UTP vs. STP: Hva er forskjellen?

Publisert 1. april 2023
UTP STP forskjell

Det er ikke bare fans av PATCHBOX® som lurer på om de bør velge UTP- eller STP-patchkabler. I blogginnlegget vårt vil vi derfor forklare hva som er forskjellen mellom Unshielded Twisted Pair og Shielded Twisted Pair, hvor disse kablene brukes og hvilken som sannsynligvis passer deg best.

Hva er UTP?

UTP står for Unshielded Twisted Pair(uskjermet tvunnet par) og er en uskjermet kabel laget av enkle kobbertråder, som de man finner i telefonlinjer og nettverksrack. 

Hva er STP?

STP står derimot for Shielded Twisted Pair - skjermede kabler med tvinnede trådpar. Kablene er skjermet mot forstyrrende faktorer med trådnett og folier.

Hvilken type 19" rack bruker du?(Påkrevd)

UTP vs. STP? Hvilken patchkabel trenger jeg?

Det er bare i noen få tilfeller at en STP er nødvendig. Dette er vanligvis for å beskytte mot forstyrrelser på høyt nivå som kan komme fra elektromagnetiske felt, kraftledninger og til og med radarsystemer. Dette er ikke vanlige nettverkssituasjoner, så STP-kabler brukes vanligvis i nettverksskap i de nevnte spesifikke situasjonene.

Inntil for få år siden var det praktisk talt bare den tysktalende verden som brukte skjermede STP-kobberdatakabler i IT-nettverk. Resten av verden var avhengig av den billigere og mer installasjonsvennlige uskjermede UTP-kobberteknologien.

I dag er kobberforbindelser som kan overføre datahastigheter på opptil 40 GBit/s standardisert for datasentre. På verdensbasis er det kun skjermede kabelkomponenter som er spesifisert til dette formålet. 

Dette er en revolusjon. Hele den uskjermede verden vil måtte forholde seg til skjerming i fremtiden! - Men helt så ille er det ikke, for det gjelder bare datasentre. Her brukes ofte forhåndsmonterte kabelstammer. 

Tilfredsstill tvangstanken din med perfekt kabelhåndtering

Spill av video om nettverksstativ for kabelhåndtering

Hvor brukes UTP-kabler?

I LAN er det ofte helt tilstrekkelig med 1 gigabyte/sek. forbindelser (klasse E/kategori 6) på gulvet. I moderne LAN brukes også klasse EA / kategori 6A. Disse tilkoblingene er egnet for 10 Gigabit Ethernet. I dag er det bare noen få strømbrukere som har behov for dette. Server- og brytertilkoblingene for brukerportene og sluttapparatene er også av klasse E / kategori 6 eller klasse EA / kategori 6A. Alle disse Ethernet-koblingene kan implementeres i UTP-teknologi. 

I tillegg finnes det i den senere tid TCP/IP-baserte gatewayer og kontrollere for bygningsautomatisering samt industrielle Ethernet-kontrollere i produksjonssektoren. Her er det ofte tilstrekkelig med ruter i klasse D/kategori 5. Man bør imidlertid også ta hensyn til det elektromagnetiske miljøet. I nærheten av store maskiner kan det oppstå merkbare overføringsforstyrrelser selv med skjermede forbindelser.

UTP vs. STP Nettverkskabler: Forskjellen mellom uskjermet tvunnet par og skjermet tvunnet par

Skjermede nettverkskabler, også kalt skjermede tvinnede par- eller STP-kabler, inneholder en elektrisk ledende aluminiumsfolie, en metalldampet folie eller en metallflette. Uskjermede datakabler, også kalt UTP-kabler (unshielded twisted pair), er uten. Den internasjonale standarden ISO/IEC-11801 (2002)E betegner disse som U/UTP-komponenter.

I UTP-kabler er det kun kappen og det mekaniske utstyret som beskytter de fire tvinnede parene på innsiden mot ytre påvirkning. 

UTP-kabler opp til kategori 6 har en forholdsvis enkel konstruksjon og er tilsvarende slanke og fleksible. Dette er spesielt fordelaktig for installasjoner med høy pakketetthet. Den spesifiserte overføringsfrekvensen er her 100 MHz. Her spiller ikke elektromagnetisk påvirkning mellom kablene noen stor rolle. Derfor velger nettverksansvarlige over hele verden hovedsakelig uskjermede kobberkabler til kategori 6-komponenter. De er billigere og enklere å håndtere enn STP-kabler.

UTP vs. STP: Fordelene og ulempene med skjerming

STP-kabler inneholder en metallisk skjerming som beskytter signaloverføringen i kabelen mot elektromagnetiske forstyrrelser utenfra. I tillegg tillater ikke skjermingen noen signalkomponenter i kabelen å trenge ut på utsiden. Signalene kan dermed overføres i kabelen uten ytre påvirkning og forstyrrer ikke nabosendinger. Dette reduserer bitfeilfrekvensen og antallet avviste defekte Ethernet-pakker, noe som resulterer i høye overføringshastigheter.

Ulempene med STP-teknologien er at den er dyrere og mer krevende å installere. Installatøren må for eksempel koble til skjermingen i IT-stativet på riktig måte for å unngå farlige lekkasjestrømmer. Ved feltterminering av kontaktene må han sørge for 360° skjerming hele veien. Det koster tid.

Hold racket ditt organisert for alltid

PATCHBOX Før Etter

Med UTP opp til 10 Gigabit Ethernet

Mange nettverksoperatører aksepterer disse ulempene når de ønsker å designe nettverket for 10 Gigabit Ethernet. Dette er den første Ethernet-standarden som aktivt bruker alle fire lederparene i kabelen til signaloverføring, og dette presser UTP-teknologien til det ytterste. 

10 Gigabit Ethernet kan overføres ved 500 MHz med kobberkabler i klasse EA og komponenter i kategori 6A. Uskjermet teknologi er også spesifisert for dette, men fordelene med dette er avtagende. For å sikre at signalet fra det ene tvinnede paret ikke påvirker naboparet, har uskjermede kategori 6A-kabler en større diameter for runde kabler, men dette gjør dem også større og tyngre å håndtere - enklere å håndtere og mye mer bøyefri er flate Ethernet-kabler, som vi også bruker i vår PATCHBOX.

Dette gjør det mulig for uskjermede kabler å oppnå samme tverrsnitt som skjermede kabler. Dette har en effekt på patch-nivå: Her krever kategori 6A-U/UTP-installasjoner større avstander enn tidligere. I tillegg er kablene ikke lenger nødvendigvis billigere enn skjermede kabler.

Alt dette gjør det enklere å gå over til skjermet teknologi når nettverket skal designes for 10 Gigabit Ethernet. Dette er imidlertid ikke slutten på historien. ISO/IEC-11801 (2002)E spesifiserer nemlig en rekke skjermingsvarianter for Ethernet-kabler, som deles inn i to kategorier: Kabler med totalskjerming og kabler med parskjerming.

Datakabel av kobber med heldekkende skjerming 

Mange STP-nettverkskabler har en elektrisk ledende totalskjerm mellom kappen og de tvinnede parene. I dette tilfellet er en aluminiumsfordampet, elektrisk ledende plastfolie, en aluminiumsfolie eller en trådflette festet rundt hele lederbunten i kabelen. Noen kabler inneholder til og med både folie og flette. ISO/IEC-11801 spesifiserer følgende betegnelser for de ulike variantene: S/UTP (flette), F/UTP (folie), SF/UTP (flette og folie). Den første bokstaven angir skjermingsmaterialet i den samlede skjermen. I disse tilfellene får de fire overføringstrådene på innsiden ingen ytterligere skjerming og kalles derfor "UTP".

Ideell for 10 Gigabit Ethernet: Kabler med parvis skjerming 

Parskjerming er spesielt nyttig for kabler for 10 Gigabit Ethernet-overføringer. Her pakkes hvert ledningspar inn med en aluminiumsfordampet plastfolie eller en aluminiumsfolie. Dette sikrer at de overførte signalene fra et trådpar ikke forstyrres av signaler fra nabotrådparene. Disse kablene kalles også PiMf-kabler, der PiMF står for par i metallfolie. Hvis kabelen også har en heldekkende skjerming og er konstruert for frekvenser opp til 2000 MHz, tilsvarer den kategori 8.1 og 8.2. Datasenteroperatører kan bruke dem til overføring av 25 og 40 Gigabit Ethernet over avstander på opptil 30 meter. 

Her er de korrekte betegnelsene i henhold til ISO/IEC-11801: 

U/FTP (uten overordnet skjerming), S/FTP (flettet), F/FTP (folie) og SF/FTP (flettet og folie).

UTP vs. STP: Hva er best?

U/FTP-installasjonskabler er tilgjengelige på samme måte som kategori 6E U/UTP-kabler med en diameter på AWG 23. Med den tynne skjermingsfolien er de minst like fleksible som uskjermede kabler med fyllkjerner og separatorer av plast, og de koster ikke mer. Samtidig sikrer folieskjermen rundt lederparene god elektrisk isolasjon. 

Den som tar valget her, må veie den enklere installasjonen med UTP opp mot den sannsynligvis noe bedre overføringskvaliteten til U/FTP-kabelen. Ved legging av UTP-kabler kommer i tillegg det faktum at operatøren som regel må holde stor avstand til forsyningskabler. Med skjermede kabler er det tilstrekkelig med en skilleplate. For datahastigheter over 10 GBit/s er det bare skjermet kobberteknologi eller fiberoptikk som er aktuelt.

Uavhengig av avgjørelsen vil vår PATCHBOX er den ideelle løsningen for patch-nivået. Den gjør det mulig å organisere patchhåndteringen på en oversiktlig og plassbesparende måte. Den er tilgjengelig i UTP-, STP- og fiberoptiske versjoner. Vi utstyrer den for deg med fleksible, ekstremt plassbesparende U/UTP- eller U/FTP- eller fiberoptiske båndkabler. 

Variasjoner i skjerming for tvinnede parkabler

UskjermetU/UTP
Overordnet skjoldFlette (S)S/UTP
S/FTP
SF/FTP
Overordnet skjoldFolie (F)F/UTP
F/FTP
SF/FTP
Parvis skjermingFolie (F)U/STP
F/STP
SF/STP
Oversikt over skjermingsvariasjoner for tvinnede parkabler

BU: Den internasjonale standarden for kabling innen informasjonsteknologi ISO/IEC 11801 spesifiserer ni skjermvarianter i tillegg til U/UTP-kabling.

Enten det er UTP eller STP: PATCHBOX® har alt du trenger!

Vi tilbyr både PATCHBOX® 365 og PATCHBOX® Plus+ med UTP og STP - slik at du kan designe stativet ditt som du vil og bruke de kablene du ønsker.

Del dette innlegget

Du vil kanskje også like