Εμπορικό Σήμα

PATCHBOX GmbH
Handelskai 94-96/271
1200 Wien
Österreich
 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@patchbox.com

Τηλέφωνο: +43 1 99 71 960

Εμπορικό Μητρώο: FN427923z

Νομικός τόπος: Handelsgericht Wien, Wirtschaftskammer Wien

UsT ID: ATU69285917