahko celotno spletno storitev predstavimo kar se da lepo in enotno.

Katere podatke hrani Google?

Ko obiščete naše spletno mesto, se pisave ponovno naložijo prek Googlovega strežnika. Ta zunanji klic posreduje podatke Googlovim strežnikom. Na ta način Google tudi prepozna, da ste vi ali vaš naslov IP obiskali naše spletno mesto. API Googlovih pisav je bil zasnovan tako, da je uporaba, shranjevanje in zbiranje podatkov končnega uporabnika omejeno na tisto, kar je potrebno za pravilno dostavo pisav. Mimogrede, API pomeni "vmesnik za programiranje aplikacij" in med drugim služi kot prenosnik podatkov v sektorju programske opreme.

Google Fonts varno shranjuje zahtevke CSS in pisave v Googlu, zato so zaščiteni. Zbrani podatki o uporabi omogočajo Googlu, da ugotovi, kako dobro so sprejete posamezne pisave. Google rezultate objavi na internih straneh za analizo, kot je Google Analytics. Google uporablja tudi podatke iz lastnega spletnega pregledovalnika, da ugotovi, katera spletna mesta uporabljajo Googlove pisave. Ti podatki so objavljeni v podatkovni zbirki Google Fonts BigQuery. Podjetniki in razvijalci uporabljajo Googlovo spletno storitev BigQuery za pregledovanje in premikanje velikih količin podatkov.

Opozoriti pa je treba, da se pri vsaki zahtevi za Googlovo pisavo Googlovim strežnikom samodejno posredujejo informacije, kot so jezikovne nastavitve, naslov IP, različica brskalnika, ločljivost zaslona brskalnika in ime brskalnika. Ali se ti podatki tudi shranjujejo, ni mogoče jasno ugotoviti oziroma jih Google ni jasno sporočil.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Google v svojih strežnikih, ki se večinoma nahajajo zunaj EU, en dan hrani zahtevke za sredstva CSS. To nam omogoča uporabo pisav z uporabo Googlovega slogovnega lista. Slogovni list je predloga, s katero lahko na primer hitro in enostavno spremenite obliko ali pisavo spletnega mesta.

Google hrani datoteke s pisavami eno leto. Google si tako prizadeva za bistveno izboljšanje časa nalaganja spletnih mest. Če se na milijone spletnih mest sklicuje na iste pisave, se te po prvem obisku shranijo v predpomnilnik in se takoj znova pojavijo na vseh drugih spletnih mestih, ki jih obiščete pozneje. Včasih Google posodobi datoteke s pisavami, da zmanjša velikost datoteke, poveča jezikovno pokritost in izboljša oblikovanje.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Podatkov, ki jih Google hrani en dan ali eno leto, ni mogoče preprosto izbrisati. Podatki se samodejno posredujejo Googlu ob dostopu do strani. Če želite te podatke predčasno izbrisati, se morate obrniti na Googlovo podporo na naslovu https://support.google.com/?hl=de&tid=111766445 . V tem primeru shranjevanje podatkov preprečite le, če ne obiščete naše strani.

V nasprotju z drugimi spletnimi pisavami nam Google omogoča neomejen dostop do vseh pisav. Tako imamo neomejen dostop do morja pisav in tako lahko iz svojega spletnega mesta izvlečemo najboljše. Več o pisavah Google in drugih vprašanjih lahko najdete na https://developers.google.com/fonts/faq?tid=111766445 . Čeprav Google tam obravnava vprašanja varstva podatkov, ne vsebuje zares podrobnih informacij o shranjevanju podatkov. Od Googla je razmeroma težko dobiti zares natančne informacije o shranjenih podatkih.

pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo Googlovih pisav, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s 6. členom (1) lit.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo Google Font za optimizacijo naših spletnih storitev. Ustrezna pravna podlaga za to je 6. člen (1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (zakoniti interesi) . Vendar Googlove pisave uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni varstva za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google kot podlago za obdelavo podatkov s strani prejemnikov s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= 46. člen (2) in (3) DSGVO). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses - SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU, njihov namen pa je zagotoviti, da so vaši podatki skladni z evropskimi standardi varstva podatkov tudi v primeru prenosa v tretje države (npr. ZDA) in njihovega shranjevanja v njih. S temi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov spoštoval evropske standarde varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogoji za obdelavo podatkov v Googlovih oglasih, ki ustrezajo tudi standardnim pogodbenim klavzulam za Googlove pisave, so na voljo na https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

O tem, katere podatke Google zbira in za kaj jih uporablja, si lahko preberete tudi na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

Politika zasebnosti WooCommerce

Povzetek politike zasebnosti WooCommerce
👥 Zajeto: obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Optimizacija naših storitev
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot so naslov IP, informacije o brskalniku, privzete jezikovne nastavitve, datum in čas dostopa do spleta
Več podrobnosti je na voljo v nadaljevanju te politike zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: Po približno 30 dneh se izbrišejo dnevniške datoteke strežnika, tehnični podatki in vaš naslov IP.
⚖️ Pravna podlaga: 6. člen (1)(a) SUVP (privolitev), 6. člen (1)(f) SUVP (zakoniti interesi)

Kaj je WooCommerce?

Odprtokodni sistem za trgovino WooCommerce smo integrirali kot vtičnik na našo spletno stran. Ta vtičnik WooCommerce temelji na sistemu za upravljanje vsebin WordPress, ki je hčerinsko podjetje družbe Automattic Inc. (60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, ZDA). Izvedene funkcije pošiljajo, shranjujejo in obdelujejo podatke družbi Automattic Inc. V tej izjavi o varstvu podatkov vas obveščamo, za katere podatke gre, kako omrežje uporablja te podatke in kako lahko urejate ali preprečite shranjevanje podatkov.

WooCommerce je sistem spletne trgovine, ki je del imenika WordPress že od leta 2011 in je bil razvit posebej za spletna mesta WordPress. Gre za prilagodljivo odprtokodno platformo za elektronsko poslovanje, zgrajeno v sistemu WordPress, ki je bila kot vtičnik WordPress vključena tudi v naše spletno mesto.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo WooCommerce?

To praktično rešitev spletne trgovine uporabljamo zato, da vam lahko na našem spletnem mestu na najboljši možni način ponudimo naše fizične ali digitalne izdelke ali storitve. Cilj je, da vam omogočimo preprost in enostaven dostop do naše ponudbe izdelkov, tako da lahko želene izdelke dobite hitro in enostavno. Z WooCommerce smo našli dober vtičnik, ki izpolnjuje naše zahteve za spletno trgovino.

Katere podatke hrani WooCommerce?

Podatke, ki jih aktivno vnesete v besedilno polje v naši spletni trgovini, lahko zbereta in shranita WooCommerce ali Automattic. Če se torej registrirate pri nas ali naročite izdelek, lahko Automattic te podatke zbira, obdeluje in shranjuje. Poleg e-poštnega naslova, imena ali naslova so to lahko tudi podatki o kreditni kartici ali obračunski podatki. Podjetje Automattic lahko te podatke naknadno uporabi za svoje trženjske kampanje.

Obstajajo tudi informacije, ki jih Automattic samodejno zbira od vas v tako imenovanih dnevniških datotekah strežnika:

 • IP Naslov
 • informacije o brskalniku
 • Privzeta nastavitev jezika
 • Datum in čas spletnega dostopa

WooCommerce v vaš brskalnik vnaša tudi piškotke in uporablja tehnologije, kot so oznake slikovnih pik (web beacons), na primer za jasno identifikacijo vas kot uporabnika in možnost oglaševanja po interesu. WooCommerce uporablja več različnih piškotkov, ki se nastavijo glede na dejanja uporabnika. To pomeni, da če na primer izdelek položite v nakupovalno košarico, se nastavi piškotek, da izdelek ostane v košarici, če zapustite naše spletno mesto in se pozneje vrnete.

Tukaj vam prikazujemo primer seznama možnih piškotkov, ki jih lahko nastavi trgovina WooCommerce:

Ime: woocommerce_items_in_cart
Vrednost: 1 Namen: 1
: Ta piškotek pomaga storitvi WooCommerce določiti, kdaj se vsebina v košarici spremeni.
Datum veljavnosti: Po koncu seje

Ime: woocommerce_cart_hash
Vrednost: 447c84f810834056ab37cfe5ed27f204111766445-7 Purpose
: Ta piškotek se uporablja tudi za prepoznavanje in shranjevanje sprememb v nakupovalni košarici.
Datum veljavnosti: Po koncu seje

Ime: wp_woocommerce_session_d9e29d251cf8a108a6482d9fe2ef34b6
Vrednost: 1146%7C%7C1589034207%7C%7C95f8053ce0cea135bbce671043e740111766445-4aa Purpose
: Ta piškotek vsebuje edinstven identifikator, da je mogoče podatke o nakupovalni košarici najti tudi v zbirki podatkov.
Datum veljavnosti: po 2 dneh

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Razen če obstaja zakonska obveznost, da mora podjetje WooCommerce podatke hraniti dlje časa, jih bo izbrisalo, ko jih ne bo več potrebovalo za svoje namene, za katere so bili shranjeni. Na primer, dnevniške datoteke strežnika, ki vsebujejo tehnične podatke o vašem brskalniku in naslovu IP, se izbrišejo po približno 30 dneh. Do takrat jih družba Automattic uporablja za analizo prometa na svojih spletnih mestih (npr. vseh spletnih mestih WordPress) in odpravljanje morebitnih težav. Podatki so shranjeni na ameriških strežnikih podjetja Automattic.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Imate pravico, da kadar koli dostopate do svojih osebnih podatkov ter ugovarjate uporabi in obdelavi svojih osebnih podatkov. Prav tako lahko kadar koli vložite pritožbo pri državnem nadzornem organu.

V brskalniku imate tudi možnost, da piškotke individualno upravljate, izbrišete ali deaktivirate. Vendar upoštevajte, da lahko onemogočanje ali brisanje piškotkov negativno vpliva na delovanje naše spletne trgovine WooCommerce. Glede na to, kateri brskalnik uporabljate, upravljanje piškotkov deluje nekoliko drugače. Pod razdelkom "Piškotki" boste našli povezave do ustreznih navodil za najbolj priljubljene brskalnike.

pravna podlaga

Če ste se strinjali z uporabo storitve WooCommerce, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s 6. členom (1) lit.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo storitve WooCommerce za optimizacijo naše spletne storitve in njeno lepšo predstavitev za vas. Ustrezna pravna podlaga za to je 6. člen (1)(f) GDPR (zakoniti interesi) . Vendar pa WooCommerce uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

WooCommerce med drugim obdeluje podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

WooCommerce uporablja standardne pogodbene klavzule, ki jih je odobrila Komisija EU (= 46. člen odstavek 2 in 3 GDPR). Te klavzule zavezujejo podjetje WooCommerce, da pri obdelavi ustreznih podatkov zunaj EU spoštuje raven varstva podatkov EU. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in klavzule lahko najdete tukaj: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de. .

Več podrobnosti o pravilniku o zasebnosti in o tem, katere podatke zbira trgovina WooCommerce in kako, najdete na https://automattic.com/privacy/ splošne informacije o trgovini WooCommerce pa na https://woocommerce.com/ .

Vsa besedila so zaščitena z avtorskimi pravicami.

Vir: Ustvarjeno z AdSimple 's generatorjem za zaščito podatkov