Πολιτική Απορρήτου

Ρυθμίσεις απορρήτου

Προστασία δεδομένων

Εισαγωγή και επισκόπηση

Γράψαμε την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων (έκδοση 05/31/2022-111766445) προκειμένου να σας εξηγήσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, ποια προσωπικά δεδομένα (δεδομένα για συντομία) επεξεργαζόμαστε εμείς ως υπεύθυνος - και οι εκτελούντες την επεξεργασία που μας έχουν ανατεθεί (π.χ. πάροχοι) -, θα επεξεργαζόμαστε στο μέλλον και ποιες νομικές επιλογές έχετε. Οι όροι που χρησιμοποιούνται πρέπει να νοούνται ως ουδέτεροι ως προς το φύλο.
Εν συντομία: Σας ενημερώνουμε διεξοδικά για τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς.

Οι δηλώσεις απορρήτου συνήθως ακούγονται πολύ τεχνικές και χρησιμοποιούν νομική ορολογία. Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, από την άλλη πλευρά, έχει ως στόχο να περιγράψει τα πιο σημαντικά πράγματα όσο το δυνατόν πιο απλά και διαφανώς. Στο βαθμό που η διαφάνεια συμβάλλει οι τεχνικοί όροι εξηγούνται με φιλικό προς τον αναγνώστη τρόπο, σύνδεσμοι για περαιτέρω πληροφορίες και παρέχονται γραφικά. Σας ενημερώνουμε έτσι με σαφή και απλή γλώσσα ότι επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων μόνο εφόσον υπάρχει αντίστοιχη νομική βάση. Αυτό σίγουρα δεν είναι δυνατό αν κάνετε όσο το δυνατόν πιο συνοπτικές, ασαφείς και νομικοτεχνικές δηλώσεις, όπως αυτές που συχνά συνηθίζονται στο Διαδίκτυο όταν πρόκειται για την προστασία των δεδομένων. Ελπίζω ότι θα βρείτε τις ακόλουθες επεξηγήσεις ενδιαφέρουσες και κατατοπιστικές και ότι ίσως βρείτε κάποιες πληροφορίες που δεν γνωρίζατε ήδη.
Εάν εξακολουθείτε να έχετε απορίες, θα σας παρακαλούσαμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο που αναφέρεται παρακάτω ή στο εμπορικό σήμα, να ακολουθήσετε τους παρατιθέμενους συνδέσμους και να αναζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες σε ιστότοπους τρίτων. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας θα τα βρείτε φυσικά και στο εμπορικό σήμα.

πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων ισχύει για όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε στην εταιρεία και για όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται οι εταιρείες που μας έχουν ανατεθεί (εκτελούντες την επεξεργασία). Με τον όρο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εννοούμε πληροφορίες κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4 αριθ. 1 ΓΚΠΔ, όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ταχυδρομική διεύθυνση ενός προσώπου. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζει ότι μπορούμε να προσφέρουμε και να χρεώνουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, είτε online είτε offline. Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής απορρήτου περιλαμβάνει:

 • όλες τις διαδικτυακές παρουσίες (ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα) που διαχειριζόμαστε
 • Εμφανίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα για smartphones και άλλες συσκευές

Εν ολίγοις: Η δήλωση προστασίας δεδομένων ισχύει για όλους τους τομείς στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με δομημένο τρόπο στην εταιρεία μέσω των αναφερόμενων καναλιών. Εάν συνάπτουμε μαζί σας νομικές σχέσεις εκτός αυτών των καναλιών, θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά, εάν είναι απαραίτητο.

νομικές βάσεις

Στην ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων, σας παρέχουμε διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις νομικές αρχές και τους κανονισμούς, δηλαδή τη νομική βάση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, που μας επιτρέπουν να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Όσον αφορά το δίκαιο της ΕΕ, αναφερόμαστε στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016. Μπορείτε φυσικά να διαβάσετε αυτόν τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων online στο EUR-Lex, την πύλη προς την ΕΕ -Νομική, βλ. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679 .

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο εάν ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Συναίνεση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ): Μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό. Ένα παράδειγμα θα ήταν η αποθήκευση των δεδομένων που καταχωρείτε σε μια φόρμα επικοινωνίας.
 2. Σύμβαση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ): Για να εκπληρώσουμε μια σύμβαση ή προσυμβατικές υποχρεώσεις μαζί σας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, εάν συνάψουμε μαζί σας σύμβαση πώλησης, χρειαζόμαστε εκ των προτέρων προσωπικές πληροφορίες.
 3. Νομική υποχρέωση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ): Εάν υποκείμεθα σε νομική υποχρέωση, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να τηρούμε τιμολόγια για λογιστικούς λόγους. Αυτά συνήθως περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
 4. Νόμιμα συμφέροντα (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ): Σε περίπτωση έννομων συμφερόντων που δεν περιορίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματά σας, διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα, πρέπει να επεξεργαστούμε ορισμένα δεδομένα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τον ιστότοπό μας με ασφάλεια και οικονομία. Η επεξεργασία αυτή αποτελεί επομένως έννομο συμφέρον.

Άλλες προϋποθέσεις, όπως η αντίληψη των εγγραφών για το δημόσιο συμφέρον και η άσκηση δημόσιας εξουσίας, καθώς και η προστασία ζωτικών συμφερόντων, συνήθως δεν ισχύουν για εμάς. Εφόσον μια τέτοια νομική βάση είναι σχετική, θα αναφέρεται στο κατάλληλο σημείο.

Εκτός από τον κανονισμό της ΕΕ, ισχύουν και οι εθνικοί νόμοι:

 • Στην Αυστρία πρόκειται για τον ομοσπονδιακό νόμο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ( Νόμος περί προστασίας δεδομένων ), DSG εν συντομία .
 • Στη Γερμανία , ο Ομοσπονδιακός νόμος περί προστασίας δεδομένων , BDSG για συντομία, ισχύει .

Εάν ισχύουν άλλοι περιφερειακοί ή εθνικοί νόμοι, θα σας ενημερώσουμε σχετικά στις επόμενες ενότητες.

Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων ή την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προσώπου ή του γραφείου παρακάτω:
Hernalser Gurtel 1/12
1170 Βιέννη
Αυστρία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@patchbox.com
Τηλέφωνο: +43 1 99 71 960
Εμπορικό μητρώο: FN427923z Τόπος
δικαιοδοσία: Εμπορικό Δικαστήριο Βιέννης, Βιέννη
Εμπορικό Επιμελητήριο ΑΦΜ: ATU69285917

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: patchbox.com
Τηλέφωνο: +4319971960
Εμπορικό σήμα: https://patchbox.com/imprint/

διάρκεια αποθήκευσης

Το γεγονός ότι αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων μας αποτελεί γενικό κριτήριο για εμάς. Αυτό σημαίνει ότι διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα μόλις εκλείψει ο λόγος για την επεξεργασία των δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να αποθηκεύουμε ορισμένα δεδομένα ακόμη και μετά την παύση του αρχικού σκοπού, για παράδειγμα για λογιστικούς σκοπούς.

Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας ή αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, τα δεδομένα θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό και εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση διατήρησής τους.

Θα σας ενημερώσουμε παρακάτω για τη συγκεκριμένη διάρκεια της αντίστοιχης επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον έχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό.

Δικαιώματα βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα δικαιώματα που δικαιούστε, ώστε η επεξεργασία των δεδομένων να γίνεται με δίκαιο και διαφανή τρόπο:

 • Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με το αν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Σε αυτή την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων και να ενημερωθείτε για τις ακόλουθες πληροφορίες:
  • για ποιο σκοπό πραγματοποιούμε την επεξεργασία,
  • τις κατηγορίες, δηλαδή τους τύπους δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία,
  • ποιος λαμβάνει αυτά τα δεδομένα και αν τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες, πώς μπορεί να εγγυηθεί η ασφάλεια,
  • πόσο καιρό αποθηκεύονται τα δεδομένα,
  • την ύπαρξη του δικαιώματος διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας και του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία,
  • ότι μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή (οι σύνδεσμοι με τις αρχές αυτές βρίσκονται παρακάτω),
  • την προέλευση των δεδομένων, εάν δεν τα συλλέξαμε από εσάς,
  • αν πραγματοποιείται κατάρτιση προφίλ, δηλαδή αν τα δεδομένα αξιολογούνται αυτόματα για να δημιουργηθεί ένα προσωπικό προφίλ για εσάς.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να διορθώσουμε τα δεδομένα εάν διαπιστώσετε σφάλματα.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα διαγραφής ("δικαίωμα να ξεχαστείτε"), το οποίο σημαίνει συγκεκριμένα ότι μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε μόνο να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα αλλά να μην τα χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε κοινή μορφή κατόπιν αιτήματος.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα εναντίωσης, το οποίο, μετά την επιβολή του, θα οδηγήσει σε αλλαγή της επεξεργασίας.
  • Εάν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε (δημόσιο συμφέρον, άσκηση δημόσιας εξουσίας) ή στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ (έννομο συμφέρον), μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία. Στη συνέχεια, θα ελέγξουμε το συντομότερο δυνατό αν μπορούμε να συμμορφωθούμε νομικά με την εν λόγω αντίρρηση.
  • Εάν τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της άμεσης διαφήμισης, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτό το είδος επεξεργασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Μετά από αυτό, δεν μπορούμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για άμεσο μάρκετινγκ.
  • Εάν τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτό το είδος επεξεργασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Μετά από αυτό δεν μπορούμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τη δημιουργία προφίλ.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΓΚΠΔ, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να μην υποβληθείτε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία (π.χ. κατάρτιση προφίλ).
 • Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να καταγγείλετε στην αρχή προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παραβιάζει τον ΓΚΠΔ.

Εν ολίγοις: Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο που αναφέρεται παραπάνω!

Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων ή ότι τα δικαιώματά σας στην προστασία των δεδομένων έχουν παραβιαστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, μπορείτε να καταγγείλετε στην εποπτική αρχή. Πρόκειται για την αρχή προστασίας δεδομένων της Αυστρίας, της οποίας ο δικτυακός τόπος βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.dsb.gv.at/ . Στη Γερμανία υπάρχει ένας υπεύθυνος προστασίας δεδομένων για κάθε ομοσπονδιακό κρατίδιο. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ομοσπονδιακό Επίτροπο για την προστασία των δεδομένων και την ελευθερία της πληροφόρησης (BfDI) . Η ακόλουθη τοπική αρχή προστασίας δεδομένων είναι υπεύθυνη για την εταιρεία μας:

Μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες

Μεταφέρουμε ή επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε χώρες εκτός της ΕΕ (τρίτες χώρες) μόνο εάν συμφωνείτε με την επεξεργασία αυτή, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή είναι συμβατικά απαραίτητο και σε κάθε περίπτωση μόνο στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται γενικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συγκατάθεσή σας είναι ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε τρίτες χώρες. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, όπου πολλοί κατασκευαστές λογισμικού προσφέρουν υπηρεσίες και έχουν τις τοποθεσίες των διακομιστών τους, μπορεί να σημαίνει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται με απροσδόκητους τρόπους.

Επισημαίνουμε ρητά ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν υπάρχει επί του παρόντος επαρκές επίπεδο προστασίας για τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ. Η επεξεργασία δεδομένων από αμερικανικές υπηρεσίες (όπως το Google Analytics) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην επεξεργάζονται και να μην αποθηκεύονται ανώνυμα τα δεδομένα. Επιπλέον, οι κυβερνητικές αρχές των ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε ατομικά δεδομένα. Επιπλέον, μπορεί να συμβεί να συνδεθούν τα δεδομένα που συλλέγονται με δεδομένα από άλλες υπηρεσίες του ίδιου παρόχου, εφόσον διαθέτετε αντίστοιχο λογαριασμό χρήστη. Εάν είναι δυνατόν, προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε τοποθεσίες διακομιστών εντός της ΕΕ, εάν αυτό προσφέρεται.

Θα σας ενημερώσουμε λεπτομερέστερα σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες στα κατάλληλα σημεία της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων, εάν αυτό ισχύει.

ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχουμε εφαρμόσει τόσο τεχνικά όσο και οργανωτικά μέτρα. Όπου είναι δυνατόν, κρυπτογραφούμε ή ψευδωνυμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο, καθιστούμε όσο το δυνατόν πιο δύσκολο για τρίτους να συμπεράνουν προσωπικές πληροφορίες από τα δεδομένα μας.

Το αρθ. 25 του ΓΚΠΔ μιλάει εδώ για "προστασία των δεδομένων μέσω του σχεδιασμού της τεχνολογίας και μέσω προεπιλεγμένων ρυθμίσεων φιλικών προς την προστασία των δεδομένων" και σημαίνει ότι κάποιος σκέφτεται πάντα την ασφάλεια και την αντίστοιχη ασφάλεια τόσο με το λογισμικό (π.χ. φόρμες) όσο και με το υλικό (π.χ. πρόσβαση στην αίθουσα του server). μέτρα. Εάν είναι απαραίτητο, θα αναφερθούμε παρακάτω σε συγκεκριμένα μέτρα.

Κρυπτογράφηση TLS με https

Τo TLS, η κρυπτογράφηση και το https ακούγονται πολύ τεχνικά και είναι. Χρησιμοποιούμε το HTTPS (το Hypertext Transfer Protocol Secure σημαίνει "ασφαλές πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου") για την ασφαλή μετάδοση δεδομένων στο Διαδίκτυο.
Αυτό σημαίνει ότι η πλήρης μετάδοση όλων των δεδομένων από το πρόγραμμα περιήγησής σας στον web server μας είναι ασφαλής - κανείς δεν μπορεί να "κρυφακούσει".

Έτσι, έχουμε εισάγει ένα πρόσθετο επίπεδο ασφαλείας και συμμορφωνόμαστε με την προστασία των δεδομένων μέσω του τεχνολογικού σχεδιασμού ( Άρθρο 25 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ ). Με τη χρήση του TLS (Transport Layer Security), ενός πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης για την ασφαλή μετάδοση δεδομένων στο Διαδίκτυο, μπορούμε να διασφαλίσουμε την προστασία των εμπιστευτικών δεδομένων.
Μπορείτε να αναγνωρίσετε τη χρήση αυτής της προστασίας της μετάδοσης δεδομένων από το μικρό σύμβολο κλειδαριάς. στο επάνω αριστερό μέρος του προγράμματος περιήγησης, στα αριστερά της διεύθυνσης διαδικτύου (π.χ. examplepage.de) και η χρήση του σχήματος https (αντί για http) ως μέρος της διεύθυνσης διαδικτύου.
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την κρυπτογράφηση, συνιστούμε μια αναζήτηση στο Google για "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki" για να βρείτε καλούς συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες.

επικοινωνία

Περίληψη επικοινωνίας
👥 Επηρεάζεται: Οποιοσδήποτε επικοινωνεί μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικής φόρμας
📓 Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: π.χ. Β. Αριθμός τηλεφώνου, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καταχωρημένα δεδομένα φόρμας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση
🤝 Σκοπός: Επεξεργασία της επικοινωνίας με πελάτες, επιχειρηματικούς εταίρους κ.λπ.
📅 Περίοδος αποθήκευσης: Διάρκεια της επιχειρηματικής υπόθεσης και των νομοθετικών διατάξεων
⚖️ Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ (συγκατάθεση), άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ (σύμβαση), άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα)

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας και επικοινωνήσετε μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικής φόρμας, ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα.

Τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τον χειρισμό και την επεξεργασία της ερώτησής σας και της σχετικής επιχειρηματικής συναλλαγής. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί ο νόμος.

Επηρεαζόμενοι άνθρωποι

Όλοι όσοι επιδιώκουν να έρθουν σε επαφή μαζί μας μέσω των καναλιών επικοινωνίας που παρέχουμε επηρεάζονται από τις διαδικασίες που αναφέρονται.

τηλέφωνο

Εάν μας καλέσετε, τα δεδομένα κλήσης θα αποθηκεύονται ψευδωνυμοποιημένα στην αντίστοιχη τελική συσκευή και στον τηλεπικοινωνιακό πάροχο που χρησιμοποιείται. Επιπλέον, δεδομένα όπως το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου μπορούν στη συνέχεια να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να αποθηκευτούν για να απαντηθούν ερωτήματα. Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις λήξει η επιχειρηματική υπόθεση και το επιτρέψουν οι νομικές απαιτήσεις.

e-mail

Εάν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα δεδομένα ενδέχεται να αποθηκεύονται στην αντίστοιχη τελική συσκευή (υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, smartphone,...) και τα δεδομένα αποθηκεύονται στον διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις λήξει η επιχειρηματική υπόθεση και το επιτρέψουν οι νομικές απαιτήσεις.

ηλεκτρονικές φόρμες

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική φόρμα, τα δεδομένα θα αποθηκευτούν στον διακομιστή ιστού μας και, εάν είναι απαραίτητο, θα προωθηθούν σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς. Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις λήξει η επιχειρηματική υπόθεση και το επιτρέψουν οι νομικές απαιτήσεις.

νομικές βάσεις

Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 • Άρθρο 6 παράγραφος 1
 • Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ (σύμβαση): Υπάρχει μια ανάγκη να εκπληρώσουμε μια σύμβαση με εσάς ή έναν επεξεργαστή B. ο πάροχος τηλεφωνικών υπηρεσιών ή χρειαζόμαστε τα δεδομένα για προσυμβατικές δραστηριότητες, όπως. Β. η προετοιμασία μιας προσφοράς, η επεξεργασία,
 • Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα): Θέλουμε να διεξάγουμε τις έρευνες πελατών και την επιχειρηματική επικοινωνία σε επαγγελματικό πλαίσιο. Πρόκειται για ορισμένες τεχνικές διευκολύνσεις όπως. Β. προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, exchange servers και φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορούμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά την επικοινωνία.

Σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών (AVV)

Στην παρούσα ενότητα θα θέλαμε να εξηγήσουμε τι είναι η συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων και γιατί είναι απαραίτητη. Επειδή η λέξη "σύμβαση επεξεργασίας παραγγελίας" είναι αρκετά δυσνόητη, θα χρησιμοποιούμε συχνά μόνο το ακρωνύμιο AVV εδώ στο κείμενο. Όπως οι περισσότερες εταιρείες, δεν εργαζόμαστε μόνοι μας, αλλά χρησιμοποιούμε και εμείς οι ίδιοι τις υπηρεσίες άλλων εταιρειών ή ιδιωτών. Με τη συμμετοχή διαφόρων εταιρειών ή παρόχων υπηρεσιών, ενδέχεται να μεταβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα προς επεξεργασία. Αυτοί οι συνεργάτες ενεργούν τότε ως εκτελούντες την επεξεργασία με τους οποίους συνάπτουμε μια σύμβαση, τη λεγόμενη σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων (AVV). Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε είναι

Ποιοι είναι οι επεξεργαστές;

Ως εταιρεία και ιδιοκτήτης ιστότοπου, είμαστε υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε από εσάς. Εκτός από τους υπεύθυνους, ενδέχεται να υπάρχουν και οι λεγόμενοι εκτελούντες την επεξεργασία. Αυτό περιλαμβάνει κάθε εταιρεία ή πρόσωπο που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον ορισμό του ΓΚΠΔ: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρχή, ίδρυμα ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας θεωρείται εκτελών την επεξεργασία. Ως εκ τούτου, οι εκτελούντες την επεξεργασία μπορεί να είναι πάροχοι υπηρεσιών, όπως πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ή cloud, πάροχοι πληρωμών ή ενημερωτικών δελτίων ή μεγάλες εταιρείες όπως η Google ή η Microsoft.

Για να γίνει πιο κατανοητή η ορολογία, ακολουθεί μια επισκόπηση των τριών ρόλων στον ΓΚΠΔ:

Επηρεαζόμενο μέρος (εσείς ως πελάτης ή ενδιαφερόμενος) → υπεύθυνος (εμείς ως εταιρεία και πελάτης) → επεξεργαστής (πάροχοι υπηρεσιών, όπως οικοδεσπότες ιστοσελίδων ή πάροχοι cloud)

Περιεχόμενο σύμβασης επεξεργασίας παραγγελίας

Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, έχουμε συνάψει συμφωνία AVV με τους εταίρους μας που ενεργούν ως επεξεργαστές. Πρώτα απ' όλα, αναφέρει ότι ο εκτελών την επεξεργασία επεξεργάζεται τα προς επεξεργασία δεδομένα αποκλειστικά σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Η σύμβαση πρέπει να συνάπτεται εγγράφως, αν και στο πλαίσιο αυτό η ηλεκτρονική σύναψη της σύμβασης θεωρείται επίσης "έγγραφη". Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται μόνο βάσει της σύμβασης. Η σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Δεσμευτικό για εμάς ως υπεύθυνο
 • Υποχρεώσεις και δικαιώματα του υπεύθυνου επεξεργασίας
 • Κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων
 • Τύπος προσωπικών δεδομένων
 • Τύπος και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
 • Αντικείμενο και διάρκεια της επεξεργασίας δεδομένων
 • Τόπος εκτέλεσης της επεξεργασίας δεδομένων

Επιπλέον, η σύμβαση περιλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του εκτελούντος την επεξεργασία. Οι σημαντικότερες υποχρεώσεις είναι:

 • Μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων
 • να λάβει τα δυνατά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων
 • να τηρεί μητρώο επεξεργασίας δεδομένων
 • να συνεργάζεται με την εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων κατόπιν αιτήματος
 • διενεργεί ανάλυση κινδύνου σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει
 • Η ανάθεση σε υποεπεξεργαστές μπορεί να γίνει μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση του υπεύθυνου.

Μπορείτε να δείτε πώς μοιάζει ένα τέτοιο AVV στη διεύθυνση https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/eu-dsgvo-mustervertrag-auftragsverarbeitung.html . Ένα ενδεικτικό συμβόλαιο παρουσιάζεται εδώ.

cookies

Περίληψη Cookies
👥 Επηρεάζεται: Επισκέπτες του ιστοτόπου
🤝 Σκοπός: εξαρτάται από το συγκεκριμένο cookie. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε παρακάτω ή από τον κατασκευαστή του λογισμικού που θέτει το cookie.
📓 Επεξεργασμένα δεδομένα: Ανάλογα με το cookie που χρησιμοποιείται. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε παρακάτω ή από τον κατασκευαστή του λογισμικού που θέτει το cookie.
📅 Διάρκεια αποθήκευσης: Ανάλογα με το εκάστοτε cookie, μπορεί να κυμαίνεται από ώρες έως χρόνια.
⚖️ Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ (συγκατάθεση), άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα)

Τι είναι τα cookies;

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies HTTP για την αποθήκευση δεδομένων που αφορούν συγκεκριμένους χρήστες.
Στη συνέχεια εξηγούμε τι είναι τα cookies και γιατί χρησιμοποιούνται, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε καλύτερα την ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Κάθε φορά που σερφάρετε στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Τα γνωστά προγράμματα περιήγησης περιλαμβάνουν τους Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer και Microsoft Edge. Οι περισσότεροι ιστότοποι αποθηκεύουν μικρά αρχεία κειμένου στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά τα αρχεία ονομάζονται cookies.

Ένα πράγμα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί: Τα cookies είναι πραγματικά χρήσιμα βοηθήματα. Σχεδόν όλοι οι ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για cookies HTTP, καθώς υπάρχουν και άλλα cookies για άλλους τομείς εφαρμογής. Τα cookies HTTP είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας από την ιστοσελίδα μας. Αυτά τα αρχεία cookies αποθηκεύονται αυτόματα στο φάκελο cookies, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο "εγκέφαλος" του προγράμματος περιήγησής σας. Ένα cookie αποτελείται από ένα όνομα και μια τιμή. Κατά τον ορισμό ενός cookie, πρέπει επίσης να καθοριστούν ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά.

Τα cookies αποθηκεύουν ορισμένα δεδομένα χρήστη από εσάς, όπως η γλώσσα ή οι προσωπικές ρυθμίσεις της σελίδας. Όταν επισκέπτεστε ξανά τον ιστότοπό μας, το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον χρήστη πίσω στον ιστότοπό μας. Χάρη στα cookies, ο ιστότοπός μας γνωρίζει ποιος είστε και σας προσφέρει τις ρυθμίσεις που έχετε συνηθίσει. Σε ορισμένα προγράμματα περιήγησης κάθε cookie έχει το δικό του αρχείο, ενώ σε άλλα, όπως ο Firefox, όλα τα cookies αποθηκεύονται σε ένα ενιαίο αρχείο.

Το παρακάτω γράφημα δείχνει μια πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ ενός προγράμματος περιήγησης ιστού όπως το B. Chrome και του διακομιστή ιστού. Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού ζητά έναν ιστότοπο και λαμβάνει ένα cookie από τον διακομιστή, το οποίο το πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιεί ξανά μόλις ζητηθεί άλλη σελίδα.

HTTP cookie Αλληλεπίδραση μεταξύ προγράμματος περιήγησης και διακομιστή ιστού

Υπάρχουν τόσο cookies πρώτου μέρους όσο και cookies τρίτου μέρους. Τα cookies πρώτου μέρους δημιουργούνται απευθείας από τον ιστότοπό μας, ενώ τα cookies τρίτου μέρους δημιουργούνται από ιστότοπους συνεργατών (π.χ. Google Analytics). Κάθε cookie πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά, καθώς κάθε cookie αποθηκεύει διαφορετικά δεδομένα. Ο χρόνος λήξης ενός cookie ποικίλλει επίσης από λίγα λεπτά έως μερικά χρόνια. Τα cookies δεν είναι προγράμματα λογισμικού και δεν περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους ή άλλα "παράσιτα". Τα cookies δεν μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες στον υπολογιστή σας.

Για παράδειγμα, τα δεδομένα cookie μπορούν να μοιάζουν ως εξής:

Όνομα: _ga
Τιμή: _ga: GA1.2.1326744211.152111766445-9 Σκοπός
: Διαφοροποίηση των επισκεπτών του δικτυακού τόπου Λήξη ισχύος
ημερομηνία: μετά από 2 έτη

Ένα πρόγραμμα περιήγησης θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει αυτά τα ελάχιστα μεγέθη:

 • Τουλάχιστον 4096 bytes ανά cookie
 • Τουλάχιστον 50 cookies ανά domain
 • Τουλάχιστον 3000 cookies συνολικά

Τι είδους cookies υπάρχουν;

Το ερώτημα ποια cookies χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα εξαρτάται από τις χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες και διευκρινίζεται στα επόμενα τμήματα της δήλωσης προστασίας δεδομένων. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να εξηγήσουμε εν συντομία τους διαφορετικούς τύπους cookies HTTP.

Υπάρχουν 4 τύποι cookies:

Απαραίτητα cookies
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση των βασικών λειτουργιών του ιστότοπου. Για παράδειγμα, αυτά τα cookies είναι απαραίτητα εάν ένας χρήστης τοποθετεί ένα προϊόν στο καλάθι αγορών, στη συνέχεια συνεχίζει την περιήγησή του σε άλλες σελίδες και πηγαίνει στο ταμείο μόνο αργότερα. Αυτά τα cookies δεν διαγράφουν το καλάθι αγορών, ακόμη και αν ο χρήστης κλείσει το παράθυρο του προγράμματος περιήγησής του.

Λειτουργικά cookies
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά του χρήστη και αν ο χρήστης λαμβάνει μηνύματα σφάλματος. Επιπλέον, αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για τη μέτρηση του χρόνου φόρτωσης και της συμπεριφοράς του ιστότοπου σε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης.

Cookies στόχευσης
Αυτά τα cookies εξασφαλίζουν καλύτερη εμπειρία χρήσης. Για παράδειγμα, αποθηκεύονται οι εισαγόμενες τοποθεσίες, τα μεγέθη γραμματοσειράς ή τα δεδομένα της φόρμας.

Cookies διαφήμισης
Αυτά τα cookies ονομάζονται επίσης cookies στόχευσης. Χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στον χρήστη εξατομικευμένη διαφήμιση. Αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο, αλλά και πολύ ενοχλητικό.

Συνήθως, όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο για πρώτη φορά, θα ερωτηθείτε ποιο από αυτά τα είδη cookies θέλετε να επιτρέψετε. Και φυσικά αυτή η απόφαση αποθηκεύεται επίσης σε ένα cookie.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα cookies και δεν αποφεύγετε την τεχνική τεκμηρίωση, σας προτείνουμε https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265 , το Request for Comments της Internet Engineering Task Force (IETF) με τίτλο "HTTP State Management Mechanism" .

Σκοπός της επεξεργασίας μέσω cookies

Ο σκοπός εξαρτάται τελικά από το εκάστοτε cookie. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε παρακάτω ή από τον κατασκευαστή του λογισμικού που θέτει το cookie.

Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία;

Τα cookies είναι μικρά βοηθήματα για πολλές διαφορετικές εργασίες. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατόν να γενικεύσουμε ποια δεδομένα αποθηκεύονται στα cookies, αλλά θα σας ενημερώσουμε για τα επεξεργασμένα ή αποθηκευμένα δεδομένα στην ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Διάρκεια αποθήκευσης των cookies

Η περίοδος αποθήκευσης εξαρτάται από το αντίστοιχο cookie και καθορίζεται παρακάτω. Ορισμένα cookies διαγράφονται μετά από λιγότερο από μία ώρα, ενώ άλλα μπορούν να παραμείνουν αποθηκευμένα σε έναν υπολογιστή για αρκετά χρόνια.

Μπορείτε επίσης να επηρεάσετε μόνοι σας την περίοδο αποθήκευσης. Μπορείτε να διαγράψετε χειροκίνητα όλα τα cookies ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησής σας (βλέπε επίσης "Δικαίωμα ένστασης" παρακάτω). Επιπλέον, τα cookies που βασίζονται σε συγκατάθεση θα διαγράφονται το αργότερο μετά την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, οπότε η νομιμότητα της αποθήκευσης δεν επηρεάζεται μέχρι τότε.

Δικαίωμα εναντίωσης - πώς μπορώ να διαγράψω τα cookies;

Εσείς αποφασίζετε πώς και αν θέλετε να χρησιμοποιείτε cookies. Ανεξάρτητα από την υπηρεσία ή τον ιστότοπο από τον οποίο προέρχονται τα cookies, έχετε πάντα τη δυνατότητα να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies ή να τα επιτρέψετε μόνο εν μέρει. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies τρίτων κατασκευαστών αλλά να επιτρέψετε όλα τα υπόλοιπα cookies.

Αν θέλετε να μάθετε ποια cookies έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αν θέλετε να αλλάξετε ή να διαγράψετε τις ρυθμίσεις των cookies, μπορείτε να το βρείτε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας:

Chrome: Διαγραφή, ενεργοποίηση και διαχείριση των cookies στο Chrome

Safari: Διαχείριση των Cookies και των δεδομένων του ιστότοπου με το Safari

Firefox: Εκκαθάριση cookies για να αφαιρέσετε δεδομένα που έχουν τοποθετήσει οι ιστότοποι στον υπολογιστή σας

Internet Explorer: Διαγραφή και διαχείριση των cookies

Microsoft Edge: Διαγραφή και διαχείριση των cookies

Αν γενικά δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να σας ενημερώνει πάντα όταν πρόκειται να τοποθετηθεί ένα cookie. Μπορείτε να αποφασίσετε για κάθε μεμονωμένο cookie αν θα επιτρέψετε ή όχι το cookie. Η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης. Είναι καλύτερο να αναζητήσετε τις οδηγίες στο Google με τον όρο αναζήτησης "Διαγραφή cookies Chrome" ή "Απενεργοποίηση cookies Chrome" στην περίπτωση ενός προγράμματος περιήγησης Chrome.

νομική βάση

Οι λεγόμενες "Οδηγίες για τα cookies" ισχύουν από το 2009. Δηλώνουν ότι η αποθήκευση των cookies απαιτεί την συγκατάθεση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ). Εντός των χωρών της ΕΕ, ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ διαφορετικές αντιδράσεις σε αυτές τις οδηγίες. Στην Αυστρία, ωστόσο, η οδηγία αυτή εφαρμόστηκε στο άρθρο 96 παράγραφος 3 του νόμου Telecommunications Act (TKG). Στη Γερμανία, οι οδηγίες για τα cookies δεν έχουν εφαρμοστεί ως εθνικό δίκαιο. Αντ' αυτού, η οδηγία αυτή εφαρμόστηκε σε μεγάλο βαθμό στο άρθρο 15 παράγραφος 3 του νόμου Telemedia Act (TMG).

Για τα cookies που είναι απολύτως απαραίτητα, ακόμη και αν δεν έχει δοθεί συγκατάθεση, υπάρχουν νόμιμα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ), τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι οικονομικής φύσης. Θέλουμε να παρέχουμε στους επισκέπτες του ιστοτόπου μας μια ευχάριστη εμπειρία χρήσης και ορισμένα cookies είναι συχνά απολύτως απαραίτητα γι' αυτό.

Εάν χρησιμοποιηθούν cookies που δεν είναι απολύτως απαραίτητα, αυτό θα γίνει μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Από την άποψη αυτή, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ.

Στις επόμενες ενότητες θα ενημερωθείτε λεπτομερέστερα για τη χρήση των cookies, εάν το χρησιμοποιούμενο λογισμικό χρησιμοποιεί cookies.

Εισαγωγή Web Hosting

Περίληψη φιλοξενίας ιστοσελίδων
👥 Επηρεάζεται: Επισκέπτες του ιστοτόπου
🤝 Σκοπός: Επαγγελματική φιλοξενία της ιστοσελίδας και ασφάλεια λειτουργίας
📓 Επεξεργασμένα δεδομένα: Διεύθυνση IP, χρόνος επίσκεψης στον ιστότοπο, χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης και άλλα δεδομένα. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε παρακάτω ή από τον πάροχο φιλοξενίας ιστοσελίδων που χρησιμοποιείται.
📅 Διάρκεια αποθήκευσης: εξαρτάται από τον εκάστοτε πάροχο, αλλά συνήθως 2 εβδομάδες
⚖️ Νομική βάση: Art. 6 παρ. 1 εδ. στ. ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα)

Τι είναι το Web Hosting;

Όταν επισκέπτεστε σήμερα ιστότοπους, δημιουργούνται και αποθηκεύονται αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων και σε αυτόν τον ιστότοπο. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων θα πρέπει να γίνεται με όσο το δυνατόν λιγότερη χρήση και μόνο με αιτιολόγηση. Παρεμπιπτόντως, με τον όρο δικτυακός τόπος εννοούμε το σύνολο όλων των ιστοσελίδων ενός τομέα, δηλαδή τα πάντα, από την αρχική σελίδα (home page) μέχρι την τελευταία υποσελίδα (όπως αυτή εδώ). Με τον όρο domain εννοούμε, για παράδειγμα, example.de ή example.com.

Όταν θέλετε να προβάλετε έναν ιστότοπο σε υπολογιστή, tablet ή smartphone, χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Πιθανώς γνωρίζετε μερικά προγράμματα περιήγησης ιστού ονομαστικά: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox και Apple Safari. Το αποκαλούμε πρόγραμμα περιήγησης ή πρόγραμμα περιήγησης ιστού για συντομία.

Για την προβολή του ιστότοπου, το πρόγραμμα περιήγησης πρέπει να συνδεθεί με έναν άλλο υπολογιστή όπου είναι αποθηκευμένος ο κώδικας του ιστότοπου: τον διακομιστή ιστού. Η λειτουργία ενός διακομιστή ιστού είναι ένα πολύπλοκο και χρονοβόρο έργο, γι' αυτό και συνήθως το αναλαμβάνουν επαγγελματίες πάροχοι, οι πάροχοι. Αυτοί προσφέρουν φιλοξενία ιστοσελίδων και έτσι εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και χωρίς σφάλματα αποθήκευση των δεδομένων του ιστοτόπου. Πολλή ορολογία, αλλά παρακαλούμε μείνετε συντονισμένοι, τα πράγματα θα γίνουν ακόμα καλύτερα!

Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία κατά τη σύνδεση του προγράμματος περιήγησης στον υπολογιστή σας (επιτραπέζιο, φορητό υπολογιστή, tablet ή smartphone) και κατά τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον διακομιστή ιστού. Από τη μία πλευρά, ο υπολογιστής σας αποθηκεύει δεδομένα, από την άλλη πλευρά, ο διακομιστής ιστού πρέπει επίσης να αποθηκεύει δεδομένα για ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία.

Μια εικόνα λέει περισσότερα από χίλιες λέξεις, γι' αυτό το ακόλουθο γράφημα δείχνει την αλληλεπίδραση μεταξύ του browser, του Διαδικτύου και του παρόχου φιλοξενίας.

browser και web server

Γιατί επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα;

Οι σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων είναι:

 1. Επαγγελματική φιλοξενία ιστοσελίδων και ασφάλεια λειτουργίας
 2. να διατηρηθεί η επιχειρησιακή ασφάλεια και η ασφάλεια ΤΠ
 3. Ανώνυμη αξιολόγηση της συμπεριφοράς πρόσβασης για τη βελτίωση της προσφοράς μας και, εάν είναι απαραίτητο, για την ποινική δίωξη ή τη διεκδίκηση αξιώσεων

Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία;

Ακόμη και κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, ο διακομιστής ιστού μας, ο οποίος είναι ο υπολογιστής στον οποίο αποθηκεύεται ο παρών ιστότοπος, συνήθως αποθηκεύει αυτόματα δεδομένα όπως

 • την πλήρη διεύθυνση διαδικτύου (URL) του ιστότοπου στον οποίο έγινε η πρόσβαση
 • Βrowser και έκδοση του Βrowser (π.χ. Chrome 87)
 • το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα (π.χ. Windows 10)
 • τη διεύθυνση (URL) της σελίδας που επισκέφθηκε προηγουμένως (URL παραπομπής) (π.χ. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichkommen/ )
 • το όνομα κεντρικού υπολογιστή και τη διεύθυνση IP της συσκευής από την οποία γίνεται η πρόσβαση (π.χ. COMPUTERNAME και 194.23.43.121)
 • Ημερομηνία και ώρα
 • σε αρχεία, τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής του διακομιστή ιστού

Πόσο καιρό αποθηκεύονται τα δεδομένα;

Κατά κανόνα, τα παραπάνω δεδομένα αποθηκεύονται για δύο εβδομάδες και στη συνέχεια διαγράφονται αυτόματα. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι τα δεδομένα αυτά θα προβληθούν από τις αρχές σε περίπτωση παράνομης συμπεριφοράς.

Εν ολίγοις: (εταιρεία που λειτουργεί την ιστοσελίδα μας σε ειδικούς υπολογιστές (server)), αλλά δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας!

νομική βάση

Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της φιλοξενίας ιστοσελίδων προκύπτει από το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ (προστασία των έννομων συμφερόντων), διότι η χρήση επαγγελματικής φιλοξενίας με έναν πάροχο είναι απαραίτητη για να καταστεί η εταιρεία ασφαλής και φιλική προς το χρήστη στο Διαδίκτυο και να είναι σε θέση να ασκήσει επιθέσεις και αξιώσεις από αυτό, εάν είναι απαραίτητο.

Συνήθως υπάρχει μια σύμβαση μεταξύ εμάς και του παρόχου φιλοξενίας για την επεξεργασία των παραγγελιών σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού. 28 στ. GDPR, η οποία διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την προστασία των δεδομένων και εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων.

Πολιτική απορρήτου της Hetzner

Χρησιμοποιούμε την Hetzner για τον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένου ενός παρόχου φιλοξενίας ιστοσελίδων. Πάροχος υπηρεσιών είναι η γερμανική εταιρεία Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Γερμανία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της χρήσης της Hetzner στη δήλωση προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση https://www.hetzner.com/de/legal/privacy-policy .

Σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών (AVV) Hetzner

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών (AVV) με την Hetzner σύμφωνα με το άρθρο 28 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Μπορείτε να διαβάσετε τι ακριβώς είναι μια AVV και, κυρίως, τι πρέπει να περιέχει μια AVV στη γενική μας ενότητα "Σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών (AVV)".

Αυτή η σύμβαση απαιτείται από το νόμο, επειδή η Hetzner επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας. Αυτό διευκρινίζει ότι η Hetzner μπορεί να επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα που λαμβάνετε από εμάς σύμφωνα με τις οδηγίες μας και πρέπει να συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ. Ο σύνδεσμος για τη σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών (AVV) βρίσκεται στη διεύθυνση https://docs.hetzner.com/de/general/general-terms-and-conditions/data-privacy-faq/ .

Πολιτική απορρήτου του Facebook Conversions API

Χρησιμοποιούμε το Facebook Conversions API, ένα εργαλείο παρακολούθησης συμβάντων από την πλευρά του διακομιστή, στον ιστότοπό μας. Ο πάροχος υπηρεσιών είναι η αμερικανική εταιρεία Meta Platforms Inc. Η εταιρεία Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία) είναι υπεύθυνη για την ευρωπαϊκή περιοχή.

Το Facebook επεξεργάζεται επίσης τα δεδομένα σας στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν υπάρχει επί του παρόντος επαρκές επίπεδο προστασίας για τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να συνδέεται με διάφορους κινδύνους για τη νομιμότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων.

Το Facebook χρησιμοποιεί τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (= άρθρο 46 παράγραφοι 2 και 3 ΓΚΠΔ) ως βάση για την επεξεργασία δεδομένων από παραλήπτες που εδρεύουν σε τρίτες χώρες (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, δηλαδή ιδίως στις ΗΠΑ) ή τη διαβίβαση δεδομένων εκεί. Οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) είναι υποδείγματα που παρέχονται από την Επιτροπή της ΕΕ και έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα σας συμμορφώνονται επίσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων, εάν μεταφέρονται σε τρίτες χώρες (όπως οι ΗΠΑ) και αποθηκεύονται εκεί. Μέσω αυτών των ρητρών, το Facebook δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων σας, ακόμη και αν τα δεδομένα αποθηκεύονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και διαχειρίζονται στις ΗΠΑ. Αυτές οι ρήτρες βασίζονται σε απόφαση εφαρμογής της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε την απόφαση και τις σχετικές τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, μεταξύ άλλων, εδώ:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Οι όροι επεξεργασίας δεδομένων του Facebook, οι οποίοι αντιστοιχούν στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, βρίσκονται στη διεύθυνση https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα δεδομένα που επεξεργάζονται με τη χρήση του Facebook Conversions API στην πολιτική απορρήτου στη διεύθυνση https://www.facebook.com/about/privacy .

Πολιτική απορρήτου του Facebook pixel

Χρησιμοποιούμε το εικονοστοιχείο Facebook από το Facebook στον ιστότοπό μας. Έχουμε εφαρμόσει κώδικα γι' αυτό στον ιστότοπό μας. Το pixel του Facebook είναι ένα κομμάτι κώδικα JavaScript που φορτώνει μια συλλογή λειτουργιών που μπορεί να χρησιμοποιήσει το Facebook για να παρακολουθεί τις ενέργειες του χρήστη σας, εάν ήρθατε στον ιστότοπό μας μέσω διαφημίσεων του Facebook. Για παράδειγμα, όταν αγοράζετε ένα προϊόν στον ιστότοπό μας, ενεργοποιείται το pixel του Facebook και αποθηκεύει τις ενέργειές σας στον ιστότοπό μας σε ένα ή περισσότερα cookies. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στο Facebook να συγκρίνει τα δεδομένα χρήστη σας (δεδομένα πελάτη, όπως διεύθυνση IP, αναγνωριστικό χρήστη) με τα δεδομένα του λογαριασμού σας στο Facebook. Στη συνέχεια, το Facebook διαγράφει και πάλι αυτά τα δεδομένα. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα και δεν μπορούν να προβληθούν από εμάς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο της τοποθέτησης διαφημίσεων.

Θέλουμε να παρουσιάσουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας μόνο στους ανθρώπους που πραγματικά ενδιαφέρονται γι' αυτά. Με τη βοήθεια των pixels του Facebook, τα διαφημιστικά μας μέτρα μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα στις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντά σας. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες του Facebook (εφόσον έχουν επιτρέψει την εξατομικευμένη διαφήμιση) θα βλέπουν την κατάλληλη διαφήμιση. Επιπλέον, το Facebook χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς ανάλυσης και τις δικές του διαφημίσεις.

Στη συνέχεια, σας παρουσιάζουμε τα cookies που δημιουργήθηκαν από την ενσωμάτωση των pixel του Facebook σε μια δοκιμαστική σελίδα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι πρόκειται απλώς για παραδείγματα cookies. Ανάλογα με την αλληλεπίδραση στον ιστότοπό μας, τίθενται διαφορετικά cookies.

Όνομα: _fbp
Αξία: _fpb: fb.1.1568287647279.257405483-6111766445-7 Purpose
: Αυτό το cookie χρησιμοποιεί το Facebook για την προβολή διαφημιστικών προϊόντων.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 3 μήνες

Όνομα: Fr
Αξία: fr: Fr: Bdeiuf...1.0.Bdeiuf.
Σκοπός: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι το pixel του Facebook λειτουργεί σωστά.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 3 μήνες

Όνομα: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062111766445-3
Τιμή: Σκοπός
: Αυτό το cookie αποθηκεύει το κείμενο και το όνομα ενός χρήστη που αφήνει ένα σχόλιο, για παράδειγμα.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 12 μήνες

Όνομα: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Τιμή: www.testseite...%2F (URL του συγγραφέα) Σκοπός
: Αυτό το cookie αποθηκεύει τη διεύθυνση URL του ιστότοπου που εισάγει ο χρήστης σε ένα πεδίο κειμένου στον ιστότοπό μας.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 12 μήνες

Όνομα: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Τιμή: Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συγγραφέα Σκοπός
: Αυτό το cookie αποθηκεύει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη, εφόσον την έχει δηλώσει στον ιστότοπο.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 12 μήνες

Σημείωση: Τα cookies που αναφέρονται παραπάνω αφορούν τη συμπεριφορά του κάθε χρήστη. Οι αλλαγές στο Facebook δεν μπορούν ποτέ να αποκλειστούν, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται cookies.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τις διαφημίσεις μόνοι σας στη διεύθυνση https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/ . Εάν δεν είστε χρήστης του Facebook, μπορείτε βασικά να διαχειριστείτε τη διαδικτυακή διαφήμισή σας βάσει χρήσης στη διεύθυνση https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/?tid=111766445 . Εκεί έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τους παρόχους.

Το Facebook επεξεργάζεται επίσης τα δεδομένα σας στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν υπάρχει επί του παρόντος επαρκές επίπεδο προστασίας για τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να συνδέεται με διάφορους κινδύνους για τη νομιμότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων.

Το Facebook χρησιμοποιεί τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (= άρθρο 46 παράγραφοι 2 και 3 ΓΚΠΔ) ως βάση για την επεξεργασία δεδομένων από παραλήπτες που εδρεύουν σε τρίτες χώρες (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, δηλαδή ιδίως στις ΗΠΑ) ή τη διαβίβαση δεδομένων εκεί. Οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) είναι υποδείγματα που παρέχονται από την Επιτροπή της ΕΕ και έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα σας συμμορφώνονται επίσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων, εάν μεταφέρονται σε τρίτες χώρες (όπως οι ΗΠΑ) και αποθηκεύονται εκεί. Μέσω αυτών των ρητρών, το Facebook δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων σας, ακόμη και αν τα δεδομένα αποθηκεύονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και διαχειρίζονται στις ΗΠΑ. Αυτές οι ρήτρες βασίζονται σε απόφαση εφαρμογής της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε την απόφαση και τις σχετικές τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, μεταξύ άλλων, εδώ:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Οι όροι επεξεργασίας δεδομένων του Facebook, οι οποίοι αντιστοιχούν στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, βρίσκονται στη διεύθυνση https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Facebook, σας προτείνουμε την πολιτική απορρήτου της ίδιας της εταιρείας στη διεύθυνση https://www.facebook.com/policy.php .

Πολιτική απορρήτου του Facebook Αυτόματη προηγμένη αντιστοίχιση

Έχουμε επίσης ενεργοποιήσει την Αυτόματη προηγμένη αντιστοίχιση ως μέρος της λειτουργίας του εικονοστοιχείου του Facebook. Αυτή η λειτουργία του εικονοστοιχείου μας επιτρέπει να στέλνουμε στο Facebook ως πρόσθετες πληροφορίες το κατακερματισμένο email, το όνομα, το φύλο, την πόλη, την πολιτεία, τον ταχυδρομικό κώδικα και την ημερομηνία γέννησης ή τον αριθμό τηλεφώνου, εφόσον μας έχετε παράσχει αυτές τις πληροφορίες. Αυτή η ενεργοποίηση μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε τις διαφημιστικές καμπάνιες στο Facebook με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια σε άτομα που ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας.

Πολιτική απορρήτου του Google Analytics

Περίληψη της πολιτικής απορρήτου του Google Analytics
👥 Επηρεάζεται: Επισκέπτες του ιστότοπου
🤝 Σκοπός: Αξιολόγηση των πληροφοριών των επισκεπτών για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου.
📓 Επεξεργασία δεδομένων: Στατιστικά στοιχεία πρόσβασης, τα οποία περιλαμβάνουν δεδομένα όπως τοποθεσίες πρόσβασης, δεδομένα συσκευής, διάρκεια και χρόνο πρόσβασης, συμπεριφορά πλοήγησης, συμπεριφορά κλικ και διευθύνσεις IP. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε παρακάτω στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.
📅 Διάρκεια αποθήκευσης: Εξαρτάται από τις ιδιότητες που χρησιμοποιούνται
⚖️ Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ (συγκατάθεση), άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα)

Τι είναι το Google Analytics;

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε το εργαλείο παρακολούθησης αναλύσεων Google Analytics (GA) της αμερικανικής εταιρείας Google Inc. Η εταιρεία Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland) είναι υπεύθυνη για όλες τις υπηρεσίες της Google στην Ευρώπη. Το Google Analytics συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις ενέργειές σας στον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο, η ενέργεια αυτή αποθηκεύεται σε ένα cookie και αποστέλλεται στην Google Analytics. Οι αναφορές που λαμβάνουμε από το Google Analytics μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε καλύτερα τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες σας. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε λεπτομερέστερα στο εργαλείο παρακολούθησης και, κυρίως, θα σας ενημερώσουμε για το ποια δεδομένα αποθηκεύονται και πώς μπορείτε να το αποτρέψετε.

Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης που χρησιμοποιείται για την ανάλυση της επισκεψιμότητας στον ιστότοπό μας. Προκειμένου να λειτουργήσει το Google Analytics, στον κώδικα του ιστότοπού μας ενσωματώνεται ένας κωδικός παρακολούθησης. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, αυτός ο κώδικας καταγράφει διάφορες ενέργειες που πραγματοποιείτε στον ιστότοπό μας. Μόλις εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας, τα δεδομένα αυτά αποστέλλονται στους διακομιστές της Google Analytics και αποθηκεύονται εκεί.

Η Google επεξεργάζεται τα δεδομένα και λαμβάνουμε αναφορές σχετικά με τη συμπεριφορά του χρήστη. Αυτές οι αναφορές μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Αναφορές για την ομάδα-στόχο: Γνωρίζουμε καλύτερα τους χρήστες μας και γνωρίζουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι ενδιαφέρονται για την υπηρεσία μας.
 • Αναφορές διαφημίσεων: Οι αναφορές διαφημίσεων μας διευκολύνουν να αναλύουμε και να βελτιώνουμε την online διαφήμισή μας.
 • Αναφορές απόκτησης: Μας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να προσελκύσουμε περισσότερους ανθρώπους στην υπηρεσία μας.
 • Αναφορές συμπεριφοράς: Εδώ μαθαίνουμε πώς αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας. Μπορούμε να καταλάβουμε ποια διαδρομή ακολουθείτε στον ιστότοπό μας και σε ποιους συνδέσμους κάνετε κλικ.
 • Αναφορές μετατροπής: Μετατροπή είναι μια διαδικασία κατά την οποία εκτελείτε μια επιθυμητή ενέργεια με βάση ένα μήνυμα μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, όταν από απλός επισκέπτης του ιστότοπου γίνεστε αγοραστής ή συνδρομητής του ενημερωτικού δελτίου. Αυτές οι αναφορές μας επιτρέπουν να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το πώς τα μέτρα μάρκετινγκ μας έχουν απήχηση σε εσάς. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να αυξήσουμε το ποσοστό μετατροπής μας.
 • Αναφορές σε πραγματικό χρόνο: Εδώ γνωρίζουμε πάντα αμέσως τι συμβαίνει στον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε πόσοι χρήστες διαβάζουν αυτή τη στιγμή αυτό το κείμενο.

Γιατί χρησιμοποιούμε το Google Analytics στον ιστότοπό μας;

Ο στόχος μας με αυτόν τον ιστότοπο είναι σαφής: θέλουμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Τα στατιστικά στοιχεία και τα δεδομένα από το Google Analytics μας βοηθούν να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο.

Τα στατιστικά αξιολογημένα δεδομένα μας δίνουν μια σαφή εικόνα των δυνατών και αδύνατων σημείων του ιστοτόπου μας. Από τη μία πλευρά, μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να τον βρίσκουν ευκολότερα στη Google. Από την άλλη πλευρά, τα δεδομένα μας βοηθούν να σας κατανοήσουμε καλύτερα ως επισκέπτη. Επομένως, γνωρίζουμε ακριβώς τι πρέπει να βελτιώσουμε στον ιστότοπό μας, προκειμένου να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Τα δεδομένα μάς βοηθούν επίσης να πραγματοποιήσουμε τα μέτρα διαφήμισης και μάρκετινγκ πιο εξατομικευμένα και οικονομικά αποδοτικά. Εξάλλου, έχει νόημα να παρουσιάζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται.

Ποια δεδομένα αποθηκεύονται από το Google Analytics;

Το Google Analytics χρησιμοποιεί έναν κώδικα παρακολούθησης για τη δημιουργία ενός τυχαίου, μοναδικού αναγνωριστικού που συνδέεται με το cookie του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο το Google Analytics σας αναγνωρίζει ως νέο χρήστη. Την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας, θα αναγνωριστείτε ως "επιστρέφων" χρήστης. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται μαζί με αυτό το αναγνωριστικό χρήστη. Αυτό καθιστά δυνατή την αξιολόγηση ψευδώνυμων προφίλ χρηστών εξ αρχής.

Για να είναι δυνατή η ανάλυση του ιστότοπού μας με το Google Analytics, πρέπει να συμπεριληφθεί στον κώδικα παρακολούθησης ένα αναγνωριστικό ιδιοκτησίας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αποθηκεύονται στην αντίστοιχη ιδιότητα. Για κάθε νεοδημιουργηθείσα ιδιότητα, η ιδιότητα Google Analytics 4 είναι η προεπιλεγμένη. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε την ιδιότητα Universal Analytics. Ανάλογα με την ιδιότητα που χρησιμοποιείται, τα δεδομένα αποθηκεύονται για διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Τα αναγνωριστικά όπως τα cookies και τα αναγνωριστικά εφαρμογών χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των αλληλεπιδράσεών σας στον ιστότοπό μας. Οι αλληλεπιδράσεις είναι κάθε είδους ενέργεια που πραγματοποιείτε στον ιστότοπό μας. Εάν χρησιμοποιείτε και άλλα συστήματα της Google (όπως έναν λογαριασμό Google), τα δεδομένα που παράγονται μέσω του Google Analytics μπορούν να συνδεθούν με cookies τρίτων. Η Google δεν διαβιβάζει τα δεδομένα του Google Analytics, εκτός εάν το εγκρίνουμε εμείς ως διαχειριστής του ιστότοπου. Ενδέχεται να υπάρξουν εξαιρέσεις, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο.

Τα ακόλουθα cookies χρησιμοποιούνται από το Google Analytics:

Όνομα: _ga
Τιμή: _ga: 2.1326744211.152111766445-5 Σκοπός
: Από προεπιλογή, το analytics.js χρησιμοποιεί το cookie _ga για την αποθήκευση του αναγνωριστικού χρήστη. Βασικά, χρησιμεύει για τη διαφοροποίηση μεταξύ των επισκεπτών του ιστότοπου.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 2 χρόνια

Όνομα: _gid
Τιμή: 2.1687193234.152111766445-1 Σκοπός
: Το cookie χρησιμοποιείται επίσης για τη διάκριση μεταξύ των επισκεπτών του ιστότοπου. Λήξη
ημερομηνία: μετά από 24 ώρες

Name: _gat_gtag_UA_<property-id>
Value: 1 Purpose
: Used to lower the request rate. If Google Analytics is provided via Google Tag Manager, this cookie is given the name _dc_gtm_ <property-id>.
Expiry date: after 1 minute

Όνομα: AMP_TOKEN
Τιμή: Δεν υπάρχουν πληροφορίες.
: Το cookie έχει ένα token που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση ενός αναγνωριστικού χρήστη από την υπηρεσία AMP Client ID. Άλλες πιθανές τιμές υποδηλώνουν μια αποχώρηση, μια αίτηση ή ένα σφάλμα.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 30 δευτερόλεπτα έως ένα έτος

Όνομα: __utma
Αξία: 1564498958.1564498958.1564498958.1 Purpose
: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς σας στον ιστότοπο και τη μέτρηση των επιδόσεων. Το cookie ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται πληροφορίες στο Google Analytics.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 2 χρόνια

Name: __utmt
Value: 1 Purpose
: Like _gat_gtag_UA_<property-id>, the cookie is used to throttle the request rate.
Expiry date:  after 10 minutes

Όνομα: __utmb
Τιμή: 3.10.1564498958 Σκοπός
: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό νέων συνόδων. Ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται νέα δεδομένα ή πληροφορίες στο Google Analytics.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 30 λεπτά

Όνομα: __utmc
Τιμή: 167421564 Σκοπός
: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέων συνεδριών για τους επισκέπτες που επιστρέφουν. Πρόκειται για cookie συνεδρίας και αποθηκεύεται μόνο μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.
Ημερομηνία λήξης: Μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης

Όνομα: __utmz
Τιμή: |utmcmd=referral|utmcct=/ Σκοπός
: Το cookie χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της πηγής της επισκεψιμότητας στον ιστότοπό μας. Αυτό σημαίνει ότι το cookie αποθηκεύει από πού ήρθατε στον ιστότοπό μας. Αυτό μπορεί να ήταν μια άλλη σελίδα ή μια διαφήμιση.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 6 μήνες

Όνομα: __utmv
Τιμή: Σκοπός
: Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων που καθορίζονται από τον χρήστη. Ενημερώνεται πάντα όταν αποστέλλονται πληροφορίες στο Google Analytics.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 2 χρόνια

Σημείωση: Η λίστα αυτή δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι πλήρης, καθώς η Google αλλάζει συνεχώς την επιλογή των cookies της.

Εδώ σας παρουσιάζουμε μια επισκόπηση των πιο σημαντικών δεδομένων που συλλέγονται με το Google Analytics:

Χάρτες θερμότητας: Η Google δημιουργεί τα λεγόμενα heatmaps. Τα Heatmaps δείχνουν ακριβώς τις περιοχές στις οποίες κάνετε κλικ. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκεστε στον ιστότοπό μας.

Διάρκεια συνεδρίας: Η Google ορίζει τη διάρκεια συνεδρίας ως το χρόνο που περνάτε στον ιστότοπό μας χωρίς να εγκαταλείπετε τον ιστότοπο. Εάν παραμείνετε ανενεργοί για 20 λεπτά, η συνεδρία λήγει αυτόματα.

Αναπήδηση ποσοστό: είναι όταν βλέπετε μόνο μια σελίδα στον ιστότοπό μας και στη συνέχεια φεύγετε ξανά από τον ιστότοπό μας.

Δημιουργία λογαριασμού : Εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ή κάνετε μια παραγγελία στον ιστότοπό μας, το Google Analytics συλλέγει αυτά τα δεδομένα.

Διεύθυνση IP: Η διεύθυνση IP εμφανίζεται μόνο σε συντετμημένη μορφή, ώστε να μην είναι δυνατή η σαφής ανάθεση.

Τοποθεσία: Η χώρα και η κατά προσέγγιση τοποθεσία σας μπορούν να προσδιοριστούν μέσω της διεύθυνσης IP. Αυτή η διαδικασία αναφέρεται επίσης ως προσδιορισμός θέσης IP.

Τεχνικές πληροφορίες: Τα τεχνικά στοιχεία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τον πάροχο διαδικτύου ή την ανάλυση της οθόνης σας.

Πηγή προέλευσης: Google Analytics ή φυσικά μας ενδιαφέρει επίσης από ποιον ιστότοπο ή ποια διαφήμιση ήρθατε στον ιστότοπό μας.

Άλλα δεδομένα είναι τα στοιχεία επικοινωνίας, τυχόν βαθμολογίες, η αναπαραγωγή πολυμέσων (π.χ. αν αναπαράγετε ένα βίντεο στον ιστότοπό μας), η κοινοποίηση περιεχομένου μέσω κοινωνικών μέσων ή η προσθήκη του στα αγαπημένα σας. Ο κατάλογος δεν ισχυρίζεται ότι είναι πλήρης και χρησιμεύει μόνο ως γενικός οδηγός για την αποθήκευση δεδομένων από το Google Analytics.

Πόσο καιρό και πού αποθηκεύονται τα δεδομένα;

Η Google έχει διανείμει τους διακομιστές της σε όλο τον κόσμο. Οι περισσότεροι από τους διακομιστές βρίσκονται στην Αμερική και συνεπώς τα δεδομένα σας αποθηκεύονται κυρίως σε αμερικανικούς διακομιστές. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε πού ακριβώς βρίσκονται τα κέντρα δεδομένων της Google: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Τα δεδομένα σας είναι κατανεμημένα σε διαφορετικά φυσικά μέσα. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι τα δεδομένα μπορούν να ανακληθούν ταχύτερα και προστατεύονται καλύτερα από τη χειραγώγηση. Κάθε κέντρο δεδομένων της Google διαθέτει προγράμματα έκτακτης ανάγκης για τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, αν το υλικό της Google παρουσιάσει βλάβη ή αν φυσικές καταστροφές παραλύσουν τους διακομιστές, ο κίνδυνος διακοπής των υπηρεσιών της Google παραμένει χαμηλός.

Η περίοδος διατήρησης των δεδομένων εξαρτάται από τις ιδιότητες που χρησιμοποιούνται. Όταν χρησιμοποιείτε τις νεότερες ιδιότητες του Google Analytics 4, η περίοδος αποθήκευσης των δεδομένων των χρηστών σας ορίζεται σε 14 μήνες. Για άλλα λεγόμενα δεδομένα συμβάντων, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε περίοδο διατήρησης 2 μηνών ή 14 μηνών.

Με τις ιδιότητες του Universal Analytics, το Google Analytics έχει μια τυποποιημένη περίοδο διατήρησης 26 μηνών για τα δεδομένα των χρηστών σας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα των χρηστών σας θα διαγραφούν. Ωστόσο, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε εμείς οι ίδιοι την περίοδο διατήρησης των δεδομένων χρήστη. Έχουμε πέντε διαθέσιμες επιλογές για αυτό:

 • Διαγραφή μετά από 14 μήνες
 • Διαγραφή μετά από 26 μήνες
 • Διαγραφή μετά από 38 μήνες
 • Διαγραφή μετά από 50 μήνες
 • Δεν υπάρχει αυτόματη διαγραφή

Επιπλέον, υπάρχει επίσης η επιλογή ότι τα δεδομένα θα διαγράφονται μόνο εάν δεν επισκέπτεστε πλέον τον ιστότοπό μας εντός του χρονικού διαστήματος που έχουμε επιλέξει. Στην περίπτωση αυτή, η περίοδος διατήρησης θα μηδενίζεται κάθε φορά που επισκέπτεστε ξανά τον ιστότοπό μας εντός της καθορισμένης περιόδου.

Όταν λήξει η καθορισμένη περίοδος, τα δεδομένα θα διαγράφονται μία φορά το μήνα. Αυτή η περίοδος διατήρησης ισχύει για τα δεδομένα σας που σχετίζονται με cookies, αναγνώριση χρήστη και αναγνωριστικά διαφήμισης (π.χ. cookies από τον τομέα DoubleClick). Τα αποτελέσματα των εκθέσεων βασίζονται σε συγκεντρωτικά δεδομένα και αποθηκεύονται ανεξάρτητα από τα δεδομένα του χρήστη. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα είναι μια συγχώνευση μεμονωμένων δεδομένων σε μια μεγαλύτερη μονάδα.

Πώς μπορώ να διαγράψω τα δεδομένα μου ή να αποτρέψω την αποθήκευση δεδομένων;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διαγραφής ή περιορισμού των δεδομένων σας. Μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση των δεδομένων σας από το Google Analytics χρησιμοποιώντας το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης για την απενεργοποίηση της JavaScript του Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης από τη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Σημειώστε ότι αυτό το πρόσθετο απενεργοποιεί μόνο τη συλλογή δεδομένων από το Google Analytics.

Εάν γενικά θέλετε να απενεργοποιήσετε, να διαγράψετε ή να διαχειριστείτε τα cookies, θα βρείτε τους αντίστοιχους συνδέσμους με τις οδηγίες για τα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης στην ενότητα "Cookies".

νομική βάση

Η χρήση του Google Analytics απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, την οποία έχουμε λάβει με το αναδυόμενο παράθυρο cookie. Σύμφωνα με Art. 6 παρ. 1 εδ. α GDPR (συγκατάθεση) , αυτή η συγκατάθεση αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπως μπορεί να συμβεί όταν αυτά συλλέγονται από εργαλεία ανάλυσης ιστού.

Εκτός από τη συγκατάθεση, υπάρχει έννομο συμφέρον εκ μέρους μας να αναλύσουμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου και να βελτιώσουμε έτσι την προσφορά μας τεχνικά και οικονομικά. Με τη βοήθεια του Google Analytics, μπορούμε να εντοπίσουμε σφάλματα στον ιστότοπο, να εντοπίσουμε επιθέσεις και να βελτιώσουμε την κερδοφορία. Η νομική βάση για αυτό είναι Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα) . Ωστόσο, χρησιμοποιούμε το Google Analytics μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Η Google επεξεργάζεται επίσης τα δεδομένα σας στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν υπάρχει επί του παρόντος επαρκές επίπεδο προστασίας για τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να συνδέεται με διάφορους κινδύνους για τη νομιμότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων.

Ως βάση για την επεξεργασία δεδομένων από παραλήπτες που εδρεύουν σε τρίτες χώρες (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας, δηλαδή ιδίως στις ΗΠΑ) ή τη διαβίβαση δεδομένων εκεί, η Google χρησιμοποιεί τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (= άρθρο 46 παράγραφοι 2 και 3 DSGVO). Οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) είναι υποδείγματα που παρέχονται από την Επιτροπή της ΕΕ και έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα σας συμμορφώνονται επίσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων, εάν μεταφέρονται σε τρίτες χώρες (όπως οι ΗΠΑ) και αποθηκεύονται εκεί. Μέσω αυτών των ρητρών, η Google δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων σας, ακόμη και αν τα δεδομένα αποθηκεύονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και διαχειρίζονται στις ΗΠΑ. Αυτές οι ρήτρες βασίζονται σε απόφαση εφαρμογής της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε την απόφαση και τις σχετικές τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, μεταξύ άλλων, εδώ:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Οι Όροι επεξεργασίας δεδομένων Google Ads, οι οποίοι αντιστοιχούν στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες και ισχύουν επίσης για το Google Analytics, βρίσκονται στη διεύθυνση https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Ελπίζουμε ότι μπορέσαμε να σας δώσουμε τις πιο σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από το Google Analytics. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την υπηρεσία παρακολούθησης, σας προτείνουμε αυτούς τους δύο συνδέσμους: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ και https://support.google.com/analytics/answer/ 6004245?hl=de .

Αναφορές του Google Analytics σχετικά με δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα

Έχουμε ενεργοποιήσει τις λειτουργίες για τις διαφημιστικές αναφορές στο Google Analytics. Οι αναφορές Δημογραφικά στοιχεία και Ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μια καλύτερη εικόνα των χρηστών μας χωρίς να μπορούμε να αντιστοιχίσουμε τα δεδομένα αυτά σε μεμονωμένα άτομα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις λειτουργίες διαφήμισης στη διεύθυνση https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad .

Μπορείτε να τερματίσετε τη χρήση των δραστηριοτήτων και των πληροφοριών από το λογαριασμό σας Google στο πλαίσιο των "Ρυθμίσεων διαφήμισης" στη διεύθυνση https://adssettings.google.com/authenticated τσεκάροντας το πλαίσιο.

Ανωνυμοποίηση IP του Google Analytics

Έχουμε εφαρμόσει την ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP του Google Analytics σε αυτόν τον ιστότοπο. Η λειτουργία αυτή αναπτύχθηκε από την Google, ώστε ο παρών ιστότοπος να μπορεί να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων και τις συστάσεις των τοπικών αρχών προστασίας δεδομένων, εάν αυτές απαγορεύουν την αποθήκευση της πλήρους διεύθυνσης IP. Η IP ανωνυμοποιείται ή αποκρύπτεται μόλις οι διευθύνσεις IP φτάσουν στο δίκτυο συλλογής δεδομένων του Google Analytics και πριν τα δεδομένα αποθηκευτούν ή υποστούν επεξεργασία.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωνυμοποίηση IP στη διεύθυνση https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de .

Πολιτική απορρήτου του Google Tag Manager

Περίληψη της πολιτικής απορρήτου του Google Tag Manager
👥 Επηρεάζεται: Επισκέπτες του ιστότοπου
🤝 Σκοπός: Οργάνωση των επιμέρους εργαλείων παρακολούθησης
📓 Επεξεργασία δεδομένων: Η Google Tag Manager δεν αποθηκεύει η ίδια δεδομένα. Τα δεδομένα καταγράφουν τις ετικέτες των εργαλείων ανάλυσης ιστού που χρησιμοποιούνται.
📅 Διάρκεια αποθήκευσης: Εξαρτάται από το εργαλείο ανάλυσης ιστού.
που χρησιμοποιείται ⚖️ Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ (συγκατάθεση), άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα)

Τι είναι το Google Tag Manager;

Χρησιμοποιούμε το Google Tag Manager της Google Inc. για τον ιστότοπό μας. Η εταιρεία Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland) είναι υπεύθυνη για όλες τις υπηρεσίες της Google στην Ευρώπη. Αυτός ο διαχειριστής ετικετών είναι ένα από τα πολλά χρήσιμα προϊόντα μάρκετινγκ της Google. Με τη χρήση του Google Tag Manager, μπορούμε να εγκαταστήσουμε και να διαχειριστούμε κεντρικά τμήματα κώδικα από διάφορα εργαλεία παρακολούθησης που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας.

Στην παρούσα πολιτική απορρήτου, θέλουμε να σας εξηγήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες τι κάνει ο Google Tag Manager, γιατί τον χρησιμοποιούμε και πώς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων.

Το Google Tag Manager είναι ένα οργανωτικό εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ενσωματώσουμε και να διαχειριστούμε τις ετικέτες του ιστότοπου κεντρικά και μέσω ενός περιβάλλοντος εργασίας χρήστη. Οι ετικέτες είναι μικρά τμήματα κώδικα που, για παράδειγμα, καταγράφουν (παρακολουθούν) τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται τμήματα κώδικα JavaScript στον πηγαίο κώδικα του ιστότοπού μας. Οι ετικέτες προέρχονται συχνά από εσωτερικά προϊόντα της Google, όπως το Google Ads ή το Google Analytics, αλλά ετικέτες από άλλες εταιρείες μπορούν επίσης να ενσωματωθούν και να διαχειριστούν μέσω του διαχειριστή. Οι εν λόγω ετικέτες αναλαμβάνουν διαφορετικά καθήκοντα. Μπορούν να συλλέγουν δεδομένα του προγράμματος περιήγησης, να τροφοδοτούν με δεδομένα εργαλεία μάρκετινγκ, να ενσωματώνουν κουμπιά, να θέτουν cookies και επίσης να παρακολουθούν τους χρήστες σε πολλαπλούς ιστότοπους.

Γιατί χρησιμοποιούμε το Google Tag Manager για τον ιστότοπό μας;

Όπως λέει και το ρητό: η οργάνωση είναι η μισή μάχη! Και φυσικά αυτό ισχύει και για τη συντήρηση της ιστοσελίδας μας. Προκειμένου να κάνουμε τον ιστότοπό μας όσο το δυνατόν καλύτερο για εσάς και όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, χρειαζόμαστε διάφορα εργαλεία παρακολούθησης, όπως το Google Analytics. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτά τα εργαλεία μάς δείχνουν τι σας ενδιαφέρει περισσότερο, πού μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και σε ποιους ανθρώπους πρέπει ακόμα να δείξουμε τις προσφορές μας. Και για να λειτουργήσει αυτή η παρακολούθηση, πρέπει να ενσωματώσουμε κατάλληλους κώδικες JavaScript στον ιστότοπό μας. Κατ' αρχήν, θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε κάθε τμήμα κώδικα των επιμέρους εργαλείων παρακολούθησης ξεχωριστά στον πηγαίο μας κώδικα. Ωστόσο, αυτό απαιτεί σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι εύκολο να χάσουμε τον έλεγχο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε το Google Tag Manager. Μπορούμε εύκολα να ενσωματώσουμε τα απαραίτητα σενάρια και να τα διαχειριζόμαστε από ένα σημείο. Επιπλέον, το Google Tag Manager προσφέρει ένα εύχρηστο περιβάλλον εργασίας χρήστη και δεν χρειάζεστε γνώσεις προγραμματισμού. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να διατηρούμε την τάξη στην καθημερινή μας ζούγκλα.

Ποια δεδομένα αποθηκεύονται από το Google Tag Manager;

Tο ίδιο το Tag Manager είναι ένας τομέας που δεν θέτει cookies και δεν αποθηκεύει δεδομένα. Λειτουργεί ως απλός "διαχειριστής" των εφαρμοζόμενων ετικετών. Τα δεδομένα καταγράφονται από τις επιμέρους ετικέτες των διαφόρων εργαλείων ανάλυσης ιστού. Τα δεδομένα διαβιβάζονται στα επιμέρους εργαλεία παρακολούθησης στο Google Tag Manager και δεν αποθηκεύονται.

Ωστόσο, φαίνεται εντελώς διαφορετικό με τις ενσωματωμένες ετικέτες των διαφόρων εργαλείων ανάλυσης ιστού, όπως το Google Analytics. Ανάλογα με το εργαλείο ανάλυσης, διάφορα δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά σας στο διαδίκτυο συλλέγονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται συνήθως με τη βοήθεια των cookies. Για να το κάνετε αυτό, διαβάστε τα κείμενα προστασίας δεδομένων για τα επιμέρους εργαλεία ανάλυσης και παρακολούθησης που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας.

Στις ρυθμίσεις του λογαριασμού Tag Manager, έχουμε επιτρέψει στην Google να λαμβάνει ανώνυμα δεδομένα από εμάς. Ωστόσο, αυτό αφορά μόνο τη χρήση και αξιοποίηση του διαχειριστή ετικετών μας και όχι τα δεδομένα σας, τα οποία αποθηκεύονται μέσω των τμημάτων κώδικα. Επιτρέπουμε στην Google και σε άλλους να λαμβάνουν επιλεγμένα δεδομένα σε ανώνυμη μορφή. Συνεπώς, συμφωνούμε με την ανώνυμη διαβίβαση των δεδομένων του ιστότοπού μας. Παρά την εκτεταμένη έρευνα, δεν μπορέσαμε να μάθουμε ποια ακριβώς συνοπτικά και ανώνυμα δεδομένα διαβιβάζονται. Σε κάθε περίπτωση, η Google διαγράφει όλες τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν τον ιστότοπό μας. Η Google συνδυάζει τα δεδομένα με εκατοντάδες άλλα ανώνυμα δεδομένα ιστοτόπων και δημιουργεί τάσεις χρηστών στο πλαίσιο μέτρων συγκριτικής αξιολόγησης. Κατά τη συγκριτική αξιολόγηση, τα δικά σας αποτελέσματα συγκρίνονται με εκείνα των ανταγωνιστών σας. Οι διαδικασίες μπορούν να βελτιστοποιηθούν με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται.

Πόσο καιρό και πού αποθηκεύονται τα δεδομένα;

Όταν η Google αποθηκεύει δεδομένα, τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google. Οι διακομιστές είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Οι περισσότεροι βρίσκονται στην Αμερική. Στη διεύθυνση https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de μπορείτε να διαβάσετε πού ακριβώς βρίσκονται οι διακομιστές της Google.

Το πόσο καιρό τα επιμέρους εργαλεία παρακολούθησης αποθηκεύουν τα δεδομένα σας μπορείτε να το βρείτε στα επιμέρους κείμενα προστασίας δεδομένων για τα επιμέρους εργαλεία.

Πώς μπορώ να διαγράψω τα δεδομένα μου ή να αποτρέψω την αποθήκευση δεδομένων;

Tο ίδιο το Google Tag Manager δεν θέτει cookies, αλλά διαχειρίζεται ετικέτες από διάφορους ιστότοπους παρακολούθησης. Στα κείμενα προστασίας δεδομένων για τα επιμέρους εργαλεία παρακολούθησης θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής ή διαχείρισης των δεδομένων σας.

Λάβετε υπόψη ότι κατά τη χρήση αυτού του εργαλείου, τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία εκτός της ΕΕ. Οι περισσότερες τρίτες χώρες (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ) δεν θεωρούνται ασφαλείς σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα δεν μπορούν απλώς να μεταφέρονται σε μη ασφαλείς τρίτες χώρες, να αποθηκεύονται εκεί και να υποβάλλονται σε επεξεργασία, εκτός εάν υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις (όπως τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ) μεταξύ εμάς και του μη ευρωπαϊκού παρόχου υπηρεσιών.

νομική βάση

Η χρήση του Google Tag Manager απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, την οποία έχουμε λάβει με το αναδυόμενο παράθυρο cookie. Σύμφωνα με Art. 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ (συγκατάθεση) , η συγκατάθεση αυτή αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως μπορεί να συμβεί όταν αυτά συλλέγονται από εργαλεία ανάλυσης ιστού.

Εκτός από τη συγκατάθεση, υπάρχει έννομο συμφέρον εκ μέρους μας να αναλύσουμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου και να βελτιώσουμε έτσι την προσφορά μας τεχνικά και οικονομικά. Με τη βοήθεια του Google Tag Manager μπορούμε να βελτιώσουμε την κερδοφορία μας. Η νομική βάση γι' αυτό είναι Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον) . Ωστόσο, χρησιμοποιούμε το Google Tag Manager μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Η Google επεξεργάζεται επίσης τα δεδομένα σας στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν υπάρχει επί του παρόντος επαρκές επίπεδο προστασίας για τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να συνδέεται με διάφορους κινδύνους για τη νομιμότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων.

Ως βάση για την επεξεργασία δεδομένων από παραλήπτες που εδρεύουν σε τρίτες χώρες (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας, δηλαδή ιδίως στις ΗΠΑ) ή τη διαβίβαση δεδομένων εκεί, η Google χρησιμοποιεί τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (= άρθρο 46 παράγραφοι 2 και 3 DSGVO). Οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) είναι υποδείγματα που παρέχονται από την Επιτροπή της ΕΕ και έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα σας συμμορφώνονται επίσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων, εάν μεταφέρονται σε τρίτες χώρες (όπως οι ΗΠΑ) και αποθηκεύονται εκεί. Μέσω αυτών των ρητρών, η Google δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων σας, ακόμη και αν τα δεδομένα αποθηκεύονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και διαχειρίζονται στις ΗΠΑ. Αυτές οι ρήτρες βασίζονται σε απόφαση εφαρμογής της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε την απόφαση και τις σχετικές τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, μεταξύ άλλων, εδώ:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Οι Όροι επεξεργασίας δεδομένων Google Ads, οι οποίοι αντιστοιχούν στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες και ισχύουν επίσης για το Google Tag Manager, βρίσκονται στη διεύθυνση https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το Google Tag Manager, σας προτείνουμε τις Συχνές ερωτήσεις στη διεύθυνση https://support.google.com/tagmanager/?hl=de#topic=3441530 .

 

Πολιτική απορρήτου Hotjar

Περίληψη της Πολιτικής Απορρήτου της Hotjar
👥 Επηρεαζόμενα μέρη: Φορείς: Επισκέπτες του ιστοτόπου
🤝 Σκοπός: Αξιολόγηση των πληροφοριών των επισκεπτών για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των χρηστών.
📓 Επεξεργασία δεδομένων: Στατιστικά στοιχεία πρόσβασης, τα οποία περιλαμβάνουν δεδομένα όπως τοποθεσίες πρόσβασης, δεδομένα συσκευής, διάρκεια και χρόνο πρόσβασης, συμπεριφορά πλοήγησης, συμπεριφορά κλικ και διευθύνσεις IP.
📅 Διάρκεια αποθήκευσης: Τα δεδομένα θα διαγράφονται μετά από ένα έτος.
⚖️ Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ (συγκατάθεση), άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα)

Τι είναι το Hotjar;

Χρησιμοποιούμε το Hotjar της Hotjar Limited (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta) στον ιστότοπό μας για τη στατιστική αξιολόγηση των δεδομένων των επισκεπτών. Η Hotjar είναι μια υπηρεσία που αναλύει τη συμπεριφορά και τα σχόλια από εσάς ως χρήστη στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό εργαλείων ανάλυσης και ανατροφοδότησης. Λαμβάνουμε αναφορές και οπτικές αναπαραστάσεις από το Hotjar που μας δείχνουν πού και πώς "κινείστε" στον ιστότοπό μας. Τα προσωπικά δεδομένα ανωνυμοποιούνται αυτόματα και δεν φτάνουν ποτέ στους διακομιστές της Hotjar. Αυτό σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζεστε προσωπικά ως χρήστης του ιστότοπου και παρόλα αυτά μαθαίνουμε πολλά για τη συμπεριφορά των χρηστών σας.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παραπάνω ενότητα, το Hotjar μας βοηθά να αναλύσουμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπού μας. Αυτά τα εργαλεία που προσφέρει η Hotjar περιλαμβάνουν heatmaps, χωνιά μετατροπής, καταγραφή επισκεπτών, εισερχόμενα σχόλια, δημοσκοπήσεις και έρευνες ανατροφοδότησης (μπορείτε να μάθετε περισσότερα γι' αυτά στη διεύθυνση https://www.hotjar.com/ ). Με αυτόν τον τρόπο, η Hotjar μας βοηθά να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία χρήσης και καλύτερες υπηρεσίες. Από τη μία πλευρά, προσφέρει μια καλή ανάλυση της διαδικτυακής συμπεριφοράς και, από την άλλη, λαμβάνουμε επίσης καλά σχόλια σχετικά με την ποιότητα του ιστοτόπου μας. Διότι, εκτός από όλες τις αναλυτικές πτυχές, θέλουμε επίσης να γνωρίζουμε τη γνώμη σας για τον ιστότοπό μας. Και με το εργαλείο ανατροφοδότησης, αυτό ακριβώς είναι εφικτό.

Γιατί χρησιμοποιούμε το Hotjar στον ιστότοπό μας;

Τα τελευταία χρόνια, η σημασία της εμπειρίας του χρήστη (δηλαδή της εμπειρίας του χρήστη) στους δικτυακούς τόπους έχει αυξηθεί σημαντικά. Και μάλιστα με καλό λόγο. Ένας δικτυακός τόπος πρέπει να είναι δομημένος με τέτοιο τρόπο ώστε εσείς ως επισκέπτης να αισθάνεστε άνετα και να μπορείτε εύκολα να βρείτε τον δρόμο σας. Χάρη στα εργαλεία ανάλυσης και το εργαλείο ανατροφοδότησης της Hotjar, μπορούμε να κάνουμε τον ιστότοπό μας και την προσφορά μας πιο ελκυστική. Τα heatmaps του Hotjar έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιμα για εμάς. Τα Heatmaps είναι μια μορφή αναπαράστασης για την οπτικοποίηση δεδομένων. Για παράδειγμα, τα heatmaps της Hotjar μας επιτρέπουν να βλέπουμε πολύ καθαρά τι σας αρέσει να κάνετε κλικ, να πατάτε και πού κάνετε κύλιση.

Τι δεδομένα αποθηκεύει το Hotjar;

Καθώς πλοηγείστε στον ιστότοπό μας, η Hotjar συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά του χρήστη. Για να μπορούμε να συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες, έχουμε εγκαταστήσει τον δικό μας κώδικα παρακολούθησης στον ιστότοπό μας. Τα ακόλουθα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν μέσω του υπολογιστή σας ή του προγράμματος περιήγησης:

 • Διεύθυνση IP του υπολογιστή σας (συλλέγεται και αποθηκεύεται σε ανώνυμη μορφή)
 • μέγεθος οθόνης
 • Πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης (ποιο πρόγραμμα περιήγησης, ποια έκδοση κ.λπ.)
 • Η τοποθεσία σας (αλλά μόνο η χώρα)
 • Η προτιμώμενη ρύθμιση γλώσσας
 • Επισκεπτόμενοι ιστότοποι (υποσελίδες)
 • Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης σε μία από τις υποσελίδες μας (ιστότοπους)

Επιπλέον, τα cookies αποθηκεύουν επίσης δεδομένα που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας (συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησής σας). Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα σε αυτά. Κατ' αρχήν, η Hotjar δεν διαβιβάζει τα δεδομένα που συλλέγονται σε τρίτους. Ωστόσο, η Hotjar επισημαίνει ρητά ότι μερικές φορές είναι απαραίτητο να μοιραστεί δεδομένα με την Amazon Web Services. Τότε τμήματα των πληροφοριών σας αποθηκεύονται στους διακομιστές τους. Ωστόσο, η Amazon δεσμεύεται από το καθήκον εμπιστευτικότητας να μην αποκαλύψει αυτά τα δεδομένα.

Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων (υπάλληλοι της Hotjar) έχει πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες. Οι διακομιστές της Hotjar προστατεύονται από τείχη προστασίας και περιορισμούς IP (πρόσβαση μόνο σε εγκεκριμένες διευθύνσεις IP). Τα τείχη προστασίας είναι συστήματα ασφαλείας που προστατεύουν τους υπολογιστές από ανεπιθύμητη πρόσβαση στο δίκτυο. Έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν ως φράγμα μεταξύ του ασφαλούς εσωτερικού δικτύου της Hotjar και του διαδικτύου. Η Hotjar χρησιμοποιεί επίσης τρίτες εταιρείες όπως η Google Analytics ή η Optimizely για τις υπηρεσίες της. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται επίσης να αποθηκεύουν πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας στον ιστότοπό μας.

Τα ακόλουθα cookies χρησιμοποιούνται από το Hotjar. Δεδομένου ότι αναφερόμαστε, μεταξύ άλλων, στον κατάλογο των cookies από τη δήλωση προστασίας δεδομένων της Hotjar στη διεύθυνση https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies , δεν υπάρχει μια υποδειγματική τιμή για κάθε cookie . Ο κατάλογος παρουσιάζει παραδείγματα των χρησιμοποιούμενων cookies της Hotjar και δεν ισχυρίζεται ότι είναι πλήρης.

Όνομα : ajs_anonymous_id
Τιμή: %2258832463-7cee-48ee-b346-a195f18b06c3%22111766445-5 Σκοπός
: Το cookie χρησιμοποιείται συνήθως για αναλυτικούς σκοπούς και βοηθά στην καταμέτρηση των επισκεπτών του ιστότοπού μας, παρακολουθώντας αν έχετε ξαναπάει σε αυτή τη σελίδα.
Ημερομηνία λήξης: μετά από ένα έτος

Όνομα : ajs_group_id
Τιμή: Groupgroup_group: 0 Σκοπός
: Αυτό το cookie συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά του χρήστη. Αυτά τα δεδομένα μπορούν στη συνέχεια να αντιστοιχιστούν σε μια συγκεκριμένη ομάδα επισκεπτών με βάση τις ομοιότητες μεταξύ των επισκεπτών του ιστότοπου.
Ημερομηνία λήξης: μετά από ένα έτος

Όνομα : _hjid
Αξία: 699ffb1c-4bfb-483f-bde1-22cfa0b59c6c Purpose
: Το cookie χρησιμοποιείται για τη διατήρηση ενός αναγνωριστικού χρήστη Hotjar που είναι μοναδικό για τον ιστότοπο στο πρόγραμμα περιήγησης. Με αυτόν τον τρόπο, η συμπεριφορά του χρήστη μπορεί να αποδοθεί στο ίδιο αναγνωριστικό χρήστη σε επόμενες επισκέψεις.
Ημερομηνία λήξης: μετά από ένα έτος

Όνομα: _hjMinimizedPolls
Τιμή: 462568111766445-8 Σκοπός
: Το Hotjar θέτει αυτό το cookie κάθε φορά που ελαχιστοποιείτε ένα widget Feedback Poll. Το cookie διασφαλίζει ότι το widget παραμένει πραγματικά ελαχιστοποιημένο όταν σερφάρετε στον ιστότοπό μας.
Ημερομηνία λήξης: μετά από ένα έτος

Όνομα: _hjIncludedInSample
Τιμή: 1 Σκοπός
: Αυτό το cookie συνεδρίας τίθεται για να ενημερώσει το Hotjar εάν ανήκετε στα επιλεγμένα άτομα (sample) που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία χοάνης (funnels).
Ημερομηνία λήξης: μετά από ένα έτος

Όνομα : _hjClosedSurveyInvites Σκοπός
: Αυτό το cookie τίθεται όταν βλέπετε μια πρόσκληση για έρευνα ανατροφοδότησης μέσω ενός αναδυόμενου παραθύρου. Το cookie χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι αυτή η πρόσκληση εμφανίζεται μόνο μία φορά για εσάς.
Ημερομηνία λήξης: μετά από ένα έτος

Όνομα: Σκοπός
: Μόλις τερματίσετε έναν "γύρο ερωτήσεων" με το λεγόμενο Feedback Poll Widget, αυτό το cookie εγκαθίσταται στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Έτσι, η Hotjar σας αποτρέπει από το να λαμβάνετε ξανά τις ίδιες έρευνες στο μέλλον.
Ημερομηνία λήξης: μετά από ένα έτος

Όνομα: Σκοπός : Αυτό το cookie χρησιμοποιείται μόλις εισαγάγετε τα δεδομένα σας στο "Recruit User Tester Widget". Με αυτό το widget θέλουμε να σας προσλάβουμε ως δοκιμαστή. Για να μην εμφανίζεται ξανά και ξανά αυτή η φόρμα, χρησιμοποιείται το cookie. Ημερομηνία λήξης: μετά από ένα έτος

Όνομα: Σκοπός
: Αυτό το cookie ρυθμίζεται έτσι ώστε το "Recruit User Tester" να παραμένει πραγματικά ελαχιστοποιημένο σε όλες τις σελίδες μας μόλις το ελαχιστοποιήσετε.
Ημερομηνία λήξης: μετά από ένα έτος

Όνομα: Σκοπός: _hjShownFeedbackMessage
: Αυτό το cookie τίθεται όταν έχετε ελαχιστοποιήσει ή προσθέσει στην εισερχόμενη ανατροφοδότηση. Αυτό γίνεται έτσι ώστε όταν πλοηγείστε σε μια άλλη σελίδα όπου θέλετε να εμφανίζεται, η εισερχόμενη ανατροφοδότηση να φορτώνεται αμέσως ως ελαχιστοποιημένη.
Ημερομηνία λήξης: μετά από ένα έτος

Πόσο καιρό και πού αποθηκεύονται τα δεδομένα;

Έχουμε ενσωματώσει έναν κωδικό παρακολούθησης στον ιστότοπό μας, ο οποίος μεταδίδεται στους διακομιστές της Hotjar στην Ιρλανδία (ΕΕ). Αυτός ο κώδικας παρακολούθησης έρχεται σε επαφή με τους διακομιστές της Hotjar και στέλνει ένα σενάριο στον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Το σενάριο συλλέγει ορισμένα δεδομένα που σχετίζονται με την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπό μας. Τα δεδομένα αυτά αποστέλλονται στη συνέχεια στους διακομιστές της Hotjar για επεξεργασία. Η Hotjar έχει επιβάλει στον εαυτό της περίοδο διατήρησης δεδομένων 365 ημερών. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα που έχει συλλέξει η Hotjar και είναι παλαιότερα από ένα έτος θα διαγραφούν αυτόματα.

Πώς μπορώ να διαγράψω τα δεδομένα μου ή να αποτρέψω την αποθήκευση δεδομένων;

Η Hotjar δεν αποθηκεύει κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα για την ανάλυση. Η εταιρεία διαφημίζει ακόμη και με το σλόγκαν "We track behavior, not individuals" (δηλαδή "Παρακολουθούμε τη συμπεριφορά των χρηστών, αλλά όχι αναγνωρίσιμα, ατομικά δεδομένα). Έχετε πάντα τη δυνατότητα να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μεταβείτε στη διεύθυνση σελίδα εξαίρεσης' και να κάνετε κλικ στο 'Απενεργοποίηση του Hotjar'. Λάβετε υπόψη ότι η διαγραφή των cookies, η χρήση της ιδιωτικής λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης ή η χρήση διαφορετικού προγράμματος περιήγησης θα έχει ως αποτέλεσμα την εκ νέου συλλογή δεδομένων. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το κουμπί "Μην παρακολουθείτε" στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome, για παράδειγμα, πρέπει να κάνετε κλικ στις τρεις μπάρες πάνω δεξιά και να μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις". Εκεί θα βρείτε την επιλογή "Αποστολή αιτήματος "Μην παρακολουθείτε" με την κίνηση του προγράμματος περιήγησης" στην ενότητα "Απόρρητο". Τώρα απλά ενεργοποιήστε αυτό το κουμπί και κανένα δεδομένο δεν θα συλλέγεται από το Hotjar.

νομική βάση

Η χρήση του Hotjar απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, την οποία έχουμε λάβει με το αναδυόμενο παράθυρο cookie. Σύμφωνα με Αρθ. 6 Παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ (συγκατάθεση) , η συγκατάθεση αυτή αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως μπορεί να συμβεί όταν αυτά συλλέγονται από εργαλεία ανάλυσης ιστού.

Εκτός από τη συγκατάθεση, υπάρχει έννομο συμφέρον εκ μέρους μας να αναλύσουμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου και να βελτιώσουμε έτσι την προσφορά μας τεχνικά και οικονομικά. Με τη βοήθεια του Hotjar, μπορούμε να εντοπίσουμε σφάλματα στον ιστότοπο, να εντοπίσουμε επιθέσεις και να βελτιώσουμε την κερδοφορία. Η νομική βάση γι' αυτό είναι Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα) . Ωστόσο, χρησιμοποιούμε το Hotjar μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική απορρήτου και το ποια δεδομένα συλλέγει η Hotjar και πώς, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy?tid=111766445 .

Εισαγωγή στο μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σύνοψη μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
👥 Επηρεάζεται: Συνδρομητές ενημερωτικών δελτίων
🤝 Σκοπός: Άμεση διαφήμιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινοποίηση συστημικά σχετικών γεγονότων
📓 Επεξεργασμένα δεδομένα: Δεδομένα που εισάγονται κατά την εγγραφή, αλλά τουλάχιστον η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό με το εργαλείο μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση.
📅 Διάρκεια αποθήκευσης: Διάρκεια της εγγραφής
⚖️ Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ (συγκατάθεση), άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα)

Τι είναι το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Για να σας κρατάμε πάντα ενήμερους, χρησιμοποιούμε επίσης τη δυνατότητα μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα ή τα ενημερωτικά μας δελτία, τα δεδομένα σας θα υποβληθούν επίσης σε επεξεργασία και θα αποθηκευτούν. Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί υποσύνολο του διαδικτυακού μάρκετινγκ. Πρόκειται για την αποστολή ειδήσεων ή γενικών πληροφοριών σχετικά με μια εταιρεία, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων που ενδιαφέρονται γι' αυτά.

Αν θέλετε να συμμετέχετε στο μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (συνήθως μέσω ενημερωτικού δελτίου), συνήθως αρκεί να εγγραφείτε με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Για να το κάνετε αυτό, συμπληρώστε μια ηλεκτρονική φόρμα και στείλτε την. Ωστόσο, μπορεί επίσης να συμβεί να σας ζητήσουμε τον τίτλο και το όνομά σας, ώστε να μπορούμε να σας γράψουμε και προσωπικά.

Βασικά, η εγγραφή στα ενημερωτικά δελτία λειτουργεί με τη βοήθεια της λεγόμενης "διαδικασίας διπλής επιλογής". Αφού εγγραφείτε για το ενημερωτικό δελτίο στον ιστότοπό μας, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι δική σας και ότι κανείς δεν έχει εγγραφεί με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάποιου άλλου. Εμείς ή ένα εργαλείο ειδοποίησης που χρησιμοποιούμε καταγράφει κάθε εγγραφή. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να μπορούμε επίσης να αποδείξουμε τη νομικά ορθή διαδικασία εγγραφής. Κατά κανόνα, αποθηκεύονται ο χρόνος εγγραφής, ο χρόνος επιβεβαίωσης της εγγραφής και η διεύθυνση IP σας. Επιπλέον, καταγράφεται επίσης εάν κάνετε αλλαγές στα αποθηκευμένα δεδομένα σας.

Γιατί χρησιμοποιούμε το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Φυσικά, θέλουμε να είμαστε σε επαφή μαζί σας και να σας παρουσιάζουμε πάντα τα πιο σημαντικά νέα για την εταιρεία μας. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - που συχνά αναφέρεται απλώς ως "ενημερωτικό δελτίο" - ως βασικό μέρος του διαδικτυακού μας μάρκετινγκ. Αν συναινείτε σε αυτό ή αν επιτρέπεται από το νόμο, θα σας στέλνουμε ενημερωτικά δελτία, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συστήματος ή άλλες ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο "ενημερωτικό δελτίο" στο κείμενο που ακολουθεί, εννοούμε κυρίως ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται τακτικά. Φυσικά δεν θέλουμε να σας ενοχλήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο με τα ενημερωτικά μας δελτία. Γι' αυτό προσπαθούμε πάντα να προσφέρουμε μόνο σχετικό και ενδιαφέρον περιεχόμενο. Για παράδειγμα, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την εταιρεία μας, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας. Καθώς συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τις προσφορές μας, θα μαθαίνετε πάντα μέσω του ενημερωτικού μας δελτίου όταν υπάρχουν νέα ή όταν προσφέρουμε επί του παρόντος ειδικές, προσοδοφόρες προσφορές. Εάν αναθέτουμε σε έναν πάροχο υπηρεσιών που προσφέρει ένα επαγγελματικό εργαλείο αποστολής για το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, το κάνουμε για να μπορούμε να σας προσφέρουμε γρήγορα και με ασφάλεια ενημερωτικά δελτία. Ο σκοπός του μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας είναι βασικά να σας ενημερώνουμε για νέες προσφορές και επίσης να πλησιάσουμε τους επιχειρηματικούς μας στόχους.

Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία;

Εάν γίνετε συνδρομητής στο ενημερωτικό μας δελτίο μέσω της ιστοσελίδας μας, επιβεβαιώνετε τη συμμετοχή σας σε μια λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εκτός από τη διεύθυνση IP και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, μπορεί επίσης να αποθηκευτούν ο τίτλος σας, το όνομά σας, η διεύθυνσή σας και ο αριθμός τηλεφώνου σας. Ωστόσο, μόνο εάν συμφωνείτε με αυτή την αποθήκευση δεδομένων. Τα δεδομένα που επισημαίνονται ως τέτοια είναι απαραίτητα για να μπορείτε να συμμετέχετε στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η παροχή αυτών των πληροφοριών είναι εθελοντική, αλλά η μη παροχή τους θα έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία. Επιπλέον, πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας ή το περιεχόμενο που προτιμάτε μπορούν να αποθηκευτούν στον ιστότοπό μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύουμε δεδομένα όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, ανατρέξτε στην ενότητα Αυτόματη αποθήκευση δεδομένων. Καταγράφουμε τη δήλωση συγκατάθεσής σας,

Διάρκεια της επεξεργασίας δεδομένων

Εάν αφαιρέσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από τη λίστα διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/εφημερίδων μας, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τη διεύθυνσή σας για έως και τρία έτη βάσει των έννομων συμφερόντων μας, ώστε να μπορούμε να αποδείξουμε τη συγκατάθεσή σας εκείνη τη στιγμή. Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα αυτά μόνο εάν πρέπει να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας έναντι τυχόν αξιώσεων.

Ωστόσο, εάν επιβεβαιώσετε ότι μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο, μπορείτε να υποβάλετε ατομικό αίτημα διαγραφής ανά πάσα στιγμή. Εάν αντιταχθείτε μόνιμα στη συγκατάθεση, διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε μια μαύρη λίστα. Εφόσον έχετε εγγραφεί οικειοθελώς στο ενημερωτικό μας δελτίο, θα διατηρήσουμε φυσικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Δικαίωμα ένστασης

Έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε τη συνδρομή σας στο ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο. Αυτό συνήθως απαιτεί μόνο μερικά δευτερόλεπτα ή ένα ή δύο κλικ. Τις περισσότερες φορές θα βρείτε έναν σύνδεσμο στο τέλος κάθε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Εάν πραγματικά δεν μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο στο ενημερωτικό δελτίο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα ακυρώσουμε αμέσως την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο.

νομική βάση

Το ενημερωτικό μας δελτίο αποστέλλεται βάσει των συγκατάθεση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ). Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να σας στείλουμε ένα ενημερωτικό δελτίο μόνο εάν έχετε προηγουμένως εγγραφεί ενεργά για αυτό. Εάν είναι απαραίτητο, μπορούμε επίσης να σας στέλνουμε διαφημιστικά μηνύματα βάσει του άρθρου 7 παρ. 3 UWG, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε γίνει πελάτης μας και δεν έχετε αντιταχθεί στη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για απευθείας διαφήμιση.

Πληροφορίες σχετικά με ειδικές υπηρεσίες μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε - εφόσον υπάρχουν - στις ακόλουθες ενότητες.

Πολιτική απορρήτου του MailChimp

Περίληψη της δήλωσης προστασίας δεδομένων της MailChimp
👥 Επηρεάζεται: Συνδρομητές ενημερωτικών δελτίων
🤝 Σκοπός: Άμεση διαφήμιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινοποίηση συστημικά σχετικών γεγονότων
📓 Επεξεργασμένα δεδομένα: Δεδομένα που εισάγονται κατά την εγγραφή, αλλά τουλάχιστον η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
📅 Περίοδος αποθήκευσης: Διάρκεια της συνδρομής
⚖️ Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ (συγκατάθεση), άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα)

Τι είναι το MailChimp;

Όπως πολλοί άλλοι ιστότοποι, χρησιμοποιούμε επίσης τις υπηρεσίες της εταιρείας αποστολής ενημερωτικών δελτίων MailChimp στον ιστότοπό μας. Η MailChimp λειτουργεί από την The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Χάρη στο MailChimp, μπορούμε να σας στέλνουμε πολύ εύκολα ενδιαφέρουσες ειδήσεις μέσω ενημερωτικού δελτίου. Με το MailChimp δεν χρειάζεται να εγκαταστήσουμε τίποτα και παρόλα αυτά μπορούμε να αντλήσουμε από μια δεξαμενή πραγματικά χρήσιμων λειτουργιών. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε λεπτομερέστερα σε αυτή την υπηρεσία μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα σας ενημερώσουμε για τις σημαντικότερες πτυχές που αφορούν την προστασία των δεδομένων.

Το MailChimp είναι μια υπηρεσία διαχείρισης ενημερωτικών δελτίων που βασίζεται στο cloud. "Cloud-based" σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να εγκαταστήσουμε το MailChimp στον δικό μας υπολογιστή ή διακομιστή. Αντ' αυτού, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία μέσω μιας υποδομής πληροφορικής - η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του Διαδικτύου - σε έναν εξωτερικό διακομιστή. Αυτός ο τρόπος χρήσης λογισμικού ονομάζεται επίσης SaaS (Software as a Service). Το ακόλουθο γράφημα δείχνει τον τρόπο με τον οποίο το MailChimp διανέμει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους παραλήπτες του ενημερωτικού δελτίου.

Συστηματική λειτουργία του mailchimp

Με το MailChimp μπορούμε να επιλέξουμε από ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τύπων email. Ανάλογα με το τι θέλουμε να πετύχουμε με το ενημερωτικό μας δελτίο, μπορούμε να τρέξουμε μεμονωμένες καμπάνιες, τακτικές καμπάνιες, αυτόματους αναμεταδότες (αυτόματα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), δοκιμές A/B, καμπάνιες RSS (αποστολή σε προκαθορισμένη ώρα και συχνότητα) και καμπάνιες παρακολούθησης .

Γιατί χρησιμοποιούμε το MailChimp στον ιστότοπό μας;

Βασικά, χρησιμοποιούμε μια υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων, ώστε να μπορούμε να κρατάμε επαφή μαζί σας. Θέλουμε να σας ενημερώνουμε για τα νέα μας ή για τις ελκυστικές προσφορές που έχουμε αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμά μας. Αναζητούμε πάντα τις απλούστερες και καλύτερες λύσεις για τα μέτρα μάρκετινγκ που εφαρμόζουμε. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε την υπηρεσία διαχείρισης ενημερωτικών δελτίων της MailChimp. Παρόλο που το λογισμικό είναι πολύ εύκολο στη χρήση, προσφέρει μεγάλο αριθμό χρήσιμων λειτουργιών. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να δημιουργήσουμε ενδιαφέροντα και όμορφα ενημερωτικά δελτία σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με τα προσφερόμενα πρότυπα σχεδιασμού, σχεδιάζουμε κάθε ενημερωτικό δελτίο ξεχωριστά και χάρη στον "responsive design" το περιεχόμενό μας εμφανίζεται επίσης ευανάγνωστα και όμορφα στο smartphone (ή σε άλλη κινητή τελική συσκευή).

Με εργαλεία όπως η δοκιμή A/B ή οι εκτεταμένες επιλογές ανάλυσης, μπορούμε να δούμε πολύ γρήγορα πώς λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο από εσάς. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αντιδράσουμε, αν χρειαστεί, και να βελτιώσουμε την προσφορά ή τις υπηρεσίες μας.

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι το "σύστημα cloud" του MailChimp. Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία απευθείας στον διακομιστή μας. Μπορούμε να ανακτήσουμε τα δεδομένα από εξωτερικούς διακομιστές και με αυτόν τον τρόπο να εξοικονομήσουμε τον αποθηκευτικό μας χώρο. Επιπλέον, η προσπάθεια συντήρησης είναι σημαντικά χαμηλότερη.

Ποια δεδομένα αποθηκεύονται από το MailChimp;

Η Rocket Science Group LLC (MailChimp) διατηρεί διαδικτυακές πλατφόρμες που μας επιτρέπουν να επικοινωνούμε μαζί σας (εάν έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό μας δελτίο). Εάν γίνετε συνδρομητής στο ενημερωτικό μας δελτίο μέσω του ιστότοπού μας, επιβεβαιώνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι είστε μέλος μιας λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της MailChimp. Για να μπορεί η MailChimp να αποδείξει επίσης ότι έχετε εισέλθει στον "πάροχο της λίστας", αποθηκεύονται η ημερομηνία εισόδου και η διεύθυνση IP σας. Επιπλέον, η MailChimp αποθηκεύει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το όνομά σας, τη φυσική σας διεύθυνση και δημογραφικές πληροφορίες, όπως η γλώσσα ή η τοποθεσία.

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να σας στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για να ενεργοποιήσουμε ορισμένες άλλες λειτουργίες του MailChimp (όπως η αξιολόγηση του ενημερωτικού δελτίου).

Η MailChimp μοιράζεται επίσης πληροφορίες με τρίτους για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών. Η MailChimp μοιράζεται επίσης ορισμένα δεδομένα με τρίτους διαφημιστικούς συνεργάτες για να κατανοήσει καλύτερα τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες των πελατών της, ώστε να μπορεί να παρέχει πιο σχετικό περιεχόμενο και στοχευμένη διαφήμιση.

Με τα λεγόμενα "web beacons" (μικρά γραφικά σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML), η MailChimp μπορεί να προσδιορίσει αν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έφτασε, αν ανοίχτηκε και αν έγινε κλικ στους συνδέσμους. Όλες αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται στους διακομιστές της MailChimp. Αυτό μας δίνει στατιστικές αξιολογήσεις και μας επιτρέπει να δούμε ακριβώς πόσο καλά λάβατε το ενημερωτικό μας δελτίο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσαρμόσουμε την προσφορά μας πολύ καλύτερα στις επιθυμίες σας και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

Η MailChimp μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για να βελτιώσει τις δικές της υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι η αποστολή μπορεί να βελτιστοποιηθεί τεχνικά ή να προσδιοριστεί η τοποθεσία (χώρα) του παραλήπτη.

Το MailChimp μπορεί να θέσει τα ακόλουθα cookies. Αυτή δεν είναι μια πλήρης λίστα cookies, αλλά μια ενδεικτική επιλογή:

Όνομα : AVESTA_ENVIRONMENT
Τιμή: avestavesta.com: Σκοπός
: Αυτό το cookie είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών του Mailchimp. Ρυθμίζεται πάντα όταν ένας χρήστης εγγράφεται σε μια λίστα αποστολής ενημερωτικών δελτίων.
Ημερομηνία λήξης: μετά το τέλος της συνεδρίας

Όνομα : ak_bmsc
Τιμή: F1766FA98C9BB9DE4A39F70A9E5EEAB55F6517348A7000001111766445-3 Σκοπός
: Το cookie χρησιμοποιείται για να διακρίνει έναν άνθρωπο από ένα bot. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία ασφαλών αναφορών σχετικά με τη χρήση ενός ιστότοπου.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 2 ώρες

Όνομα : bm_sv
Τιμή: A5A322305B4401C2451FC22FFF547486~FEsKGvX8eovCwTeFTzb8//I3ak2Au… Σκοπός
: Το cookie προέρχεται από το MasterPass Digital Wallet (μια υπηρεσία της MasterCard) και χρησιμοποιείται για να προσφέρει στον επισκέπτη μια εικονική συναλλαγή πληρωμής με ασφάλεια και ευκολία. Για το σκοπό αυτό, ο χρήστης αναγνωρίζεται ανώνυμα στον ιστότοπο.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 2 ώρες

Όνομα : _abck
Τιμή: 8D545C8CCA4C3A50579014C449B045111766445-9 Σκοπός
: Δεν μπορέσαμε να βρούμε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό αυτού του cookie . Λήξη
ημερομηνία: μετά από ένα έτος

Μερικές φορές μπορεί να συμβεί να ανοίξετε το ενημερωτικό μας δελτίο για μια καλύτερη προβολή μέσω ενός συγκεκριμένου συνδέσμου. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, εάν το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν λειτουργεί ή το ενημερωτικό δελτίο δεν εμφανίζεται σωστά. Το ενημερωτικό δελτίο εμφανίζεται στη συνέχεια σε έναν ιστότοπο του MailChimp. Η MailChimp χρησιμοποιεί επίσης cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν δεδομένα στο πρόγραμμα περιήγησής σας) στους δικούς της ιστότοπους. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από το MailChimp και τους συνεργάτες του (π.χ. Google Analytics). Αυτή η συλλογή δεδομένων αποτελεί ευθύνη της MailChimp και δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επ' αυτής. Η "Δήλωση Cookies" της MailChimp (που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://mailchimp.com/legal/cookies/ ) εξηγεί ακριβώς πώς και γιατί η εταιρεία χρησιμοποιεί cookies.

Πόσο καιρό και πού αποθηκεύονται τα δεδομένα;

Δεδομένου ότι η MailChimp είναι αμερικανική εταιρεία, όλα τα δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται επίσης σε αμερικανικούς διακομιστές.

Κατ' αρχήν, τα δεδομένα αποθηκεύονται μόνιμα στους διακομιστές της MailChimp και διαγράφονται μόνο όταν το ζητήσετε. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή της επαφής σας από εμάς. Αυτό διαγράφει μόνιμα όλα τα προσωπικά σας δεδομένα για εμάς και σας καθιστά ανώνυμους στις αναφορές του MailChimp. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας απευθείας από το MailChimp. Τότε όλα τα δεδομένα σας θα διαγραφούν εκεί και θα λάβουμε μια ειδοποίηση από το MailChimp. Αφού λάβουμε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έχουμε 30 ημέρες για να διαγράψουμε την επαφή σας από όλες τις συνδεδεμένες ενσωματώσεις.

Πώς μπορώ να διαγράψω τα δεδομένα μου ή να αποτρέψω την αποθήκευση δεδομένων;

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο στο κάτω μέρος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε. Εάν έχετε διαγράψει την εγγραφή σας κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο διαγραφής, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν από το MailChimp.

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο της MailChimp μέσω ενός συνδέσμου στο ενημερωτικό μας δελτίο και τα cookies έχουν οριστεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε και να διαχειριστείτε αυτά τα cookies ανά πάσα στιγμή. Στην ενότητα "Cookies" θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους με τις σχετικές οδηγίες για τα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης.

Αν γενικά δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να σας ενημερώνει πάντα όταν πρόκειται να τοποθετηθεί ένα cookie. Μπορείτε να αποφασίσετε για κάθε μεμονωμένο cookie αν θα το επιτρέψετε ή όχι.

νομική βάση

Το MailChimp αποστέλλει το ενημερωτικό μας δελτίο βάσει των συγκατάθεση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ). Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να σας στείλουμε ένα ενημερωτικό δελτίο μόνο εάν έχετε προηγουμένως εγγραφεί ενεργά για αυτό. Εάν δεν απαιτείται συγκατάθεση, το ενημερωτικό δελτίο θα αποστέλλεται βάσει του έννομο συμφέρον στην άμεση εμπορική προώθηση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ), στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται νομικά. Καταγράφουμε τη διαδικασία εγγραφής σας, ώστε να μπορούμε πάντα να αποδεικνύουμε ότι είναι σύμφωνη με τους νόμους μας.

Η MailChimp επεξεργάζεται επίσης τα δεδομένα σας στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν υπάρχει επί του παρόντος επαρκές επίπεδο προστασίας για τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να συνδέεται με διάφορους κινδύνους για τη νομιμότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων.

Η MailChimp χρησιμοποιεί τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (= άρθρο 46 παρ. 2 και 3 ΓΚΠΔ) ως βάση για την επεξεργασία δεδομένων από παραλήπτες που εδρεύουν σε τρίτες χώρες (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, δηλαδή ιδίως στις ΗΠΑ) ή τη διαβίβαση δεδομένων εκεί. Οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) είναι υποδείγματα που παρέχονται από την Επιτροπή της ΕΕ και έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα σας συμμορφώνονται επίσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων, εάν μεταφέρονται σε τρίτες χώρες (όπως οι ΗΠΑ) και αποθηκεύονται εκεί. Μέσω αυτών των ρητρών, η MailChimp δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων σας, ακόμη και αν τα δεδομένα αποθηκεύονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και διαχειρίζονται στις ΗΠΑ. Αυτές οι ρήτρες βασίζονται σε απόφαση εφαρμογής της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε την απόφαση και τις σχετικές τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, μεταξύ άλλων, εδώ:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Το προσάρτημα επεξεργασίας δεδομένων του Mailchimp, το οποίο αντιστοιχεί στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, βρίσκεται στη διεύθυνση https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses .

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των cookies στο MailChimp στη διεύθυνση https://mailchimp.com/legal/cookies/ , πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων στο MailChimp (απόρρητο) μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.intuit.com/privacy/statement/ .

Εισαγωγή στο διαδικτυακό μάρκετινγκ

Σύνοψη της πολιτικής απορρήτου για το διαδικτυακό μάρκετινγκ
👥 Επηρεάζονται: Επισκέπτες του ιστοτόπου
🤝 Σκοπός: Αξιολόγηση των πληροφοριών των επισκεπτών για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου.
📓 Επεξεργασία δεδομένων: Στατιστικά στοιχεία πρόσβασης, τα οποία περιλαμβάνουν δεδομένα όπως τοποθεσίες πρόσβασης, δεδομένα συσκευής, διάρκεια και χρόνο πρόσβασης, συμπεριφορά πλοήγησης, συμπεριφορά κλικ και διευθύνσεις IP. Μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο εκάστοτε χρησιμοποιούμενο εργαλείο διαδικτυακού μάρκετινγκ.
📅 Διάρκεια αποθήκευσης: εξαρτάται από τα εργαλεία διαδικτυακού μάρκετινγκ.
που χρησιμοποιούνται ⚖️ Νομικές βάσεις: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ (συγκατάθεση), άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα)

Τι είναι το διαδικτυακό μάρκετινγκ;

Το διαδικτυακό μάρκετινγκ αναφέρεται σε όλα τα μέτρα που πραγματοποιούνται στο διαδίκτυο προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μάρκετινγκ, όπως η αύξηση της αναγνωρισιμότητας της μάρκας ή το κλείσιμο μιας συμφωνίας. Επιπλέον, τα μέτρα διαδικτυακού μάρκετινγκ στοχεύουν στην προσέλκυση της προσοχής των ανθρώπων στον ιστότοπό μας. Για να μπορέσουμε να δείξουμε την προσφορά μας σε πολλούς ενδιαφερόμενους, κάνουμε διαδικτυακό μάρκετινγκ. Τις περισσότερες φορές πρόκειται για διαδικτυακή διαφήμιση, μάρκετινγκ περιεχομένου ή βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης. Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται επίσης και υποβάλλονται σε επεξεργασία, ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε το διαδικτυακό μάρκετινγκ αποτελεσματικά και στοχευμένα. Αφενός, τα δεδομένα μας βοηθούν να προβάλλουμε το περιεχόμενό μας μόνο σε όσους ενδιαφέρονται γι' αυτό και, αφετέρου, μπορούμε να μετρήσουμε τη διαφημιστική επιτυχία των μέτρων διαδικτυακού μάρκετινγκ.

Γιατί χρησιμοποιούμε διαδικτυακά εργαλεία μάρκετινγκ;

Θέλουμε να δείξουμε την ιστοσελίδα μας σε όλους όσους ενδιαφέρονται για το τι έχουμε να προσφέρουμε. Γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό χωρίς σκόπιμα μέτρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάνουμε διαδικτυακό μάρκετινγκ. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία που μας διευκολύνουν να δουλεύουμε πάνω στα μέτρα online μάρκετινγκ και, επιπλέον, παρέχουν πάντα προτάσεις βελτίωσης μέσω δεδομένων. Αυτό μας επιτρέπει να στοχεύουμε τις καμπάνιες μας με μεγαλύτερη ακρίβεια στην ομάδα-στόχο μας. Ο σκοπός αυτών των εργαλείων διαδικτυακού μάρκετινγκ είναι τελικά η βελτιστοποίηση της προσφοράς μας.

Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία;

Προκειμένου να λειτουργεί το διαδικτυακό μάρκετινγκ και να μπορεί να μετρηθεί η επιτυχία των μέτρων, δημιουργούνται προφίλ χρηστών και αποθηκεύονται δεδομένα, για παράδειγμα, σε cookies (μικρά αρχεία κειμένου). Με τη βοήθεια αυτών των δεδομένων, μπορούμε όχι μόνο να τοποθετούμε διαφημίσεις με τον κλασικό τρόπο, αλλά και να προβάλλουμε το περιεχόμενό μας απευθείας στον ιστότοπό μας με τον τρόπο που εσείς προτιμάτε. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία τρίτων που προσφέρουν αυτές τις λειτουργίες και συλλέγουν και αποθηκεύουν αντίστοιχα δεδομένα από εσάς. Τα ονομαζόμενα cookies αποθηκεύουν, για παράδειγμα, ποιες ιστοσελίδες επισκεφτήκατε στον ιστότοπό μας, πόση ώρα προβάλατε αυτές τις σελίδες, ποιους συνδέσμους ή κουμπιά επιλέξατε ή από ποιον ιστότοπο ήρθατε σε εμάς. Επιπλέον, μπορούν επίσης να αποθηκευτούν τεχνικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, η διεύθυνση IP σας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, η συσκευή που χρησιμοποιείτε για να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας ή η ώρα που μπήκατε στον ιστότοπό μας και πότε τον εγκαταλείψατε ξανά. Εάν έχετε συμφωνήσει ότι μπορούμε επίσης να προσδιορίσουμε την τοποθεσία σας, μπορούμε επίσης να αποθηκεύσουμε και να επεξεργαστούμε αυτήν.

Η διεύθυνση IP σας θα αποθηκευτεί σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή (δηλαδή σε συντομογραφία). Μοναδικά δεδομένα που σας ταυτοποιούν άμεσα ως πρόσωπο, όπως το όνομα, η διεύθυνση ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αποθηκεύονται μόνο σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή στο πλαίσιο της διαδικασίας διαφήμισης και διαδικτυακού μάρκετινγκ. Για να μην μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε ως πρόσωπο, έχουμε αποθηκεύσει μόνο τις ψευδωνυμοποιημένες, αποθηκευμένες πληροφορίες στα προφίλ χρηστών.

Τα cookies μπορούν επίσης να αναπτυχθούν, να αναλυθούν και να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς σε άλλους ιστότοπους που συνεργάζονται με τα ίδια διαφημιστικά εργαλεία. Τα δεδομένα μπορούν στη συνέχεια να αποθηκευτούν και στους διακομιστές των παρόχων διαφημιστικών εργαλείων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μοναδικά δεδομένα (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.) μπορούν επίσης να αποθηκευτούν στο προφίλ χρήστη. Αυτή η αποθήκευση συμβαίνει, για παράδειγμα, εάν είστε μέλος ενός καναλιού κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούμε για τα μέτρα διαδικτυακού μάρκετινγκ και το δίκτυο συνδέει δεδομένα που έχουν ληφθεί προηγουμένως με το προφίλ χρήστη.

Με όλα τα διαφημιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε και τα οποία αποθηκεύουν δεδομένα από εσάς στους διακομιστές τους, λαμβάνουμε πάντα μόνο συγκεντρωτικές πληροφορίες και ποτέ δεδομένα που σας καθιστούν αναγνωρίσιμο ως άτομο. Τα δεδομένα δείχνουν μόνο πόσο καλά λειτούργησαν τα καθορισμένα μέτρα διαφήμισης. Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε ποιες ενέργειες έπεισαν εσάς ή άλλους χρήστες να έρθουν στον ιστότοπό μας και να αγοράσουν μια υπηρεσία ή ένα προϊόν εκεί. Με βάση τις αναλύσεις μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαφημιστική μας προσφορά στο μέλλον και να την προσαρμόσουμε ακόμη πιο συγκεκριμένα στις ανάγκες και τις επιθυμίες των ενδιαφερομένων.

Διάρκεια της επεξεργασίας δεδομένων

Θα σας ενημερώσουμε παρακάτω σχετικά με τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων, εάν έχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό. Γενικά, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων μας. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε cookies αποθηκεύονται για διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Ορισμένα cookies διαγράφονται ήδη μετά την έξοδο από τον ιστότοπο, άλλα μπορούν να αποθηκευτούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας για αρκετά χρόνια. Οι αντίστοιχες δηλώσεις προστασίας δεδομένων των επιμέρους παρόχων συνήθως σας παρέχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα επιμέρους cookies που χρησιμοποιεί ο πάροχος.

Δικαίωμα ένστασης

Έχετε επίσης το δικαίωμα και τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies ή τρίτων παρόχων ανά πάσα στιγμή. Αυτό λειτουργεί είτε μέσω του εργαλείου διαχείρισης των cookies είτε μέσω άλλων λειτουργιών εξαίρεσης. Για παράδειγμα, μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων με cookies, διαχειριζόμενοι, απενεργοποιώντας ή διαγράφοντας τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Η νομιμότητα της επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη.

Δεδομένου ότι τα cookies μπορούν συνήθως να χρησιμοποιηθούν με εργαλεία διαδικτυακού μάρκετινγκ, συνιστούμε επίσης τη γενική δήλωση προστασίας δεδομένων για τα cookies. Για να μάθετε ακριβώς ποια δεδομένα σας αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία, θα πρέπει να διαβάσετε τις δηλώσεις προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων εργαλείων.

νομική βάση

Εάν έχετε συναινέσει στη χρήση τρίτων παρόχων, η νομική βάση για τη σχετική επεξεργασία δεδομένων είναι αυτή η συγκατάθεση. Σύμφωνα με Άρθρο 6 παράγραφος 1 lit.

Έχουμε επίσης έννομο συμφέρον να μετράμε τα μέτρα διαδικτυακού μάρκετινγκ σε ανώνυμη μορφή, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που λαμβάνουμε για τη βελτιστοποίηση της προσφοράς μας και των μέτρων μας. Η αντίστοιχη νομική βάση γι' αυτό είναι άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα) . Ωστόσο, χρησιμοποιούμε τα εργαλεία μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Πληροφορίες σχετικά με ειδικά εργαλεία διαδικτυακού μάρκετινγκ - εφόσον υπάρχουν - θα βρείτε στις ακόλουθες ενότητες.

Facebook Custom Audiences Πολιτική απορρήτου

Χρησιμοποιούμε το Facebook Custom Audiences, ένα εργαλείο παρακολούθησης συμβάντων από την πλευρά του διακομιστή, στον ιστότοπό μας. Ο πάροχος υπηρεσιών είναι η αμερικανική εταιρεία Meta Platforms Inc. Η εταιρεία Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία) είναι υπεύθυνη για την ευρωπαϊκή περιοχή.

Το Facebook επεξεργάζεται επίσης τα δεδομένα σας στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν υπάρχει επί του παρόντος επαρκές επίπεδο προστασίας για τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να συνδέεται με διάφορους κινδύνους για τη νομιμότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων.

Το Facebook χρησιμοποιεί τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (= άρθρο 46 παράγραφοι 2 και 3 ΓΚΠΔ) ως βάση για την επεξεργασία δεδομένων από παραλήπτες που εδρεύουν σε τρίτες χώρες (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, δηλαδή ιδίως στις ΗΠΑ) ή τη διαβίβαση δεδομένων εκεί. Οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) είναι υποδείγματα που παρέχονται από την Επιτροπή της ΕΕ και έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα σας συμμορφώνονται επίσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων, εάν μεταφέρονται σε τρίτες χώρες (όπως οι ΗΠΑ) και αποθηκεύονται εκεί. Μέσω αυτών των ρητρών, το Facebook δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων σας, ακόμη και αν τα δεδομένα αποθηκεύονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και διαχειρίζονται στις ΗΠΑ. Αυτές οι ρήτρες βασίζονται σε απόφαση εφαρμογής της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε την απόφαση και τις σχετικές τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, μεταξύ άλλων, εδώ:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Οι όροι επεξεργασίας δεδομένων του Facebook, οι οποίοι αντιστοιχούν στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, βρίσκονται στη διεύθυνση https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζονται με τη χρήση του Facebook Custom Audiences στην πολιτική απορρήτου στη διεύθυνση https://www.facebook.com/about/privacy .

Google Ads (Google AdWords) Παρακολούθηση μετατροπής Σύνοψη πολιτικής απορρήτου
👥 Επηρεάζονται: Επισκέπτες του ιστότοπου
🤝 Σκοπός: Οικονομική επιτυχία και βελτιστοποίηση της υπηρεσίας μας.
📓 Επεξεργασία δεδομένων: Στατιστικά στοιχεία πρόσβασης, τα οποία περιλαμβάνουν δεδομένα όπως τοποθεσίες πρόσβασης, δεδομένα συσκευής, διάρκεια και χρόνο πρόσβασης, συμπεριφορά πλοήγησης, συμπεριφορά κλικ και διευθύνσεις IP. Μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
📅 Διάρκεια αποθήκευσης: Τα cookies μετατροπής λήγουν συνήθως μετά από 30 ημέρες και δεν διαβιβάζουν προσωπικά δεδομένα
⚖️ Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ (συγκατάθεση), άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα)

Τι είναι η παρακολούθηση μετατροπών του Google Ads;

Χρησιμοποιούμε τις διαφημίσεις Google Ads (πρώην Google AdWords) ως μέτρο διαδικτυακού μάρκετινγκ για τη διαφήμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Θέλουμε να γνωστοποιήσουμε σε περισσότερους ανθρώπους την υψηλή ποιότητα των προσφορών μας στο Διαδίκτυο. Στο πλαίσιο των μέτρων διαφήμισής μας μέσω των διαφημίσεων Google Ads, χρησιμοποιούμε την παρακολούθηση μετατροπών από την Google Inc. στον ιστότοπό μας. Στην Ευρώπη, ωστόσο, η εταιρεία Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland) είναι υπεύθυνη για όλες τις υπηρεσίες της Google. Αυτό το δωρεάν εργαλείο παρακολούθησης μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε καλύτερα τη διαφήμισή μας στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Στο παρακάτω άρθρο θέλουμε να αναφερθούμε λεπτομερέστερα στο γιατί χρησιμοποιούμε την παρακολούθηση μετατροπών, ποια δεδομένα αποθηκεύονται και πώς μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση αυτών των δεδομένων.

Το Google Ads (πρώην Google AdWords) είναι το εσωτερικό σύστημα διαδικτυακής διαφήμισης της Google Inc. Είμαστε πεπεισμένοι για την ποιότητα της προσφοράς μας και επιθυμούμε να γνωρίσουν τον ιστότοπό μας όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Στον διαδικτυακό χώρο, το Google Ads προσφέρει την καλύτερη πλατφόρμα για αυτό. Φυσικά, θέλουμε επίσης να έχουμε μια ακριβή εικόνα του παράγοντα κόστους-οφέλους των διαφημιστικών μας εκστρατειών. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε το εργαλείο παρακολούθησης μετατροπών του Google Ads.

Αλλά τι ακριβώς είναι η μετατροπή; Μια μετατροπή συμβαίνει όταν από έναν αμιγώς ενδιαφερόμενο επισκέπτη του δικτυακού τόπου μετατρέπεστε σε ενεργό επισκέπτη. Αυτό συμβαίνει πάντα όταν κάνετε κλικ στη διαφήμισή μας και στη συνέχεια εκτελείτε μια άλλη ενέργεια, όπως η επίσκεψη στον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιούμε το εργαλείο παρακολούθησης μετατροπών της Google για να καταγράψουμε τι συμβαίνει αφού ένας χρήστης κάνει κλικ στη διαφήμισή μας στο Google Ads. Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε αν αγοράζονται προϊόντα, αν χρησιμοποιούνται υπηρεσίες ή αν οι χρήστες έχουν εγγραφεί στο ενημερωτικό μας δελτίο.

Γιατί χρησιμοποιούμε την παρακολούθηση μετατροπών της Google Ads στον ιστότοπό μας;

Χρησιμοποιούμε διαφημίσεις Google Ads για να τραβήξουμε την προσοχή στην προσφορά μας σε άλλους ιστότοπους. Στόχος είναι οι διαφημιστικές μας καμπάνιες να φτάνουν πραγματικά μόνο σε όσους ενδιαφέρονται για τις προσφορές μας. Με το εργαλείο παρακολούθησης μετατροπών, βλέπουμε ποιες λέξεις-κλειδιά, διαφημίσεις, ομάδες διαφημίσεων και καμπάνιες οδηγούν στις επιθυμητές ενέργειες των πελατών. Βλέπουμε πόσοι πελάτες αλληλεπιδρούν με τις διαφημίσεις μας σε μια συσκευή και στη συνέχεια μετατρέπονται. Τα δεδομένα αυτά μας επιτρέπουν να υπολογίζουμε τον παράγοντα κόστους-οφέλους, να μετράμε την επιτυχία των επιμέρους διαφημιστικών μέτρων και, κατά συνέπεια, να βελτιστοποιούμε τα μέτρα διαδικτυακού μάρκετινγκ. Με τη βοήθεια των δεδομένων που λαμβάνουμε, μπορούμε επίσης να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο ενδιαφέροντα για εσάς και να προσαρμόσουμε τη διαφημιστική μας προσφορά ακόμη πιο εξατομικευμένα στις ανάγκες σας.

Ποια δεδομένα αποθηκεύονται με την παρακολούθηση μετατροπών του Google Ads;

Έχουμε ενσωματώσει μια ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών ή ένα τμήμα κώδικα στον ιστότοπό μας για την καλύτερη ανάλυση ορισμένων ενεργειών των χρηστών. Εάν τώρα κάνετε κλικ σε μία από τις διαφημίσεις μας Google Ads, το cookie "Μετατροπή" από έναν τομέα της Google θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας (συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης) ή στην κινητή συσκευή σας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν πληροφορίες στον υπολογιστή σας.

Ακολουθούν τα δεδομένα των πιο σημαντικών cookies για την παρακολούθηση μετατροπών της Google:

Όνομα: Μετατροπή
τιμή: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ111766445-3 Σκοπός
: Αυτό το cookie αποθηκεύει κάθε μετατροπή που πραγματοποιείτε στον ιστότοπό μας αφού έρχεστε σε εμάς μέσω μιας διαφήμισης της Google.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 3 μήνες

Όνομα: _gac
Τιμή: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE Σκοπός
: Αυτό είναι ένα κλασικό cookie του Google Analytics και χρησιμοποιείται για την καταγραφή διαφόρων ενεργειών στον ιστότοπό μας.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 3 μήνες

Σημείωση: Το cookie _gac εμφανίζεται μόνο σε σχέση με το Google Analytics. Ο παραπάνω κατάλογος δεν ισχυρίζεται ότι είναι πλήρης, καθώς η Google χρησιμοποιεί και άλλα cookies για αναλυτική αξιολόγηση.

Μόλις ολοκληρώσετε μια ενέργεια στον ιστότοπό μας, η Google αναγνωρίζει το cookie και αποθηκεύει την ενέργειά σας ως τη λεγόμενη μετατροπή. Εφόσον σερφάρετε στον ιστότοπό μας και το cookie δεν έχει λήξει ακόμα, εμείς και η Google θα αναγνωρίζουμε ότι μας βρήκατε μέσω της διαφήμισής μας Google Ads. Το cookie διαβάζεται και αποστέλλεται πίσω στη Google Ads με τα δεδομένα μετατροπής. Είναι επίσης πιθανό να χρησιμοποιούνται και άλλα cookies για τη μέτρηση των μετατροπών. Η παρακολούθηση μετατροπών στις διαφημίσεις Google Ads μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω και να βελτιωθεί με τη βοήθεια του Google Analytics. Για τις διαφημίσεις που εμφανίζει η Google σε διάφορα σημεία στον ιστό, ενδέχεται να οριστούν cookies με το όνομα "__gads" ή "_gac" κάτω από τον τομέα μας. Από τον Σεπτέμβριο του 2017, διάφορες πληροφορίες καμπάνιας από το analytics. js αποθηκεύονται με το cookie _gac. Το cookie αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα μόλις επισκεφθείτε μια από τις σελίδες μας για τις οποίες έχει ρυθμιστεί η αυτόματη επισήμανση Google Ads. Σε αντίθεση με τα cookies που έχουν οριστεί για τους τομείς της Google, η Google μπορεί να διαβάσει αυτά τα cookies μετατροπής μόνο όταν βρίσκεστε στον ιστότοπό μας. Δεν συλλέγουμε ούτε λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα. Λαμβάνουμε μια αναφορά από τη Google με στατιστικές αξιολογήσεις. Για παράδειγμα, μαθαίνουμε τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή μας και βλέπουμε ποια διαφημιστικά μέτρα έτυχαν καλής υποδοχής. Η Google μπορεί να διαβάσει αυτά τα cookies μετατροπής μόνο όταν βρίσκεστε στον ιστότοπό μας. Δεν συλλέγουμε ούτε λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα. Λαμβάνουμε μια αναφορά από τη Google με στατιστικές αξιολογήσεις. Για παράδειγμα, μαθαίνουμε το συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή μας και βλέπουμε ποια διαφημιστικά μέτρα έτυχαν καλής υποδοχής. Η Google μπορεί να διαβάσει αυτά τα cookies μετατροπής μόνο όταν βρίσκεστε στον ιστότοπό μας. Δεν συλλέγουμε ούτε λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα. Λαμβάνουμε μια αναφορά από τη Google με στατιστικές αξιολογήσεις. Για παράδειγμα, μαθαίνουμε το συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή μας και βλέπουμε ποια διαφημιστικά μέτρα έτυχαν καλής υποδοχής.

Πόσο καιρό και πού αποθηκεύονται τα δεδομένα;

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι δεν έχουμε καμία επιρροή στον τρόπο με τον οποίο η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται. Σύμφωνα με την Google, τα δεδομένα κρυπτογραφούνται και αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα cookies μετατροπής λήγουν μετά από 30 ημέρες και δεν διαβιβάζουν προσωπικά δεδομένα. Τα cookies με την ονομασία "Conversion" και "_gac" (που χρησιμοποιούνται σε σχέση με το Google Analytics) έχουν ημερομηνία λήξης 3 μηνών.

Πώς μπορώ να διαγράψω τα δεδομένα μου ή να αποτρέψω την αποθήκευση δεδομένων;

Έχετε τη δυνατότητα να μην συμμετέχετε στην παρακολούθηση μετατροπών του Google Ads. Εάν απενεργοποιήσετε το cookie παρακολούθησης μετατροπών της Google μέσω του προγράμματος περιήγησής σας, μπλοκάρετε την παρακολούθηση μετατροπών. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα συμπεριληφθείτε στα στατιστικά στοιχεία του εργαλείου παρακολούθησης. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας ανά πάσα στιγμή. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Στην ενότητα "Cookies" θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους προς τις σχετικές οδηγίες για τα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης.

Αν γενικά δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να σας ενημερώνει πάντα όταν πρόκειται να τοποθετηθεί ένα cookie. Μπορείτε να αποφασίσετε για κάθε μεμονωμένο cookie αν θα επιτρέψετε ή όχι το cookie. Λήψη και εγκατάσταση αυτού του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης από τη διεύθυνση https://support.google.com/ads/answer/7395996 θα απενεργοποιήσει επίσης όλα τα "διαφημιστικά cookies". Λάβετε υπόψη ότι με την απενεργοποίηση αυτών των cookies δεν θα αποτρέψετε τις διαφημίσεις, αλλά μόνο την εξατομικευμένη διαφήμιση.

νομική βάση

Εάν έχετε συναινέσει στη χρήση του Google Ads Conversion Tracking, η νομική βάση για την αντίστοιχη επεξεργασία δεδομένων είναι αυτή η συγκατάθεση. Σύμφωνα με Άρθρο 6 παράγραφος 1 lit.

Έχουμε επίσης έννομο συμφέρον να χρησιμοποιήσουμε την παρακολούθηση μετατροπής των διαφημίσεων Google Ads για να βελτιστοποιήσουμε τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες και τις δραστηριότητες μάρκετινγκ. Η αντίστοιχη νομική βάση γι' αυτό είναι Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα) . Ωστόσο, χρησιμοποιούμε το Google Ads Conversion Tracking μόνο εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Η Google επεξεργάζεται επίσης τα δεδομένα σας στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν υπάρχει επί του παρόντος επαρκές επίπεδο προστασίας για τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να συνδέεται με διάφορους κινδύνους για τη νομιμότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων.

Ως βάση για την επεξεργασία δεδομένων από παραλήπτες που εδρεύουν σε τρίτες χώρες (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας, δηλαδή ιδίως στις ΗΠΑ) ή τη διαβίβαση δεδομένων εκεί, η Google χρησιμοποιεί τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (= άρθρο 46 παράγραφοι 2 και 3 DSGVO). Οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) είναι υποδείγματα που παρέχονται από την Επιτροπή της ΕΕ και έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα σας συμμορφώνονται επίσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων, εάν μεταφέρονται σε τρίτες χώρες (όπως οι ΗΠΑ) και αποθηκεύονται εκεί. Μέσω αυτών των ρητρών, η Google δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων σας, ακόμη και αν τα δεδομένα αποθηκεύονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και διαχειρίζονται στις ΗΠΑ. Αυτές οι ρήτρες βασίζονται σε απόφαση εφαρμογής της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε την απόφαση και τις σχετικές τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, μεταξύ άλλων, εδώ:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Οι όροι επεξεργασίας δεδομένων για τα διαφημιστικά προϊόντα της Google (Όροι προστασίας δεδομένων ελεγκτή-ελεγκτή Google Ads), οι οποίοι αντιστοιχούν στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες και ισχύουν επίσης για τις διαφημίσεις Google Ads, βρίσκονται στη διεύθυνση https://business.safety.google/adscontrollerterms/ .

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την προστασία δεδομένων στην Google, σας προτείνουμε τη γενική δήλωση προστασίας δεδομένων της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Πολιτική απορρήτου διαφημίσεων της Microsoft

Σύνοψη πολιτικής απορρήτου διαφημίσεων της Microsoft
👥 Επηρεάζεται: Επισκέπτες του ιστότοπου
🤝 Σκοπός: Οικονομική επιτυχία και βελτιστοποίηση της υπηρεσίας μας.
📓 Επεξεργασία δεδομένων: Στατιστικά στοιχεία πρόσβασης, τα οποία περιλαμβάνουν δεδομένα όπως τοποθεσίες πρόσβασης, δεδομένα συσκευής, διάρκεια και χρόνο πρόσβασης, συμπεριφορά πλοήγησης, συμπεριφορά κλικ και διευθύνσεις IP. Μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
📅 Περίοδος αποθήκευσης: Η Microsoft αποθηκεύει τα δεδομένα μέχρι να μην είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών
⚖️ Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ (συγκατάθεση), άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα)

Τι είναι η διαφήμιση της Microsoft;

Για τα μέτρα μάρκετινγκ στο διαδίκτυο, χρησιμοποιούμε επίσης το διαφημιστικό πρόγραμμα της Microsoft από τη Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ. Με τη βοήθεια της διαφήμισης της Microsoft θέλουμε να τραβήξουμε την προσοχή πολλών ανθρώπων στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών μας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας μια τεχνολογία (εργαλείο παρακολούθησης μετατροπών) της Microsoft, η οποία αποθηκεύει επίσης δεδομένα από εσάς. Στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων αναλύουμε λεπτομερέστερα αυτή την υπηρεσία, σας δείχνουμε ποια δεδομένα αποθηκεύονται, διαχειρίζονται και επεξεργάζονται και πώς μπορείτε να αποτρέψετε αυτή την αποθήκευση δεδομένων.

Ίσως γνωρίζετε περισσότερο τη διαφήμιση της Microsoft με την προηγούμενη ονομασία της "Bing Ads". Πρόκειται για ένα διαφημιστικό πρόγραμμα της Microsoft που βασίζεται σε ένα σύστημα pay-per-click. Αυτό σημαίνει ότι οι διαφημιζόμενοι μπορούν να τοποθετούν διαφημίσεις σε όλο το Bing και το Yahoo! Place και να πληρώνουν μόνο όταν ένας χρήστης κάνει κλικ στη διαφήμιση.

Γιατί χρησιμοποιούμε τη διαφήμιση της Microsoft;

Είμαστε πεπεισμένοι για τις προσφορές μας και φυσικά θέλουμε να τις παρουσιάσουμε σε ένα ευρύ κοινό. Με τη διαφήμιση της Microsoft, μπορούμε να φέρουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας πιο κοντά σε εκείνους ακριβώς τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται πραγματικά γι' αυτά. Θέλουμε να παρουσιάσουμε τα προϊόντα μας όχι μόνο στη διάσημη μηχανή αναζήτησης Google, αλλά και στις Bing και Yahoo! Με τη Διαφήμιση της Microsoft, έχουμε επίσης τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε διαφημίσεις στο λεγόμενο "Δίκτυο κοινού της Microsoft". Για παράδειγμα, μπορούμε επίσης να τοποθετήσουμε διαφημίσεις στο LinkedIn. Μέσω της παρακολούθησης μετατροπών, μαθαίνουμε, για παράδειγμα, ποια διαφήμιση χρησιμοποιήσατε για να μας βρείτε, ποιες υποσελίδες σας αρέσουν ιδιαίτερα και σε ποιες ενέργειες προβαίνετε στον ιστότοπό μας. Με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας,

Τι δεδομένα αποθηκεύει η Microsoft Advertising;

Έχουμε ενσωματώσει μια ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών (δηλαδή ένα μικρό τμήμα κώδικα) από τη Microsoft Advertising στον ιστότοπό μας. Πρόκειται για τη λεγόμενη ετικέτα Universal Event Tracking (UET). Εάν έρχεστε στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης της Microsoft, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο παρακολούθησης για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τη συμπεριφορά του χρήστη στον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, μαθαίνουμε από ποια λέξη-κλειδί ή διαφήμιση ήρθατε σε εμάς, σε τι κάνετε κλικ στον ιστότοπό μας, πόσοι άνθρωποι επισκέπτονται τον ιστότοπό μας μέσω των διαφημίσεων της Microsoft και πόσο καιρό παραμένετε στον ιστότοπό μας. Όλα αυτά τα δεδομένα αφορούν τη συμπεριφορά του χρήστη και όχι προσωπικά δεδομένα. Επομένως, λαμβάνουμε μόνο δεδομένα ή αξιολογήσεις της συμπεριφοράς σας στο διαδίκτυο, αλλά όχι προσωπικές πληροφορίες. Η Microsoft χρησιμοποιεί τα δεδομένα για τη βελτιστοποίηση της δικής σας διαφημιστικής προσφοράς και άλλων υπηρεσιών. Εάν έχετε και εσείς λογαριασμό Microsoft, τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να συνδεθούν με τον λογαριασμό σας. Είναι επίσης πιθανό η Microsoft να αναγνωρίζει και να αποθηκεύει τη διεύθυνση IP σας. Προκειμένου να αποθηκευτούν όλα αυτά τα δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά του χρήστη σας, το ακόλουθο cookie εγκαθίσταται στο πρόγραμμα περιήγησής σας αφού έχετε έρθει στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης της Microsoft:

Όνομα: MUIDB
Τιμή: 08A53CA3313F6255044C307E353F61CD Σκοπός
: Αυτό το cookie ορίζεται από την ενσωματωμένη ετικέτα της Microsoft (ετικέτα UET) και χρησιμοποιείται για το συγχρονισμό μεταξύ διαφορετικών ιστότοπων της Microsoft. Αυτό επιτρέπει την αναγνώριση των χρηστών σε διαφορετικούς τομείς.
Ημερομηνία λήξης: μετά από ένα έτος

Ωστόσο, εάν φτάσετε στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης Bing, ενδέχεται να οριστούν και άλλα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Εδώ σας παρουσιάζουμε μια επιλογή άλλων cookies:

Όνομα: ABDEF
Αξία: ABDEB: Τιμή: V=0&ABDV=0&MRNB=1594294373452&MRB=0111766445-7 Σκοπός
: Δεν μπορέσαμε να βρούμε περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το cookie.
Ημερομηνία λήξης: μετά από ένα έτος

Όνομα: SRCHD
Τιμή: SRCHD AF=NOFORM Σκοπός
: Αυτό το cookie είναι υπεύθυνο για τη λειτουργικότητα της παρακολούθησης και του ιστότοπου.
Ημερομηνία λήξης: μετά από ένα έτος

Όνομα: SRCHHPGUSR
Τιμή: WTS=63729889193&HV=1594294374&CW=1920&CH=937&DPR=1&UTC=120&DM=0
Σκοπός: Αυτό το cookie παρακολουθεί και αποθηκεύει τη συμπεριφορά του χρήστη στον ιστότοπό μας και την αλληλεπίδραση της διεπαφής Bing Map.
Ημερομηνία λήξης: μετά από ένα έτος

Όνομα: SRCHUID
Τιμή: V=2&GUID=157B20CCF36A43F3A4AE9790346EB7A7&dmnchg=1 Σκοπός
: Αυτό το cookie παρακολουθεί και αποθηκεύει τη συμπεριφορά του χρήστη στον ιστότοπό μας και την αλληλεπίδραση του Bing Map API.
Ημερομηνία λήξης: μετά από ένα έτος

Όνομα: _EDGE_S
Τιμή: mkt=de-at&SID=2EE7002D956A61511D280F2F9474607111766445-2 Σκοπός
: Αυτό το cookie συλλέγει και αποθηκεύει τη συμπεριφορά του χρήστη σας σε πολλούς ιστότοπους. Στόχος της στόχευσης είναι η καλύτερη προσαρμογή των διαφημιστικών μέτρων στα ενδιαφέροντα της ομάδας-στόχου μας.
Ημερομηνία λήξης: μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης

Όνομα: _SS
Τιμή: SID=2EE7002D956A61511D280F2F94746077111766445-9 Σκοπός
: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο εσείς ως χρήστης προσπελάσατε τον ιστότοπό μας. Με άλλα λόγια, ποια διαφήμιση σας οδήγησε στην ιστοσελίδα μας.
Ημερομηνία λήξης: μετά από ένα έτος

Πόσο καιρό και πού αποθηκεύονται τα δεδομένα;

Δεν έχουμε καμία επιρροή στον τρόπο με τον οποίο η Microsoft χρησιμοποιεί τα δεδομένα χρήστη που συλλέγονται. Η Microsoft διαθέτει τους δικούς της διακομιστές που λειτουργούν σε όλο τον κόσμο. Οι περισσότεροι βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και, ως εκ τούτου, τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να αποθηκεύονται, να διαχειρίζονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία στους αμερικανικούς διακομιστές. Η Microsoft αποθηκεύει δεδομένα (ιδίως προσωπικά δεδομένα) για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών ή των προϊόντων της ή για νομικούς σκοπούς. Η Microsoft αναφέρει επίσης ότι η πραγματική περίοδος διατήρησης ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό και εξαρτάται από το εκάστοτε προϊόν.

Για τα ερωτήματα αναζήτησης μέσω του Bing, η Microsoft διαγράφει τα αποθηκευμένα ερωτήματα αναζήτησης μετά από 6 μήνες, διαγράφοντας τη διεύθυνση IP σας. Τα αναγνωριστικά cookie που δημιουργούνται μέσω του cookie MUID, για παράδειγμα, καθίστανται μη αναγνωρίσιμα μετά από 18 μήνες.

Πώς μπορώ να διαγράψω τα δεδομένα μου ή να αποτρέψω την αποθήκευση δεδομένων;

Έχετε τη δυνατότητα να μην συμμετέχετε στην παρακολούθηση μετατροπών της Microsoft Ads ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν θέλετε να σας εμφανίζονται διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος από τη Διαφήμιση της Microsoft, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία στη διεύθυνση https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout . Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε, να διαχειριστείτε ή να διαγράψετε όλα τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Στην ενότητα "Cookies" θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους προς τις σχετικές οδηγίες για τα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης.

νομική βάση

Εάν έχετε συναινέσει στη χρήση των διαφημίσεων της Microsoft, η νομική βάση για την αντίστοιχη επεξεργασία δεδομένων είναι αυτή η συγκατάθεση. Σύμφωνα με Άρθρο 6 παράγραφος 1 lit.

Έχουμε επίσης έννομο συμφέρον να χρησιμοποιούμε τη διαφήμιση της Microsoft για τη βελτιστοποίηση της διαδικτυακής μας υπηρεσίας και των προσπαθειών μάρκετινγκ. Η αντίστοιχη νομική βάση γι' αυτό είναι άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα) . Ωστόσο, χρησιμοποιούμε τη διαφήμιση της Microsoft μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Η Microsoft επεξεργάζεται επίσης τα δεδομένα σας στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν υπάρχει επί του παρόντος επαρκές επίπεδο προστασίας για τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να συνδέεται με διάφορους κινδύνους για τη νομιμότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων.

Η Microsoft χρησιμοποιεί τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (= άρθρο 46 παράγραφοι 2 και 3 ΓΚΠΔ) ως βάση για την επεξεργασία δεδομένων από παραλήπτες που εδρεύουν σε τρίτες χώρες (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, δηλαδή ιδίως στις ΗΠΑ) ή τη διαβίβαση δεδομένων εκεί. Οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) είναι υποδείγματα που παρέχονται από την Επιτροπή της ΕΕ και έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα σας συμμορφώνονται επίσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων, εάν μεταφέρονται σε τρίτες χώρες (όπως οι ΗΠΑ) και αποθηκεύονται εκεί. Μέσω αυτών των ρητρών, η Microsoft δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων σας, ακόμη και αν τα δεδομένα αποθηκεύονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και διαχειρίζονται στις ΗΠΑ. Αυτές οι ρήτρες βασίζονται σε απόφαση εφαρμογής της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε την απόφαση και τις σχετικές τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, μεταξύ άλλων, εδώ:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Microsoft μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses .

Ελπίζουμε να σας δώσαμε μια επισκόπηση της επεξεργασίας δεδομένων μέσω της παρακολούθησης μετατροπών από τη Microsoft Ads. Φυσικά, είναι πάντα πιθανό να αλλάξει η πολιτική απορρήτου της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες και για να παραμένετε ενημερωμένοι, συνιστούμε επίσης την πολιτική απορρήτου της Microsoft στη διεύθυνση https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

Εισαγωγή δικτύων παράδοσης περιεχομένου

Περίληψη της πολιτικής απορρήτου των δικτύων παράδοσης περιεχομένου
👥 Επηρεάζεται: Επισκέπτες ιστοτόπων
🤝 Σκοπός: Βελτιστοποίηση της υπηρεσίας μας (για να μπορούμε να φορτώνουμε την ιστοσελίδα γρηγορότερα)
📓 Επεξεργασμένα δεδομένα: Δεδομένα όπως η διεύθυνση IP σας
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό παρακάτω και στα επιμέρους κείμενα προστασίας δεδομένων.
📅 Περίοδος αποθήκευσης: Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα δεδομένα αποθηκεύονται έως ότου δεν απαιτούνται πλέον για την παροχή της υπηρεσίας
⚖️ Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ (συγκατάθεση), άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα )

Τι είναι το δίκτυο παράδοσης περιεχομένου;

Χρησιμοποιούμε ένα λεγόμενο δίκτυο διανομής περιεχομένου στον ιστότοπό μας. Τις περισσότερες φορές, ένα τέτοιο δίκτυο ονομάζεται απλώς CDN. Ένα CDN μας βοηθά να φορτώνουμε τον ιστότοπό μας γρήγορα και ομαλά, ανεξάρτητα από την τοποθεσία σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται, θα διαχειρίζονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και στους διακομιστές του χρησιμοποιούμενου παρόχου CDN. Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε σε πιο γενικές λεπτομέρειες σχετικά με την υπηρεσία και την επεξεργασία των δεδομένων της. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων σας στην αντίστοιχη δήλωση προστασίας δεδομένων του παρόχου.

Κάθε δίκτυο παράδοσης περιεχομένου (CDN) είναι ένα δίκτυο περιφερειακά κατανεμημένων διακομιστών, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους μέσω του Διαδικτύου. Το περιεχόμενο από ιστότοπους (ιδίως πολύ μεγάλα αρχεία) μπορεί να παραδοθεί γρήγορα και ομαλά μέσω αυτού του δικτύου, ακόμη και κατά τη διάρκεια μεγάλων φορτίων αιχμής. Για το σκοπό αυτό, το CDN δημιουργεί ένα αντίγραφο του ιστοτόπου μας στους διακομιστές σας. Δεδομένου ότι αυτοί οι διακομιστές είναι κατανεμημένοι παγκοσμίως, ο ιστότοπος μπορεί να παραδοθεί γρήγορα. Επομένως, η μεταφορά δεδομένων στο πρόγραμμα περιήγησής σας συντομεύεται σημαντικά από το CDN.

Γιατί χρησιμοποιούμε ένα δίκτυο διανομής περιεχομένου για τον ιστότοπό μας;

Μια ιστοσελίδα γρήγορης φόρτωσης είναι μέρος της υπηρεσίας μας. Φυσικά, γνωρίζουμε πόσο ενοχλητικό είναι όταν ένας ιστότοπος φορτώνει με ρυθμό σαλιγκαριού. Τις περισσότερες φορές μάλιστα χάνετε την υπομονή σας και φεύγετε πριν φορτώσει πλήρως ο ιστότοπος. Φυσικά και θέλουμε να το αποφύγουμε αυτό. Ως εκ τούτου, μια ιστοσελίδα που φορτώνει γρήγορα είναι αυτονόητη για την προσφορά της ιστοσελίδας μας. Με ένα δίκτυο διανομής περιεχομένου, ο ιστότοπός μας φορτώνει πολύ πιο γρήγορα στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Η χρήση του CDN είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, επειδή ο ιστότοπος παραδίδεται από έναν διακομιστή που βρίσκεται κοντά σας.

Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία;

Εάν ζητήσετε έναν ιστότοπο ή το περιεχόμενο ενός ιστότοπου και αυτό είναι αποθηκευμένο στην προσωρινή μνήμη σε ένα CDN, το CDN προωθεί το αίτημα στον πλησιέστερο σε εσάς διακομιστή και αυτός εξυπηρετεί το περιεχόμενο. Τα δίκτυα παράδοσης περιεχομένου είναι κατασκευασμένα για τη λήψη βιβλιοθηκών JavaScript και φιλοξενούνται σε διακομιστές npm και github. Εναλλακτικά, τα πρόσθετα του WordPress μπορούν επίσης να φορτωθούν στα περισσότερα CDN, εάν είναι διαθέσιμα σε WordPress.orgνα φιλοξενούνται. Το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να στείλει προσωπικά δεδομένα στο δίκτυο παράδοσης περιεχομένου που χρησιμοποιούμε. Πρόκειται για δεδομένα όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, ο ιστότοπος που φορτώνεται ή η ώρα και η ημερομηνία επίσκεψης της σελίδας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και επίσης αποθηκεύονται από το CDN. Το αν χρησιμοποιούνται cookies για την αποθήκευση δεδομένων εξαρτάται από το δίκτυο που χρησιμοποιείται. Διαβάστε τα κείμενα προστασίας δεδομένων της εκάστοτε υπηρεσίας.

Δικαίωμα ένστασης

Αν θέλετε να αποτρέψετε εντελώς αυτή τη μεταφορά δεδομένων, μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα JavaScript blocker (βλ., για παράδειγμα, https://noscript.net/ ) στον υπολογιστή σας. Φυσικά, ο ιστότοπός μας δεν μπορεί τότε να προσφέρει πλέον τις υπηρεσίες που έχετε συνηθίσει (όπως η γρήγορη ταχύτητα φόρτωσης).

νομική βάση

Εάν έχετε συναινέσει στη χρήση ενός δικτύου διανομής περιεχομένου, η νομική βάση για τη σχετική επεξεργασία δεδομένων είναι αυτή η συγκατάθεση. Σύμφωνα με Άρθρο 6 παράγραφος 1 lit.

Έχουμε επίσης έννομο συμφέρον να χρησιμοποιούμε ένα δίκτυο διανομής περιεχομένου για να βελτιστοποιήσουμε την ηλεκτρονική μας υπηρεσία και να την κάνουμε πιο ασφαλή. Η αντίστοιχη νομική βάση γι' αυτό είναι άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα) . Ωστόσο, χρησιμοποιούμε το εργαλείο μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά δίκτυα παράδοσης περιεχομένου - εφόσον υπάρχουν - στις ακόλουθες ενότητες.

Πολιτική απορρήτου Cloudflare

Περίληψη της πολιτικής απορρήτου της Cloudflare
👥 Επηρεαζόμενα μέρη: Επισκέπτες του ιστότοπου
🤝 Σκοπός: Βελτιστοποίηση των επιδόσεων της υπηρεσίας μας (για να φορτώνεται ταχύτερα ο ιστότοπος)
📓 Επεξεργασία δεδομένων: Δεδομένα όπως διεύθυνση IP, πληροφορίες επικοινωνίας και καταγραφής, δακτυλικά αποτυπώματα ασφαλείας και δεδομένα επιδόσεων ιστότοπου Για
περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε πιο κάτω στην παρούσα πολιτική απορρήτου.
📅 Διάρκεια αποθήκευσης: Τα δεδομένα αποθηκεύονται συνήθως για λιγότερο από 24 ώρες
⚖️ Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ (συγκατάθεση), άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα)

Τι είναι το Cloudflare;

Χρησιμοποιούμε το Cloudflare της Cloudflare, Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA) σε αυτόν τον ιστότοπο για να κάνουμε τον ιστότοπό μας ταχύτερο και ασφαλέστερο. Η Cloudflare χρησιμοποιεί cookies και επεξεργάζεται δεδομένα χρηστών. Η Cloudflare, Inc. είναι μια αμερικανική εταιρεία που προσφέρει ένα δίκτυο διανομής περιεχομένου και διάφορες υπηρεσίες ασφαλείας. Αυτές οι υπηρεσίες βρίσκονται μεταξύ του χρήστη και του παρόχου φιλοξενίας μας. Τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πιο αναλυτικά παρακάτω.

Ένα δίκτυο παράδοσης περιεχομένου (CDN), όπως παρέχεται από την Cloudflare, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα δίκτυο συνδεδεμένων διακομιστών. Το Cloudflare διαθέτει τέτοιους διακομιστές κατανεμημένους σε όλο τον κόσμο για να φέρνει τους ιστότοπους στην οθόνη σας πιο γρήγορα. Με απλά λόγια, η Cloudflare δημιουργεί αντίγραφα του ιστότοπού μας και τα τοποθετεί στους δικούς της διακομιστές. Τώρα, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ένα σύστημα εξισορρόπησης φορτίου διασφαλίζει ότι τα μεγαλύτερα τμήματα του ιστότοπού μας παραδίδονται από τον διακομιστή που μπορεί να σας εμφανίσει τον ιστότοπό μας ταχύτερα. Ένα CDN συντομεύει σημαντικά τη διαδρομή μετάδοσης δεδομένων στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Έτσι, το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας δεν παραδίδεται σε εσάς μόνο από το Cloudflare από τον διακομιστή φιλοξενίας μας, αλλά από διακομιστές σε όλο τον κόσμο. Η χρήση του Cloudflare είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους χρήστες από το εξωτερικό, καθώς ο ιστότοπος μπορεί να παραδίδεται από έναν διακομιστή που βρίσκεται κοντά σας. Εκτός από τη γρήγορη παράδοση των ιστότοπων, το Cloudflare προσφέρει επίσης διάφορες υπηρεσίες ασφαλείας, όπως η προστασία DDoS ή το τείχος προστασίας εφαρμογών ιστού.

Γιατί χρησιμοποιούμε το Cloudflare στον ιστότοπό μας;

Φυσικά θέλουμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση με την ιστοσελίδα μας. Η Cloudflare μας βοηθά να κάνουμε τον ιστότοπό μας ταχύτερο και ασφαλέστερο. Η Cloudflare μας προσφέρει τόσο βελτιστοποίηση ιστοσελίδων όσο και υπηρεσίες ασφαλείας, όπως προστασία DDoS και τείχος προστασίας ιστού. Αυτό περιλαμβάνει ένα αντίστροφο διακομιστή μεσολάβησηςκαι το δίκτυο διανομής περιεχομένου (CDN). Το Cloudflare αποκλείει τις απειλές και περιορίζει τα καταχρηστικά bots και crawlers που σπαταλούν το εύρος ζώνης και τους πόρους του διακομιστή μας. Με την αποθήκευση του ιστότοπού μας σε τοπικά κέντρα δεδομένων και τον αποκλεισμό του λογισμικού spam, το Cloudflare μας επιτρέπει να μειώσουμε τη χρήση του εύρους ζώνης μας κατά περίπου 60%. Η παροχή περιεχομένου από ένα τοπικό κέντρο δεδομένων και η πραγματοποίηση κάποιας βελτιστοποίησης ιστού εκεί μειώνει τον μέσο χρόνο φόρτωσης της ιστοσελίδας κατά το ήμισυ περίπου. Σύμφωνα με το Cloudflare, η ρύθμιση "I'm Under Attack Mode" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον μετριασμό περαιτέρω επιθέσεων, εμφανίζοντας μια εργασία υπολογισμού JavaScript που πρέπει να επιλυθεί πριν ο χρήστης αποκτήσει πρόσβαση σε έναν ιστότοπο.

Τι δεδομένα επεξεργάζεται η Cloudflare;

Η Cloudflare γενικά προωθεί μόνο δεδομένα που ελέγχονται από τους διαχειριστές ιστότοπων. Συνεπώς, το περιεχόμενο δεν καθορίζεται από το Cloudflare, αλλά πάντα από τον ίδιο τον διαχειριστή του ιστότοπου. Επιπλέον, η Cloudflare μπορεί να συλλέγει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας και να επεξεργάζεται δεδομένα που αποστέλλονται από εμάς ή για τα οποία η Cloudflare έχει λάβει αντίστοιχες οδηγίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η Cloudflare λαμβάνει δεδομένα όπως η διεύθυνση IP, πληροφορίες επικοινωνίας και καταγραφής, δακτυλικά αποτυπώματα ασφαλείας και δεδομένα απόδοσης του ιστότοπου. Για παράδειγμα, τα δεδομένα καταγραφής βοηθούν την Cloudflare να εντοπίσει νέες απειλές. Με αυτόν τον τρόπο, η Cloudflare μπορεί να εγγυηθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ασφάλειας για τον ιστότοπό μας. Η Cloudflare επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα στο πλαίσιο των Υπηρεσιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Φυσικά, αυτό περιλαμβάνει και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Η Cloudflare συνεργάζεται επίσης με τρίτους. Αυτά μπορούν να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα μόνο υπό την καθοδήγηση της Cloudflare και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές προστασίας δεδομένων και άλλα μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας. Η Cloudflare δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή μας.

Πόσο καιρό και πού αποθηκεύονται τα δεδομένα;

Η Cloudflare αποθηκεύει τις πληροφορίες σας κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η Cloudflare μπορεί να διαβιβάζει και να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που περιγράφονται παραπάνω από όλο τον κόσμο. Γενικά, η Cloudflare διατηρεί δεδομένα σε επίπεδο χρήστη για τομείς στις εκδόσεις Free, Pro και Business για λιγότερο από 24 ώρες. Για τα Enterprise Domains που έχουν ενεργοποιημένο το Cloudflare Logs (πρώην Enterprise LogShare ή ELS), τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν για έως και 7 ημέρες. Ωστόσο, εάν οι διευθύνσεις IP προκαλούν προειδοποιήσεις ασφαλείας στο Cloudflare, ενδέχεται να υπάρξουν εξαιρέσεις στις περιόδους αποθήκευσης που αναφέρονται παραπάνω.

Πώς μπορώ να διαγράψω τα δεδομένα μου ή να αποτρέψω την αποθήκευση δεδομένων;

Η Cloudflare διατηρεί αρχεία καταγραφής δεδομένων μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο και τα δεδομένα αυτά διαγράφονται ξανά εντός 24 ωρών στις περισσότερες περιπτώσεις. Η Cloudflare δεν αποθηκεύει επίσης προσωπικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP σας. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες που η Cloudflare αποθηκεύει επ' αόριστον ως μέρος των μόνιμων αρχείων καταγραφής, προκειμένου να βελτιώσει τη συνολική απόδοση του Cloudflare Resolver και να εντοπίσει τυχόν κινδύνους ασφαλείας. Μπορείτε να διαβάσετε ακριβώς ποια μόνιμα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται στη διεύθυνση https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/ . Όλα τα δεδομένα που συλλέγει η Cloudflare (προσωρινά ή μόνιμα) καθαρίζονται από όλες τις πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιηθούν προσωπικά. Όλα τα μόνιμα αρχεία καταγραφής ανωνυμοποιούνται επίσης από την Cloudflare.

Η Cloudflare δηλώνει στην πολιτική απορρήτου της ότι δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο που λαμβάνει. Για παράδειγμα, αν ρωτήσετε την Cloudflare αν μπορεί να ενημερώσει ή να διαγράψει το περιεχόμενό σας, η Cloudflare αναφέρεται πάντα σε εμάς ως τον διαχειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε πλήρως τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας από την Cloudflare απενεργοποιώντας την εκτέλεση κώδικα δέσμης ενεργειών στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή ενσωματώνοντας έναν αποκλεισμό δέσμης ενεργειών στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

νομική βάση

Εάν έχετε συμφωνήσει να χρησιμοποιηθεί το Cloudflare, η νομική βάση για την αντίστοιχη επεξεργασία δεδομένων είναι αυτή η συγκατάθεση. Σύμφωνα με Άρθρο 6 παράγραφος 1 lit.

Έχουμε επίσης έννομο συμφέρον να χρησιμοποιούμε το Cloudflare για να βελτιστοποιήσουμε την ηλεκτρονική μας υπηρεσία και να την κάνουμε πιο ασφαλή. Η αντίστοιχη νομική βάση γι' αυτό είναι άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα) . Ωστόσο, χρησιμοποιούμε το Cloudflare μόνο εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Η Cloudflare επεξεργάζεται επίσης δεδομένα στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν υπάρχει επί του παρόντος επαρκές επίπεδο προστασίας για τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να συνδέεται με διάφορους κινδύνους για τη νομιμότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων.

Η Cloudflare χρησιμοποιεί τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή της ΕΕ (= άρθρο 46, παράγραφοι 2 και 3 του ΓΚΠΔ). Αυτές οι ρήτρες υποχρεώνουν την Cloudflare να συμμορφώνεται με το επίπεδο προστασίας δεδομένων της ΕΕ όταν επεξεργάζεται σχετικά δεδομένα εκτός ΕΕ. Αυτές οι ρήτρες βασίζονται σε απόφαση εφαρμογής της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε την απόφαση και τις ρήτρες εδώ: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de .

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στην Cloudflare μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

Σύνοψη της πλατφόρμας διαχείρισης συναίνεσης cookie
👥 Επηρεάζεται: Επισκέπτης της ιστοσελίδας
🤝 Σκοπός: Λήψη και διαχείριση της συγκατάθεσης για ορισμένα cookies και συνεπώς για τη χρήση ορισμένων εργαλείων
📓 Επεξεργασμένα δεδομένα: Δεδομένα για τη διαχείριση των ρυθμίσεων των cookies, όπως διεύθυνση IP, χρόνος συγκατάθεσης, τύπος συγκατάθεσης, μεμονωμένες συγκαταθέσεις. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό για το εργαλείο που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση.
📅 Διάρκεια αποθήκευσης: Εξαρτάται από το εργαλείο που χρησιμοποιείται, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για περιόδους αρκετών ετών
⚖️ Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ (συγκατάθεση), άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα)

Τι είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης συναίνεσης cookie;

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε το λογισμικό Consent Management Platform (CMP), το οποίο διευκολύνει εμάς και εσάς να χειριζόμαστε σωστά και με ασφάλεια τα σενάρια και τα cookies που χρησιμοποιούνται. Το λογισμικό δημιουργεί αυτόματα ένα αναδυόμενο παράθυρο cookie, σαρώνει και ελέγχει όλα τα σενάρια και τα cookies, σας προσφέρει τη συγκατάθεση για τα cookies που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και βοηθά εμάς και εσάς να παρακολουθείτε όλα τα cookies. Τα περισσότερα εργαλεία διαχείρισης της συγκατάθεσης για τα cookies εντοπίζουν και κατηγοριοποιούν όλα τα υπάρχοντα cookies. Ως επισκέπτης του ιστότοπου, στη συνέχεια, αποφασίζετε μόνοι σας αν και ποια σενάρια και cookies θέλετε να επιτρέψετε ή όχι. Το ακόλουθο γράφημα δείχνει τη σχέση μεταξύ του προγράμματος περιήγησης, του διακομιστή ιστού και του CMP.

Επισκόπηση της πλατφόρμας διαχείρισης συναίνεσης

Γιατί χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο διαχείρισης cookies;

Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή διαφάνεια στον τομέα της προστασίας δεδομένων. Είμαστε επίσης νομικά υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα για όλα τα εργαλεία και όλα τα cookies που μπορούν να αποθηκεύσουν και να επεξεργαστούν δεδομένα σας. Είναι επίσης δικαίωμά σας να αποφασίσετε ποια cookies αποδέχεστε και ποια όχι. Για να σας παραχωρήσουμε αυτό το δικαίωμα, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε ακριβώς ποια cookies προσγειώθηκαν στον ιστότοπό μας εξ αρχής. Χάρη σε ένα εργαλείο διαχείρισης cookies, το οποίο σαρώνει τακτικά τον ιστότοπο για όλα τα υπάρχοντα cookies, γνωρίζουμε για όλα τα cookies και μπορούμε να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με αυτά που συμμορφώνονται με τον ΓΚΠΔ. Στη συνέχεια, μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies μέσω του συστήματος συγκατάθεσης.

Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία;

Στο πλαίσιο του εργαλείου διαχείρισης των cookies, μπορείτε να διαχειρίζεστε μόνοι σας κάθε μεμονωμένο cookie και να έχετε πλήρη έλεγχο της αποθήκευσης και της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Η δήλωση της συγκατάθεσής σας θα αποθηκευτεί, ώστε να μην χρειάζεται να σας ρωτάμε κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και να μπορούμε επίσης να αποδείξουμε τη συγκατάθεσή σας, εάν απαιτείται από το νόμο. Αυτή αποθηκεύεται είτε σε ένα opt-in cookie είτε σε έναν διακομιστή. Ανάλογα με τον πάροχο του εργαλείου διαχείρισης των cookies, η περίοδος αποθήκευσης της συγκατάθεσής σας για τα cookies ποικίλλει. Τα δεδομένα αυτά (π.χ. ψευδώνυμο αναγνωριστικό χρήστη, χρόνος συγκατάθεσης, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες ή τα εργαλεία cookie, πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης, πληροφορίες για τη συσκευή) αποθηκεύονται συνήθως έως και δύο έτη.

Διάρκεια της επεξεργασίας δεδομένων

Θα σας ενημερώσουμε παρακάτω σχετικά με τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων, εάν έχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό. Γενικά, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων μας. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε cookies αποθηκεύονται για διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Ορισμένα cookies διαγράφονται ήδη μετά την έξοδο από τον ιστότοπο, άλλα μπορούν να αποθηκευτούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας για αρκετά χρόνια. Η ακριβής διάρκεια της επεξεργασίας δεδομένων εξαρτάται από το εργαλείο που χρησιμοποιείται, στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για μια περίοδο αποθήκευσης αρκετών ετών. Στις αντίστοιχες δηλώσεις προστασίας δεδομένων των επιμέρους παρόχων θα λάβετε συνήθως ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της επεξεργασίας δεδομένων.

Δικαίωμα ένστασης

Έχετε επίσης το δικαίωμα και τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies ανά πάσα στιγμή. Αυτό λειτουργεί είτε μέσω του εργαλείου διαχείρισης των cookies είτε μέσω άλλων λειτουργιών εξαίρεσης. Για παράδειγμα, μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων με cookies, διαχειριζόμενοι, απενεργοποιώντας ή διαγράφοντας τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά εργαλεία διαχείρισης cookies, εφόσον είναι διαθέσιμα, θα βρείτε στις ακόλουθες ενότητες.

νομική βάση

Εάν συμφωνείτε με τα cookies, τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αποθηκεύονται μέσω αυτών των cookies. Εάν μας επιτραπεί να χρησιμοποιήσουμε cookies με τα συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ), αυτή η συγκατάθεση αποτελεί επίσης τη νομική βάση για τη χρήση των cookies ή την επεξεργασία των δεδομένων σας. Προκειμένου να είναι δυνατή η διαχείριση της συγκατάθεσης για τα cookies και να μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιείται ένα λογισμικό πλατφόρμας διαχείρισης της συγκατάθεσης για τα cookies. Η χρήση αυτού του λογισμικού μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε τον ιστότοπο με αποτελεσματικό, νομικά συμβατό τρόπο, ο οποίος αποτελεί μια έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).

Εισαγωγή ήχου & βίντεο

Περίληψη της πολιτικής απορρήτου ήχου και βίντεο
👥 Affected: Επισκέπτες του ιστοτόπου
🤝 Σκοπός: Βελτιστοποίηση της υπηρεσίας μας
📓 Επεξεργασία δεδομένων: Δεδομένα όπως στοιχεία επικοινωνίας, δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά του χρήστη, πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας και τη διεύθυνση IP σας μπορούν να αποθηκευτούν.
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε παρακάτω στα σχετικά κείμενα προστασίας δεδομένων.
📅 Διάρκεια αποθήκευσης: Τα δεδομένα αποθηκεύονται γενικά για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό της υπηρεσίας
⚖️ Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ (συγκατάθεση), άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα)

Τι είναι τα στοιχεία ήχου και βίντεο;

Έχουμε συμπεριλάβει στοιχεία ήχου και βίντεο στον ιστότοπό μας, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε βίντεο ή να ακούτε μουσική/ podcasts απευθείας από τον ιστότοπό μας. Το περιεχόμενο παρέχεται από παρόχους υπηρεσιών. Επομένως, όλο το περιεχόμενο λαμβάνεται επίσης από τους αντίστοιχους διακομιστές των παρόχων.

Πρόκειται για ενσωματωμένα λειτουργικά στοιχεία πλατφορμών όπως το YouTube, το Vimeo ή το Spotify. Η χρήση αυτών των πυλών είναι συνήθως δωρεάν, αλλά το περιεχόμενο μπορεί επίσης να δημοσιευτεί έναντι αμοιβής. Με τη βοήθεια αυτών των ενσωματωμένων στοιχείων, μπορείτε να ακούσετε ή να δείτε το αντίστοιχο περιεχόμενο μέσω της ιστοσελίδας μας.

Εάν χρησιμοποιείτε στοιχεία ήχου ή βίντεο στον ιστότοπό μας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να διαβιβαστούν στους παρόχους υπηρεσιών, να υποβληθούν σε επεξεργασία και να αποθηκευτούν.

Γιατί χρησιμοποιούμε στοιχεία ήχου και βίντεο στον ιστότοπό μας;

Φυσικά θέλουμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη προσφορά στην ιστοσελίδα μας. Και γνωρίζουμε ότι το περιεχόμενο δεν μεταφέρεται πλέον μόνο με κείμενο και στατικές εικόνες. Αντί να σας δίνουμε απλώς έναν σύνδεσμο σε ένα βίντεο, σας προσφέρουμε μορφές ήχου και βίντεο απευθείας στον ιστότοπό μας που είναι διασκεδαστικές ή ενημερωτικές, και ιδανικά και τα δύο. Αυτό διευρύνει τις υπηρεσίες μας και σας διευκολύνει να έχετε πρόσβαση σε ενδιαφέρον περιεχόμενο. Έτσι, εκτός από τα κείμενα και τις εικόνες μας, προσφέρουμε επίσης περιεχόμενο βίντεο ή/και ήχου.

Ποια δεδομένα αποθηκεύονται από τα στοιχεία ήχου και βίντεο;

Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα στον ιστότοπό μας που έχει ενσωματωμένο βίντεο, για παράδειγμα, ο διακομιστής σας συνδέεται με τον διακομιστή του παρόχου υπηρεσιών. Τα δεδομένα σας θα μεταφερθούν επίσης στον τρίτο πάροχο και θα αποθηκευτούν εκεί. Ορισμένα δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται ανεξάρτητα από το αν έχετε λογαριασμό στον τρίτο πάροχο ή όχι. Αυτά περιλαμβάνουν συνήθως τη διεύθυνση IP, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και άλλες γενικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας. Επιπλέον, οι περισσότεροι πάροχοι συλλέγουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο. Αυτό περιλαμβάνει τη διάρκεια της συνεδρίας, το ποσοστό αναπήδησης, ποιο κουμπί κάνατε κλικ ή ποιον ιστότοπο χρησιμοποιήσατε για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία. Όλες αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται συνήθως μέσω cookies ή pixel tags (που ονομάζονται επίσης web beacons). Τα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα αποθηκεύονται συνήθως σε cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορείτε πάντα να μάθετε ακριβώς ποια δεδομένα αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στη δήλωση προστασίας δεδομένων του εκάστοτε παρόχου.

Διάρκεια της επεξεργασίας δεδομένων

Μπορείτε να ενημερωθείτε ακριβώς για το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων στους διακομιστές των τρίτων παρόχων είτε παρακάτω στο κείμενο προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου εργαλείου είτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων του παρόχου. Κατ' αρχήν, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών ή των προϊόντων μας. Αυτό ισχύει συνήθως και για τους τρίτους παρόχους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να υποθέσετε ότι ορισμένα δεδομένα θα αποθηκεύονται σε διακομιστές τρίτων για αρκετά χρόνια. Τα δεδομένα μπορεί να αποθηκεύονται για διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ιδίως στα cookies. Ορισμένα cookies διαγράφονται ήδη μετά την έξοδο από τον ιστότοπο, άλλα μπορούν να αποθηκευτούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας για αρκετά χρόνια.

Δικαίωμα ένστασης

Έχετε επίσης το δικαίωμα και τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies ή τρίτων παρόχων ανά πάσα στιγμή. Αυτό λειτουργεί είτε μέσω του εργαλείου διαχείρισης των cookies είτε μέσω άλλων λειτουργιών εξαίρεσης. Για παράδειγμα, μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων με cookies, διαχειριζόμενοι, απενεργοποιώντας ή διαγράφοντας τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Η νομιμότητα της επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη.

Δεδομένου ότι οι ενσωματωμένες λειτουργίες ήχου και βίντεο στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούν συνήθως επίσης cookies, θα πρέπει επίσης να διαβάσετε τη γενική μας δήλωση προστασίας δεδομένων σχετικά με τα cookies. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον χειρισμό και την αποθήκευση των δεδομένων σας στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων παρόχων τρίτων.

νομική βάση

Εάν έχετε συμφωνήσει ότι τα δεδομένα σας μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία και να αποθηκευτούν από ενσωματωμένα στοιχεία ήχου και βίντεο, η συγκατάθεση αυτή αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων. (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ) . Κατ' αρχήν, τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία επίσης βάσει του έννομου συμφέροντός μας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ) για τη γρήγορη και αποτελεσματική επικοινωνία μαζί σας ή με άλλους πελάτες και επιχειρηματικούς εταίρους. Ωστόσο, χρησιμοποιούμε τα ενσωματωμένα στοιχεία ήχου και βίντεο μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Πολιτική απορρήτου του YouTube

Περίληψη της πολιτικής απορρήτου του YouTube
👥 Επηρεάζονται: Επισκέπτες του ιστοτόπου
🤝 Σκοπός: Βελτιστοποίηση της υπηρεσίας μας
📓 Επεξεργασμένα δεδομένα: Δεδομένα όπως στοιχεία επικοινωνίας, δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά του χρήστη, πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας και τη διεύθυνση IP σας μπορούν να αποθηκευτούν.
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε παρακάτω στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.
📅 Διάρκεια αποθήκευσης: Τα δεδομένα αποθηκεύονται γενικά για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό της υπηρεσίας
⚖️ Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ (συγκατάθεση), άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα)

Τι είναι το YouTube;

Έχουμε ενσωματώσει βίντεο στο YouTube στον ιστότοπό μας. Αυτό μας επιτρέπει να σας παρουσιάζουμε ενδιαφέροντα βίντεο απευθείας στον ιστότοπό μας. Το YouTube είναι μια πύλη βίντεο που αποτελεί θυγατρική της Google από το 2006. Την πύλη βίντεο διαχειρίζεται η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ. Εάν καλέσετε μια σελίδα στον ιστότοπό μας που έχει ενσωματωμένο βίντεο YouTube, το πρόγραμμα περιήγησής σας συνδέεται αυτόματα με τους διακομιστές του YouTube ή της Google. Μεταδίδονται διάφορα δεδομένα (ανάλογα με τις ρυθμίσεις). Η Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland) είναι υπεύθυνη για όλη την επεξεργασία δεδομένων στην Ευρώπη.

Στη συνέχεια θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε λεπτομερέστερα ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, γιατί έχουμε ενσωματώσει βίντεο στο YouTube και πώς μπορείτε να διαχειριστείτε ή να διαγράψετε τα δεδομένα σας.

Στο YouTube, οι χρήστες μπορούν να βλέπουν βίντεο, να τα βαθμολογούν, να τα σχολιάζουν και να τα ανεβάζουν οι ίδιοι δωρεάν. Τα τελευταία χρόνια, το YouTube έχει γίνει ένα από τα σημαντικότερα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως. Για να μπορούμε να προβάλλουμε βίντεο στον ιστότοπό μας, το YouTube παρέχει ένα απόσπασμα κώδικα το οποίο έχουμε ενσωματώσει στον ιστότοπό μας.

Γιατί χρησιμοποιούμε βίντεο από το YouTube στον ιστότοπό μας;

Το YouTube είναι η πλατφόρμα βίντεο με τους περισσότερους επισκέπτες και το καλύτερο περιεχόμενο. Προσπαθούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης στον ιστότοπό μας. Και φυσικά δεν πρέπει να λείπουν τα ενδιαφέροντα βίντεο. Με τη βοήθεια των ενσωματωμένων βίντεο, σας παρέχουμε επιπλέον χρήσιμο περιεχόμενο εκτός από τα κείμενα και τις εικόνες μας. Επιπλέον, ο ιστότοπός μας μπορεί να βρεθεί ευκολότερα στη μηχανή αναζήτησης της Google χάρη στα ενσωματωμένα βίντεο. Ακόμα και αν τοποθετούμε διαφημίσεις μέσω των διαφημίσεων Google, χάρη στα δεδομένα που συλλέγονται, η Google μπορεί πραγματικά να προβάλλει αυτές τις διαφημίσεις μόνο σε άτομα που ενδιαφέρονται για τις προσφορές μας.

Ποια δεδομένα αποθηκεύονται από το YouTube;

Μόλις επισκεφθείτε μια από τις σελίδες μας που έχει εγκατεστημένο ένα βίντεο YouTube, το YouTube θέτει τουλάχιστον ένα cookie που αποθηκεύει τη διεύθυνση IP σας και τη διεύθυνση URL μας. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube, το YouTube μπορεί κυρίως να χρησιμοποιεί cookies για να συσχετίζει τις αλληλεπιδράσεις σας στον ιστότοπό μας με το προφίλ σας. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα όπως η διάρκεια της συνεδρίας, το ποσοστό αναπήδησης, η κατά προσέγγιση τοποθεσία, τεχνικές πληροφορίες όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η ανάλυση οθόνης ή ο πάροχος διαδικτύου σας. Άλλα δεδομένα μπορεί να είναι τα στοιχεία επικοινωνίας, τυχόν βαθμολογίες, η κοινή χρήση περιεχομένου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή η προσθήκη του στα αγαπημένα σας στο YouTube.

Εάν δεν έχετε συνδεθεί σε λογαριασμό Google ή Youtube, η Google αποθηκεύει δεδομένα με ένα μοναδικό αναγνωριστικό που σχετίζεται με τη συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης ή την εφαρμογή σας. Για παράδειγμα, διατηρείται η ρύθμιση της γλώσσας που προτιμάτε. Αλλά πολλά δεδομένα αλληλεπίδρασης δεν μπορούν να αποθηκευτούν επειδή τίθενται λιγότερα cookies.

Στην παρακάτω λίστα παρουσιάζουμε τα cookies που έχουν οριστεί σε μια δοκιμή στο πρόγραμμα περιήγησης. Από τη μία πλευρά, παρουσιάζουμε τα cookies που έχουν οριστεί χωρίς εγγεγραμμένο λογαριασμό στο YouTube. Από την άλλη, παρουσιάζουμε cookies που έχουν οριστεί με συνδεδεμένο λογαριασμό. Ο κατάλογος δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι πλήρης, επειδή τα δεδομένα χρήστη εξαρτώνται πάντα από τις αλληλεπιδράσεις στο YouTube.

Όνομα: YSC
Τιμή: b9-CV6ojI5Y111766445-1 Σκοπός
: Αυτό το cookie καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για την αποθήκευση στατιστικών στοιχείων του βίντεο που προβάλλονται.
Ημερομηνία λήξης: μετά το τέλος της συνεδρίας

Όνομα: PREF
Τιμή: f1=50000000 Σκοπός
: Αυτό το cookie καταγράφει επίσης το μοναδικό αναγνωριστικό σας. Η Google λαμβάνει στατιστικά στοιχεία από την PREF σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τα βίντεο του YouTube στον ιστότοπό μας.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 8 μήνες

Όνομα: GPS
Τιμή: 1
Σκοπός: Αυτό το cookie καταγράφει το μοναδικό αναγνωριστικό σας σε κινητές συσκευές για την παρακολούθηση της θέσης GPS.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 30 λεπτά

Όνομα: VISITOR_INFO1_LIVE
Τιμή: 95Chz8bagyU Σκοπός
: Αυτό το cookie προσπαθεί να εκτιμήσει το εύρος ζώνης του χρήστη στην ιστοσελίδα μας (με ενσωματωμένο βίντεο στο YouTube).
Ημερομηνία λήξης: μετά από 8 μήνες

Άλλα cookies που τίθενται όταν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube:

Όνομα: APISID
Τιμή: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111766445- Σκοπός
: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός προφίλ των ενδιαφερόντων σας. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για εξατομικευμένες διαφημίσεις.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 2 χρόνια

Όνομα: CONSENT
Τιμή: YES+AT.de+20150628-20-0 Σκοπός
: Το cookie αποθηκεύει την κατάσταση της συγκατάθεσης του χρήστη για τη χρήση διαφόρων υπηρεσιών της Google. Το CONSENT χρησιμοποιείται επίσης για λόγους ασφαλείας, για τον έλεγχο των χρηστών και την προστασία των δεδομένων των χρηστών από μη εξουσιοδοτημένες επιθέσεις.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 19 χρόνια

Όνομα: HSID
Τιμή: AcRwpgUik9Dveht0I Σκοπός
: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός προφίλ των ενδιαφερόντων σας. Τα δεδομένα αυτά βοηθούν στην εμφάνιση εξατομικευμένης διαφήμισης.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 2 χρόνια

Όνομα: LOGIN_INFO
Τιμή: Σκοπός
: Σε αυτό το cookie αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σύνδεσής σας.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 2 χρόνια

Όνομα: SAPISID
Τιμή: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM Σκοπός
: Αυτό το cookie λειτουργεί αναγνωρίζοντας μοναδικά το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή σας. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός προφίλ των ενδιαφερόντων σας.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 2 χρόνια

Όνομα: SID
Τιμή: oQfNKjAsI111766445- Σκοπός
: Αυτό το cookie αποθηκεύει το αναγνωριστικό του λογαριασμού σας Google και την τελευταία σας σύνδεση σε ψηφιακά υπογεγραμμένη και κρυπτογραφημένη μορφή.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 2 χρόνια

Όνομα: SIDCC
Τιμή: AN0-TYuqub2JOcDTyL Σκοπός
: Αυτό το cookie αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και ποιες διαφημίσεις μπορεί να έχετε δει πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 3 μήνες

Πόσο καιρό και πού αποθηκεύονται τα δεδομένα;

Τα δεδομένα που λαμβάνει και επεξεργάζεται το YouTube από εσάς αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google. Οι περισσότεροι από αυτούς τους διακομιστές βρίσκονται στην Αμερική. Στη διεύθυνση https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de μπορείτε να δείτε ακριβώς πού βρίσκονται τα κέντρα δεδομένων της Google. Τα δεδομένα σας διανέμονται στους διακομιστές. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα μπορούν να κληθούν πιο γρήγορα και προστατεύονται καλύτερα από τη χειραγώγηση.

Η Google αποθηκεύει τα δεδομένα που συλλέγονται για διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Μπορείτε να διαγράψετε ορισμένα δεδομένα ανά πάσα στιγμή, άλλα διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και άλλα αποθηκεύονται από την Google για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ορισμένα δεδομένα (όπως στοιχεία της δραστηριότητάς μου, φωτογραφίες ή έγγραφα, προϊόντα) που είναι αποθηκευμένα στο λογαριασμό σας Google θα παραμείνουν αποθηκευμένα μέχρι να τα διαγράψετε. Ακόμη και αν δεν είστε συνδεδεμένοι σε λογαριασμό Google, μπορείτε να διαγράψετε ορισμένα δεδομένα που σχετίζονται με τη συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης ή την εφαρμογή σας.

Πώς μπορώ να διαγράψω τα δεδομένα μου ή να αποτρέψω την αποθήκευση δεδομένων;

Κατ' αρχήν, μπορείτε να διαγράψετε δεδομένα στο λογαριασμό Google με μη αυτόματο τρόπο. Με την αυτόματη διαγραφή των δεδομένων θέσης και δραστηριότητας που εισήχθη το 2019, οι πληροφορίες αποθηκεύονται είτε για 3 είτε για 18 μήνες και στη συνέχεια διαγράφονται, ανάλογα με την απόφασή σας.

Ανεξάρτητα από το αν έχετε λογαριασμό Google ή όχι, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε τα cookies της Google να διαγράφονται ή να απενεργοποιούνται. Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, αυτό λειτουργεί με διαφορετικούς τρόπους. Στην ενότητα "Cookies" θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους προς τις σχετικές οδηγίες για τα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης.

Αν γενικά δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να σας ενημερώνει πάντα όταν πρόκειται να τοποθετηθεί ένα cookie. Μπορείτε να αποφασίσετε για κάθε μεμονωμένο cookie αν θα το επιτρέψετε ή όχι.

νομική βάση

Εάν έχετε συμφωνήσει ότι τα δεδομένα σας μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία και να αποθηκευτούν από ενσωματωμένα στοιχεία του YouTube, η συγκατάθεση αυτή αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων. (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ) . Κατ' αρχήν, τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία και βάσει του έννομου συμφέροντός μας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ)αποθηκεύονται και επεξεργάζονται για μια γρήγορη και καλή επικοινωνία μαζί σας ή με άλλους πελάτες και επιχειρηματικούς εταίρους. Ωστόσο, χρησιμοποιούμε τα ενσωματωμένα στοιχεία του YouTube μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Το YouTube θέτει επίσης cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας για την αποθήκευση δεδομένων. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τη δήλωση απορρήτου μας σχετικά με τα cookies και να συμβουλευτείτε τη δήλωση απορρήτου ή την πολιτική cookies του σχετικού παρόχου υπηρεσιών.

Το YouTube επεξεργάζεται επίσης δεδομένα στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν υπάρχει επί του παρόντος επαρκές επίπεδο προστασίας για τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να συνδέεται με διάφορους κινδύνους για τη νομιμότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων.

Το YouTube χρησιμοποιεί τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή της ΕΕ (= άρθρο 46, παράγραφοι 2 και 3 του ΓΚΠΔ). Αυτές οι ρήτρες υποχρεώνουν το YouTube να συμμορφώνεται με τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της ΕΕ όταν επεξεργάζεται σχετικά δεδομένα εκτός ΕΕ. Οι ρήτρες αυτές βασίζονται σε απόφαση εφαρμογής της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε την απόφαση και τις ρήτρες εδώ: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de .

Δεδομένου ότι το YouTube είναι θυγατρική της Google, υπάρχει κοινή πολιτική απορρήτου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο χειρισμός των δεδομένων σας, σας συνιστούμε τη δήλωση προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy?hl=de.

YouTube Subscribe Button Πολιτική απορρήτου

Έχουμε εγκαταστήσει το κουμπί εγγραφής στο YouTube στον ιστότοπό μας. Μπορείτε συνήθως να αναγνωρίσετε το κουμπί από το κλασικό λογότυπο του YouTube. Το λογότυπο δείχνει τις λέξεις "Subscribe" ή "YouTube" με λευκά γράμματα σε κόκκινο φόντο και το λευκό σύμβολο "Play" στα αριστερά του. Ωστόσο, το κουμπί μπορεί επίσης να εμφανίζεται με διαφορετικό σχεδιασμό.

Το κανάλι μας στο YouTube σας προσφέρει πάντα αστεία, ενδιαφέροντα ή συναρπαστικά βίντεο. Με το ενσωματωμένο "κουμπί εγγραφής" μπορείτε να εγγραφείτε στο κανάλι μας απευθείας από τον ιστότοπό μας και δεν χρειάζεται να καλέσετε ξεχωριστά τον ιστότοπο του YouTube. Θέλουμε να σας διευκολύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την πρόσβαση στο εκτεταμένο περιεχόμενό μας. Λάβετε υπόψη ότι αυτό επιτρέπει στο YouTube να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται δεδομένα από εσάς.

Εάν δείτε ένα ενσωματωμένο κουμπί εγγραφής στον ιστότοπό μας, το YouTube θέτει τουλάχιστον ένα cookie, σύμφωνα με τη Google. Αυτό το cookie αποθηκεύει τη διεύθυνση IP σας και τη διεύθυνση URL μας. Το YouTube μπορεί επίσης να μάθει με αυτόν τον τρόπο πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας, την κατά προσέγγιση τοποθεσία σας και την προεπιλεγμένη γλώσσα σας. Στη δοκιμή μας, ορίστηκαν τα ακόλουθα τέσσερα cookies χωρίς να έχετε συνδεθεί στο YouTube:

Όνομα: YSC
Τιμή: b9-CV6ojI5111766445Y Σκοπός
: Αυτό το cookie καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για την αποθήκευση στατιστικών στοιχείων του βίντεο που προβάλλονται.
Ημερομηνία λήξης: μετά το τέλος της συνεδρίας

Όνομα: PREF
Τιμή: f1=50000000 Σκοπός
: Αυτό το cookie καταγράφει επίσης το μοναδικό αναγνωριστικό σας. Η Google λαμβάνει στατιστικά στοιχεία από την PREF σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τα βίντεο του YouTube στον ιστότοπό μας.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 8 μήνες

Όνομα: GPS
Τιμή: 1
Σκοπός: Αυτό το cookie καταγράφει το μοναδικό αναγνωριστικό σας σε κινητές συσκευές για την παρακολούθηση της θέσης GPS.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 30 λεπτά

Όνομα: ΌΝΟΜΑ: VISITOR_INFO1_LIVE
Τιμή: 11176644595Chz8bagyU Σκοπός
: Αυτό το cookie προσπαθεί να εκτιμήσει το εύρος ζώνης του χρήστη στην ιστοσελίδα μας (με ενσωματωμένο βίντεο στο YouTube).
Ημερομηνία λήξης: μετά από 8 μήνες

Σημείωση: Αυτά τα cookies τέθηκαν μετά από δοκιμή και δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι είναι πλήρη.

Εάν έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας στο YouTube, το YouTube μπορεί να αποθηκεύσει πολλές από τις ενέργειες/αλληλεπιδράσεις σας στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας cookies και να τις αντιστοιχίσει στο λογαριασμό σας στο YouTube. Αυτό παρέχει στο YouTube πληροφορίες, για παράδειγμα, σχετικά με τη διάρκεια της περιήγησής σας στον ιστότοπό μας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, την ανάλυση οθόνης που προτιμάτε ή τις ενέργειες στις οποίες προβαίνετε.

Το YouTube χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα αφενός για να βελτιώσει τις δικές του υπηρεσίες και προσφορές και αφετέρου για να παρέχει αναλύσεις και στατιστικά στοιχεία για τους διαφημιζόμενους (που χρησιμοποιούν τις διαφημίσεις Google Ads).

Διάφορα Εισαγωγή

Διάφορα Περίληψη πολιτικής απορρήτου
👥 Υποκείμενα δεδομένων: Επισκέπτες του ιστοτόπου
🤝 Σκοπός: Βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη
📓 Επεξεργασία δεδομένων: Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται. Συνήθως πρόκειται για μια διεύθυνση IP ή/και τεχνικά δεδομένα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό κάτω από τα αντίστοιχα εργαλεία που χρησιμοποιούνται.
📅 Διάρκεια αποθήκευσης: Εξαρτάται από τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία.
⚖️ Νομικές βάσεις: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ (συγκατάθεση), άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα)

Τι περιλαμβάνεται στην κατηγορία "Άλλα";

Η κατηγορία "Άλλο" περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που δεν εντάσσονται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες. Πρόκειται συνήθως για διάφορα πρόσθετα και ενσωματωμένα στοιχεία που βελτιώνουν τον ιστότοπό μας. Κατά κανόνα, οι λειτουργίες αυτές λαμβάνονται από τρίτους και ενσωματώνονται στον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, πρόκειται για υπηρεσίες διαδικτυακής αναζήτησης όπως η Algolia Place, η Giphy, η Programmable Search Engine ή διαδικτυακές υπηρεσίες για δεδομένα καιρού όπως η OpenWeather.

Γιατί χρησιμοποιούμε άλλα τρίτα μέρη;

Θέλουμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη διαδικτυακή προσφορά στον κλάδο μας με την ιστοσελίδα μας. Μια ιστοσελίδα είναι εδώ και καιρό κάτι περισσότερο από μια απλή επαγγελματική κάρτα για μια εταιρεία. Αντίθετα, είναι ένα μέρος που έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Για να κάνουμε τον ιστότοπό μας ακόμη πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμο για εσάς, χρησιμοποιούμε διάφορες υπηρεσίες τρίτων.

Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία;

Κάθε φορά που ενσωματώνονται στοιχεία στον ιστότοπό μας, η διεύθυνση IP σας θα μεταδίδεται στον αντίστοιχο πάροχο, θα αποθηκεύεται και θα επεξεργάζεται εκεί. Αυτό είναι απαραίτητο, διότι διαφορετικά το περιεχόμενο δεν θα αποσταλεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας και δεν θα εμφανιστεί αναλόγως. Μπορεί επίσης να συμβεί να χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών και ετικέτες pixel ή web beacons. Πρόκειται για μικρά γραφικά σε ιστότοπους που μπορούν να καταγράψουν ένα αρχείο καταγραφής και να δημιουργήσουν επίσης αναλύσεις αυτού του αρχείου. Με τις πληροφορίες που λαμβάνουν, οι πάροχοι μπορούν να βελτιώσουν τα δικά τους μέτρα μάρκετινγκ. Εκτός από τα pixel tags, τέτοιες πληροφορίες (όπως ποιο κουμπί πατάτε ή πότε επισκέπτεστε ποια σελίδα) μπορούν επίσης να αποθηκευτούν σε cookies. Εκτός από τα δεδομένα ανάλυσης σχετικά με τη συμπεριφορά σας στο διαδίκτυο, μπορούν επίσης να αποθηκευτούν εκεί τεχνικές πληροφορίες, όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης ή το λειτουργικό σας σύστημα. Ορισμένοι πάροχοι μπορούν επίσης να συνδέσουν τα δεδομένα που λαμβάνονται με άλλες εσωτερικές υπηρεσίες ή με τρίτους παρόχους. Κάθε πάροχος χειρίζεται τα δεδομένα σας με διαφορετικό τρόπο. Συνιστούμε, επομένως, να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων υπηρεσιών. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να χρησιμοποιούμε μόνο υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν πολύ προσεκτικά το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να διαβάζετε προσεκτικά τις δηλώσεις προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων υπηρεσιών. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να χρησιμοποιούμε μόνο υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν πολύ προσεκτικά το ζήτημα της προστασίας δεδομένων. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να διαβάζετε προσεκτικά τις δηλώσεις προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων υπηρεσιών. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να χρησιμοποιούμε μόνο υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν πολύ προσεκτικά το ζήτημα της προστασίας δεδομένων.

Διάρκεια της επεξεργασίας δεδομένων

Θα σας ενημερώσουμε παρακάτω σχετικά με τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων, εάν έχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό. Γενικά, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων μας.

νομική βάση

Εάν ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας και συμφωνείτε επίσης ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία, αυτό αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ). Εκτός από τη συγκατάθεση, έχουμε έννομο συμφέρον να αναλύουμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου και έτσι να βελτιώνουμε την προσφορά μας τεχνικά και οικονομικά. Η νομική βάση γι' αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα). Ωστόσο, χρησιμοποιούμε τα εργαλεία μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά εργαλεία, εφόσον είναι διαθέσιμα, θα βρείτε στις ακόλουθες ενότητες.

Πολιτική απορρήτου της Font Awesome

Περίληψη Πολιτικής Απορρήτου της Font Awesome
👥 Επηρεάζεται: Επισκέπτες του ιστοτόπου
🤝 Σκοπός: Βελτιστοποίηση της υπηρεσίας μας
📓 Επεξεργασμένα δεδομένα: όπως η διεύθυνση IP και ποια αρχεία εικονιδίων φορτώνονται
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε παρακάτω στην παρούσα πολιτική απορρήτου.
📅 Διάρκεια αποθήκευσης: Τα αρχεία σε αναγνωρίσιμη μορφή αποθηκεύονται για μερικές εβδομάδες
⚖️ Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ (συγκατάθεση), άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα)

Τι είναι το Font Awesome;

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τη γραμματοσειρά Font Awesome της αμερικανικής εταιρείας Fonticons (307 S. Main St., Suite 202, Bentonville, AR 72712, USA). Όταν επισκέπτεστε έναν από τους ιστότοπούς μας, η γραμματοσειρά ιστού Font Awesome (συγκεκριμένα τα εικονίδια) φορτώνεται μέσω του δικτύου παράδοσης περιεχομένου (CDN) Font Awesome. Τα κείμενα ή οι γραμματοσειρές και τα εικονίδια εμφανίζονται κατάλληλα σε κάθε συσκευή. Στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων αναλύουμε λεπτομερέστερα την αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων από την εν λόγω υπηρεσία.

Τα εικονίδια διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στους ιστότοπους. Η Font Awesome είναι μια γραμματοσειρά web που έχει σχεδιαστεί ειδικά για σχεδιαστές ιστοσελίδων και προγραμματιστές ιστοσελίδων. Με τη Font Awesome, για παράδειγμα, τα εικονίδια μπορούν να κλιμακωθούν και να χρωματιστούν όπως επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τη γλώσσα φύλλου στυλ CSS. Αντικαθιστούν τα παλιά εικονίδια με εικόνες. Το Font Awesome CDN είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ανεβάσετε εικονίδια ή γραμματοσειρές στον ιστότοπό σας. Το μόνο που έπρεπε να κάνουμε ήταν να ενσωματώσουμε μια μικρή γραμμή κώδικα στον ιστότοπό μας.

Γιατί χρησιμοποιούμε το Font Awesome στην ιστοσελίδα μας;

Το Font Awesome επιτρέπει την καλύτερη προετοιμασία του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να βρίσκεστε καλύτερα στον ιστότοπό μας και να κατανοείτε το περιεχόμενο πιο εύκολα. Με τα εικονίδια μπορείτε μερικές φορές να αντικαταστήσετε ακόμη και ολόκληρες λέξεις και να εξοικονομήσετε χώρο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν βελτιστοποιούμε το περιεχόμενο ειδικά για smartphones. Αυτά τα εικονίδια εισάγονται ως κώδικας HTML αντί για εικόνα. Αυτό μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε τα εικονίδια με CSS ακριβώς όπως θέλουμε. Ταυτόχρονα, με το Font Awesome βελτιώνουμε και την ταχύτητα φόρτωσης, επειδή πρόκειται απλώς για στοιχεία HTML και όχι για εικόνες εικονιδίων. Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα μας βοηθούν να κάνουμε τον ιστότοπο ακόμα πιο ξεκάθαρο, πιο φρέσκο και πιο γρήγορο για εσάς.

Τι δεδομένα αποθηκεύει η Font Awesome;

Το Font Awesome Content Delivery Network (CDN) χρησιμοποιείται για τη φόρτωση εικονιδίων και συμβόλων. Τα CDN είναι δίκτυα διακομιστών κατανεμημένων σε όλο τον κόσμο, που καθιστούν δυνατή τη γρήγορη φόρτωση αρχείων τοπικά. Μόλις καλέσετε μια από τις σελίδες μας, τα αντίστοιχα εικονίδια παρέχονται από τη Font Awesome.

Για να φορτωθούν οι γραμματοσειρές ιστού, το πρόγραμμα περιήγησής σας πρέπει να δημιουργήσει μια σύνδεση με τους διακομιστές της Fonticons, Inc. Η διεύθυνση IP σας θα αναγνωριστεί. Η Font Awesome συλλέγει επίσης δεδομένα σχετικά με το ποια αρχεία εικονιδίων κατεβαίνουν και πότε. Μεταδίδονται επίσης τεχνικά δεδομένα, όπως η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, η ανάλυση οθόνης ή η ώρα κλήσης της σελίδας.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται για τους ακόλουθους λόγους:

 • για τη βελτιστοποίηση των δικτύων παράδοσης περιεχομένου
 • να εντοπίζει και να διορθώνει τεχνικά σφάλματα
 • προστασία των CDN από καταχρήσεις και επιθέσεις
 • να χρεώνει τέλη από τους πελάτες του Font Awesome Pro
 • για να μάθετε τη δημοτικότητα των εικονιδίων
 • να γνωρίζετε τι υπολογιστή και τι λογισμικό χρησιμοποιείτε

Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν επιτρέπει τις γραμματοσειρές ιστού, θα χρησιμοποιηθεί αυτόματα μια τυπική γραμματοσειρά στον υπολογιστή σας. Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση των γνώσεών μας, δεν τίθενται cookies. Είμαστε σε επαφή με το τμήμα προστασίας προσωπικών δεδομένων της Font Awesome και θα σας ενημερώσουμε μόλις μάθουμε περισσότερα.

Πόσο καιρό και πού αποθηκεύονται τα δεδομένα;

Η Font Awesome αποθηκεύει επίσης δεδομένα σχετικά με τη χρήση του Δικτύου Παράδοσης Περιεχομένου σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ωστόσο, οι διακομιστές CDN βρίσκονται σε όλο τον κόσμο και αποθηκεύουν τα δεδομένα των χρηστών εκεί όπου βρίσκεστε. Σε αναγνωρίσιμη μορφή, τα δεδομένα αποθηκεύονται συνήθως μόνο για μερικές εβδομάδες. Τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των CDN ενδέχεται επίσης να αποθηκεύονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα προσωπικά δεδομένα δεν περιλαμβάνονται εδώ.

Πώς μπορώ να διαγράψω τα δεδομένα μου ή να αποτρέψω την αποθήκευση δεδομένων;

Εξ όσων γνωρίζουμε, η Font Awesome δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα μέσω των δικτύων παράδοσης περιεχομένου. Εάν δεν θέλετε να αποθηκευτούν δεδομένα σχετικά με τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται, δυστυχώς δεν θα μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας. Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν επιτρέπει τις γραμματοσειρές ιστού, δεν θα μεταδοθούν ούτε θα αποθηκευτούν δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείται απλώς η τυπική γραμματοσειρά του υπολογιστή σας.

νομική βάση

Εάν έχετε συναινέσει στη χρήση του Font Awesome, η νομική βάση για την αντίστοιχη επεξεργασία δεδομένων είναι αυτή η συγκατάθεση. Σύμφωνα με Art. 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ (συγκατάθεση) , αυτή η συγκατάθεση αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή μπορεί να προκύψει κατά τη συλλογή τους από τη Font Awesome.

Έχουμε επίσης έννομο συμφέρον να χρησιμοποιούμε τη Font Awesome για να βελτιστοποιήσουμε την online υπηρεσία μας. Η αντίστοιχη νομική βάση γι' αυτό είναι άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα) . Ωστόσο, χρησιμοποιούμε τη Font Awesome μόνο εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν υπάρχει επί του παρόντος επαρκές επίπεδο προστασίας για τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται ουσιαστικά από τη Font Awesome. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τα δεδομένα ενδέχεται να μην υποβάλλονται σε επεξεργασία και να μην αποθηκεύονται ανώνυμα. Επιπλέον, οι κυβερνητικές αρχές των ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε μεμονωμένα δεδομένα. Μπορεί επίσης να συμβεί τα δεδομένα αυτά να συνδέονται με δεδομένα από άλλες υπηρεσίες της Font Awesome στις οποίες έχετε λογαριασμό χρήστη.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη Font Awesome και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα δεδομένα, σας προτείνουμε τη δήλωση προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση https://fontawesome.com/privacy και τη σελίδα βοήθειας στη διεύθυνση https://fontawesome.com/support .

Πολιτική απορρήτου γραμματοσειρών Google

Περίληψη της πολιτικής απορρήτου των γραμματοσειρών Google
👥 Επηρεάζονται: Επισκέπτες του ιστότοπου
🤝 Σκοπός: Βελτιστοποίηση της υπηρεσίας μας
📓 Επεξεργασμένα δεδομένα: Δεδομένα όπως η διεύθυνση IP και τα αιτήματα CSS και γραμματοσειρών
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε παρακάτω στην παρούσα πολιτική απορρήτου.
📅 Storage period: Τα αρχεία γραμματοσειρών αποθηκεύονται από την Google για ένα έτος
⚖️ Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ (συγκατάθεση), άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα)

Τι είναι οι γραμματοσειρές Google;

Χρησιμοποιούμε γραμματοσειρές Google στον ιστότοπό μας. Πρόκειται για τις "γραμματοσειρές Google" της Google Inc. Η εταιρεία Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland) είναι υπεύθυνη για όλες τις υπηρεσίες της Google στην Ευρώπη.

Δεν χρειάζεται να εγγραφείτε ή να ορίσετε κωδικό πρόσβασης για να χρησιμοποιήσετε τις γραμματοσειρές Google. Επιπλέον, δεν αποθηκεύονται cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα αρχεία (CSS, γραμματοσειρές) ζητούνται μέσω των τομέων fonts.googleapis.com και fonts.gstatic.com της Google. Σύμφωνα με την Google, τα αιτήματα για CSS και γραμματοσειρές είναι εντελώς ξεχωριστά από όλες τις άλλες υπηρεσίες της Google. Εάν έχετε λογαριασμό Google, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη διαβίβαση δεδομένων του λογαριασμού σας Google στη Google κατά τη χρήση των γραμματοσειρών Google. Η Google καταγράφει τη χρήση των CSS (Cascading Style Sheets) και των γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται και αποθηκεύει τα δεδομένα αυτά με ασφάλεια. Το πώς ακριβώς μοιάζει η αποθήκευση των δεδομένων, θα το δούμε αναλυτικά.

Τα Google Fonts (πρώην Google Web Fonts) είναι ένας κατάλογος με πάνω από 800 γραμματοσειρές που Google διαθέτει δωρεάν στους χρήστες της.

Πολλές από αυτές τις γραμματοσειρές κυκλοφορούν υπό την άδεια SIL Open Font License, ενώ άλλες κυκλοφορούν υπό την άδεια Apache License. Και οι δύο είναι άδειες ελεύθερου λογισμικού.

Γιατί χρησιμοποιούμε γραμματοσειρές Google στον ιστότοπό μας;

Με τις γραμματοσειρές Google Fonts μπορούμε να χρησιμοποιούμε γραμματοσειρές στον δικό μας ιστότοπο και δεν χρειάζεται να τις ανεβάζουμε στον δικό μας διακομιστή. Οι γραμματοσειρές Google είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τη διατήρηση της ποιότητας του ιστότοπού μας σε υψηλό επίπεδο. Όλες οι γραμματοσειρές της Google βελτιστοποιούνται αυτόματα για τον ιστό και αυτό εξοικονομεί όγκο δεδομένων και αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα ειδικά για χρήση με κινητές συσκευές. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το μικρό μέγεθος αρχείου εξασφαλίζει γρήγορους χρόνους φόρτωσης. Επιπλέον, οι γραμματοσειρές της Google είναι ασφαλείς γραμματοσειρές ιστού. Τα διαφορετικά συστήματα σύνθεσης εικόνων (rendering) σε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης, λειτουργικά συστήματα και κινητές συσκευές μπορεί να οδηγήσουν σε σφάλματα. Τέτοια σφάλματα μπορεί να παραμορφώσουν εν μέρει κείμενα ή ολόκληρους ιστότοπους. Χάρη στο γρήγορο Δίκτυο Παράδοσης Περιεχομένου (CDN), δεν υπάρχουν προβλήματα διαπλατφορμών με τις γραμματοσειρές Google. Οι Γραμματοσειρές Google υποστηρίζουν όλα τα κύρια προγράμματα περιήγησης (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) και λειτουργούν αξιόπιστα στα περισσότερα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα κινητών τηλεφώνων, συμπεριλαμβανομένων των Android 2.2+ και iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Χρησιμοποιούμε λοιπόν τις γραμματοσειρές της Google, ώστε να μπορούμε να παρουσιάσουμε ολόκληρη την ηλεκτρονική μας υπηρεσία όσο το δυνατόν πιο όμορφα και ομοιόμορφα.

Ποια δεδομένα αποθηκεύονται από την Google;

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, οι γραμματοσειρές επαναφορτώνονται μέσω ενός διακομιστή της Google. Αυτή η εξωτερική κλήση μεταδίδει δεδομένα στους διακομιστές της Google. Με αυτόν τον τρόπο, η Google αναγνωρίζει επίσης ότι εσείς ή η διεύθυνση IP σας επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Το Google Fonts API σχεδιάστηκε για να μειώσει τη χρήση, την αποθήκευση και τη συλλογή δεδομένων του τελικού χρήστη σε ό,τι είναι απαραίτητο για τη σωστή παράδοση γραμματοσειρών. Παρεμπιπτόντως, το API σημαίνει "Διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών" και χρησιμεύει, μεταξύ άλλων, ως μεταδότης δεδομένων στον τομέα του λογισμικού.

Το Google Fonts αποθηκεύει με ασφάλεια τα αιτήματα CSS και γραμματοσειρών στην Google και συνεπώς προστατεύεται. Τα στοιχεία χρήσης που συλλέγονται επιτρέπουν στη Google να προσδιορίσει πόσο καλά έχουν ληφθεί οι μεμονωμένες γραμματοσειρές. Η Google δημοσιεύει τα αποτελέσματα σε εσωτερικές σελίδες ανάλυσης, όπως το Google Analytics. Η Google χρησιμοποιεί επίσης δεδομένα από το δικό της web crawler για να προσδιορίσει ποιοι ιστότοποι χρησιμοποιούν γραμματοσειρές Google. Τα δεδομένα αυτά δημοσιεύονται στη βάση δεδομένων Google Fonts BigQuery. Οι επιχειρηματίες και οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν την διαδικτυακή υπηρεσία BigQuery της Google για την εξέταση και τη μετακίνηση μεγάλου όγκου δεδομένων.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι με κάθε αίτημα γραμματοσειράς Google, πληροφορίες όπως οι ρυθμίσεις γλώσσας, η διεύθυνση IP, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, η ανάλυση οθόνης του προγράμματος περιήγησης και το όνομα του προγράμματος περιήγησης μεταδίδονται αυτόματα στους διακομιστές της Google. Το κατά πόσον τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται επίσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί σαφώς ή δεν ανακοινώνεται σαφώς από την Google.

Πόσο καιρό και πού αποθηκεύονται τα δεδομένα;

Η Google αποθηκεύει τα αιτήματα για στοιχεία CSS για μία ημέρα στους διακομιστές της, οι οποίοι βρίσκονται κυρίως εκτός της ΕΕ. Αυτό μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τις γραμματοσειρές χρησιμοποιώντας ένα φύλλο στυλ της Google. Ένα φύλλο στυλ είναι ένα πρότυπο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε το σχεδιασμό ή τη γραμματοσειρά ενός ιστότοπου, για παράδειγμα, γρήγορα και εύκολα.

Τα αρχεία γραμματοσειρών αποθηκεύονται από την Google για ένα έτος. Η Google επιδιώκει έτσι να βελτιώσει ριζικά το χρόνο φόρτωσης των ιστότοπων. Όταν εκατομμύρια ιστότοποι αναφέρονται στις ίδιες γραμματοσειρές, αυτές αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη μετά την πρώτη επίσκεψη και εμφανίζονται αμέσως σε όλους τους άλλους ιστότοπους που επισκέπτονται αργότερα. Μερικές φορές η Google ενημερώνει τα αρχεία γραμματοσειρών για να μειώσει το μέγεθος του αρχείου, να αυξήσει τη γλωσσική κάλυψη και να βελτιώσει το σχεδιασμό.

Πώς μπορώ να διαγράψω τα δεδομένα μου ή να αποτρέψω την αποθήκευση δεδομένων;

Τα δεδομένα που αποθηκεύει η Google για μια ημέρα ή ένα έτος δεν μπορούν απλώς να διαγραφούν. Τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα στην Google όταν γίνεται πρόσβαση στη σελίδα. Για να μπορέσετε να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα πρόωρα, πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη της Google στη διεύθυνση https://support.google.com/?hl=de&tid=111766445 . Σε αυτή την περίπτωση, αποτρέπετε την αποθήκευση δεδομένων μόνο αν δεν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

Σε αντίθεση με άλλες γραμματοσειρές ιστού, η Google μας επιτρέπει απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις γραμματοσειρές. Έτσι, έχουμε απεριόριστη πρόσβαση σε μια θάλασσα γραμματοσειρών και έτσι αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις γραμματοσειρές Google και άλλες ερωτήσεις στη διεύθυνση https://developers.google.com/fonts/faq?tid=111766445 . Παρόλο που η Google αντιμετωπίζει εκεί ζητήματα προστασίας δεδομένων, δεν περιέχει πραγματικά λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση δεδομένων. Είναι σχετικά δύσκολο να λάβετε πραγματικά ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα από τη Google.

νομική βάση

Εάν έχετε συναινέσει στη χρήση των γραμματοσειρών Google, η νομική βάση για την αντίστοιχη επεξεργασία δεδομένων είναι αυτή η συγκατάθεση. Σύμφωνα με Άρθρο 6 παράγραφος 1 lit.

Έχουμε επίσης έννομο συμφέρον να χρησιμοποιούμε το Google Font για να βελτιστοποιήσουμε την online υπηρεσία μας. Η αντίστοιχη νομική βάση γι' αυτό είναι άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα) . Ωστόσο, χρησιμοποιούμε τις γραμματοσειρές Google μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Η Google επεξεργάζεται επίσης τα δεδομένα σας στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν υπάρχει επί του παρόντος επαρκές επίπεδο προστασίας για τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να συνδέεται με διάφορους κινδύνους για τη νομιμότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων.

Ως βάση για την επεξεργασία δεδομένων από παραλήπτες που εδρεύουν σε τρίτες χώρες (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας, δηλαδή ιδίως στις ΗΠΑ) ή τη διαβίβαση δεδομένων εκεί, η Google χρησιμοποιεί τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (= άρθρο 46 παράγραφοι 2 και 3 DSGVO). Οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) είναι υποδείγματα που παρέχονται από την Επιτροπή της ΕΕ και έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα σας συμμορφώνονται επίσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων, εάν μεταφέρονται σε τρίτες χώρες (όπως οι ΗΠΑ) και αποθηκεύονται εκεί. Μέσω αυτών των ρητρών, η Google δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων σας, ακόμη και αν τα δεδομένα αποθηκεύονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και διαχειρίζονται στις ΗΠΑ. Αυτές οι ρήτρες βασίζονται σε απόφαση εφαρμογής της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε την απόφαση και τις σχετικές τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, μεταξύ άλλων, εδώ:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Οι Όροι επεξεργασίας δεδομένων Google Ads, οι οποίοι αντιστοιχούν επίσης στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τις γραμματοσειρές Google, βρίσκονται στη διεύθυνση https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγει η Google και για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται αυτά τα δεδομένα στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

Πολιτική απορρήτου του WooCommerce

Περίληψη της πολιτικής απορρήτου του WooCommerce
👥 Affected: Επισκέπτες του ιστοτόπου
🤝 Σκοπός: Βελτιστοποίηση της υπηρεσίας μας
📓 Επεξεργασμένα δεδομένα: Δεδομένα όπως διεύθυνση IP, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, προεπιλεγμένες ρυθμίσεις γλώσσας, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στο διαδίκτυο
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε παρακάτω στην παρούσα πολιτική απορρήτου.
📅 Storage period: Τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή, τα τεχνικά δεδομένα και η διεύθυνση IP σας θα διαγραφούν μετά από περίπου 30 ημέρες
⚖️ Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ (συγκατάθεση), άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα)

Τι είναι το WooCommerce;

Έχουμε ενσωματώσει το σύστημα καταστημάτων ανοικτού κώδικα WooCommerce ως πρόσθετο στον ιστότοπό μας. Αυτό το πρόσθετο WooCommerce βασίζεται στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου WordPress, το οποίο είναι θυγατρική της Automattic Inc. (60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA). Οι λειτουργίες που υλοποιούνται στέλνουν, αποθηκεύουν και επεξεργάζονται δεδομένα στην Automattic Inc. Στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, σας ενημερώνουμε ποια δεδομένα εμπλέκονται, πώς το δίκτυο χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα και πώς μπορείτε να διαχειριστείτε ή να αποτρέψετε την αποθήκευση δεδομένων.

Το WooCommerce είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικών καταστημάτων που αποτελεί μέρος του καταλόγου WordPress από το 2011 και αναπτύχθηκε ειδικά για ιστότοπους WordPress. Πρόκειται για μια προσαρμόσιμη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ανοικτού κώδικα που βασίζεται στο WordPress, η οποία έχει επίσης ενσωματωθεί στον ιστότοπό μας ως πρόσθετο WordPress.

Γιατί χρησιμοποιούμε το WooCommerce στον ιστότοπό μας;

Χρησιμοποιούμε αυτή την πρακτική λύση ηλεκτρονικού καταστήματος για να μπορούμε να σας προσφέρουμε τα φυσικά ή ψηφιακά προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας στον ιστότοπό μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στόχος είναι να σας δώσουμε απλή και εύκολη πρόσβαση στη γκάμα των προϊόντων μας, ώστε να μπορείτε να αποκτήσετε τα προϊόντα που θέλετε γρήγορα και εύκολα. Με το WooCommerce βρήκαμε ένα καλό πρόσθετο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μας για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ποια δεδομένα αποθηκεύονται από το WooCommerce;

Οι πληροφορίες που εισάγετε ενεργά σε ένα πεδίο κειμένου στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορούν να συλλεχθούν και να αποθηκευτούν από το WooCommerce ή την Automattic. Έτσι, εάν εγγραφείτε σε εμάς ή παραγγείλετε ένα προϊόν, η Automattic μπορεί να συλλέξει, να επεξεργαστεί και να αποθηκεύσει αυτά τα δεδομένα. Εκτός από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα ή τη διεύθυνση, αυτά μπορεί να είναι επίσης στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή χρέωσης. Η Automattic μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για τις δικές της εκστρατείες μάρκετινγκ.

Υπάρχουν επίσης πληροφορίες που η Automattic συλλέγει αυτόματα από εσάς στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής του διακομιστή:

 • Διεύθυνση IP
 • πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης
 • Προεπιλεγμένη ρύθμιση γλώσσας
 • Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στο διαδίκτυο

Η WooCommerce θέτει επίσης cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας και χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως οι ετικέτες pixel (web beacons), για παράδειγμα για να σας αναγνωρίζει με σαφήνεια ως χρήστη και για να μπορεί να προσφέρει διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος. Το WooCommerce χρησιμοποιεί μια σειρά από διαφορετικά cookies που τίθενται ανάλογα με τις ενέργειες του χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι αν τοποθετήσετε ένα προϊόν στο καλάθι αγορών, για παράδειγμα, θα οριστεί ένα cookie, ώστε το προϊόν να παραμείνει στο καλάθι αγορών αν εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας και επιστρέψετε αργότερα.

Εδώ σας παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα λίστας με τα πιθανά cookies που μπορεί να οριστούν από το WooCommerce:

Όνομα: woocommerce_items_in_cart
Τιμή: 1 Σκοπός
: Το cookie βοηθά το WooCommerce να προσδιορίσει πότε αλλάζει το περιεχόμενο στο καλάθι αγορών.
Ημερομηνία λήξης: μετά το τέλος της συνεδρίας

Όνομα: woocommerce_cart_hash
Τιμή: 447c84f810834056ab37cfe5ed27f204111766445-7 Σκοπός
: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται επίσης για την αναγνώριση και την αποθήκευση των αλλαγών στο καλάθι αγορών σας.
Ημερομηνία λήξης: μετά το τέλος της συνεδρίας

Όνομα: wp_woocommerce_session_d9e29d251cf8a108a6482d9fe2ef34b6
Τιμή: 1146%7C%7C1589034207%7C%7C95f8053ce0cea135bbce671043e740111766445-4aa Σκοπός
: Αυτό το cookie περιέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, ώστε τα δεδομένα του καλαθιού αγορών να μπορούν να βρεθούν και στη βάση δεδομένων.
Ημερομηνία λήξης: μετά από 2 ημέρες

Πόσο καιρό και πού αποθηκεύονται τα δεδομένα;

Εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση διατήρησης των δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η WooCommerce θα διαγράψει τα δεδομένα όταν δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους αποθηκεύτηκαν. Για παράδειγμα, τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή που περιέχουν τεχνικά δεδομένα σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας και τη διεύθυνση IP διαγράφονται μετά από περίπου 30 ημέρες. Μέχρι τότε, η Automattic χρησιμοποιεί τα δεδομένα για την ανάλυση της κίνησης στους δικούς της ιστότοπους (π.χ. όλους τους ιστότοπους του WordPress) και για τη διόρθωση πιθανών προβλημάτων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στους αμερικανικούς διακομιστές της Automattic.

Πώς μπορώ να διαγράψω τα δεδομένα μου ή να αποτρέψω την αποθήκευση δεδομένων;

Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να αντιταχθείτε στη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία σε μια κυβερνητική εποπτική αρχή ανά πάσα στιγμή.

Στο πρόγραμμα περιήγησής σας έχετε επίσης τη δυνατότητα μεμονωμένης διαχείρισης, διαγραφής ή απενεργοποίησης των cookies. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι η απενεργοποίηση ή η διαγραφή των cookies ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος WooCommerce. Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, η διαχείριση των cookies λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Στην ενότητα "Cookies" θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους με τις σχετικές οδηγίες για τα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης.

νομική βάση

Εάν έχετε συμφωνήσει να χρησιμοποιηθεί το WooCommerce, η νομική βάση για την αντίστοιχη επεξεργασία δεδομένων είναι αυτή η συγκατάθεση. Σύμφωνα με Άρθρο 6 παράγραφος 1 lit.

Έχουμε επίσης έννομο συμφέρον να χρησιμοποιούμε το WooCommerce για να βελτιστοποιήσουμε την ηλεκτρονική μας υπηρεσία και να την παρουσιάσουμε όμορφα για εσάς. Η αντίστοιχη νομική βάση για αυτό είναι Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα) . Ωστόσο, χρησιμοποιούμε το WooCommerce μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Το WooCommerce επεξεργάζεται επίσης δεδομένα στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν υπάρχει επί του παρόντος επαρκές επίπεδο προστασίας για τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να συνδέεται με διάφορους κινδύνους για τη νομιμότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων.

Το WooCommerce χρησιμοποιεί τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή της ΕΕ (= άρθρο 46, παράγραφοι 2 και 3 του ΓΚΠΔ). Αυτές οι ρήτρες υποχρεώνουν την WooCommerce να συμμορφώνεται με το επίπεδο προστασίας δεδομένων της ΕΕ όταν επεξεργάζεται σχετικά δεδομένα εκτός ΕΕ. Αυτές οι ρήτρες βασίζονται σε απόφαση εφαρμογής της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε την απόφαση και τις ρήτρες εδώ: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de .

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική απορρήτου και το ποια δεδομένα συλλέγονται από το WooCommerce και με ποιον τρόπο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://automattic.com/privacy/ και γενικές πληροφορίες σχετικά με το WooCommerce στη διεύθυνση https://woocommerce.com/ .

Όλα τα κείμενα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Πηγή: AdSimple 's γεννήτρια προστασίας δεδομένων