Tietosuojakäytäntö

Tietosuoja-asetukset

Tietosuoja

Johdanto ja yleiskatsaus

Olemme kirjoittaneet tämän tietosuojaselosteen (versio 05/31/2022-111766445) selittääksemme sinulle tietosuojaa koskevien säännösten mukaisesti, että Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 säännöksiä. ja sovellettavien kansallisten lakien mukaisesti, mitä henkilötietoja (lyhyesti tiedot) me vastuuhenkilönä - ja toimeksiantamamme käsittelijät (esim. palveluntarjoajat) - käsittelemme, tulemme käsittelemään tulevaisuudessa ja mitä oikeudellisia vaihtoehtoja sinulla on. Käytetyt termit on ymmärrettävä sukupuolineutraaleina.
Lyhyesti sanottuna: Kerromme sinulle kattavasti tiedoista, joita käsittelemme sinusta.

Tietosuojaselosteet kuulostavat yleensä hyvin teknisiltä ja sisältävät juridista jargonia. Tässä tietosuojaselosteessa sen sijaan pyritään kuvaamaan tärkeimmät asiat mahdollisimman yksinkertaisesti ja avoimesti. Sikäli kuin avoimuus on suotuisaa, tekniset termit selitetään lukijaystävällisesti. tavalla, linkit lisätietoihin ja grafiikat on esitetty.käyttöön. Kerromme siis selkeällä ja yksinkertaisella kielellä, että käsittelemme henkilötietoja liiketoimintamme yhteydessä vain, jos siihen on olemassa asianmukainen oikeusperusta. Tämä ei todellakaan ole mahdollista, jos tehdään mahdollisimman ytimekkäitä, epäselviä ja oikeudellis-teknisiä lausuntoja, kuten ne usein ovat tietosuojaa koskevissa asioissa internetissä tavallisia. Toivon, että pidät seuraavia selityksiä mielenkiintoisina ja informatiivisina ja että saatat löytää jotakin tietoa, jota et vielä tiennyt.
Jos sinulla on vielä kysyttävää, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä alla tai julkaisutiedoissa mainittuun vastuuhenkilöön, seuraamaan annettuja linkkejä ja tutustumaan lisätietoihin kolmansien osapuolten verkkosivustoilla. Yhteystietomme löytyvät luonnollisesti myös julkaisutiedoista.

soveltamisala

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin henkilötietoihin, joita käsittelemme yrityksessämme, sekä kaikkiin henkilötietoihin, joita toimeksiantamamme yritykset (käsittelijät) käsittelevät. Henkilötiedoilla tarkoitamme tietoja, joita tarkoitetaan art. 4 N:o 1 GDPR:n mukaisia tietoja, kuten henkilön nimi, sähköpostiosoite ja postiosoite. Henkilötietojen käsittelyllä varmistetaan, että voimme tarjota ja laskuttaa palveluitamme ja tuotteitamme sekä verkossa että offline. Tämän tietosuojakäytännön soveltamisalaan kuuluvat:

 • kaikki ylläpitämämme verkkopalvelut (verkkosivustot, verkkokaupat).
 • Sosiaalisessa mediassa esiintyminen ja sähköpostiviestintä
 • mobiilisovellukset älypuhelimille ja muille laitteille

Lyhyesti sanottuna: Tietosuojaseloste koskee kaikkia aloja, joilla henkilötietoja käsitellään järjestelmällisesti yrityksessä mainittujen kanavien kautta. Jos solmimme oikeussuhteita kanssasi näiden kanavien ulkopuolella, ilmoitamme siitä tarvittaessa erikseen.

oikeusperustat

Seuraavassa tietosuojaselosteessa annamme sinulle avointa tietoa oikeudellisista periaatteista ja määräyksistä eli yleisen tietosuoja-asetuksen oikeusperustasta, joiden nojalla voimme käsitellä henkilötietoja.
EU:n lainsäädännön osalta viittaamme 27. huhtikuuta 2016 annettuun EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEEN (EU) 2016/679. Voit luonnollisesti lukea tämän EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen verkossa EUR-Lexissä, joka on portaali EU-lainsäädäntöön, ks. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679 .

Käsittelemme tietojasi vain, jos vähintään yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

 1. Suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a-alakohta): Olet antanut meille suostumuksesi tietojen käsittelyyn tiettyä tarkoitusta varten. Esimerkkinä voidaan mainita yhteydenottolomakkeella antamiesi tietojen tallentaminen.
 2. Sopimus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta): Käsittelemme tietojasi, jotta voimme täyttää kanssasi tehdyn sopimuksen tai sopimusta edeltävät velvoitteet. Jos esimerkiksi teemme kanssasi myyntisopimuksen, tarvitsemme henkilötietoja etukäteen.
 3. Lakisääteinen velvoite (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta): Jos meitä koskee lakisääteinen velvoite, käsittelemme tietojasi. Laki velvoittaa meitä esimerkiksi säilyttämään laskut kirjanpitoa varten. Nämä sisältävät yleensä henkilötietoja.
 4. Oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta): Jos kyseessä on oikeutettu etu, joka ei rajoita perusoikeuksiasi, pidätämme oikeuden käsitellä henkilötietoja. Meidän on esimerkiksi käsiteltävä tiettyjä tietoja voidaksemme käyttää verkkosivustoamme turvallisesti ja taloudellisesti. Tämä käsittely on siis oikeutettu etu.

Muita edellytyksiä, kuten yleisen edun mukaisten tallenteiden havaitsemista ja julkisen vallan käyttöä sekä elintärkeiden etujen suojaamista, ei yleensä sovelleta meihin. Jos tällainen oikeusperuste on merkityksellinen, se ilmoitetaan asianmukaisessa kohdassa.

EU:n asetuksen lisäksi sovelletaan myös kansallista lainsäädäntöä:

 • Osoitteessa Itävalta on kyse liittovaltion laista, joka koskee luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ( Tietosuojalaki ), DSG lyhyesti .
 • Osoitteessa Saksa ........................ liittovaltion tietosuojalaki , BDSG lyhyesti BDSG, sovelletaan .

Jos sovelletaan muita alueellisia tai kansallisia lakeja, ilmoitamme niistä seuraavissa kohdissa.

Vastuuhenkilön yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojasta tai henkilötietojen käsittelystä, löydät vastuuhenkilön tai -toimiston yhteystiedot jäljempänä:
Hernalser Gurtel 1/12
1170 Wien
Itävalta

Sähköposti: mail@patchbox.com
Puhelin: +43 1 99 71 960
Kaupparekisteri: FN427923z Kotipaikka
Toimivalta: Wienin kauppatuomioistuin, Wien
Kauppakamari ALV-tunnus: ATU69285917

Sähköposti: patchbox.com
Puhelin: +4319971960
Jälki: https://patchbox.com/imprint/

varastoinnin kesto

Yleisenä kriteerinä on, että säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on ehdottoman välttämätöntä palveluidemme ja tuotteidemme tarjoamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että poistamme henkilötiedot heti, kun tietojenkäsittelyn syytä ei enää ole. Joissakin tapauksissa olemme lain mukaan velvollisia säilyttämään tiettyjä tietoja myös sen jälkeen, kun alkuperäinen tarkoitus on lakannut olemasta olemassa, esimerkiksi kirjanpitotarkoituksiin.

Jos haluat, että tietosi poistetaan tai peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn, tiedot poistetaan mahdollisimman nopeasti ja edellyttäen, että niiden säilyttämiseen ei ole velvollisuutta.

Ilmoitamme sinulle jäljempänä kyseisen tietojenkäsittelyn erityisestä kestosta, jos meillä on asiasta lisätietoja.

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet

Yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan mukaisesti ilmoitamme sinulle seuraavista oikeuksista, joihin sinulla on oikeus, jotta tietoja käsitellään oikeudenmukaisesti ja avoimesti:

 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan sinulla on oikeus saada tietoa siitä, käsittelemmekö tietojasi. Jos näin on, sinulla on oikeus saada kopio tiedoista ja saada seuraavat tiedot:
  • mitä tarkoitusta varten suoritamme käsittelyn;
  • luokat eli käsiteltävät tietotyypit;
  • kuka näitä tietoja vastaanottaa ja jos tietoja siirretään kolmansiin maihin, miten turvallisuus voidaan taata;
  • kuinka kauan tietoja säilytetään;
  • oikaisua, poistamista tai käsittelyn rajoittamista koskevan oikeuden olemassaolosta ja oikeudesta vastustaa käsittelyä;
  • että voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle (linkit näihin viranomaisiin löytyvät jäljempänä);
  • tietojen alkuperä, jos emme ole keränneet niitä sinulta;
  • tehdäänkö profilointia, eli arvioidaanko tietoja automaattisesti, jotta sinulle voidaan luoda henkilökohtainen profiili.
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaan sinulla on oikeus saada tiedot oikaistua, mikä tarkoittaa, että meidän on korjattava tiedot, jos havaitset niissä virheitä.
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaan sinulla on oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi"), mikä tarkoittaa erityisesti sitä, että voit pyytää tietojesi poistamista.
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaan sinulla on oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä, mikä tarkoittaa, että voimme vain säilyttää tiedot mutta emme saa käyttää niitä enää.
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 19 artiklan mukaan sinulla on oikeus tietojen siirrettävyyteen, mikä tarkoittaa, että voimme pyynnöstä antaa sinulle tietosi yleisessä muodossa.
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaan sinulla on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, joka täytäntöönpanon jälkeen johtaa käsittelyn muuttamiseen.
  • Jos tietojesi käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (yleinen etu, julkisen vallan käyttö) tai 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (oikeutettu etu), voit vastustaa käsittelyä. Tarkistamme tällöin mahdollisimman nopeasti, voimmeko laillisesti noudattaa tätä vastustusta.
  • Jos tietoja käytetään suoramainontaan, voit milloin tahansa vastustaa tällaista tietojenkäsittelyä. Tämän jälkeen emme saa enää käyttää tietojasi suoramarkkinointiin.
  • Jos tietoja käytetään profilointiin, voit milloin tahansa vastustaa tällaista tietojenkäsittelyä. Tämän jälkeen emme saa enää käyttää tietojasi profilointiin.
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan mukaan sinulla voi olla oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu yksinomaan automaattiseen käsittelyyn (esim. profilointiin).
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaan sinulla on oikeus tehdä valitus. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Lyhyesti sanottuna: Älä epäröi ottaa yhteyttä edellä mainittuun vastuuhenkilöön!

Jos uskot, että tietojesi käsittelyssä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä tai tietosuojaoikeuksiasi on loukattu muulla tavoin, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Kyseessä on Itävallan tietosuojaviranomainen, jonka verkkosivusto löytyy osoitteesta https://www.dsb.gv.at/ . Saksassa jokaisessa osavaltiossa on tietosuojavaltuutettu. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä liittovaltion tietosuojavaltuutettu (BfDI). . Seuraava paikallinen tietosuojaviranomainen on vastuussa yrityksestämme:

Tietojen siirto kolmansiin maihin

Siirrämme tai käsittelemme tietoja EU:n ulkopuolisiin maihin (kolmansiin maihin) vain, jos suostut käsittelyyn, jos laki sitä vaatii tai jos se on sopimusteknisesti välttämätöntä ja joka tapauksessa vain siinä määrin kuin se on yleisesti sallittua. Useimmissa tapauksissa suostumuksesi on tärkein syy siihen, että tietoja käsitellään kolmansissa maissa. Henkilötietojen käsittely kolmansissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, jossa monet ohjelmistovalmistajat tarjoavat palveluja ja jossa on palvelinten sijaintipaikkoja, voi tarkoittaa, että henkilötietoja käsitellään ja säilytetään odottamattomilla tavoilla.

Huomautamme nimenomaisesti, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan Yhdysvaltoihin tapahtuvassa tietojen siirrossa ei tällä hetkellä ole riittävää tietosuojan tasoa. Yhdysvaltalaisten palveluiden (kuten Google Analyticsin) suorittama tietojenkäsittely voi johtaa siihen, että tietoja ei käsitellä eikä tallenneta nimettöminä. Lisäksi Yhdysvaltojen viranomaiset voivat saada yksittäisiä tietoja käyttöönsä. Lisäksi voi käydä niin, että kerätyt tiedot yhdistetään saman palveluntarjoajan muiden palveluiden tietoihin, jos sinulla on vastaava käyttäjätili. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan käyttämään EU:n alueella sijaitsevia palvelinsijainteja, jos niitä tarjotaan.

Ilmoitamme sinulle tarkemmin tietojen siirrosta kolmansiin maihin tämän tietosuojaselosteen asianmukaisissa kohdissa, jos se on tarpeen.

tietojenkäsittelyn turvallisuus

Henkilötietojen suojaamiseksi olemme toteuttaneet sekä teknisiä että organisatorisia toimenpiteitä. Mahdollisuuksien mukaan salaamme tai pseudonymisoimme henkilötietoja. Tällä tavoin teemme kolmansien osapuolten mahdollisimman vaikeaksi päätellä henkilötietoja tiedoistamme.

Yleisen tietosuoja-asetuksen art. 25:ssä puhutaan "tietosuojasta tekniikan suunnittelun ja tietosuojaystävällisten oletusasetusten avulla" ja tarkoitetaan sitä, että aina ajatellaan turvallisuutta ja vastaavaa turvallisuutta sekä ohjelmistojen (esim. lomakkeet) että laitteistojen (esim. pääsy palvelinhuoneeseen) osalta. toimenpiteitä. Käymme tarvittaessa jäljempänä tarkemmin läpi erityistoimenpiteitä.

TLS-salaus https:n kanssa

TLS, salaus ja https kuulostavat kaikki hyvin teknisiltä, ja sitä ne ovatkin. Käytämme HTTPS:ää (Hypertext Transfer Protocol Secure tarkoittaa "suojattua hypertekstinsiirtoprotokollaa") siirtääksemme tietoja turvallisesti Internetissä.
Tämä tarkoittaa, että kaikkien tietojen siirto selaimestasi verkkopalvelimellemme on suojattu - kukaan ei voi "salakuunnella".

Olemme siten ottaneet käyttöön ylimääräisen turvakerroksen ja noudatamme tietosuojaa teknologian suunnittelun avulla ( Yleisen tietosuoja-asetuksen 25 artiklan 1 kohta ). Käyttämällä TLS:ää (Transport Layer Security), joka on salausprotokolla turvallista tiedonsiirtoa varten internetissä, voimme varmistaa luottamuksellisten tietojen suojan.
Tunnistat tämän tiedonsiirtosuojauksen käytön pienestä lukkosymbolista. selaimen vasemmassa yläkulmassa internet-osoitteen vasemmalla puolella (esim. examplepage.de) ja https-järjestelmän käyttö (http:n sijasta) osana internet-osoitettamme.
Jos haluat tietää lisää salauksesta, suosittelemme Google-hakua "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki", josta saat hyviä linkkejä lisätietoihin.

viestintä

Yhteenveto viestinnästä
👥 Koskee: ketä tahansa, joka kommunikoi kanssamme puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeella.
📓 Käsitellyt tiedot: esim. B. puhelinnumero, nimi, sähköpostiosoite, syötetyt lomaketiedot. Löydät lisätietoja kussakin tapauksessa käytetystä yhteydenottotyypistä
🤝 Tarkoitus: Viestinnän käsittely asiakkaiden, liikekumppaneiden jne. kanssa.
📅 Säilytysaika: Liiketoimintatapauksen ja lakisääteisten säännösten kesto.
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta (sopimus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Jos otat meihin yhteyttä ja kommunikoit puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeella, henkilötietoja voidaan käsitellä.

Tietoja käsitellään kysymyksesi käsittelyä ja siihen liittyvää liiketoimintaa varten. Tietoja säilytetään niin kauan kuin laki edellyttää.

Asianomaiset

Mainitut prosessit koskevat kaikkia niitä, jotka ottavat meihin yhteyttä tarjoamiemme viestintäkanavien kautta.

puhelin

Jos soitat meille, puhelutiedot tallennetaan pseudonymisoituina asianomaiseen päätelaitteeseen ja käytettyyn teleoperaattoriin. Lisäksi tietoja, kuten nimi ja puhelinnumero, voidaan lähettää sähköpostitse ja tallentaa kyselyihin vastaamiseksi. Tiedot poistetaan heti, kun liiketoimintatapaus on päättynyt ja lakisääteiset vaatimukset sen sallivat.

sähköpostiosoite

Jos olet yhteydessä meihin sähköpostitse, tiedot voidaan tallentaa kyseiseen päätelaitteeseen (tietokone, kannettava tietokone, älypuhelin jne.) ja tiedot tallennetaan sähköpostipalvelimelle. Tiedot poistetaan heti, kun liiketoimintatapaus on päättynyt ja lakisääteiset vaatimukset sen sallivat.

online-lomakkeet

Jos otat meihin yhteyttä verkkolomakkeella, tiedot tallennetaan verkkopalvelimellemme ja tarvittaessa välitetään meidän sähköpostiosoitteeseemme. Tiedot poistetaan heti, kun liiketoimintatapaus on päättynyt ja lakisääteiset vaatimukset sen sallivat.

oikeusperustat

Tietojen käsittely perustuu seuraaviin oikeusperustoihin:

 • 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohta.
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta (sopimus): B. puhelinpalvelun tarjoaja tai tarvitsemme tietoja sopimusta edeltäviin toimiin, kuten. B. tarjouksen laatimiseen, prosessiin;
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut): Haluamme hoitaa asiakaskyselyt ja liiketoimintaviestinnän ammattimaisesti. Näitä ovat tietyt tekniset välineet, kuten esim. B. sähköpostiohjelmat, vaihtopalvelimet ja matkapuhelinoperaattorit, ovat välttämättömiä, jotta viestintä voidaan hoitaa tehokkaasti.

Henkikötietojen käsittelysopimus (AVV)

Tässä osiossa selitetään, mitä tietojenkäsittelysopimus on ja miksi sitä tarvitaan. Koska sana "henkilötietojenkäsittelysopimus" on melkoinen kielenkääntäjän sana, käytämme tässä tekstissä usein vain lyhennettä AVV. Kuten useimmat yritykset, emme toimi yksin, vaan käytämme myös itse muiden yritysten tai yksityishenkilöiden palveluja. Eri yritysten tai palveluntarjoajien osallistuessa voi olla, että luovutamme henkilötietoja käsiteltäväksi. Nämä yhteistyökumppanit toimivat tällöin henkilötietojen käsittelijöinä, joiden kanssa teemme sopimuksen, niin sanotun tietojenkäsittelysopimuksen (AVV). Tärkeintä on, että tiedät

Ketkä ovat jalostajia?

Yrityksenä ja verkkosivuston omistajana olemme vastuussa kaikista käsittelemistämme tiedoista. Vastuuhenkilöiden lisäksi meillä voi olla myös niin sanottuja henkilötietojen käsittelijöitä. Näitä ovat kaikki yritykset tai henkilöt, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme. Tarkemmin sanottuna ja yleisen tietosuoja-asetuksen määritelmän mukaisesti: henkilötietojen käsittelijänä pidetään kaikkia luonnollisia tai oikeushenkilöitä, viranomaisia, laitoksia tai muita elimiä, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme. Käsittelijöitä voivat siis olla palveluntarjoajat, kuten hosting- tai pilvipalveluntarjoajat, maksu- tai uutiskirjepalveluntarjoajat tai suuret yritykset, kuten Google tai Microsoft.

Jotta terminologia olisi helpommin ymmärrettävissä, tässä on yleiskatsaus GDPR:n kolmeen rooliin:

Asianomainen osapuoli (sinä asiakkaana tai asianosaisena) → vastuuhenkilö (me yrityksenä ja asiakkaana) → henkilötietojen käsittelijä (palveluntarjoajat, kuten web-isännät tai pilvipalveluntarjoajat)

Tilausten käsittelyä koskevan sopimuksen sisältö

Kuten edellä on jo mainittu, olemme tehneet AVV-sopimuksen yhteistyökumppaneidemme kanssa, jotka toimivat käsittelijöinä. Siinä todetaan ennen kaikkea, että henkilötietojen käsittelijä käsittelee käsiteltäviä tietoja yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Sopimus on tehtävä kirjallisesti, vaikka tässä yhteydessä myös sähköinen sopimuksen tekeminen katsotaan "kirjalliseksi". Henkilötietojen käsittely tapahtuu ainoastaan sopimuksen perusteella. Sopimuksen on sisällettävä seuraavat seikat:

 • Meitä vastuullisina sitova
 • Rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet
 • Rekisteröityjen kategoriat
 • Henkilötietojen tyyppi
 • Tietojen käsittelyn tyyppi ja tarkoitus
 • Tietojen käsittelyn kohde ja kesto
 • Tietojenkäsittelyn suorituspaikka

Lisäksi sopimus sisältää kaikki käsittelijän velvollisuudet. Tärkeimmät velvoitteet ovat seuraavat:

 • Toimenpiteet tietoturvan varmistamiseksi
 • toteuttaa mahdolliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien suojaamiseksi.
 • pitää tietojenkäsittelyrekisteriä
 • tehdä yhteistyötä tietosuojaviranomaisen kanssa pyynnöstä.
 • tehdä riskianalyysi vastaanotetuista henkilötiedoista.
 • Alihankkijoita voidaan käyttää vain vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella.

Voit nähdä, miltä tällainen AVV-sopimus näyttää osoitteessa https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/eu-dsgvo-mustervertrag-auftragsverarbeitung.html . Esimerkkisopimus näkyy tässä.

evästeet

Evästeiden yhteenveto
👥 Koskee: Verkkosivuston kävijöitä
🤝 Käyttötarkoitus: Riippuu tietystä evästeestä. Lisätietoja saat alla tai evästeen asettavan ohjelmiston valmistajalta.
📓 Käsiteltävät tiedot: Riippuen käytetystä evästeestä. Lisätietoja löytyy jäljempänä tai evästeen asettavan ohjelmiston valmistajalta.
📅 Säilytyksen kesto: Riippuen kyseisestä evästeestä, voi vaihdella tunneista vuosiin.
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mitä evästeet ovat?

Verkkosivustomme käyttää HTTP-evästejä käyttäjäkohtaisten tietojen tallentamiseen.
Seuraavassa selitämme, mitä evästeet ovat ja miksi niitä käytetään, jotta voit ymmärtää paremmin seuraavan tietosuojaselosteen.

Aina kun surffaat Internetissä, käytät selainta. Tunnettuja selaimia ovat Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer ja Microsoft Edge. Useimmat verkkosivustot tallentavat selaimeen pieniä tekstitiedostoja. Näitä tiedostoja kutsutaan evästeiksi.

Yhtä asiaa ei voi kiistää: Evästeet ovat todella hyödyllisiä pikku apureita. Lähes kaikki verkkosivustot käyttävät evästeitä. Tarkemmin sanottuna ne ovat HTTP-evästejä, sillä on olemassa muitakin evästeitä muita sovellusalueita varten. HTTP-evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka verkkosivustomme tallentaa tietokoneellesi. Nämä evästetiedostot tallennetaan automaattisesti evästekansioon, joka on periaatteessa selaimesi "aivot". Eväste koostuu nimestä ja arvosta. Evästettä määritettäessä on määriteltävä myös yksi tai useampi attribuutti.

Evästeet tallentavat tiettyjä käyttäjätietojasi, kuten kieli- tai henkilökohtaisia sivuasetuksia. Kun vierailet sivustollamme uudelleen, selaimesi välittää "käyttäjään liittyvät" tiedot takaisin sivustollemme. Evästeiden ansiosta sivustomme tietää, kuka olet, ja tarjoaa sinulle tuttuja asetuksia. Joissakin selaimissa jokaisella evästeellä on oma tiedostonsa, toisissa, kuten Firefoxissa, kaikki evästeet tallennetaan yhteen tiedostoon.

Alla olevassa kuvassa esitetään mahdollinen vuorovaikutus selaimen, kuten B. Chromen, ja verkkopalvelimen välillä. Verkkoselain pyytää verkkosivustoa ja saa palvelimelta evästeen, jota selain käyttää uudelleen heti, kun pyydetään uutta sivua.

HTTP-eväste Selaimen ja verkkopalvelimen välinen vuorovaikutus

On olemassa sekä ensimmäisen osapuolen että kolmannen osapuolen evästeitä. Ensimmäisen osapuolen evästeet luodaan suoraan sivustollamme, kolmannen osapuolen evästeet luodaan yhteistyökumppaneiden sivustoilla (esim. Google Analytics). Jokaista evästettä on arvioitava erikseen, koska jokainen eväste tallentaa eri tietoja. Myös evästeen voimassaoloaika vaihtelee muutamasta minuutista muutamaan vuoteen. Evästeet eivät ole ohjelmistoja eivätkä ne sisällä viruksia, troijalaisia tai muita "tuholaisia". Evästeet eivät myöskään pääse käsiksi tietokoneen tietoihin.

Evästetiedot voivat näyttää esimerkiksi tältä:

Nimi: _ga
Arvo: GA1.2.1326744211.152111766445-9 Purpose
: Verkkosivuston kävijöiden erottaminen toisistaan Vanhentuminen
päiväys: 2 vuoden kuluttua

Selaimen pitäisi pystyä tukemaan näitä vähimmäiskokoja:

 • Vähintään 4096 tavua per eväste
 • Vähintään 50 evästettä verkkotunnusta kohti
 • Yhteensä vähintään 3000 evästettä

Millaisia evästeitä on olemassa?

Kysymys siitä, mitä evästeitä erityisesti käytämme, riippuu käytetyistä palveluista, ja sitä selvitetään tietosuojaselosteen seuraavissa kohdissa. Tässä vaiheessa haluamme selittää lyhyesti erityyppiset HTTP-evästeet.

Evästeitä on 4 erilaista:

Välttämättömät evästeet
Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivuston perustoimintojen varmistamiseksi. Näitä evästeitä tarvitaan esimerkiksi silloin, kun käyttäjä laittaa tuotteen ostoskoriin, jatkaa surffailua muilla sivuilla ja menee kassalle vasta myöhemmin. Nämä evästeet eivät poista ostoskoria, vaikka käyttäjä sulkisi selainikkunansa.

Toiminnalliset evästeet
Nämä evästeet keräävät tietoa käyttäjän käyttäytymisestä ja siitä, saako käyttäjä virheilmoituksia. Lisäksi näitä evästeitä käytetään myös mittaamaan verkkosivuston latausaikaa ja käyttäytymistä eri selaimilla.

Kohdistetut evästeet
Nämä evästeet varmistavat paremman käyttäjäkokemuksen. Esimerkiksi syötetyt sijainnit, fonttikoot tai lomaketiedot tallennetaan.

Mainonnan evästeet
Näitä evästeitä kutsutaan myös kohdennetuiksi evästeiksi. Niitä käytetään tarjoamaan käyttäjälle yksilöllisesti räätälöityä mainontaa. Tämä voi olla hyvin hyödyllistä, mutta myös hyvin ärsyttävää.

Kun vierailet verkkosivustolla ensimmäistä kertaa, sinulta kysytään yleensä, minkä tyyppiset evästeet haluat sallia. Tämä päätös tallennetaan tietysti myös evästeeseen.

Jos haluat tietää lisää evästeistä etkä kaihda teknisiä asiakirjoja, suosittelemme seuraavaa https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265 , Internet Engineering Task Force (IETF) -ryhmän kommenttipyyntöä nimeltä "HTTP State Management Mechanism" .

Evästeiden avulla tapahtuvan käsittelyn tarkoitus

Tarkoitus riippuu viime kädessä kulloisestakin evästeestä. Lisätietoja saat jäljempänä tai evästeen asettavan ohjelmiston valmistajalta.

Mitä tietoja käsitellään?

Evästeet ovat pieniä apureita moniin eri tehtäviin. Valitettavasti ei ole mahdollista yleistää, mitä tietoja evästeisiin tallennetaan, mutta ilmoitamme sinulle käsitellyistä tai tallennetuista tiedoista seuraavassa tietosuojaselosteessa.

Evästeiden tallennuksen kesto

Säilytysaika riippuu kyseisestä evästeestä, ja se on määritelty jäljempänä. Jotkin evästeet poistetaan alle tunnin kuluttua, toiset taas voivat säilyä tietokoneella useita vuosia.

Voit myös itse vaikuttaa varastointiaikaan. Voit poistaa kaikki evästeet manuaalisesti milloin tahansa selaimesi kautta (katso myös "Vastustamisoikeus" jäljempänä). Lisäksi suostumukseen perustuvat evästeet poistetaan viimeistään sen jälkeen, kun olet peruuttanut suostumuksesi, jolloin säilytyksen laillisuus ei muutu siihen asti.

Oikeus vastustaa - miten voin poistaa evästeet?

Päätät itse, miten ja haluatko käyttää evästeitä. Riippumatta siitä, mistä palvelusta tai verkkosivustolta evästeet tulevat, sinulla on aina mahdollisuus poistaa tai poistaa evästeet käytöstä tai sallia ne vain osittain. Voit esimerkiksi estää kolmannen osapuolen evästeet, mutta sallia kaikki muut evästeet.

Jos haluat selvittää, mitä evästeitä selaimeesi on tallennettu, tai jos haluat muuttaa tai poistaa evästeasetuksia, löydät tämän selaimesi asetuksista:

Chrome: Poista, ota käyttöön ja hallitse evästeitä Chromessa

Safari: Safari: Evästeiden ja verkkosivuston tietojen hallinta Safarilla

Firefox: Tyhjennä evästeet poistaaksesi tietoja, joita verkkosivustot ovat tallentaneet tietokoneellesi.

Internet Explorer: Poista ja hallitse evästeitä

Microsoft Edge: Evästeiden poistaminen ja hallinta

Jos et yleensä halua evästeitä, voit asettaa selaimesi niin, että se ilmoittaa sinulle aina, kun eväste on tarkoitus asettaa. Voit päättää jokaisen yksittäisen evästeen kohdalla, sallitko evästeen vai et. Menettely vaihtelee selaimen mukaan. Ohjeita kannattaa etsiä Googlesta hakusanalla "Delete cookies Chrome" tai "Deactivate cookies Chrome", jos kyseessä on Chrome-selain.

oikeusperusta

Niin sanotut "evästesuuntaviivat" ovat olleet voimassa vuodesta 2009. Niiden mukaan evästeiden tallentaminen edellyttää, että suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). EU-maiden sisällä näihin direktiiveihin suhtaudutaan kuitenkin edelleen hyvin eri tavoin. Itävallassa direktiivi on kuitenkin pantu täytäntöön televiestintälain (TKG) 96 §:n 3 momentissa. Saksassa evästeitä koskevia suuntaviivoja ei ole pantu täytäntöön kansallisena lainsäädäntönä. Sen sijaan direktiivi on pantu täytäntöön suurelta osin telemedialain (TMG) 15 §:n 3 momentissa.

Ehdottoman välttämättömien evästeiden osalta, vaikka suostumusta ei olisikaan annettu, on olemassa seuraavat säännöt oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), jotka useimmissa tapauksissa ovat luonteeltaan taloudellisia. Haluamme tarjota verkkosivustomme kävijöille miellyttävän käyttökokemuksen, ja tietyt evästeet ovat usein ehdottoman välttämättömiä tätä varten.

Jos käytetään evästeitä, jotka eivät ole ehdottoman välttämättömiä, se tapahtuu vain suostumuksellasi. Tältä osin oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Seuraavissa kohdissa kerrotaan tarkemmin evästeiden käytöstä, jos käytetty ohjelmisto käyttää evästeitä.

Web Hosting Johdanto

Web hosting yhteenveto
👥 Koskee: Verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Verkkosivuston ammattimainen hosting ja toimintavarmuus.
📓 Käsiteltävät tiedot: IP-osoite, verkkosivustolla käynnin ajankohta, käytetty selain ja muita tietoja. Lisätietoja saat alla olevasta tai käytetystä web-hosting-palveluntarjoajasta.
📅 Säilytyksen kesto: Riippuu kyseisestä palveluntarjoajasta, mutta yleensä 2 viikkoa.
⚖️ Oikeusperusta: Art. 6 Para. 1 lit.f yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) (oikeutetut edut).

Mitä on web hosting?

Kun vierailet nykyään verkkosivustoilla, tiettyjä tietoja - myös henkilötietoja - luodaan ja tallennetaan automaattisesti, myös tällä verkkosivustolla. Näitä tietoja olisi käsiteltävä mahdollisimman vähän ja vain perustellusti. Verkkosivustolla tarkoitamme muuten verkkotunnuksen kaikkien verkkosivujen kokonaisuutta, eli kaikkea aloitussivusta (etusivusta) viimeiseen alasivuun (kuten tämä). Verkkotunnuksella tarkoitamme esimerkiksi example.de tai example.com.

Kun haluat tarkastella verkkosivustoa tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella, käytät siihen ohjelmaa, jota kutsutaan verkkoselaimeksi. Tunnet luultavasti muutaman verkkoselaimen nimeltä: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Apple Safari. Kutsumme selainta lyhyesti selaimeksi tai verkkoselaimeksi.

Verkkosivuston katselemiseksi selaimen on muodostettava yhteys toiseen tietokoneeseen, johon verkkosivuston koodi on tallennettu: verkkopalvelimeen. Verkkopalvelimen käyttö on monimutkainen ja aikaa vievä tehtävä, minkä vuoksi sen hoitavat yleensä ammattimaiset palveluntarjoajat. Nämä tarjoavat web-hostingia ja varmistavat siten verkkosivuston tietojen luotettavan ja virheettömän tallentamisen. Paljon jargonia, mutta pysykää kuulolla, tästä tulee vielä parempaa!

Henkilötietoja saatetaan käsitellä, kun tietokoneen (pöytäkoneen, kannettavan tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen) selain muodostaa yhteyden ja kun tietoja siirretään verkkopalvelimelle ja verkkopalvelimelta. Toisaalta tietokoneesi tallentaa tietoja, ja toisaalta myös verkkopalvelimen on tallennettava tietoja tietyn ajanjakson ajan, jotta se voi toimia moitteettomasti.

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, joten seuraava kuva esittää selaimen, internetin ja hosting-palveluntarjoajan välisen vuorovaikutuksen.

selain ja verkkopalvelin

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Tietojen käsittelyn tarkoitukset ovat:

 1. Ammattimainen verkkosivuston hosting ja toiminnan turvallisuus
 2. ylläpitää toiminnallista ja tietoteknistä turvallisuutta
 3. Käyttäytymisen anonyymi arviointi tarjouksemme parantamiseksi ja tarvittaessa rikosoikeudellisia syytetoimia tai korvausvaatimusten esittämistä varten.

Mitä tietoja käsitellään?

Jopa silloin, kun vierailet verkkosivustollamme, verkkopalvelimemme, joka on tietokone, johon tämä verkkosivusto on tallennettu, tallentaa yleensä automaattisesti esimerkiksi seuraavat tiedot

 • käytetyn verkkosivuston täydellinen Internet-osoite (URL).
 • Selain ja selainversio (esim. Chrome 87)
 • käytetty käyttöjärjestelmä (esim. Windows 10).
 • aiemmin vierailtujen sivujen osoite (URL) (viittaava URL) (esim. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichkommen/ )
 • sen laitteen isäntänimi ja IP-osoite, josta yhteyttä otetaan (esim. COMPUTERNAME ja 194.23.43.121).
 • Päivämäärä ja aika
 • tiedostoissa, niin sanotuissa verkkopalvelimen lokitiedostoissa

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Edellä mainitut tiedot säilytetään yleensä kaksi viikkoa, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti. Emme luovuta näitä tietoja eteenpäin, mutta emme voi sulkea pois sitä, että viranomaiset näkevät nämä tiedot, jos kyseessä on laiton toiminta.

Lyhyesti sanottuna: (yritys, joka ylläpitää verkkosivustoamme erityisillä tietokoneilla (palvelimilla)), mutta emme luovuta tietojasi eteenpäin ilman suostumustasi!

oikeusperusta

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus web-hostingin yhteydessä perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (oikeutettujen etujen suojaaminen), koska ammattimaisen hosting-palvelun käyttö palveluntarjoajan kanssa on välttämätöntä, jotta yritys voi olla turvallinen ja käyttäjäystävällinen Internetissä ja jotta se voi tarvittaessa esittää hyökkäyksiä ja vaatimuksia.

Meidän ja hosting-palveluntarjoajan välillä on yleensä sopimus tilausten käsittelystä Art. 28 f. GDPR:n mukaisesti, mikä varmistaa tietosuojan noudattamisen ja takaa tietoturvan.

Hetznerin tietosuojakäytäntö

Käytämme verkkosivustollamme Hetzneriä, johon kuuluu web-hosting-palveluntarjoaja. Palveluntarjoaja on saksalainen yritys Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Saksa. Lisätietoja Hetznerin käytön kautta käsiteltävistä tiedoista saat tietosuojaselosteesta osoitteessa osoitteessa https://www.hetzner.com/de/legal/privacy-policy .

Henkilötietojen käsittelysopimus (AVV) Hetzner

Olemme tehneet Hetznerin kanssa yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 28 artiklan mukaisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä (AVV). Voit lukea siitä, mitä AVV on tarkalleen ottaen ja ennen kaikkea siitä, mitä AVV:n on sisällettävä, yleisestä osiostamme "Tilaustenkäsittelysopimus (AVV)".

Tätä sopimusta edellytetään laissa, koska Hetzner käsittelee henkilötietoja puolestamme. Tämä selventää, että Hetzner saa käsitellä vain meiltä saamiasi tietoja ohjeidemme mukaisesti, ja sen on noudatettava tietosuoja-asetusta. Linkki henkilötietojen käsittelysopimukseen (AVV) löytyy osoitteesta https://docs.hetzner.com/de/general/general-terms-and-conditions/data-privacy-faq/ .

Facebook Conversions API Tietosuojakäytäntö

Käytämme verkkosivustollamme Facebook Conversions API:ta, palvelinpuolen tapahtumien seurantatyökalua. Palveluntarjoaja on amerikkalainen yritys Meta Platforms Inc. Euroopan alueesta vastaa yritys Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti).

Facebook käsittelee tietojasi myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan Yhdysvaltoihin tapahtuvalle tietojen siirrolle ei tällä hetkellä ole riittävää tietosuojan tasoa. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Facebook käyttää niin sanottuja vakiosopimuslausekkeita (= yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perusteena tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien toimesta tai tietojen siirrolle sinne. Vakiosopimuslausekkeet (SCC) ovat EU:n komission tarjoamia malleja, ja niiden tarkoituksena on varmistaa, että tietosi ovat eurooppalaisten tietosuojastandardien mukaisia myös silloin, kun ne siirretään kolmansiin maihin (kuten Yhdysvaltoihin) ja tallennetaan sinne. Näiden lausekkeiden avulla Facebook sitoutuu noudattamaan eurooppalaisia tietosuojastandardeja käsitellessään asiaankuuluvia tietojasi, vaikka tiedot tallennettaisiin, käsiteltäisiin ja hallinnoitaisiin Yhdysvalloissa. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja asiaa koskevat vakiosopimuslausekkeet muun muassa täältä:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebookin tietojenkäsittelyehdot, jotka vastaavat vakiosopimuslausekkeita, löytyvät osoitteesta https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Lisätietoja Facebook Conversions API:n avulla käsiteltävistä tiedoista on tietosuojaselosteessa osoitteessa osoitteessa https://www.facebook.com/about/privacy .

Facebook Pixelin tietosuojakäytäntö

Käytämme verkkosivustollamme Facebookin Facebook-pikseliä. Olemme toteuttaneet tätä varten koodin verkkosivustollamme. Facebook-pikseli on JavaScript-koodinpätkä, joka lataa kokoelman toimintoja, joiden avulla Facebook voi seurata käyttäjän toimia, jos olet tullut verkkosivustollemme Facebook-mainosten kautta. Kun esimerkiksi ostat tuotteen verkkosivustollamme, Facebook-pikseli käynnistyy ja tallentaa toimintasi verkkosivustollamme yhteen tai useampaan evästeeseen. Näiden evästeiden avulla Facebook voi verrata käyttäjätietojasi (asiakastiedot, kuten IP-osoite, käyttäjätunnus) Facebook-tilisi tietoihin. Sen jälkeen Facebook poistaa nämä tiedot uudelleen. Kerätyt tiedot ovat anonyymejä, emme voi nähdä niitä, ja niitä voidaan käyttää vain mainosten asettamisen yhteydessä.

Haluamme esitellä palveluitamme ja tuotteitamme vain niille ihmisille, jotka ovat niistä todella kiinnostuneita. Facebook-pikselien avulla mainontatoimenpiteemme voidaan räätälöidä paremmin toiveidesi ja kiinnostuksen kohteidesi mukaan. Näin Facebook-käyttäjät (jos he ovat sallineet personoidun mainonnan) näkevät sopivaa mainontaa. Lisäksi Facebook käyttää kerättyjä tietoja analyysitarkoituksiin ja omiin mainoksiinsa.

Seuraavassa näytämme evästeet, jotka asetettiin integroimalla Facebook Pixelit testisivulle. Huomaa, että nämä ovat vain esimerkkejä evästeistä. Verkkosivustomme vuorovaikutuksesta riippuen asetetaan erilaisia evästeitä.

Nimi: _fbp
Arvo: fb.1.1568287647279.257405483-6111766445-7 Purpose
: Tämä eväste käyttää Facebookia mainostuotteiden näyttämiseen.
Viimeinen voimassaolopäivä: 3 kuukauden kuluttua

Nimi: fr
Arvo: Bdeiuf...1.0.Bdeiuf...1.0.Bdeiuf.
Tarkoitus: Tätä evästettä käytetään varmistamaan, että Facebook-pikseli toimii oikein.
Viimeinen voimassaolopäivä: 3 kuukauden kuluttua.

Nimi: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062111766445-3
Arvo: Comment.com: Arvo: Kirjoittajan nimi Tarkoitus
: Tämä eväste tallentaa esimerkiksi kommentin jättävän käyttäjän tekstin ja nimen.
Viimeinen voimassaolopäivä: 12 kuukauden kuluttua

Nimi: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Arvo: https%3A%2F%2F%2Fwww.testseite...%2F (kirjoittajan URL-osoite) Tarkoitus
: Tämä eväste tallentaa verkkosivuston URL-osoitteen, jonka käyttäjä syöttää tekstikenttään verkkosivustollamme.
Viimeinen voimassaolopäivä: 12 kuukauden kuluttua

Nimi: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Arvo: Arvo: Kirjoittajan sähköpostiosoite
: Tämä eväste tallentaa käyttäjän sähköpostiosoitteen, jos hän on antanut sen verkkosivustolla.
Viimeinen voimassaolopäivä: 12 kuukauden kuluttua

Huom: Edellä mainitut evästeet liittyvät yksittäisen käyttäjän käyttäytymiseen. Facebookissa tapahtuvia muutoksia ei voi koskaan sulkea pois, varsinkaan evästeitä käytettäessä.

Jos olet kirjautuneena Facebookiin, voit muuttaa mainosten asetuksia itse osoitteessa https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/ . Jos et ole Facebook-käyttäjä, voit periaatteessa hallita käyttöperusteista verkkomainontaa osoitteessa https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/?tid=111766445 . Siellä sinulla on mahdollisuus poistaa palveluntarjoajat käytöstä tai aktivoida ne.

Facebook käsittelee tietojasi myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan Yhdysvaltoihin tapahtuvalle tietojen siirrolle ei tällä hetkellä ole riittävää tietosuojan tasoa. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Facebook käyttää niin sanottuja vakiosopimuslausekkeita (= yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perusteena tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien toimesta tai tietojen siirrolle sinne. Vakiosopimuslausekkeet (SCC) ovat EU:n komission tarjoamia malleja, ja niiden tarkoituksena on varmistaa, että tietosi ovat eurooppalaisten tietosuojastandardien mukaisia myös silloin, kun ne siirretään kolmansiin maihin (kuten Yhdysvaltoihin) ja tallennetaan sinne. Näiden lausekkeiden avulla Facebook sitoutuu noudattamaan eurooppalaisia tietosuojastandardeja käsitellessään asiaankuuluvia tietojasi, vaikka tiedot tallennettaisiin, käsiteltäisiin ja hallinnoitaisiin Yhdysvalloissa. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja asiaa koskevat vakiosopimuslausekkeet muun muassa täältä:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebookin tietojenkäsittelyehdot, jotka vastaavat vakiosopimuslausekkeita, löytyvät osoitteesta https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Jos haluat lisätietoja Facebookin tietosuojakäytännöstä, suosittelemme tutustumaan yhtiön omaan tietosuojakäytäntöön osoitteessa https://www.facebook.com/policy.php .

Facebook Automatic Advanced Matching- tietosuojakäytäntö

Olemme myös aktivoineet automaattisen tarkennetun täsmäytyksen osana Facebookin pikseliominaisuutta. Tämän pikselin ominaisuuden avulla voimme lähettää Facebookiin lisätietoina salattuja sähköposteja, nimen, sukupuolen, kaupungin, osavaltion, postinumeron ja syntymäajan tai puhelinnumeron, jos olet antanut meille nämä tiedot. Tämän aktivoinnin avulla voimme räätälöidä Facebookissa olevia mainoskampanjoita entistä tarkemmin henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita palveluistamme tai tuotteistamme.

Google Analyticsin tietosuojakäytäntö

Google Analyticsin tietosuojakäytännön yhteenveto
👥 Koskee: Verkkosivuston kävijöitä
🤝 Tarkoitus: Kävijätietojen arviointi verkkosivuston optimoimiseksi.
📓 Käsiteltävät tiedot: Käyttötilastot, jotka sisältävät tietoja, kuten käyttöpaikat, laitetiedot, käytön kesto ja aika, navigointikäyttäytyminen, klikkauskäyttäytyminen ja IP-osoitteet. Lisätietoja on jäljempänä tässä tietosuojaselosteessa.
📅 Säilytyksen kesto: Riippuu käytetyistä ominaisuuksista.
⚖️ Oikeusperusta: GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), GDPR 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on Google Analytics?

Käytämme verkkosivustollamme amerikkalaisen Google Inc:n Google Analytics (GA) -analyysityökalua. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanti) vastaa kaikista Googlen palveluista Euroopassa. Google Analytics kerää tietoja toiminnoistasi verkkosivustollamme. Jos esimerkiksi napsautat linkkiä, tämä toiminto tallennetaan evästeeseen ja lähetetään Google Analyticsille. Google Analyticsista saamiemme raporttien avulla voimme räätälöidä verkkosivustomme ja palvelumme paremmin tarpeisiisi. Seuraavassa kerromme tarkemmin seurantatyökalusta ja ennen kaikkea kerromme sinulle, mitä tietoja tallennetaan ja miten voit estää sen.

Google Analytics on seurantatyökalu, jota käytetään verkkosivustomme liikenteen analysointiin. Jotta Google Analytics toimisi, verkkosivustomme koodiin on sisällytetty seurantakoodi. Kun vierailet verkkosivustollamme, tämä koodi tallentaa erilaisia toimia, joita teet verkkosivustollamme. Heti kun poistut verkkosivustoltamme, nämä tiedot lähetetään Google Analyticsin palvelimille ja tallennetaan sinne.

Google käsittelee tiedot, ja me saamme raportteja käyttäjäkäyttäytymisestäsi. Näihin raportteihin voi sisältyä seuraavaa:

 • Kohderyhmäraportit: Kohderyhmäraporttien avulla tunnemme käyttäjämme paremmin ja tiedämme tarkemmin, ketkä ovat kiinnostuneita palvelustamme.
 • Mainosraportit: Mainosraporttien avulla voimme helpommin analysoida ja parantaa verkkomainontaamme.
 • Hankintaraportit: Hankintaraportit antavat meille hyödyllistä tietoa siitä, miten voimme houkutella lisää ihmisiä palvelumme piiriin.
 • Käyttäytymisraportit: Täältä saamme tietoa siitä, miten olet vuorovaikutuksessa verkkosivustomme kanssa. Voimme ymmärtää, mitä polkua käyt sivustollamme ja mitä linkkejä napsautat.
 • Konversioraportit: Konversio on prosessi, jossa markkinointiviestin perusteella suoritetaan haluttu toimenpide. Esimerkiksi kun siirryt pelkästä verkkosivuston kävijästä ostajaksi tai uutiskirjeen tilaajaksi. Näiden raporttien avulla saamme lisää tietoa siitä, miten markkinointitoimenpiteemme saavat sinuun vastakaikua. Näin haluamme nostaa konversioastetta.
 • Reaaliaikaiset raportit: Täällä tiedämme aina välittömästi, mitä verkkosivustollamme tapahtuu. Näemme esimerkiksi, kuinka monta käyttäjää lukee parhaillaan tätä tekstiä.

Miksi käytämme Google Analyticsia verkkosivustollamme?

Tavoitteemme tällä verkkosivustolla on selkeä: haluamme tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua. Google Analyticsin tilastot ja tiedot auttavat meitä saavuttamaan tämän tavoitteen.

Tilastollisesti arvioidut tiedot antavat meille selkeän kuvan verkkosivustomme vahvuuksista ja heikkouksista. Toisaalta voimme optimoida sivustomme niin, että kiinnostuneet ihmiset löytävät sen helpommin Googlessa. Toisaalta tiedot auttavat meitä ymmärtämään sinua kävijänä paremmin. Tiedämme siis tarkalleen, mitä meidän on parannettava verkkosivustollamme, jotta voimme tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua. Tiedot auttavat meitä myös toteuttamaan mainos- ja markkinointitoimenpiteemme yksilöllisemmin ja kustannustehokkaammin. Loppujen lopuksi on järkevää esitellä tuotteitamme ja palveluitamme ihmisille, jotka välittävät niistä.

Mitä tietoja Google Analytics tallentaa?

Google Analytics käyttää seurantakoodia, jolla luodaan satunnainen, yksilöllinen tunniste, joka liittyy selaimesi evästeeseen. Näin Google Analytics tunnistaa sinut uudeksi käyttäjäksi. Kun seuraavan kerran vierailet sivustollamme, sinut tunnistetaan "palaavaksi" käyttäjäksi. Kaikki kerätyt tiedot tallennetaan yhdessä tämän käyttäjätunnuksen kanssa. Tämä mahdollistaa pseudonyymisten käyttäjäprofiilien arvioinnin.

Jotta verkkosivustoamme voidaan analysoida Google Analyticsin avulla, seurantakoodiin on sisällytettävä ominaisuustunnus. Tiedot tallennetaan sitten vastaavaan ominaisuuteen. Jokaisen äskettäin luodun ominaisuuden oletuksena on Google Analytics 4 -ominaisuus. Vaihtoehtoisesti voit luoda myös Universal Analytics -ominaisuuden. Käytetystä ominaisuudesta riippuen tietoja varastoidaan eri pituisia aikoja.

Tunnisteita, kuten evästeitä ja sovelluksen yksilöintitunnuksia, käytetään mittaamaan vuorovaikutustasi verkkosivustollamme. Vuorovaikutukset ovat kaikenlaisia toimia, joita teet verkkosivustollamme. Jos käytät myös muita Googlen järjestelmiä (kuten Google-tiliä), Google Analyticsin kautta tuotetut tiedot voidaan yhdistää kolmannen osapuolen evästeisiin. Google ei anna Google Analyticsin tietoja eteenpäin, ellemme sivuston ylläpitäjänä hyväksy sitä. Poikkeuksia voi olla, jos laki niin vaatii.

Google Analytics käyttää seuraavia evästeitä:

Nimi: _ga
Arvo: 2.1326744211.152111766445-5 Purpose
: Oletusarvoisesti analytics.js käyttää _ga-evästeen tallentamaan käyttäjän tunnuksen. Periaatteessa sen tarkoituksena on erottaa verkkosivuston kävijät toisistaan.
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 vuoden kuluttua

Nimi: _gid
Arvo: 2.1687193234.152111766445-1 Purpose
: Evästettä käytetään myös erottamaan verkkosivuston kävijät toisistaan. Vanhentuminen
päiväys: 24 tunnin kuluttua

Name: _gat_gtag_UA_<property-id>
Value: 1 Purpose
: Used to lower the request rate. If Google Analytics is provided via Google Tag Manager, this cookie is given the name _dc_gtm_ <property-id>.
Expiry date: after 1 minute

Nimi: AMP_TOKEN
Arvo: Arvo: Ei tietoa Tarkoitus
: Evästeessä on tunniste, jota voidaan käyttää käyttäjätunnuksen hakemiseen AMP Client ID -palvelusta. Muut mahdolliset arvot ilmaisevat suostumuksen perumista, pyyntöä tai virhettä.
Viimeinen voimassaolopäivä: 30 sekunnista vuoteen

Nimi: __utma
Arvo: 1564498958.1564498958.1564498958.1 Purpose
: Tätä evästettä käytetään seuraamaan käyttäytymistäsi verkkosivustolla ja mittaamaan suorituskykyä. Eväste päivitetään aina, kun tietoja lähetetään Google Analyticsille.
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 vuoden kuluttua.

Name: __utmt
Value: 1 Purpose
: Like _gat_gtag_UA_<property-id>, the cookie is used to throttle the request rate.
Expiry date:  after 10 minutes

Nimi: __utmb
Arvo: 3.10.1564498958 Tarkoitus
: Tätä evästettä käytetään uusien istuntojen määrittämiseen. Se päivitetään aina, kun Google Analyticsille lähetetään uutta dataa tai tietoja.
Viimeinen voimassaolopäivä: 30 minuutin kuluttua.

Nimi: __utmc
Arvo: 167421564 Tarkoitus
: Tätä evästettä käytetään uusien istuntojen määrittämiseen palaaville kävijöille. Tämä on istuntoeväste, ja sitä säilytetään vain siihen asti, kunnes suljet selaimen.
Viimeinen voimassaolopäivä: Selaimen sulkemisen jälkeen

Nimi: __utmz
Arvo: |utmcmd=referral|utmcct=/ Tarkoitus
: Evästeen avulla tunnistetaan verkkosivuillemme tulevan liikenteen lähde. Tämä tarkoittaa, että eväste tallentaa, mistä olet tullut verkkosivustollamme. Tämä on voinut olla toinen sivu tai mainos.
Viimeinen voimassaolopäivä: 6 kuukauden kuluttua

Nimi: __utmv
Arvo: Tarkoitus
: Evästettä käytetään käyttäjän määrittelemien käyttäjätietojen tallentamiseen. Se päivitetään aina, kun tietoja lähetetään Google Analyticsille.
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 vuoden kuluttua

Huom: Tämä luettelo ei ole täydellinen, koska Google muuttaa jatkuvasti evästeidensa valintaa.

Tässä näytämme sinulle yleiskatsauksen tärkeimmistä Google Analyticsin avulla kerätyistä tiedoista:

Lämpökartat: Google luo niin sanottuja lämpökarttoja. Heatmaps näyttää juuri ne alueet, joita klikkaat. Näin saamme tietoa siitä, missä olet sivustollamme.

Istunnon kesto: Google määrittelee istunnon keston ajaksi, jonka vietät sivustollamme poistumatta sivustolta. Jos et ole ollut aktiivinen 20 minuuttiin, istunto päättyy automaattisesti.

Bounce korko: Bounce: Kun katsot vain yhden sivun verkkosivustollamme ja poistut sitten verkkosivustoltamme uudelleen.

Tilin luominen : Jos luot tilin tai teet tilauksen verkkosivustollamme, Google Analytics kerää nämä tiedot.

IP-osoite: IP-osoite näytetään vain lyhennetyssä muodossa, joten selkeä määrittäminen ei ole mahdollista.

Sijainti: IP-osoitteen perusteella voidaan määrittää maa ja likimääräinen sijaintisi. Tätä prosessia kutsutaan myös IP-sijainnin määrittämiseksi.

Tekniset tiedot: Tekniset tiedot sisältävät muun muassa selaimen tyypin, Internet-palveluntarjoajan tai näytön resoluution.

Alkuperälähde: Google Analytics tai olemme tietenkin kiinnostuneita myös siitä, miltä verkkosivustolta tai mistä mainoksesta tulit sivustollemme.

Muita tietoja ovat yhteystiedot, mahdolliset arvosanat, median toistaminen (esim. jos toistat videon sivustollamme), sisällön jakaminen sosiaalisen median kautta tai sen lisääminen suosikkeihisi. Luettelo ei väitä olevansa täydellinen, ja se toimii vain yleisenä ohjeena Google Analyticsin tallentamista tiedoista.

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Google on jakanut palvelimiaan ympäri maailmaa. Suurin osa palvelimista sijaitsee Amerikassa, ja näin ollen tietojasi säilytetään useimmiten amerikkalaisilla palvelimilla. Täältä voit lukea tarkalleen, missä Googlen datakeskukset sijaitsevat: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Tietosi ovat jakautuneet eri fyysisille tietovälineille. Tämän etuna on, että tiedot ovat nopeammin saatavilla ja paremmin suojattuja manipulointia vastaan. Jokaisessa Googlen datakeskuksessa on hätäohjelmat tietojasi varten. Jos esimerkiksi Googlen laitteisto vikaantuu tai luonnonkatastrofit lamauttavat palvelimet, Googlen palvelukeskeytyksen riski pysyy pienenä.

Tietojen säilytysaika riippuu käytetyistä ominaisuuksista. Kun käytät uudempia Google Analytics 4 -ominaisuuksia, käyttäjätietojen säilytysaika on 14 kuukautta. Muiden niin sanottujen tapahtumatietojen osalta on mahdollista valita säilytysaika 2 kuukaudeksi tai 14 kuukaudeksi.

Universal Analytics -ominaisuuksissa Google Analyticsin vakiomuotoinen säilytysaika käyttäjätiedoille on 26 kuukautta. Sen jälkeen käyttäjätietosi poistetaan. Meillä on kuitenkin mahdollisuus valita käyttäjätietojen säilytysaika itse. Käytettävissämme on viisi vaihtoehtoa:

 • Poistaminen 14 kuukauden kuluttua
 • Poistaminen 26 kuukauden kuluttua
 • Poistaminen 38 kuukauden kuluttua
 • Poistaminen 50 kuukauden kuluttua
 • Ei automaattista poistamista

Lisäksi on myös mahdollisuus, että tiedot poistetaan vain, jos et enää käy verkkosivustollamme valitsemamme ajan kuluessa. Tässä tapauksessa säilytysaika nollataan aina, kun vierailet verkkosivustollamme uudelleen määritetyn ajanjakson kuluessa.

Kun määritetty ajanjakso on päättynyt, tiedot poistetaan kerran kuukaudessa. Tämä säilytysaika koskee evästeisiin, käyttäjätunnistukseen ja mainostunnisteisiin (esim. DoubleClick-verkkotunnuksen evästeet) liittyviä tietojasi. Raporttien tulokset perustuvat yhdistettyihin tietoihin, ja ne tallennetaan käyttäjätiedoista riippumatta. Aggregoidut tiedot ovat yksittäisten tietojen yhdistämistä suuremmaksi kokonaisuudeksi.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön mukaan sinulla on oikeus tutustua tietoihin, päivittää niitä, poistaa ne tai rajoittaa niiden käyttöä. Voit estää Google Analyticsia käyttämästä tietojasi käyttämällä selaimen lisäosaa, jolla voit poistaa Google Analyticsin JavaScriptin (ga.js, analytics.js, dc.js) käytöstä. Voit ladata ja asentaa selaimen lisäosan osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Huomaa, että tämä lisäosa poistaa vain Google Analyticsin tiedonkeruun käytöstä.

Jos haluat yleisesti ottaen poistaa evästeet käytöstä, poistaa ne tai hallita niitä, löydät vastaavat linkit suosituimpien selainten ohjeisiin "Evästeet"-osiosta.

oikeusperusta

Google Analyticsin käyttö edellyttää suostumustasi, jonka olemme saaneet evästeiden ponnahdusikkunan avulla. Mukaan yleisen tietosuoja-asetuksen art. 6 Para. 1 lit. a (suostumus) , tämä suostumus muodostaa oikeusperustan henkilötietojen käsittelylle, kuten voi tapahtua, kun niitä kerätään web-analytiikkatyökaluilla.

Suostumuksen lisäksi meillä on oikeutettu etu analysoida verkkosivujen kävijöiden käyttäytymistä ja siten parantaa tarjontaamme teknisesti ja taloudellisesti. Google Analyticsin avulla voimme tunnistaa verkkosivuston virheet, tunnistaa hyökkäykset ja parantaa kannattavuutta. Oikeusperusta tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut). . Käytämme Google Analyticsia kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Google käsittelee tietojasi myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan Yhdysvaltoihin tapahtuvalle tietojen siirrolle ei tällä hetkellä ole riittävää tietosuojan tasoa. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien suorittaman tietojenkäsittelyn tai tietojen siirtämisen perustana Google käyttää niin sanottuja vakiosopimuslausekkeita (= DSGVO 46 artiklan 2 ja 3 kohta). Vakiosopimuslausekkeet (SCC) ovat EU:n komission tarjoamia malleja, joiden tarkoituksena on varmistaa, että tietosi ovat eurooppalaisten tietosuojanormien mukaisia myös silloin, kun ne siirretään kolmansiin maihin (kuten Yhdysvaltoihin) ja tallennetaan sinne. Näiden lausekkeiden avulla Google sitoutuu noudattamaan eurooppalaisia tietosuojastandardeja käsitellessään asiaankuuluvia tietojasi, vaikka tiedot tallennettaisiin, käsiteltäisiin ja hallinnoitaisiin Yhdysvalloissa. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja asiaa koskevat vakiosopimuslausekkeet muun muassa täältä:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Google Adsin tietojenkäsittelyehdot, jotka vastaavat tavanomaisia sopimuslausekkeita ja koskevat myös Google Analyticsia, ovat osoitteessa https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Toivomme, että pystyimme antamaan sinulle tärkeimmät tiedot Google Analyticsin tietojenkäsittelystä. Jos haluat lisätietoja seurantapalvelusta, suosittelemme näitä kahta linkkiä: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ ja https://support.google.com/analytics/answer/ 6004245?hl=de .

Google Analytics raportoi demografiset tiedot ja kiinnostuksen kohteet

Olemme aktivoineet Google Analyticsin mainosraporttien toiminnot. Demografisista tietoista ja kiinnostuksen kohteista vastaavat raportit sisältävät tietoja iästä, sukupuolesta ja kiinnostuksen kohteista. Näin voimme saada paremman kuvan käyttäjistämme ilman, että voimme kohdistaa näitä tietoja yksittäisiin henkilöihin. Saat lisätietoja mainostoiminnoista osoitteessa osoitteessa https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad .

Voit lopettaa toimintojen ja tietojen käytön Google-tililtäsi kohdassa "Mainosasetukset" osoitteessa osoitteessa https://adssettings.google.com/authenticated ruksaamalla ruutu.

Google Analytics IP:n anonymisointi

Olemme ottaneet tällä verkkosivustolla käyttöön Google Analyticsin IP-osoitteiden anonymisoinnin. Google on kehittänyt tämän toiminnon, jotta tämä verkkosivusto voi noudattaa sovellettavia tietosuojasäännöksiä ja paikallisten tietosuojaviranomaisten suosituksia, jos ne kieltävät täydellisen IP-osoitteen tallentamisen. IP-osoite anonymisoidaan tai peitetään heti, kun IP-osoitteet saapuvat Google Analyticsin tiedonkeruuverkkoon, ja ennen tietojen tallentamista tai käsittelyä.

Lisätietoja IP:n anonymisoinnista on osoitteessa https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de .

Google Tag Managerin tietosuojakäytäntö

Google Tag Managerin tietosuojakäytännön yhteenveto
👥 Koskee: Verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Yksittäisten seurantatyökalujen organisointi.
📓 Käsiteltävät tiedot: Google Tag Manager ei tallenna itse mitään tietoja. Tiedot kaappaa käytettyjen web-analyysityökalujen tunnisteet.
📅 Säilytyksen kesto: Riippuu web-analytiikkatyökalusta.
käytetystä ⚖️ Oikeusperusta: GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), GDPR 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on Google Tag Manager?

Käytämme verkkosivustollamme Google Inc:n Google Tag Manageria. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanti) vastaa kaikista Googlen palveluista Euroopassa. Tämä tag manager on yksi monista Googlen hyödyllisistä markkinointituotteista. Google Tag Managerin avulla voimme keskitetysti asentaa ja hallita eri seurantatyökalujen koodiosioita, joita käytämme verkkosivustollamme.

Tässä tietosuojakäytännössä haluamme selittää sinulle tarkemmin, mitä Google Tag Manager tekee, miksi käytämme sitä ja miten tietoja käsitellään.

Google Tag Manager on organisointityökalu, jonka avulla voimme integroida ja hallita verkkosivuston tunnisteita keskitetysti ja käyttöliittymän kautta. Tunnisteet ovat pieniä koodin osia, jotka esimerkiksi tallentavat (seuraavat) toimintojasi verkkosivustollamme. Tätä tarkoitusta varten sivustomme lähdekoodissa käytetään JavaScript-koodin osia. Tunnisteet ovat usein peräisin Googlen sisäisistä tuotteista, kuten Google Ads tai Google Analytics, mutta myös muiden yritysten tunnisteet voidaan integroida ja hallita hallinnan kautta. Tällaiset tunnisteet hoitavat erilaisia tehtäviä. Ne voivat kerätä selaimen tietoja, syöttää tietoja markkinointityökaluille, upottaa painikkeita, asettaa evästeitä ja myös seurata käyttäjiä useilla verkkosivustoilla.

Miksi käytämme Google Tag Manageria verkkosivustollamme?

Kuten sanonta kuuluu: organisointi on puolet taistelusta! Ja tämä pätee tietenkin myös verkkosivujemme ylläpitoon. Jotta voisimme tehdä verkkosivustostamme mahdollisimman hyvän sinulle ja kaikille tuotteistamme ja palveluistamme kiinnostuneille, tarvitsemme erilaisia seurantatyökaluja, kuten Google Analyticsia. Näiden työkalujen keräämät tiedot kertovat meille, mikä sinua kiinnostaa eniten, missä voimme parantaa palveluitamme ja keille ihmisille meidän pitäisi vielä näyttää tarjouksiamme. Jotta tämä seuranta toimisi, meidän on upotettava verkkosivuillemme asianmukaiset JavaScript-koodit. Periaatteessa voisimme integroida jokaisen yksittäisen seurantatyökalun koodiosan erikseen lähdekoodiimme. Tämä vaatii kuitenkin suhteellisen paljon aikaa, ja seuranta katoaa helposti. Siksi käytämme Google Tag Manageria. Voimme helposti rakentaa tarvittavat skriptit ja hallita niitä yhdestä paikasta. Lisäksi Google Tag Manager tarjoaa helppokäyttöisen käyttöliittymän, eikä ohjelmointitaitoja tarvita. Näin onnistumme pitämään järjestyksen päivittäisessä viidakossamme.

Mitä tietoja Google Tag Manager tallentaa?

Tag Manager itsessään on verkkotunnus, joka ei aseta evästeitä eikä tallenna mitään tietoja. Se toimii pelkkänä toteutettujen tunnisteiden "hallinnoijana". Tiedot tallennetaan eri verkkoanalyysityökalujen yksittäisten tunnisteiden avulla. Tiedot välitetään Google Tag Managerin yksittäisille seurantatyökaluille, eikä niitä tallenneta.

Se näyttää kuitenkin täysin erilaiselta eri verkkoanalyysityökalujen, kuten Google Analyticsin, integroitujen tunnisteiden kanssa. Analyysityökalusta riippuen erilaisia tietoja verkkokäyttäytymisestäsi kerätään, tallennetaan ja käsitellään yleensä evästeiden avulla. Lue tätä varten tietosuojaa koskevat tekstit yksittäisistä analyysi- ja seurantatyökaluista, joita käytämme verkkosivustollamme.

Tag Manager -tilin asetuksissa olemme antaneet Googlelle luvan vastaanottaa meiltä nimettömiä tietoja. Tämä koskee kuitenkin vain tag managerimme käyttöä ja hyödyntämistä eikä sinun tietojasi, jotka tallennetaan koodiosioiden kautta. Annamme Googlelle ja muille mahdollisuuden vastaanottaa valittuja tietoja nimettömänä. Hyväksymme siis verkkosivustomme tietojen anonyymin siirron. Laajoista tutkimuksista huolimatta emme pystyneet selvittämään tarkalleen, mitä tiivistettyjä ja anonyymejä tietoja välitetään. Google poistaa joka tapauksessa kaikki tiedot, joista verkkosivustomme voitaisiin tunnistaa. Google yhdistää tiedot satoihin muihin anonyymeihin verkkosivustotietoihin ja luo käyttäjätrendejä osana vertailuanalyysitoimenpiteitä. Vertailuarvioinnissa (benchmarking) omia tuloksia verrataan kilpailijoiden tuloksiin. Kerättyjen tietojen perusteella prosesseja voidaan optimoida.

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Kun Google tallentaa tietoja, nämä tiedot tallennetaan Googlen omille palvelimille. Palvelimet sijaitsevat eri puolilla maailmaa. Suurin osa on Amerikassa. Osoitteessa https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de voit lukea tarkalleen, missä Googlen palvelimet sijaitsevat.

Se, kuinka kauan yksittäiset seurantatyökalut säilyttävät tietojasi, selviää yksittäisten työkalujen tietosuojaselosteista.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Google Tag Manager ei itse aseta evästeitä, mutta hallinnoi eri seurantasivustojen tunnisteita. Yksittäisten seurantatyökalujen tietosuojaa koskevista teksteistämme löydät yksityiskohtaista tietoa siitä, miten voit poistaa tai hallita tietojasi.

Huomaa, että kun käytät tätä työkalua, tietojasi voidaan tallentaa ja käsitellä myös EU:n ulkopuolella. Useimpia kolmansia maita (Yhdysvallat mukaan lukien) ei pidetä turvallisina nykyisen EU:n tietosuojalainsäädännön mukaan. Tietoja ei saa yksinkertaisesti siirtää turvattomiin kolmansiin maihin, säilyttää siellä ja käsitellä, ellei meidän ja Euroopan ulkopuolisen palveluntarjoajan välillä ole asianmukaisia takeita (kuten EU:n vakiosopimuslausekkeita).

oikeusperusta

Google Tag Managerin käyttö edellyttää suostumustasi, jonka olemme saaneet evästeiden ponnahdusikkunan avulla. Mukaan Yleisen tietosuoja-asetuksen art. 6 Para. 1 lit. a (suostumus) , tämä suostumus muodostaa oikeusperustan henkilötietojen käsittelylle, kuten voi tapahtua, kun niitä kerätään web-analyysityökaluilla.

Suostumuksen lisäksi meillä on oikeutettu etu analysoida verkkosivujen kävijöiden käyttäytymistä ja siten parantaa tarjontaamme teknisesti ja taloudellisesti. Google Tag Managerin avulla voimme parantaa kannattavuuttamme. Oikeusperusta tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut). . Käytämme Google Tag Manageria kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Google käsittelee tietojasi myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan Yhdysvaltoihin tapahtuvalle tietojen siirrolle ei tällä hetkellä ole riittävää tietosuojan tasoa. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien suorittaman tietojenkäsittelyn tai tietojen siirtämisen perustana Google käyttää niin sanottuja vakiosopimuslausekkeita (= DSGVO 46 artiklan 2 ja 3 kohta). Vakiosopimuslausekkeet (SCC) ovat EU:n komission tarjoamia malleja, joiden tarkoituksena on varmistaa, että tietosi ovat eurooppalaisten tietosuojanormien mukaisia myös silloin, kun ne siirretään kolmansiin maihin (kuten Yhdysvaltoihin) ja tallennetaan sinne. Näiden lausekkeiden avulla Google sitoutuu noudattamaan eurooppalaisia tietosuojastandardeja käsitellessään asiaankuuluvia tietojasi, vaikka tiedot tallennettaisiin, käsiteltäisiin ja hallinnoitaisiin Yhdysvalloissa. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja asiaa koskevat vakiosopimuslausekkeet muun muassa täältä:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Google Adsin tietojenkäsittelyehdot, jotka vastaavat tavanomaisia sopimuslausekkeita ja koskevat myös Google Tag Manageria, ovat osoitteessa https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Jos haluat lisätietoja Google Tag Managerista, suosittelemme usein kysyttyjä kysymyksiä osoitteessa https://support.google.com/tagmanager/?hl=de#topic=3441530 .

 

Hotjarin tietosuojakäytäntö

Hotjarin tietosuojakäytännön yhteenveto
👥 Asianomaiset osapuolet: Verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Kävijätietojen arviointi käyttäjäkokemuksen optimoimiseksi.
📓 Käsiteltävät tiedot: Käyttötilastot, jotka sisältävät tietoja, kuten käyttöpaikat, laitetiedot, käytön kesto ja aika, navigointikäyttäytyminen, klikkauskäyttäytyminen ja IP-osoitteet.
📅 Säilytyksen kesto: Tiedot poistetaan yhden vuoden kuluttua.
⚖️ Oikeusperusta: GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), GDPR 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on Hotjar?

Käytämme sivustollamme Hotjar Limitedin (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta) Hotjaria kävijätietojen tilastolliseen arviointiin. Hotjar on palvelu, joka analysoi käyttäjän käyttäytymistä ja palautetta verkkosivustollamme käyttämällä analyysi- ja palautetyökalujen yhdistelmää. Saamme Hotjarilta raportteja ja visuaalisia esityksiä, jotka näyttävät meille, missä ja miten "liikut" sivustollamme. Henkilötiedot anonymisoidaan automaattisesti, eivätkä ne koskaan päädy Hotjarin palvelimille. Tämä tarkoittaa, että sinua ei tunnisteta henkilökohtaisesti verkkosivuston käyttäjänä, mutta saamme silti paljon tietoa käyttäjäkäyttäytymisestäsi.

Kuten edellä on jo mainittu, Hotjar auttaa meitä analysoimaan sivustomme kävijöiden käyttäytymistä. Näihin Hotjarin tarjoamiin työkaluihin kuuluvat lämpökartat, konversiosuppilot, kävijätallennus, saapuva palaute, palautekyselyt ja kyselyt (voit tutustua niihin tarkemmin osoitteessa https://www.hotjar.com/ ). Näin Hotjar auttaa meitä tarjoamaan sinulle paremman käyttäjäkokemuksen ja paremman palvelun. Toisaalta se tarjoaa hyvän analyysin verkkokäyttäytymisestä, ja toisaalta saamme myös hyvää palautetta verkkosivustomme laadusta. Koska kaikkien analyyttisten näkökohtien lisäksi haluamme tietää myös mielipiteesi verkkosivustostamme. Ja palautetyökalun avulla juuri se on mahdollista.

Miksi käytämme Hotjaria verkkosivustollamme?

Viime vuosina verkkosivustojen käyttäjäkokemuksen (eli käyttäjäkokemuksen) merkitys on kasvanut merkittävästi. Ja hyvästä syystä. Verkkosivuston tulisi olla rakenteeltaan sellainen, että kävijä tuntee olonsa mukavaksi ja löytää helposti perille. Hotjarin analyysityökalujen ja palautetyökalun ansiosta voimme tehdä verkkosivustostamme ja tarjonnastamme houkuttelevamman. Hotjarin lämpökartat ovat osoittautuneet meille erityisen arvokkaiksi. Heatmapit ovat esitysmuoto datan visualisointiin. Esimerkiksi Hotjarin heatmapien avulla voimme nähdä hyvin selvästi, mitä haluat klikata, napauttaa ja missä selaat.

Mitä tietoja Hotjar tallentaa?

Kun surffaat verkkosivustollamme, Hotjar kerää automaattisesti tietoja käyttäjäkäyttäytymisestäsi. Jotta voimme kerätä näitä tietoja, olemme asentaneet sivustollemme oman seurantakoodin. Seuraavat tiedot voidaan kerätä tietokoneesi tai selaimesi kautta:

 • tietokoneesi IP-osoite (kerätään ja tallennetaan nimettömänä).
 • näytön koko
 • Selaimen tiedot (mikä selain, mikä versio jne.).
 • Sijaintisi (mutta vain maa)
 • Haluttu kieliasetus
 • Käydyt verkkosivustot (alasivut)
 • Päivämäärä ja kellonaika, jolloin on käyty jollakin alasivullamme (verkkosivustolla).

Lisäksi evästeet tallentavat tietokoneellesi (yleensä selaimeesi) sijoitettuja tietoja. Niissä ei kerätä henkilötietoja. Hotjar ei periaatteessa luovuta kerättyjä tietoja kolmansille osapuolille. Hotjar huomauttaa kuitenkin suoraan, että joskus on tarpeen jakaa tietoja Amazon Web Services -palvelun kanssa. Silloin osa tiedoistasi tallennetaan niiden palvelimille. Amazonia sitoo kuitenkin salassapitovelvollisuus, jonka mukaan näitä tietoja ei voi luovuttaa.

Vain rajoitetulla määrällä henkilöitä (Hotjarin työntekijät) on pääsy tallennettuihin tietoihin. Hotjarin palvelimet on suojattu palomuureilla ja IP-rajoituksilla (pääsy vain hyväksytyille IP-osoitteille). Palomuurit ovat tietoturvajärjestelmiä, jotka suojaavat tietokoneita ei-toivotulta verkkokäytöltä. Ne on suunniteltu toimimaan esteenä Hotjarin suojatun sisäverkon ja internetin välillä. Hotjar käyttää palveluissaan myös kolmannen osapuolen yrityksiä, kuten Google Analyticsia tai Optimizelyä. Nämä yritykset voivat myös tallentaa tietoja, jotka selaimesi lähettää verkkosivustollemme.

Hotjar käyttää seuraavia evästeitä. Koska viittaamme muun muassa Hotjarin tietosuojaselosteen evästeluetteloon osoitteessa https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies , jokaiselle evästeelle ei ole olemassa esimerkkiarvoa . Luettelossa on esimerkkejä Hotjarin käyttämistä evästeistä, eikä se väitä olevansa täydellinen.

Nimi : ajs_anonymous_id
Arvo: %2258832463-7cee-48ee-b346-a195f18b06c3%22111766445-5 Purpose
: Evästettä käytetään yleensä analyyttisiin tarkoituksiin, ja se auttaa laskemaan verkkosivustomme kävijät seuraamalla, oletko käynyt tällä sivulla aiemmin.
Viimeinen voimassaolopäivä: vuoden kuluttua

Nimi : ajs_group_id
Arvo: 0 Tarkoitus
: Tämä eväste kerää tietoja käyttäjän käyttäytymisestä. Nämä tiedot voidaan sitten määrittää tiettyyn kävijäryhmään verkkosivuston kävijöiden samankaltaisuuksien perusteella.
Viimeinen voimassaolopäivä: vuoden kuluttua

Nimi : _hjid
Arvo: 699ffb1c-4bfb-483f-bde1-22cfa0b59c6c Purpose
: Evästeen avulla ylläpidetään Hotjar-käyttäjätunnusta, joka on selaimessa ainutlaatuinen verkkosivustolle. Näin käyttäjän käyttäytyminen voidaan määrittää samalle käyttäjätunnukselle myöhemmillä vierailuilla.
Viimeinen voimassaolopäivä: vuoden kuluttua

Nimi: Nimi: _hjMinimizedPolls: _hjMinimizedPolls
Arvo: 462568111766445-8 Tarkoitus
: Hotjar asettaa tämän evästeen aina, kun minimoit palautekysely-widgetin. Eväste varmistaa, että widget todella pysyy minimoituna, kun surffaat sivustollamme.
Viimeinen voimassaolopäivä: vuoden kuluttua

Nimi: Nimi: _hjIncludedInSample
Arvo: 1 Tarkoitus
: Tämä istuntoeväste asetetaan ilmoittamaan Hotjarille, kuulutko valittujen henkilöiden (sample) joukkoon, joita käytetään suppiloiden (funnels) luomiseen.
Viimeinen voimassaolopäivä: vuoden kuluttua

Nimi : _hjClosedSurveyInvites Tarkoitus
: Tämä eväste asetetaan, kun näet palautekyselykutsun ponnahdusikkunan kautta. Evästeen avulla varmistetaan, että tämä kutsu näkyy sinulle vain kerran.
Viimeinen voimassaolopäivä: vuoden kuluttua

Nimi: Nimi: _hjDonePolls Tarkoitus
: Heti kun lopetat palautteen "kyselykierroksen" ns. palautekyselywidgetillä, tämä eväste asetetaan selaimeesi. Näin Hotjar estää sinua vastaanottamasta samoja kyselyitä uudelleen tulevaisuudessa.
Viimeinen voimassaolopäivä: vuoden kuluttua

Nimi: Nimi: _hjDoneTestersWidgets Käyttötarkoitus : Tätä evästettä käytetään heti, kun syötät tietosi "Rekrytoi käyttäjätestaajia -widgetiin". Tämän widgetin avulla haluamme palkata sinut testaajaksi. Evästettä käytetään, jotta tämä lomake ei ilmestyisi uudelleen ja uudelleen. Vanhentumisaika: yhden vuoden kuluttua.

Nimi: Nimi: _hjMinimizedTestersWidgets Tarkoitus
: Tämä eväste asetetaan niin, että "Rekrytoi käyttäjätestaaja" pysyy todella minimoituna kaikilla sivuillamme heti, kun olet minimoinut sen.
Viimeinen voimassaolopäivä: vuoden kuluttua

Nimi: Tarkoitus: _hjShownFeedbackMessage Tarkoitus
: Tämä eväste asetetaan, kun olet minimoinut tai lisännyt saapuvan palautteen. Tämä tehdään niin, että kun siirryt toiselle sivulle, jossa haluat sen näkyvän, saapuva palaute ladataan välittömästi minimoituna.
Viimeinen voimassaolopäivä: vuoden kuluttua

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Olemme upottaneet verkkosivuillemme seurantakoodin, joka lähetetään Hotjarin palvelimille Irlantiin (EU). Tämä seurantakoodi ottaa yhteyttä Hotjarin palvelimiin ja lähettää skriptin tietokoneellesi tai laitteellesi, jota käytät sivustomme käyttämiseen. Skripti kerää tiettyjä tietoja, jotka liittyvät vuorovaikutukseesi verkkosivustomme kanssa. Nämä tiedot lähetetään sitten Hotjarin palvelimille käsiteltäviksi. Hotjar on asettanut itselleen 365 päivän tietojen säilytysajan. Tämä tarkoittaa, että kaikki Hotjarin keräämät tiedot, jotka ovat yli vuoden vanhoja, poistetaan automaattisesti.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Hotjar ei tallenna henkilötietojasi analysointia varten. Yritys jopa mainostaa iskulauseella "We track behavior, not individuals" (eli "Seuraamme käyttäjien käyttäytymistä, mutta emme tunnistettavia, yksilöllisiä tietoja). Sinulla on aina mahdollisuus estää tietojesi kerääminen. Sinun tarvitsee vain mennä osoitteeseen opt-out-sivulle' ja napsauta 'Deactivate Hotjar'. Huomaa, että evästeiden poistaminen, selaimesi yksityisen tilan käyttäminen tai toisen selaimen käyttäminen johtaa siihen, että tietoja kerätään uudelleen. Voit myös aktivoida selaimesi "Älä seuraa" -painikkeen. Esimerkiksi Chrome-selaimessa sinun on napsautettava kolmea palkkia oikeassa yläkulmassa ja mentävä kohtaan "Asetukset". Sieltä löydät "Tietosuoja"-osiosta vaihtoehdon "Lähetä "Älä seuraa"-pyyntö selainliikenteellä". Aktivoi nyt vain tämä painike, eikä Hotjar kerää mitään tietoja.

oikeusperusta

Hotjarin käyttö edellyttää suostumustasi, jonka olemme saaneet evästeiden ponnahdusikkunan avulla. Mukaan Yleisen tietosuoja-asetuksen Art. 6 Para. 1 lit. a (suostumus) , tämä suostumus muodostaa oikeusperustan henkilötietojen käsittelylle, kuten voi tapahtua, kun niitä kerätään web-analyysityökaluilla.

Suostumuksen lisäksi meillä on oikeutettu etu analysoida verkkosivuston kävijöiden käyttäytymistä ja siten parantaa tarjoustamme teknisesti ja taloudellisesti. Hotjarin avulla voimme havaita verkkosivuston virheitä, tunnistaa hyökkäyksiä ja parantaa kannattavuutta. Oikeusperusta tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut). . Käytämme Hotjaria kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Lisätietoja tietosuojakäytännöstä ja siitä, mitä tietoja Hotjar kerää ja miten, on osoitteessa https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy?tid=111766445 .

Sähköpostimarkkinoinnin johdanto

Yhteenveto sähköpostimarkkinoinnista
👥 Koskee: Uutiskirjeen tilaajat
🤝 Tarkoitus: Suoramainonta sähköpostitse, ilmoitukset systeemisesti merkityksellisistä tapahtumista.
📓 Käsitellyt tiedot: Rekisteröitymisen yhteydessä syötetyt tiedot, mutta ainakin sähköpostiosoite. Lisätietoja tästä saat kussakin tapauksessa käytetystä sähköpostimarkkinointityökalusta.
📅 Säilytyksen kesto: Tilauksen kesto
⚖️ Oikeusperusta: GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mitä on sähköpostimarkkinointi?

Jotta pysyisit aina ajan tasalla, käytämme myös mahdollisuutta sähköpostimarkkinointiin. Jos olet suostunut vastaanottamaan sähköpostiviestejä tai uutiskirjeitä, tietojasi käsitellään ja tallennetaan myös. Sähköpostimarkkinointi on verkkomarkkinoinnin osa-alue. Siinä lähetetään uutisia tai yleistä tietoa yrityksestä, tuotteesta tai palvelusta sähköpostitse tietylle henkilöryhmälle, joka on siitä kiinnostunut.

Jos haluat osallistua sähköpostimarkkinointiimme (yleensä uutiskirjeen välityksellä), sinun tarvitsee yleensä vain rekisteröityä sähköpostiosoitteesi kanssa. Täytä tätä varten verkkolomake ja lähetä se. Voi kuitenkin käydä myös niin, että pyydämme sinulta tittelisi ja nimesi, jotta voimme myös kirjoittaa sinulle henkilökohtaisesti.

Periaatteessa uutiskirjeisiin rekisteröityminen toimii niin sanotun "double opt-in -menettelyn" avulla. Kun olet rekisteröitynyt uutiskirjeeseemme verkkosivustollamme, saat sähköpostiviestin, jossa vahvistetaan uutiskirjeen tilauksesi. Näin varmistetaan, että omistat sähköpostiosoitteen ja että kukaan ei ole ilmoittautunut jonkun toisen sähköpostiosoitteella. Me tai käyttämämme ilmoitustyökalu kirjaa jokaisen rekisteröinnin. Tämä on välttämätöntä, jotta voimme myös todistaa, että rekisteröintiprosessi on ollut oikeudellisesti oikea. Pääsääntöisesti rekisteröintiaika, rekisteröinnin vahvistusajankohta ja IP-osoitteesi tallennetaan. Lisäksi kirjataan myös, jos teet muutoksia tallennettuihin tietoihin.

Miksi käytämme sähköpostimarkkinointia?

Haluamme tietenkin pitää sinuun yhteyttä ja kertoa sinulle aina tärkeimmät uutiset yrityksestämme. Käytämme muun muassa sähköpostimarkkinointia - jota usein kutsutaan vain "uutiskirjeeksi" - olennaisena osana verkkomarkkinointiamme. Jos annat siihen suostumuksesi tai se on lain mukaan sallittua, lähetämme sinulle uutiskirjeitä, järjestelmäsähköposteja tai muita ilmoituksia sähköpostitse. Kun käytämme seuraavassa tekstissä termiä "uutiskirje", tarkoitamme lähinnä säännöllisesti lähetettäviä sähköpostiviestejä. Emme tietenkään halua häiritä sinua millään tavalla uutiskirjeillämme. Siksi pyrimme aina tarjoamaan vain asiaankuuluvaa ja kiinnostavaa sisältöä. Saat esimerkiksi lisätietoja yrityksestämme, palveluistamme tai tuotteistamme. Koska kehitämme jatkuvasti tarjontaamme, saat aina uutiskirjeemme kautta tietää, milloin on uutisia tai milloin tarjoamme parhaillaan erityisiä, tuottoisia kampanjoita. Jos annamme sähköpostimarkkinointiin tehtäväksi palveluntarjoajan, joka tarjoaa ammattimaisen lähetysvälineen, teemme sen voidaksemme tarjota sinulle nopeat ja turvalliset uutiskirjeet. Sähköpostimarkkinointimme tarkoituksena on pohjimmiltaan tiedottaa sinulle uusista tarjouksista ja myös päästä lähemmäksi liiketoimintatavoitteitamme.

Mitä tietoja käsitellään?

Jos sinusta tulee uutiskirjeemme tilaaja verkkosivujemme kautta, vahvistat sähköpostilistan jäsenyyden sähköpostitse. IP-osoitteesi ja sähköpostiosoitteesi lisäksi voidaan tallentaa myös tittelisi, nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Kuitenkin vain, jos hyväksyt tämän tietojen tallentamisen. Tällaisiksi merkityt tiedot ovat välttämättömiä, jotta voit osallistua tarjottuun palveluun. Näiden tietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta niiden antamatta jättäminen johtaa siihen, että et voi käyttää palvelua. Lisäksi verkkosivustollamme voidaan tallentaa tietoja laitteestasi tai haluamastasi sisällöstä. Lisätietoja siitä, miten tallennamme tietoja, kun vierailet verkkosivustolla, on kohdassa Automaattinen tietojen tallennus. Tallennamme suostumusilmoituksesi,

Tietojen käsittelyn kesto

Jos poistat sähköpostiosoitteesi sähköposti-/uutiskirjejakelulistaltamme, voimme säilyttää osoitteesi enintään kolmen vuoden ajan oikeutettujen etujemme perusteella, jotta voimme edelleen todistaa silloisen suostumuksesi. Voimme käsitellä näitä tietoja vain, jos meidän on puolustettava itseämme mahdollisia vaatimuksia vastaan.

Jos kuitenkin vahvistat, että olet antanut meille suostumuksesi uutiskirjeen tilaamiseen, voit milloin tahansa esittää yksittäisen poistopyynnön. Jos vastustat suostumusta pysyvästi, pidätämme oikeuden tallentaa sähköpostiosoitteesi mustalle listalle. Niin kauan kuin olet vapaaehtoisesti tilannut uutiskirjeemme, säilytämme tietenkin sähköpostiosoitteesi.

Oikeus vastustaa

Sinulla on mahdollisuus peruuttaa uutiskirjeen tilaus milloin tahansa. Sinun tarvitsee vain peruuttaa suostumuksesi uutiskirjeen tilaamiseen. Tämä vie yleensä vain muutaman sekunnin tai vaatii yhden tai kaksi klikkausta. Useimmiten jokaisen sähköpostin lopussa on linkki, jonka avulla voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen. Jos et millään löydä linkkiä uutiskirjeestä, ota meihin yhteyttä sähköpostitse, niin peruutamme uutiskirjetilauksesi välittömästi.

oikeusperusta

Uutiskirjeemme lähetetään seuraavien tietojen perusteella suostumuksesi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Tämä tarkoittaa, että voimme lähettää sinulle uutiskirjeen vain, jos olet aiemmin aktiivisesti rekisteröitynyt sitä varten. Tarvittaessa voimme myös lähettää sinulle mainosviestejä § 7 Para. 3 UWG:n nojalla edellyttäen, että olet tullut asiakkaaksemme etkä ole vastustanut sähköpostiosoitteesi käyttöä suoramainontaan.

Tietoa erityisistä sähköpostimarkkinointipalveluista ja siitä, miten ne käsittelevät henkilötietoja, löydät - jos saatavilla - seuraavista kohdista.

MailChimpin tietosuojakäytäntö

MailChimpin tietosuojaselosteen tiivistelmä
👥 Koskee: Uutiskirjeen tilaajia
🤝 Käyttötarkoitus: Suora mainonta sähköpostitse, ilmoitus järjestelmän kannalta merkityksellisistä tapahtumista.
📓 Käsiteltävät tiedot: Rekisteröitymisen yhteydessä syötetyt tiedot, mutta ainakin sähköpostiosoite.
📅 Säilytysaika: Tilauksen kesto
⚖️ Oikeusperusta: GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on MailChimp?

Kuten monet muutkin verkkosivustot, käytämme myös me verkkosivuillamme uutiskirjeyritys MailChimpin palveluja. MailChimpiä ylläpitää The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. MailChimpin ansiosta voimme lähettää sinulle mielenkiintoisia uutisia hyvin helposti uutiskirjeen välityksellä. MailChimpin avulla meidän ei tarvitse asentaa mitään ja voimme silti ammentaa todella hyödyllisistä toiminnoista. Seuraavassa käsittelemme tätä sähköpostimarkkinointipalvelua tarkemmin ja kerromme sinulle tärkeimmistä tietosuojaan liittyvistä näkökohdista.

MailChimp on pilvipohjainen uutiskirjeiden hallintapalvelu. "Pilvipohjainen" tarkoittaa, että meidän ei tarvitse asentaa MailChimpiä omalle tietokoneellemme tai palvelimellemme. Sen sijaan käytämme palvelua IT-infrastruktuurin kautta - joka on käytettävissä Internetin kautta - ulkoisella palvelimella. Tätä tapaa käyttää ohjelmistoa kutsutaan myös nimellä SaaS (Software as a Service). Seuraavassa kuvassa on esitetty, miten MailChimp jakaa sähköpostit uutiskirjeen vastaanottajille.

Mailchimpin järjestelmällinen toiminta

MailChimpin avulla voimme valita useista eri sähköpostityypeistä. Riippuen siitä, mitä haluamme saavuttaa uutiskirjeellämme, voimme toteuttaa yksittäisiä kampanjoita, säännöllisiä kampanjoita, automaattisia vastauksia (automaattisia sähköpostiviestejä), A/B-testejä, RSS-kampanjoita (lähetys ennalta määritettynä ajankohtana ja tiheydellä) ja seurantakampanjoita .

Miksi käytämme MailChimpiä verkkosivustollamme?

Käytämme uutiskirjepalvelua, jotta voimme pitää sinuun yhteyttä. Haluamme kertoa sinulle, mitä uutta meillä on tai mitä houkuttelevia tarjouksia meillä on parhaillaan ohjelmassamme. Etsimme aina yksinkertaisimpia ja parhaita ratkaisuja markkinointitoimenpiteisiimme. Ja siksi valitsimme myös MailChimpin uutiskirjeenhallintapalvelun. Vaikka ohjelmisto on erittäin helppokäyttöinen, se tarjoaa suuren määrän hyödyllisiä ominaisuuksia. Näin voimme luoda mielenkiintoisia ja kauniita uutiskirjeitä lyhyessä ajassa. Tarjottujen suunnittelumallien avulla suunnittelemme jokaisen uutiskirjeen yksilöllisesti, ja "responsiivisen suunnittelun" ansiosta sisältömme näkyy luettavasti ja kauniisti myös älypuhelimessa (tai muussa mobiilipäätelaitteessa).

A/B-testin tai laajojen analyysivaihtoehtojen kaltaisten työkalujen avulla näemme hyvin nopeasti, miten uutiskirjeemme otetaan vastaan. Näin voimme tarvittaessa reagoida ja parantaa tarjontaamme tai palveluitamme.

Toinen etu on MailChimpin "pilvijärjestelmä". Tietoja ei tallenneta eikä käsitellä suoraan palvelimellamme. Voimme hakea tiedot ulkoisilta palvelimilta ja näin säästää tallennustilaa. Lisäksi ylläpitovaikutus on huomattavasti pienempi.

Mitä tietoja MailChimp tallentaa?

Rocket Science Group LLC (MailChimp) ylläpitää verkkoalustoja, joiden avulla voimme olla sinuun yhteydessä (jos olet tilannut uutiskirjeemme). Jos sinusta tulee uutiskirjeemme tilaaja verkkosivustomme kautta, vahvistat sähköpostitse, että olet MailChimpin sähköpostilistan jäsen. Jotta MailChimp voi myös todistaa, että olet liittynyt "listan tarjoajaksi", liittymispäivä ja IP-osoitteesi tallennetaan. Lisäksi MailChimp tallentaa sähköpostiosoitteesi, nimesi, fyysisen osoitteesi ja demografiset tiedot, kuten kielen tai sijainnin.

Näitä tietoja käytetään sähköpostiviestien lähettämiseen ja tiettyjen muiden MailChimp-toimintojen (kuten uutiskirjeen arvioinnin) mahdollistamiseen.

MailChimp jakaa tietoja myös kolmansien osapuolten kanssa parempien palvelujen tarjoamiseksi. MailChimp jakaa joitakin tietoja myös kolmansien osapuolten mainoskumppaneiden kanssa ymmärtääkseen paremmin asiakkaidensa kiinnostuksen kohteita ja huolenaiheita, jotta voidaan tarjota tarkoituksenmukaisempaa sisältöä ja kohdennettua mainontaa.

Niin sanottujen "web beaconien" (pienet grafiikat HTML-sähköpostiviesteissä) avulla MailChimp voi määrittää, onko sähköposti saapunut, onko se avattu ja onko linkkejä napsautettu. Kaikki nämä tiedot tallennetaan MailChimpin palvelimille. Näin saamme tilastollisia arvioita ja voimme nähdä, kuinka hyvin olet vastaanottanut uutiskirjeemme. Näin voimme mukauttaa tarjoustamme paljon paremmin toiveidesi mukaan ja parantaa palveluitamme.

MailChimp voi käyttää näitä tietoja myös oman palvelunsa parantamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lähetys voidaan optimoida teknisesti tai vastaanottajan sijainti (maa) voidaan määrittää.

MailChimp voi asettaa seuraavat evästeet. Tämä ei ole täydellinen luettelo evästeistä, vaan pikemminkin esimerkinomainen valikoima:

Nimi : AVESTA_YMPÄRISTÖ
Arvo: Prod Purpose
: Tämä eväste on välttämätön Mailchimp-palvelujen tarjoamiseksi. Se asetetaan aina, kun käyttäjä rekisteröityy uutiskirjeen postituslistalle.
Viimeinen voimassaolopäivä: istunnon päättymisen jälkeen

Nimi : ak_bmsc
Arvo: F1766FA98C9BB9DE4A39F70A9E5EEAB55F6517348A7000001111766445-3 Purpose
: Evästettä käytetään erottamaan ihminen botista. Näin voidaan luoda turvallisia raportteja verkkosivuston käytöstä.
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 tunnin kuluttua

Nimi : bm_sv
Arvo: A5A322305B4401C2451FC22FFF547486~FEsKGvX8eovCwTeFTzb8//I3ak2Au… Purpose
: Eväste on MasterPass Digital Wallet -palvelun (MasterCardin palvelu) eväste, jota käytetään tarjoamaan kävijälle virtuaalinen maksutapahtuma turvallisesti ja helposti. Tätä tarkoitusta varten käyttäjä tunnistetaan anonyymisti verkkosivustolla.
Viimeinen voimassaolopäivä: 1: 2 tunnin kuluttua.

Nimi : _abck
Arvo: 8D545C8CCA4C3A50579014C449B045111766445-9 Purpose
: Emme pystyneet saamaan tarkempia tietoja tämän evästeen tarkoituksesta . Vanhentuminen
päiväys: vuoden kuluttua

Joskus voi käydä niin, että avaat uutiskirjeemme parempaa näyttöä varten tietyn linkin kautta. Näin on esimerkiksi silloin, jos sähköpostiohjelmasi ei toimi tai uutiskirje ei näy oikein. Uutiskirje näytetään tällöin MailChimpin verkkosivustolla. MailChimp käyttää evästeitä (pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentavat tietoja selaimeesi) myös omilla verkkosivustoillaan. MailChimp ja sen yhteistyökumppanit (esim. Google Analytics) voivat käsitellä henkilötietoja. Tämä tietojen kerääminen on MailChimpin vastuulla, emmekä voi valvoa sitä. MailChimpin "Evästeseloste" (löytyy osoitteesta: https://mailchimp.com/legal/cookies/ ) selittää tarkalleen, miten ja miksi yritys käyttää evästeitä.

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Koska MailChimp on amerikkalainen yritys, kaikki kerätyt tiedot tallennetaan myös amerikkalaisille palvelimille.

Periaatteessa tiedot tallennetaan pysyvästi MailChimpin palvelimille ja poistetaan vasta, kun pyydät sitä. Voit pyytää meitä poistamaan yhteystietosi. Tämä poistaa meiltä pysyvästi kaikki henkilötietosi ja tekee sinusta nimettömän MailChimpin raporteissa. Voit kuitenkin pyytää tietojesi poistamista myös suoraan MailChimpiltä. Silloin kaikki tietosi poistetaan siellä ja me saamme ilmoituksen MailChimpiltä. Sähköpostin saamisen jälkeen meillä on 30 päivää aikaa poistaa yhteystietosi kaikista liitetyistä integraatioista.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Voit peruuttaa suostumuksesi saada uutiskirjeemme milloin tahansa klikkaamalla saadun sähköpostin alareunassa olevaa linkkiä. Jos olet peruuttanut tilauksen klikkaamalla peruutuslinkkiä, tietosi poistetaan MailChimpistä.

Jos siirryt MailChimpin verkkosivustolle uutiskirjeessämme olevan linkin kautta ja evästeet on asetettu selaimeesi, voit poistaa tai poistaa käytöstä ja hallita näitä evästeitä milloin tahansa. "Evästeet"-osion alta löydät linkit suosituimpien selainten ohjeisiin.

Jos et yleensä halua evästeitä, voit asettaa selaimesi niin, että se ilmoittaa sinulle aina, kun eväste on tarkoitus asettaa. Voit päättää jokaisen yksittäisen evästeen kohdalla, sallitko sen vai et.

oikeusperusta

MailChimp lähettää uutiskirjeemme seuraavien tietojen perusteella. suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Tämä tarkoittaa, että voimme lähettää sinulle uutiskirjeen vain, jos olet aiemmin aktiivisesti rekisteröitynyt sitä varten. Jos suostumusta ei vaadita, uutiskirje lähetetään seuraavien perusteiden mukaisesti oikeutettu etu suoramarkkinointiin (6 artiklan 1 kohdan f alakohta), sikäli kuin se on laillisesti sallittua. Tallennamme rekisteröitymisprosessisi, jotta voimme aina todistaa, että se on lakiemme mukainen.

MailChimp käsittelee tietojasi myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan Yhdysvaltoihin suuntautuvassa tietojen siirrossa ei tällä hetkellä ole riittävää tietosuojan tasoa. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

MailChimp käyttää niin sanottuja vakiosopimuslausekkeita (= yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 ja 3 kohta) kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien suorittaman tietojenkäsittelyn tai sinne tapahtuvan tiedonsiirron perustana. Vakiosopimuslausekkeet (SCC) ovat EU:n komission tarjoamia malleja, ja niiden tarkoituksena on varmistaa, että tietosi ovat eurooppalaisten tietosuojastandardien mukaisia myös silloin, kun ne siirretään kolmansiin maihin (kuten Yhdysvaltoihin) ja tallennetaan sinne. Näillä lausekkeilla MailChimp sitoutuu noudattamaan eurooppalaisia tietosuojastandardeja käsitellessään asiaankuuluvia tietojasi, vaikka tiedot tallennettaisiin, käsiteltäisiin ja hallinnoitaisiin Yhdysvalloissa. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja asiaa koskevat vakiosopimuslausekkeet muun muassa täältä:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Mailchimpin tietojenkäsittelyn lisäys, joka vastaa vakiosopimuslausekkeita, löytyy osoitteesta osoitteessa https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses .

Lisätietoja MailChimpin evästeiden käytöstä saat osoitteessa https://mailchimp.com/legal/cookies/ , tietoa MailChimpin tietosuojasta (yksityisyydensuoja) löytyy osoitteesta https://www.intuit.com/privacy/statement/ .

Verkkomarkkinoinnin johdanto

Verkkomarkkinoinnin tietosuojakäytäntöjen yhteenveto
👥 Koskee: Verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Kävijätietojen arviointi verkkosivuston optimoimiseksi.
📓 Käsiteltävät tiedot: Käyttötilastot, jotka sisältävät tietoja, kuten käyttöpaikat, laitetiedot, käytön kesto ja aika, navigointikäyttäytyminen, klikkauskäyttäytyminen ja IP-osoitteet. Henkilötietoja, kuten nimeä tai sähköpostiosoitetta, voidaan myös käsitellä. Lisätietoja löytyy kulloinkin käytetystä verkkomarkkinointityökalusta.
📅 Säilytyksen kesto: Riippuu verkkomarkkinointityökalusta.
käytetystä ⚖️ Oikeusperustat: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mitä on verkkomarkkinointi?

Verkkomarkkinoinnilla tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, jotka toteutetaan verkossa markkinointitavoitteiden saavuttamiseksi, kuten brändin tunnettuuden lisäämiseksi tai sopimuksen solmimiseksi. Lisäksi verkkomarkkinointitoimenpiteidemme tavoitteena on kiinnittää ihmisten huomio verkkosivustoomme. Jotta voimme näyttää tarjouksemme monille kiinnostuneille ihmisille, teemme verkkomarkkinointia. Useimmiten se on verkkomainontaa, sisältömarkkinointia tai hakukoneoptimointia. Myös henkilötietoja tallennetaan ja käsitellään, jotta voimme käyttää verkkomarkkinointia tehokkaasti ja kohdennetusti. Toisaalta tiedot auttavat meitä näyttämään sisältöämme vain niille ihmisille, jotka ovat siitä kiinnostuneita, ja toisaalta voimme mitata verkkomarkkinointitoimenpiteidemme mainonnan onnistumista.

Miksi käytämme verkkomarkkinointivälineitä?

Haluamme näyttää verkkosivustomme kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tarjonnastamme. Olemme tietoisia siitä, että tämä ei ole mahdollista ilman harkittuja toimenpiteitä. Siksi teemme verkkomarkkinointia. On olemassa erilaisia työkaluja, jotka helpottavat meitä työskentelemään verkkomarkkinointitoimenpiteidemme parissa, ja lisäksi ne antavat aina parannusehdotuksia tietojen avulla. Näin voimme kohdentaa kampanjamme entistä tarkemmin kohderyhmällemme. Näiden verkkomarkkinointityökalujen tarkoituksena on viime kädessä optimoida tarjouksemme.

Mitä tietoja käsitellään?

Jotta verkkomarkkinointimme toimisi ja toimenpiteiden onnistumista voitaisiin mitata, käyttäjäprofiileja luodaan ja tietoja tallennetaan esimerkiksi evästeisiin (pienet tekstitiedostot). Näiden tietojen avulla voimme paitsi sijoittaa mainontaa perinteisellä tavalla, myös näyttää sisältöämme suoraan verkkosivustollamme haluamallasi tavalla. On olemassa erilaisia kolmannen osapuolen työkaluja, jotka tarjoavat näitä toimintoja ja keräävät ja tallentavat sinusta vastaavasti tietoja. Nimetyt evästeet tallentavat esimerkiksi sen, millä verkkosivuilla vierailit verkkosivustollamme, kuinka kauan katselit näitä sivuja, mitä linkkejä tai painikkeita napsautit tai miltä verkkosivustolta tulit meille. Lisäksi voidaan tallentaa myös teknisiä tietoja. Esimerkiksi IP-osoitteesi, mitä selainta käytät, millä laitteella vierailet verkkosivuillamme tai aika, jolloin vierailit verkkosivuillamme ja milloin poistuit sieltä uudelleen. Jos olet antanut suostumuksesi siihen, että voimme myös määrittää sijaintisi, voimme myös tallentaa ja käsitellä tätä tietoa.

IP-osoitteesi tallennetaan pseudonymisoidussa muodossa (eli lyhennettynä). Yksilölliset tiedot, joista sinut voidaan suoraan tunnistaa henkilönä, kuten nimesi, osoitteesi tai sähköpostiosoitteesi, tallennetaan vain pseudonymisoidussa muodossa osana mainonta- ja verkkomarkkinointiprosessia. Jotta emme voisi tunnistaa sinua henkilönä, olemme tallentaneet vain pseudonymisoidut, tallennetut tiedot käyttäjäprofiileihin.

Evästeitä voidaan myös ottaa käyttöön, analysoida ja käyttää mainostarkoituksiin muilla verkkosivustoilla, jotka käyttävät samoja mainostyökaluja. Tiedot voidaan tällöin tallentaa myös mainostyökalujen tarjoajien palvelimille.

Poikkeustapauksissa käyttäjäprofiiliin voidaan tallentaa myös yksilöllisiä tietoja (nimi, sähköpostiosoite jne.). Tällainen tallennus tapahtuu esimerkiksi, jos olet jäsenenä sosiaalisessa mediassa, jota käytämme verkkomarkkinointitoimenpiteissämme, ja verkosto yhdistää aiemmin saadut tiedot käyttäjäprofiiliin.

Kaikkien käyttämiemme mainostyökalujen, jotka tallentavat palvelimilleen tietoja sinusta, avulla saamme aina vain koottuja tietoja emmekä koskaan tietoja, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa yksilönä. Tiedot osoittavat vain, kuinka hyvin asetetut mainostoimenpiteet toimivat. Voimme esimerkiksi nähdä, mitkä toimet ovat saaneet sinut tai muut käyttäjät tulemaan verkkosivustollemme ja ostamaan sieltä palvelun tai tuotteen. Analyysien perusteella voimme tulevaisuudessa parantaa mainostarjontaamme ja sovittaa sen entistä tarkemmin kiinnostuneiden henkilöiden tarpeisiin ja toiveisiin.

Tietojen käsittelyn kesto

Ilmoitamme sinulle jäljempänä tietojenkäsittelyn kestosta, jos meillä on asiasta lisätietoja. Yleensä käsittelemme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on ehdottoman välttämätöntä palveluidemme ja tuotteidemme tarjoamiseksi. Evästeisiin tallennettuja tietoja säilytetään eri pituisia aikoja. Jotkin evästeet poistetaan jo verkkosivustolta poistumisen jälkeen, toiset voivat säilyä selaimessasi useita vuosia. Yksittäisten palveluntarjoajien tietosuojaselosteissa on yleensä tarkat tiedot yksittäisistä evästeistä, joita palveluntarjoaja käyttää.

Oikeus vastustaa

Sinulla on myös oikeus ja mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi evästeiden tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttöön milloin tahansa. Tämä toimii joko evästeiden hallintatyökalun tai muiden opt-out-toimintojen kautta. Voit esimerkiksi estää evästeiden avulla tapahtuvan tiedonkeruun myös hallinnoimalla, deaktivoimalla tai poistamalla evästeet selaimessasi. Käsittelyn lainmukaisuus peruuttamiseen asti säilyy ennallaan.

Koska evästeitä voidaan yleensä käyttää verkkomarkkinointivälineiden kanssa, suosittelemme myös evästeitä koskevaa yleistä tietosuojaselostetta. Jos haluat tietää tarkalleen, mitä tietojasi tallennetaan ja käsitellään, lue kunkin työkalun tietosuojaselosteet.

oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttöön, tietojenkäsittelyn oikeusperusteena on tämä suostumus. Direktiivin 6 artiklan 1 kohta lit.

Meillä on myös oikeutettu etu mitata verkkomarkkinointitoimenpiteitä anonyymissä muodossa, jotta voimme käyttää saatuja tietoja tarjouksemme ja toimenpiteidemme optimointiin. Vastaava oikeusperusta tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut). . Käytämme työkaluja kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Tietoa erityisistä verkkomarkkinointivälineistä - jos niitä on saatavilla - on seuraavissa kohdissa.

Facebookin mukautettujen kohteiden tietosuojakäytäntö

Käytämme verkkosivuillamme Facebookin mukautettu yleisö -palvelinpuolen tapahtumaseurantatyökalua. Palveluntarjoaja on amerikkalainen yritys Meta Platforms Inc. Euroopan alueesta vastaa yritys Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti).

Facebook käsittelee tietojasi myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan Yhdysvaltoihin tapahtuvalle tietojen siirrolle ei tällä hetkellä ole riittävää tietosuojan tasoa. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Facebook käyttää niin sanottuja vakiosopimuslausekkeita (= yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perusteena tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien toimesta tai tietojen siirrolle sinne. Vakiosopimuslausekkeet (SCC) ovat EU:n komission tarjoamia malleja, ja niiden tarkoituksena on varmistaa, että tietosi ovat eurooppalaisten tietosuojastandardien mukaisia myös silloin, kun ne siirretään kolmansiin maihin (kuten Yhdysvaltoihin) ja tallennetaan sinne. Näiden lausekkeiden avulla Facebook sitoutuu noudattamaan eurooppalaisia tietosuojastandardeja käsitellessään asiaankuuluvia tietojasi, vaikka tiedot tallennettaisiin, käsiteltäisiin ja hallinnoitaisiin Yhdysvalloissa. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja asiaa koskevat vakiosopimuslausekkeet muun muassa täältä:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebookin tietojenkäsittelyehdot, jotka vastaavat vakiosopimuslausekkeita, löytyvät osoitteesta https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Lisätietoja Facebook Custom Audiences -palvelun avulla käsiteltävistä tiedoista on tietosuojaselosteessa osoitteessa https://www.facebook.com/about/privacy .

Google Ads (Google AdWords) muuntumisen seurannan tietosuojakäytännön tiivistelmä
👥 Koskee: Verkkosivuston kävijöitä
🤝 Tarkoitus: Taloudellinen menestys ja palvelumme optimointi.
📓 Käsiteltävät tiedot: Käyttötilastot, jotka sisältävät tietoja, kuten käyttöpaikat, laitetiedot, käytön kesto ja aika, navigointikäyttäytyminen, klikkauskäyttäytyminen ja IP-osoitteet. Myös henkilötietoja, kuten nimeä tai sähköpostiosoitetta, voidaan käsitellä.
📅 Säilytyksen kesto: Muunnosevästeet vanhentuvat yleensä 30 päivän kuluttua, eivätkä ne välitä henkilötietoja.
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mitä on Google Adsin konversioseuranta?

Käytämme Google Adsia (aiemmin Google AdWords) verkkomarkkinointitoimenpiteenä mainostaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme. Haluamme saada useammat ihmiset tietoisiksi laadukkaista tarjouksistamme Internetissä. Osana Google Ads -mainonnan toimenpiteitä käytämme Google Inc:n konversioseurantaa verkkosivustollamme. Euroopassa Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanti) vastaa kuitenkin kaikista Googlen palveluista. Tämän ilmaisen seurantatyökalun avulla voimme räätälöidä mainontaamme paremmin kiinnostuksen kohteidesi ja tarpeidesi mukaan. Seuraavassa artikkelissa haluamme käsitellä tarkemmin, miksi käytämme konversioseurantaa, mitä tietoja tallennetaan ja miten voit estää tämän tietojen tallentamisen.

Google Ads (aiemmin Google AdWords) on Google Inc:n oma verkkomainontajärjestelmä. Olemme vakuuttuneita tarjouksemme laadusta ja haluamme, että mahdollisimman monet ihmiset tutustuvat verkkosivustoomme. Verkkoalueella Google Ads tarjoaa tähän parhaan alustan. Haluamme tietysti myös saada tarkan yleiskuvan mainoskampanjoidemme kustannus-hyötysuhteesta. Siksi käytämme Google Adsin konversioseurantatyökalua.

Mutta mitä muuntaminen tarkalleen ottaen on? Konversio tapahtuu, kun puhtaasti kiinnostuneesta verkkosivuston kävijästä tulee toimiva kävijä. Tämä tapahtuu aina, kun klikkaat mainostamme ja suoritat sitten jonkin muun toiminnon, kuten vierailet verkkosivustollamme. Käytämme Googlen konversioseurantatyökalua tallentaaksemme, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun käyttäjä klikkaa Google Ads -mainostamme. Näemme esimerkiksi, ostetaanko tuotteita, käytetäänkö palveluita tai ovatko käyttäjät tilanneet uutiskirjeemme.

Miksi käytämme Google Adsin konversioseurantaa verkkosivustollamme?

Käytämme Google-mainoksia kiinnittääksemme huomiota tarjouksiimme muilla verkkosivustoilla. Tavoitteena on, että mainoskampanjamme todella tavoittavat vain ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita tarjouksistamme. Konversioseurantatyökalun avulla näemme, mitkä avainsanat, mainokset, mainosryhmät ja kampanjat johtavat haluttuihin asiakastoimiin. Näemme, kuinka moni asiakas on vuorovaikutuksessa mainoksiemme kanssa jollakin laitteella ja mittaamme tietoa. Näiden tietojen avulla voimme laskea kustannus-hyöty-kertoimemme, mitata yksittäisten mainostoimenpiteiden onnistumista ja näin ollen optimoida verkkomarkkinointitoimenpiteemme. Saatujen tietojen avulla voimme myös tehdä verkkosivuistamme sinulle kiinnostavamman ja mukauttaa mainostarjoustamme entistä yksilöllisemmin tarpeisiisi.

Mitä tietoja tallennetaan Google Adsin konversioseurannassa?

Olemme upottaneet verkkosivuillemme konversioseurantatunnisteen tai koodinpätkän analysoidaksemme paremmin tiettyjä käyttäjän toimia. Jos nyt napsautat jotakin Google Ads -mainostamme, Googlen verkkotunnuksen "konversio"-eväste tallennetaan tietokoneellesi (yleensä selaimeen) tai mobiililaitteeseesi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentavat tietoja tietokoneellesi.

Tässä on tiedot Googlen konversioseurannan tärkeimmistä evästeistä:

Nimi: Conversion
arvo: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ111766445-3 Käyttötarkoitus
: Tämä eväste tallentaa jokaisen konversion, jonka teet sivustollamme sen jälkeen, kun tulit meille Google-mainoksen kautta.
Viimeinen voimassaolopäivä: 3 kuukauden kuluttua

Nimi: _gac
Arvo: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE Tarkoitus
: Tämä on klassinen Google Analytics -eväste, ja sitä käytetään erilaisten toimintojen tallentamiseen verkkosivustollamme.
Viimeinen voimassaolopäivä: 3 kuukauden kuluttua

Huom: _gac-eväste esiintyy vain Google Analyticsin yhteydessä. Yllä oleva luettelo ei ole täydellinen, sillä Google käyttää myös muita evästeitä analyyttiseen arviointiin.

Heti kun suoritat toiminnon verkkosivustollamme, Google tunnistaa evästeen ja tallentaa toimintasi niin sanottuna konversiona. Niin kauan kuin surffaat verkkosivuillamme ja eväste ei ole vielä vanhentunut, me ja Google tunnistamme, että olet löytänyt meidät Google Ads -mainoksemme kautta. Eväste luetaan ja lähetetään takaisin Google Adsille muuntotietojen kanssa. On myös mahdollista, että muita evästeitä käytetään konversioiden mittaamiseen. Google Adsin konversioseurantaa voidaan tarkentaa ja parantaa Google Analyticsin avulla. Mainoksia varten, joita Google näyttää eri paikoissa verkossa, verkkotunnuksemme alle voidaan asettaa evästeitä, joiden nimi on "__gads" tai "_gac". Syyskuusta 2017 lähtien analytics. js:n erilaiset kampanjatiedot on tallennettu _gac-evästeen avulla. Eväste tallentaa nämä tiedot heti, kun vierailet jollakin sivuillamme, joille Google Adsin automaattinen merkintä on otettu käyttöön. Toisin kuin Googlen verkkotunnuksille asetetut evästeet, Google voi lukea näitä muuntamisevästeitä vain silloin, kun olet verkkosivustollamme. Emme kerää tai vastaanota mitään henkilötietoja. Saamme Googlelta raportin, jossa on tilastollisia arvioita. Saamme esimerkiksi tietää mainostamme klikanneiden käyttäjien kokonaismäärän ja näemme, mitkä mainostoimenpiteet saivat hyvän vastaanoton. Google voi lukea näitä muuntamisevästeitä vain silloin, kun olet verkkosivustollamme. Emme kerää tai vastaanota mitään henkilötietoja. Saamme Googlelta raportin, jossa on tilastollisia arvioita. Saamme esimerkiksi tietää mainostamme klikanneiden käyttäjien kokonaismäärän ja näemme, mitkä mainostoimenpiteet saivat hyvän vastaanoton. Google voi lukea näitä muuntamisevästeitä vain silloin, kun olet verkkosivustollamme. Emme kerää tai vastaanota mitään henkilötietoja. Saamme Googlelta raportin, jossa on tilastollisia arvioita. Saamme esimerkiksi tietää mainostamme klikanneiden käyttäjien kokonaismäärän ja näemme, mitkä mainostoimenpiteet saivat hyvän vastaanoton.

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Tässä vaiheessa haluamme huomauttaa, että emme voi vaikuttaa siihen, miten Google käyttää kerättyjä tietoja. Googlen mukaan tiedot salataan ja tallennetaan suojatuille palvelimille. Useimmissa tapauksissa konversioevästeet vanhentuvat 30 päivän kuluttua, eivätkä ne välitä henkilötietoja. "Conversion" ja "_gac" -nimisten evästeiden (joita käytetään Google Analyticsin yhteydessä) voimassaoloaika on 3 kuukautta.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Sinulla on mahdollisuus olla osallistumatta Google Adsin konversioseurantaan. Jos poistat Googlen konversioseurantaevästeen käytöstä selaimesi kautta, estät konversioseurannan. Tällöin sinua ei oteta mukaan seurantatyökalun tilastoihin. Voit muuttaa evästeasetuksia selaimessasi milloin tahansa. Jokainen selain toimii hieman eri tavalla. "Evästeet"-osion alta löydät asianmukaiset linkit suosituimpien selainten ohjeisiin.

Jos et yleensä halua evästeitä, voit asettaa selaimesi niin, että se ilmoittaa sinulle aina, kun eväste on tarkoitus asettaa. Voit päättää jokaisen yksittäisen evästeen kohdalla, sallitko evästeen vai et. Tämän selainlisäosan lataaminen ja asentaminen osoitteesta https://support.google.com/ads/answer/7395996 poistaa myös kaikki mainosevästeet käytöstä. Muista, että poistamalla nämä evästeet käytöstä et estä mainoksia, vaan ainoastaan henkilökohtaisen mainonnan.

oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi Google Ads Conversion Tracking -palvelun käyttöön, tietojenkäsittelyn oikeusperusta on tämä suostumus. Mukaan 6 artiklan 1 kohta lit.

Meillä on myös oikeutettu etu käyttää Google Ads Conversion Tracking -palvelua verkkopalvelumme ja markkinointitoimintamme optimoimiseksi. Vastaava oikeusperusta tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut). . Käytämme Google Ads Conversion Tracking -palvelua kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Google käsittelee tietojasi myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan Yhdysvaltoihin tapahtuvalle tietojen siirrolle ei tällä hetkellä ole riittävää tietosuojan tasoa. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien suorittaman tietojenkäsittelyn tai tietojen siirtämisen perustana Google käyttää niin sanottuja vakiosopimuslausekkeita (= DSGVO 46 artiklan 2 ja 3 kohta). Vakiosopimuslausekkeet (SCC) ovat EU:n komission tarjoamia malleja, joiden tarkoituksena on varmistaa, että tietosi ovat eurooppalaisten tietosuojanormien mukaisia myös silloin, kun ne siirretään kolmansiin maihin (kuten Yhdysvaltoihin) ja tallennetaan sinne. Näiden lausekkeiden avulla Google sitoutuu noudattamaan eurooppalaisia tietosuojastandardeja käsitellessään asiaankuuluvia tietojasi, vaikka tiedot tallennettaisiin, käsiteltäisiin ja hallinnoitaisiin Yhdysvalloissa. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja asiaa koskevat vakiosopimuslausekkeet muun muassa täältä:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Googlen mainostuotteita koskevat tietojenkäsittelyehdot (Google Ads Controller-Controller Data Protection Terms), jotka vastaavat vakiosopimuslausekkeita ja joita sovelletaan myös Google Ads -mainoksiin, ovat osoitteessa https://business.safety.google/adscontrollerterms/ .

Jos haluat lisätietoja Googlen tietosuojasta, suosittelemme Googlen yleistä tietosuojaselostetta: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Microsoftin mainonnan tietosuojakäytäntö

Microsoftin mainonnan tietosuojakäytännön yhteenveto
👥 Koskee: Verkkosivuston kävijöitä
🤝 Tarkoitus: Taloudellinen menestys ja palvelumme optimointi.
📓 Käsiteltävät tiedot: Käyttötilastot, jotka sisältävät tietoja, kuten käyttöpaikat, laitetiedot, käytön kesto ja aika, navigointikäyttäytyminen, klikkauskäyttäytyminen ja IP-osoitteet. Myös henkilötietoja, kuten nimeä tai sähköpostiosoitetta, voidaan käsitellä.
📅 Säilytysaika: Microsoft säilyttää tietoja, kunnes niitä ei enää tarvita käyttötarkoitusten täyttämiseksi.
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mitä on Microsoftin mainonta?

Verkkomarkkinointitoimenpiteissämme käytämme myös Microsoftin mainontaohjelmaa, jonka tarjoaa Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft Advertisingin avulla haluamme kiinnittää monien ihmisten huomion tuotteidemme ja/tai palveluidemme korkeaan laatuun. Tätä varten käytämme verkkosivuillamme Microsoftin teknologiaa (konversioseurantatyökalu), joka myös tallentaa sinusta saatuja tietoja. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin tästä palvelusta, näytämme, mitä tietoja tallennetaan, hallinnoidaan ja käsitellään ja miten voit estää tietojen tallentamisen.

Saatat tuntea Microsoftin mainonnan paremmin sen aiemmalla nimellä "Bing Ads". Kyseessä on Microsoftin mainosohjelma, joka perustuu pay-per-click-järjestelmään. Tämä tarkoittaa sitä, että mainostajat voivat sijoittaa mainoksia Bing- ja Yahoo! Place -palveluihin ja maksaa vain silloin, kun käyttäjä klikkaa mainosta.

Miksi käytämme Microsoftin mainontaa?

Olemme vakuuttuneita tarjouksistamme ja haluamme tietenkin esitellä ne suurelle yleisölle. Microsoft-mainonnan avulla voimme tuoda tuotteemme tai palvelumme lähemmäs juuri niitä ihmisiä, jotka ovat niistä todella kiinnostuneita. Haluamme esitellä tuotteitamme kuuluisan hakukoneen Googlen lisäksi myös Bingissä ja Yahoo!-hakukoneessa. Microsoft Advertisingin avulla meillä on myös mahdollisuus sijoittaa mainoksia niin sanottuun Microsoft Audience Network -verkostoon. Voimme esimerkiksi sijoittaa mainoksia myös LinkedIniin. Konversioseurannan avulla saamme esimerkiksi tietää, minkä mainoksen avulla löysit meidät, mistä alasivuista pidät erityisesti ja mitä toimia teet verkkosivustollamme. Näiden tietojen avulla voimme parantaa verkkosivustoamme,

Mitä tietoja Microsoft Advertising tallentaa?

Olemme integroineet verkkosivuillemme Microsoft Advertisingin konversioseurantatunnisteen (eli pienen koodinpätkän). Kyseessä on niin sanottu Universal Event Tracking (UET) -tunniste. Jos tulet verkkosivuillemme Microsoftin mainoksen kautta, voimme käyttää tätä seurantatyökalua saadaksemme selville lisää tietoa käyttäjäkäyttäytymisestäsi verkkosivuillamme. Saamme esimerkiksi tietää, minkä avainsanan tai mainoksen kautta tulit meille, mitä klikkaat verkkosivustollamme, kuinka moni vierailee verkkosivustollamme Microsoft-mainosten kautta ja kuinka kauan viivyt verkkosivustollamme. Kaikki nämä tiedot liittyvät käyttäjän käyttäytymiseen eivätkä henkilötietoihin. Saamme siis vain tietoja tai arvioita verkkokäyttäytymisestäsi, mutta emme henkilökohtaisia tietoja. Microsoft käyttää tietoja optimoidakseen omaa mainostarjontaansa ja muita palvelujaan. Jos sinulla itselläsi on Microsoft-tili, kerätyt tiedot voidaan yhdistää tiliisi. On myös mahdollista, että Microsoft tunnistaa ja tallentaa IP-osoitteesi. Jotta kaikki nämä tiedot käyttäjäkäyttäytymisestäsi voidaan tallentaa, seuraava eväste asetetaan selaimeesi sen jälkeen, kun olet tullut verkkosivustollemme Microsoftin mainoksen kautta:

Nimi: MUIDB
Arvo: 08A53CA3313F6255044C307E353F61CD Purpose
: Tämän evästeen asettaa upotettu Microsoft-tunnisteemme (UET-tunniste), ja sitä käytetään synkronointiin eri Microsoftin verkkosivustoilla. Näin käyttäjät voidaan tunnistaa eri verkkotunnuksilla.
Viimeinen voimassaolopäivä: vuoden kuluttua

Jos kuitenkin saavut verkkosivustollemme Bing-mainoksen kautta, selaimeesi saatetaan asettaa myös muita evästeitä. Näytämme tässä valikoiman muita evästeitä:

Nimi: ABDEF
Arvo: V=0&ABDV=0&MRNB=1594294373452&MRB=0111766445-7 Purpose
: Emme saaneet selville tarkempia tietoja tästä evästeestä.
Viimeinen voimassaolopäivä: vuoden kuluttua.

Nimi: SRCHD
Arvo: AF=NOFORM Tarkoitus
: Tämä eväste vastaa seurannan ja verkkosivuston toiminnallisuudesta.
Viimeinen voimassaolopäivä: vuoden kuluttua

Nimi: SRCHHPGUSR
Arvo: WTS=63729889193&HV=1594294374&CW=1920&CH=937&DPR=1&UTC=120&DM=0
Tarkoitus: Tämä eväste seuraa ja tallentaa käyttäjän käyttäytymistä verkkosivustollamme ja Bing Map -käyttöliittymän vuorovaikutusta.
Viimeinen voimassaolopäivä: vuoden kuluttua

Nimi: SRCHUID
Arvo: V=2&GUID=157B20CCF36A43F3A4AE9790346EB7A7&dmnchg=1 Purpose
: Tämä eväste seuraa ja tallentaa käyttäjäkäyttäytymistäsi verkkosivustollamme ja vuorovaikutusta Bing Map API:n kanssa.
Viimeinen voimassaolopäivä: vuoden kuluttua

Nimi: _EDGE_S
Arvo: mkt=de-at&SID=2EE7002D956A61511D280F2F9474607111766445-2 Purpose
: Tämä eväste kerää ja tallentaa käyttäjäkäyttäytymistäsi useilla verkkosivustoilla. Kohdistamisen tavoitteena on mukauttaa mainostoimenpiteet paremmin kohderyhmämme kiinnostuksen kohteisiin.
Viimeinen voimassaolopäivä: selainistunnon päättymisen jälkeen

Nimi: _SS
Arvo: SID=2EE7002D956A61511D280F2F94746077111766445-9 Purpose
: Tätä evästettä käytetään muun muassa tunnistamaan, miten sinä käyttäjänä olet käyttänyt verkkosivustoamme. Toisin sanoen, mikä mainos johti sinut verkkosivustollemme.
Viimeinen voimassaolopäivä: vuoden kuluttua

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Emme voi vaikuttaa siihen, miten Microsoft käyttää kerättyjä käyttäjätietoja. Microsoftilla on omia palvelimia käytössä maailmanlaajuisesti. Useimmat niistä sijaitsevat Yhdysvalloissa, joten tietojasi saatetaan tallentaa, hallita ja käsitellä myös amerikkalaisilla palvelimilla. Microsoft säilyttää tietoja (erityisesti henkilötietoja) niin kauan kuin se on tarpeen sen palvelujen tai tuotteiden tarjoamiseksi tai laillisista syistä. Microsoft mainitsee myös, että todellinen säilytysaika vaihtelee suuresti ja riippuu tuotteesta.

Bingin kautta tehtyjen hakukyselyjen osalta Microsoft poistaa tallennetut hakukyselyt 6 kuukauden kuluttua poistamalla IP-osoitteesi. Esimerkiksi MUID-evästeen avulla luodut evästetunnukset muuttuvat tunnistamattomiksi 18 kuukauden kuluttua.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Sinulla on milloin tahansa mahdollisuus olla osallistumatta Microsoft Adsin konversioseurantaan. Jos et halua, että sinulle näytetään Microsoft Advertisingin kiinnostukseen perustuvia mainoksia, voit kytkeä tämän toiminnon pois päältä osoitteessa https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout . Voit myös deaktivoida, hallita tai poistaa kaikki evästeet selaimessasi. Jokainen selain toimii hieman eri tavalla. "Evästeet"-osion alta löydät linkit suosituimpien selainten ohjeisiin.

oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi Microsoft-mainonnan käyttöön, tietojenkäsittelyn oikeusperusteena on tämä suostumus. Mukaan 6 artiklan 1 kohta lit.

Meillä on myös oikeutettu etu käyttää Microsoft-mainontaa verkkopalvelumme ja markkinointitoimiemme optimoimiseksi. Vastaava oikeusperusta tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut). . Käytämme Microsoft-mainontaa kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Microsoft käsittelee tietojasi myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan Yhdysvaltoihin tapahtuvalle tietojen siirrolle ei tällä hetkellä ole riittävää tietosuojan tasoa. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Microsoft käyttää niin sanottuja vakiosopimuslausekkeita (= yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perusteena tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien toimesta tai tietojen siirrolle sinne. Vakiosopimuslausekkeet (SCC) ovat EU:n komission tarjoamia malleja, ja niiden tarkoituksena on varmistaa, että tietosi ovat eurooppalaisten tietosuojastandardien mukaisia myös silloin, kun ne siirretään kolmansiin maihin (kuten Yhdysvaltoihin) ja tallennetaan sinne. Näiden lausekkeiden avulla Microsoft sitoutuu noudattamaan eurooppalaisia tietosuojastandardeja käsitellessään asiaankuuluvia tietojasi, vaikka tiedot tallennettaisiin, käsiteltäisiin ja hallinnoitaisiin Yhdysvalloissa. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja asiaa koskevat vakiosopimuslausekkeet muun muassa täältä:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Lisätietoja Microsoftin vakiosopimuslausekkeista on osoitteessa https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses .

Toivomme, että sait yleiskatsauksen tietojen käsittelystä Microsoft Adsin konversioseurannan avulla. On tietenkin aina mahdollista, että Microsoftin tietosuojakäytäntö muuttuu. Jos haluat lisätietoa ja haluat pysyä ajan tasalla, suosittelemme myös Microsoftin tietosuojakäytäntöä osoitteessa https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

Johdanto sisällönjakeluverkkoihin

Sisällönjakeluverkkojen tietosuojakäytäntöjen yhteenveto
👥 Koskee: Verkkosivuston kävijöitä
🤝 Tarkoitus: Palvelumme optimointi (jotta verkkosivusto latautuisi nopeammin).
📓 Käsiteltävät tiedot: Tiedot, kuten IP-osoitteesi
Löydät lisätietoja tästä alta ja yksittäisistä tietosuojateksteistä.
📅 Säilytysaika: Useimmissa tapauksissa tietoja säilytetään siihen asti, kunnes niitä ei enää tarvita palvelun tarjoamiseen.
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut ).

Mikä on sisällönjakeluverkko?

Käytämme verkkosivustollamme niin sanottua sisällönjakeluverkkoa. Useimmiten tällaista verkkoa kutsutaan vain CDN:ksi. CDN auttaa meitä lataamaan verkkosivustomme nopeasti ja sujuvasti sijainnistasi riippumatta. Henkilötietojasi tallennetaan, hallinnoidaan ja käsitellään myös käytetyn CDN-palveluntarjoajan palvelimilla. Seuraavassa käsittelemme palvelua ja sen tietojenkäsittelyä yleisemmin. Yksityiskohtaiset tiedot tietojesi käsittelystä löydät palveluntarjoajan tietosuojaselosteesta.

Jokainen CDN (Content Delivery Network) on alueellisesti hajautettujen palvelimien verkko, joka on yhteydessä toisiinsa Internetin kautta. Verkon kautta verkkosivustojen sisältö (erityisesti erittäin suuret tiedostot) voidaan toimittaa nopeasti ja sujuvasti myös suurten kuormitushuippujen aikana. Tätä tarkoitusta varten CDN luo kopion verkkosivustostamme palvelimillesi. Koska nämä palvelimet sijaitsevat maailmanlaajuisesti, verkkosivusto voidaan toimittaa nopeasti. Tietojen siirto selaimellesi lyhenee siis huomattavasti CDN:n avulla.

Miksi käytämme verkkosivustollamme sisällönjakeluverkkoa?

Nopeasti latautuva verkkosivusto on osa palveluamme. Tiedämme tietenkin, miten ärsyttävää on, kun verkkosivusto latautuu etanan vauhdilla. Useimmiten jopa menetät kärsivällisyytesi ja suljet verkkosivuston ennen kuin se on latautunut kokonaan. Haluamme tietysti välttää sen. Siksi nopeasti latautuva verkkosivusto on itsestäänselvyys verkkosivustotarjouksessamme. Sisällönjakeluverkon avulla verkkosivustomme latautuu selaimessasi paljon nopeammin. CDN:n käyttäminen on erityisen hyödyllistä, kun olet ulkomailla, koska verkkosivusto toimitetaan sinua lähellä olevalta palvelimelta.

Mitä tietoja käsitellään?

Jos pyydät verkkosivustoa tai verkkosivuston sisältöä ja se on välimuistissa CDN:ssä, CDN välittää pyynnön sinua lähimpänä olevalle palvelimelle, joka tarjoaa sisällön. Sisällönjakeluverkot on rakennettu JavaScript-kirjastojen lataamista varten, ja niitä isännöidään npm- ja github-palvelimilla. Vaihtoehtoisesti myös WordPress-liitännäisiä voidaan ladata useimpien CDN:ien kautta, jos ne ovat saatavilla osoitteessa WordPress.orgisännöidään. Selaimesi voi lähettää henkilökohtaisia tietoja käyttämällemme sisällönjakeluverkolle. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi IP-osoite, selaimen tyyppi, selainversio, mikä verkkosivusto on ladattu tai sivuvierailun aika ja päivämäärä. CDN kerää ja myös tallentaa nämä tiedot. Se, käytetäänkö evästeitä tietojen tallentamiseen, riippuu käytetystä verkosta. Lue kunkin palvelun tietosuojaa koskevat tekstit.

Oikeus vastustaa

Jos haluat estää tämän tiedonsiirron kokonaan, voit asentaa JavaScript-eston (ks. esim. https://noscript.net/ ) tietokoneeseesi. Sivustomme ei tietenkään voi silloin enää tarjota sinulle tuttua palvelua (kuten nopeaa latausnopeutta).

oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi sisällönjakeluverkon käyttöön, tietojenkäsittelyn oikeusperusta on tämä suostumus. Direktiivin 6 artiklan 1 kohta lit.

Meillä on myös oikeutettu etu käyttää sisällönjakeluverkkoa verkkopalvelumme optimoimiseksi ja sen turvallisuuden parantamiseksi. Vastaava oikeusperusta tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut). . Käytämme työkalua kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Seuraavissa kohdissa on tietoja erityisistä sisällönjakeluverkoista, jos niitä on saatavilla.

Cloudflaren tietosuojakäytäntö

Cloudflaren tietosuojakäytännön yhteenveto
👥 Asianomaiset osapuolet: Verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Palvelumme suorituskyvyn optimointi (jotta verkkosivusto latautuisi nopeammin).
📓 Käsiteltävät tiedot: Tietoja, kuten IP-osoite, yhteys- ja lokitiedot, turvallisuussormenjäljet ja verkkosivuston suorituskykytiedot For
lisätietoja, katso lisää alempana tässä tietosuojakäytännössä.
📅 Säilytyksen kesto: Tietoja säilytetään yleensä alle 24 tuntia.
⚖️ Oikeusperusta: GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), GDPR 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on Cloudflare?

Käytämme tällä verkkosivustolla Cloudflare, Inc:n (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA) Cloudflarea, jotta verkkosivustomme olisi nopeampi ja turvallisempi. Cloudflare käyttää evästeitä ja käsittelee käyttäjätietoja. Cloudflare, Inc. on yhdysvaltalainen yritys, joka tarjoaa sisällönjakeluverkkoa ja erilaisia tietoturvapalveluja. Nämä palvelut ovat käyttäjän ja hosting-palveluntarjoajamme välisiä. Yritämme selittää tarkemmin alla, mitä tämä kaikki tarkalleen ottaen tarkoittaa.

Cloudflaren tarjoama sisällönjakeluverkko (CDN) on pelkkä yhdistettyjen palvelimien verkko. Cloudflarella on tällaisia palvelimia eri puolilla maailmaa, ja ne tuovat verkkosivustot nopeammin näytöllesi. Yksinkertaisesti sanottuna Cloudflare tekee kopioita verkkosivustostamme ja sijoittaa ne omille palvelimilleen. Kun nyt vierailet verkkosivustollamme, kuormantasausjärjestelmä varmistaa, että verkkosivustomme suurimmat osat toimitetaan palvelimelta, joka pystyy näyttämään verkkosivustomme sinulle nopeimmin. CDN lyhentää merkittävästi tiedonsiirtoreittiä selaimeesi. Siten verkkosivustomme sisältöä ei toimiteta sinulle ainoastaan Cloudflaren hosting-palvelimelta, vaan eri puolilla maailmaa sijaitsevilta palvelimilta. Cloudflaren käyttö on erityisen hyödyllistä ulkomailta tuleville käyttäjille, koska sivusto voidaan toimittaa lähellä sijaitsevalta palvelimelta. Sivustojen nopean toimituksen lisäksi Cloudflare tarjoaa myös erilaisia tietoturvapalveluja, kuten DDoS-suojauksen tai web-sovelluspalomuurin.

Miksi käytämme Cloudflarea verkkosivustollamme?

Haluamme tietenkin tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua verkkosivustollamme. Cloudflare auttaa meitä tekemään verkkosivustostamme nopeamman ja turvallisemman. Cloudflare tarjoaa meille sekä verkko-optimointia että tietoturvapalveluja, kuten DDoS-suojausta ja verkkopalomuuria. Tämä sisältää käänteinen välityspalvelinja sisällönjakeluverkko (CDN). Cloudflare estää uhkia ja rajoittaa väärinkäyttäviä botteja ja indeksoijia, jotka tuhlaavat kaistanleveyttä ja palvelinresurssejamme. Säilyttämällä verkkosivustomme paikallisissa tietokeskuksissa ja estämällä roskapostiohjelmistot Cloudflaren avulla voimme vähentää kaistanleveyden käyttöä noin 60 %. Sisällön toimittaminen paikallisesta datakeskuksesta ja web-optimoinnin tekeminen siellä lyhentää keskimääräistä verkkosivujen latausaikaa noin puoleen. Cloudflaren mukaan "I'm Under Attack Mode" -asetusta voidaan käyttää vähentämään lisähyökkäyksiä näyttämällä JavaScript-laskentatehtävä, joka on ratkaistava, ennen kuin käyttäjä voi käyttää verkkosivustoa.

Mitä tietoja Cloudflare käsittelee?

Cloudflare välittää yleensä vain verkkosivuston ylläpitäjien hallitsemia tietoja. Cloudflare ei siis määrittele sisältöä, vaan aina verkkosivuston ylläpitäjä itse. Lisäksi Cloudflare voi kerätä tiettyjä tietoja verkkosivustomme käytöstä ja käsitellä tietoja, jotka olemme lähettäneet tai joita varten Cloudflare on saanut vastaavat ohjeet. Useimmissa tapauksissa Cloudflare saa tietoja, kuten IP-osoitteen, yhteys- ja lokitiedot, turvallisuussormenjäljet ja verkkosivuston suorituskykytiedot. Esimerkiksi lokitiedot auttavat Cloudflarea tunnistamaan uusia uhkia. Tällä tavoin Cloudflare voi taata verkkosivustomme korkeatasoisen turvallisuussuojan. Cloudflare käsittelee näitä tietoja osana palveluja sovellettavien lakien mukaisesti. Tähän kuuluu luonnollisesti myös yleinen tietosuoja-asetus (GDPR). Cloudflare tekee yhteistyötä myös kolmansien osapuolten kanssa. Nämä voivat käsitellä henkilötietoja vain Cloudflaren johdolla ja tietosuojaohjeiden sekä muiden luottamuksellisuus- ja turvatoimien mukaisesti. Cloudflare ei luovuta henkilötietoja eteenpäin ilman nimenomaista suostumustamme.

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Cloudflare tallentaa tietosi ensisijaisesti Yhdysvalloissa ja Euroopan talousalueella. Cloudflare voi lähettää ja käyttää edellä kuvattuja tietoja eri puolilta maailmaa. Yleensä Cloudflare säilyttää Free-, Pro- ja Business-versioiden verkkotunnusten käyttäjätason tietoja alle 24 tuntia. Enterprise-verkkotunnuksissa, joissa Cloudflaren lokit (entinen Enterprise LogShare tai ELS) on käytössä, tietoja voidaan säilyttää enintään 7 päivää. Jos IP-osoitteet kuitenkin aiheuttavat Cloudflaren turvallisuusvaroituksia, edellä lueteltuihin säilytysaikoihin voi olla poikkeuksia.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Cloudflare säilyttää tietolokeja vain niin kauan kuin on tarpeen, ja nämä tiedot poistetaan useimmiten 24 tunnin kuluessa. Cloudflare ei myöskään tallenna henkilötietoja, kuten IP-osoitettasi. Cloudflare tallentaa kuitenkin joitakin tietoja loputtomiin osana pysyviä lokitietojaan Cloudflare Resolverin yleisen suorituskyvyn parantamiseksi ja mahdollisten turvallisuusriskien havaitsemiseksi. Voit lukea tarkalleen, mitä pysyviä lokitietoja tallennetaan osoitteessa https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/ . Kaikista Cloudflaren keräämistä (tilapäisistä tai pysyvistä) tiedoista poistetaan kaikki henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot. Cloudflare myös anonymisoi kaikki pysyvät lokit.

Cloudflare ilmoittaa tietosuojakäytännössään, että se ei ole vastuussa vastaanottamastaan sisällöstä. Jos esimerkiksi kysyt Cloudflarelta, voivatko he päivittää tai poistaa sisältösi, Cloudflare viittaa aina meihin verkkosivuston ylläpitäjänä. Voit myös kokonaan estää Cloudflarea keräämästä ja käsittelemästä tietojasi poistamalla selaimestasi komentosarjakoodin suorittamisen tai integroimalla selaimeesi komentosarjojen eston.

oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi Cloudflaren käyttöön, tietojenkäsittelyn oikeusperusteena on tämä suostumus. 6 artiklan 1 kohdan mukaan lit.

Meillä on myös oikeutettu etu käyttää Cloudflarea verkkopalvelumme optimoimiseksi ja sen turvallisuuden parantamiseksi. Vastaava oikeusperusta tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut). . Käytämme Cloudflarea kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Cloudflare käsittelee tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan Yhdysvaltoihin tapahtuvalle tietojen siirrolle ei tällä hetkellä ole riittävää tietosuojan tasoa. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Cloudflare käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 ja 3 kohta). Nämä lausekkeet velvoittavat Cloudflaren noudattamaan EU:n tietosuojatasoa käsitellessään asiaankuuluvia tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet täältä: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de .

Lisätietoa Cloudflaren tietosuojasta on saatavilla osoitteessa https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

Yhteenveto evästeiden suostumuksen hallinta-alustasta
👥 Koskee: Verkkosivuston kävijää
🤝 Tarkoitus: Suostumuksen hankkiminen ja hallinnointi tiettyihin evästeisiin ja siten tiettyjen työkalujen käyttöön.
📓 Käsiteltävät tiedot: Evästeasetusten hallintaan tarvittavat tiedot, kuten IP-osoite, suostumuksen ajankohta, suostumuksen tyyppi, yksittäiset suostumukset. Löydät lisätietoja tästä kussakin tapauksessa käytetystä työkalusta.
📅 Säilytyksen kesto: Riippuu käytetystä työkalusta, sinun on varauduttava useiden vuosien pituisiin ajanjaksoihin.
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on evästeiden suostumuksen hallintajärjestelmä?

Käytämme verkkosivustollamme Consent Management Platform (CMP) -ohjelmistoa, joka helpottaa meitä ja sinua käsittelemään käytettyjä skriptejä ja evästeitä oikein ja turvallisesti. Ohjelmisto luo automaattisesti evästeiden ponnahdusikkunan, skannaa ja valvoo kaikkia skriptejä ja evästeitä, tarjoaa sinulle tietosuojalainsäädännön edellyttämän evästesuostumuksen ja auttaa meitä ja sinua seuraamaan kaikkia evästeitä. Useimmat evästeiden suostumuksen hallintatyökalut tunnistavat ja luokittelevat kaikki olemassa olevat evästeet. Verkkosivuston kävijänä päätät sitten itse, haluatko sallia skriptien ja evästeiden käytön ja mitkä skriptit ja evästeet haluat sallia vai et. Seuraavassa kuvassa esitetään selaimen, verkkopalvelimen ja CMP:n välinen suhde.

Yleiskatsaus suostumusten hallintajärjestelmään

Miksi käytämme evästeiden hallintatyökalua?

Tavoitteenamme on tarjota sinulle parasta mahdollista avoimuutta tietosuojan alalla. Olemme myös lakisääteisesti velvollisia tekemään niin. Haluamme tiedottaa sinulle mahdollisimman hyvin kaikista työkaluista ja evästeistä, jotka voivat tallentaa ja käsitellä tietojasi. Sinulla on myös oikeus päättää, mitkä evästeet hyväksyt ja mitkä et. Jotta voimme antaa sinulle tämän oikeuden, meidän on ensin tiedettävä tarkalleen, mitkä evästeet päätyivät verkkosivustollemme. Evästeiden hallintatyökalun ansiosta, joka tarkistaa säännöllisesti verkkosivuston kaikkien olemassa olevien evästeiden osalta, tiedämme kaikista evästeistä ja voimme antaa sinulle GDPR:n mukaisia tietoja niistä. Voit sitten hyväksyä tai hylätä evästeet suostumusjärjestelmän kautta.

Mitä tietoja käsitellään?

Evästeiden hallintatyökalun avulla voit hallita jokaista yksittäistä evästettä itse ja hallita täysin tietojesi tallennusta ja käsittelyä. Suostumusilmoitus tallennetaan, jotta meidän ei tarvitse kysyä sitä joka kerta, kun vierailet verkkosivustollamme, ja voimme myös todistaa suostumuksesi, jos laki sitä vaatii. Tämä tallennetaan joko opt-in (eli hyväksy)-evästeeseen tai palvelimelle. Evästeiden hallintatyökalun tarjoajasta riippuen evästesuostumuksesi säilytysaika vaihtelee. Nämä tiedot (esim. pseudonyymi käyttäjätunnus, suostumuksen antamisajankohta, yksityiskohtaiset tiedot evästeluokista tai -työkaluista, selain- ja laitetiedot) säilytetään yleensä enintään kaksi vuotta.

Tietojen käsittelyn kesto

Ilmoitamme sinulle jäljempänä tietojenkäsittelyn kestosta, jos meillä on asiasta lisätietoja. Yleensä käsittelemme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on ehdottoman välttämätöntä palveluidemme ja tuotteidemme tarjoamiseksi. Evästeisiin tallennettuja tietoja säilytetään eri pituisia aikoja. Jotkin evästeet poistetaan jo verkkosivustolta poistumisen jälkeen, toiset voivat säilyä selaimessasi useita vuosia. Tietojen käsittelyn tarkka kesto riippuu käytetystä työkalusta, useimmissa tapauksissa sinun on varauduttava useiden vuosien säilytysaikaan. Yksittäisten palveluntarjoajien tietosuojaselosteissa on yleensä tarkat tiedot tietojenkäsittelyn kestosta.

Oikeus vastustaa

Sinulla on myös oikeus ja mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi evästeiden käyttöön milloin tahansa. Tämä onnistuu joko evästeiden hallintatyökalun tai muiden opt-out-toimintojen kautta. Voit esimerkiksi estää evästeiden avulla tapahtuvan tiedonkeruun myös hallinnoimalla, deaktivoimalla tai poistamalla evästeet selaimessasi.

Seuraavissa kohdissa on tietoja erityisistä evästeiden hallintatyökaluista, jos niitä on saatavilla.

oikeusperusta

Jos hyväksyt evästeet, henkilötietojasi käsitellään ja tallennetaan näiden evästeiden avulla. Jos saamme käyttää evästeitä suostumuksellasi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), tämä suostumus on myös evästeiden käytön tai tietojesi käsittelyn oikeusperusta. Evästeiden suostumuksen hallinnoimiseksi ja suostumuksen antamiseksi käytetään evästeiden suostumuksenhallinta-alustan ohjelmistoa. Tämän ohjelmiston käyttö mahdollistaa verkkosivuston tehokkaan ja lainmukaisen toiminnan, joka on oikeutettua etua (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Audio & Video: Johdanto

Audio & Video Privacy Policy -yhteenveto
👥 Koskee: Verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Palvelumme optimointi
📓 Käsiteltävät tiedot: Tietoja, kuten yhteystietoja, tietoja käyttäjän käyttäytymisestä, tietoja laitteestasi ja IP-osoitteestasi voidaan tallentaa.
Lisätietoja on jäljempänä asianomaisissa tietosuojateksteissä.
📅 Säilytyksen kesto: Tietoja säilytetään yleensä niin kauan kuin se on tarpeen palvelun tarkoituksen kannalta.
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mitä ovat ääni- ja videoelementit?

Olemme lisänneet verkkosivuillemme audio- ja videoelementtejä, jotta voit katsoa videoita tai kuunnella musiikkia/podcastia suoraan verkkosivuiltamme. Sisältö on palveluntarjoajien tarjoamaa. Kaikki sisältö saadaan siis myös palveluntarjoajien vastaavilta palvelimilta.

Nämä ovat integroituja toiminnallisia elementtejä alustoihin, kuten YouTubeen, Vimeoon tai Spotifyhin. Näiden portaalien käyttö on yleensä ilmaista, mutta sisältöä voidaan julkaista myös maksua vastaan. Näiden integroitujen elementtien avulla voit kuunnella tai katsella kyseistä sisältöä verkkosivustomme kautta.

Jos käytät audio- tai videoelementtejä verkkosivustollamme, henkilötietosi voidaan myös siirtää palveluntarjoajille, käsitellä ja tallentaa.

Miksi käytämme audio- ja videoelementtejä verkkosivustollamme?

Tietenkin haluamme tarjota sinulle parhaan tarjouksen verkkosivuillamme. Olemme tietoisia siitä, että sisältöä ei enää välitetä vain tekstinä ja staattisina kuvina. Sen sijaan, että antaisimme sinulle vain linkin videoon, tarjoamme sinulle suoraan verkkosivuillamme ääni- ja videomuodot, jotka ovat viihdyttäviä tai informatiivisia, ja mieluiten molempia. Tämä laajentaa palveluitamme ja helpottaa mielenkiintoisen sisällön saatavuutta. Tarjoamme siis tekstiemme ja kuviemme lisäksi myös video- ja/tai audiosisältöä.

Mitä tietoja audio- ja videoelementit tallentavat?

Kun vierailet verkkosivustomme sivulla, jossa on esimerkiksi upotettu video, palvelimesi muodostaa yhteyden palveluntarjoajan palvelimeen. Tietosi siirretään myös kolmannen osapuolen palveluntarjoajalle ja tallennetaan sinne. Joitakin tietoja kerätään ja tallennetaan riippumatta siitä, onko sinulla tili kolmannen osapuolen kanssa vai ei. Tällaisia tietoja ovat yleensä IP-osoitteesi, selaintyyppisi, käyttöjärjestelmäsi ja muut yleiset tiedot laitteestasi. Lisäksi useimmat palveluntarjoajat keräävät tietoja myös verkkotoiminnoistasi. Näitä ovat esimerkiksi istunnon kesto, välitön poistumisprosentti, mitä painiketta napsautit tai millä verkkosivustolla käytit palvelua. Kaikki nämä tiedot tallennetaan yleensä evästeiden tai pikselitunnisteiden (joita kutsutaan myös jäljitteiksi) avulla. Pseudonymisoidut tiedot tallennetaan yleensä evästeisiin selaimeesi. Voit aina selvittää tarkalleen, mitä tietoja tallennetaan ja käsitellään kyseisen palveluntarjoajan tietosuojaselosteesta.

Tietojen käsittelyn kesto

Voit selvittää tarkalleen, kuinka kauan tietoja säilytetään kolmannen osapuolen palvelinten palvelimilla joko alla olevasta kyseisen työkalun tietosuojaa koskevasta tekstistä tai palveluntarjoajan tietosuojaselosteesta. Henkilötietoja käsitellään periaatteessa vain niin kauan kuin se on ehdottoman välttämätöntä palveluidemme tai tuotteidemme tarjoamiseksi. Tämä koskee yleensä myös kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. Useimmissa tapauksissa voit olettaa, että tiettyjä tietoja säilytetään kolmannen osapuolen palvelimilla useita vuosia. Tietoja voidaan säilyttää eri pituisia aikoja, erityisesti evästeissä. Jotkin evästeet poistetaan jo verkkosivustolta poistumisen jälkeen, toiset taas voivat säilyä selaimessasi useita vuosia.

Oikeus vastustaa

Sinulla on myös oikeus ja mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi evästeiden tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttöön milloin tahansa. Tämä toimii joko evästeiden hallintatyökalun tai muiden opt-out-toimintojen kautta. Voit esimerkiksi estää evästeiden avulla tapahtuvan tiedonkeruun myös hallinnoimalla, deaktivoimalla tai poistamalla evästeet selaimessasi. Käsittelyn lainmukaisuus peruuttamiseen asti säilyy ennallaan.

Koska sivustomme integroidut audio- ja videotoiminnot käyttävät yleensä myös evästeitä, sinun tulisi lukea myös evästeitä koskeva yleinen tietosuojaselosteemme. Lisätietoja tietojesi käsittelystä ja tallentamisesta saat kunkin kolmannen osapuolen palveluntarjoajan tietosuojaselosteesta.

oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi siihen, että tietojasi voidaan käsitellä ja tallentaa integroiduilla ääni- ja videoelementeillä, tämä suostumus on tietojenkäsittelyn oikeusperusta. (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). . Periaatteessa tietojasi tallennetaan ja käsitellään myös oikeutetun etumme perusteella. (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). nopeaa ja tehokasta viestintää varten kanssasi tai muiden asiakkaiden ja liikekumppaneiden kanssa. Käytämme integroituja ääni- ja videoelementtejä kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

YouTuben tietosuojakäytäntö

YouTuben tietosuojakäytännön yhteenveto
👥 Koskee: Verkkosivuston kävijöitä
🤝 Tarkoitus: Palvelumme optimointi
📓 Käsiteltävät tiedot: Tietoja, kuten yhteystietoja, tietoja käyttäjän käyttäytymisestä, tietoja laitteestasi ja IP-osoitteestasi voidaan tallentaa.
Lisätietoja on jäljempänä tässä tietosuojaselosteessa.
📅 Säilytyksen kesto: Tietoja säilytetään yleensä niin kauan kuin se on tarpeen palvelun tarkoituksen kannalta.
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on YouTube?

Olemme upottaneet YouTube-videoita verkkosivuillemme. Näin voimme esitellä sinulle mielenkiintoisia videoita suoraan sivustollamme. YouTube on videoportaali, joka on ollut Googlen tytäryhtiö vuodesta 2006 lähtien. Videoportaalia ylläpitää YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jos kutsut verkkosivustollamme sivun, jossa on upotettu YouTube-video, selaimesi muodostaa automaattisesti yhteyden YouTuben tai Googlen palvelimiin. Erilaisia tietoja välitetään (asetuksista riippuen). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanti) vastaa kaikesta tietojenkäsittelystä Euroopassa.

Seuraavassa kohdassa selitämme tarkemmin, mitä tietoja käsitellään, miksi olemme integroineet YouTube-videoita ja miten voit hallita tai poistaa tietojasi.

YouTubessa käyttäjät voivat katsella videoita, arvioida niitä, kommentoida niitä ja ladata niitä itse ilmaiseksi. Viime vuosina YouTubesta on tullut yksi tärkeimmistä sosiaalisen median kanavista maailmanlaajuisesti. Jotta voimme näyttää videoita verkkosivustollamme, YouTube tarjoaa koodinpätkän, jonka olemme upottaneet sivustollemme.

Miksi käytämme YouTube-videoita verkkosivustollamme?

YouTube on videoalusta, jolla on eniten kävijöitä ja paras sisältö. Pyrimme tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen käyttökokemuksen verkkosivustollamme. Eivätkä mielenkiintoiset videot tietenkään saa puuttua. Upotettujen videoidemme avulla tarjoamme sinulle hyödyllistä lisäsisältöä tekstien ja kuvien lisäksi. Lisäksi sivustomme löytyy helpommin Googlen hakukoneesta upotettujen videoiden ansiosta. Vaikka sijoittaisimme mainoksia Google Adsin kautta, kerättyjen tietojen ansiosta Google voi todella näyttää nämä mainokset vain niille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita tarjouksistamme.

Mitä tietoja YouTube tallentaa?

Heti kun vierailet jollakin sivuillamme, joille on asennettu YouTube-video, YouTube asettaa vähintään yhden evästeen, joka tallentaa IP-osoitteesi ja URL-osoitteemme. Jos olet kirjautunut YouTube-tilillesi, YouTube voi useimmiten käyttää evästeitä yhdistääkseen vuorovaikutuksesi verkkosivuillamme profiiliisi. Tämä sisältää tietoja, kuten istunnon kesto, välitön poistumisprosentti, likimääräinen sijainti, tekniset tiedot, kuten selaimen tyyppi, näytön resoluutio tai Internet-palveluntarjoajasi. Muita tietoja voivat olla yhteystiedot, mahdolliset arvosanat, sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa tai sen lisääminen YouTube-suosikkeihin.

Jos et ole kirjautunut Google-tilille tai Youtube-tilille, Google tallentaa tiedot laitteeseen, selaimeen tai sovellukseen liittyvällä yksilöllisellä tunnisteella. Esimerkiksi haluamasi kieliasetus säilyy. Paljon vuorovaikutustietoja ei kuitenkaan voida tallentaa, koska evästeitä asetetaan vähemmän.

Seuraavassa luettelossa näytetään evästeet, jotka asetettiin selaimen testissä. Näytämme evästeet, jotka on asetettu ilman rekisteröityä YouTube-tiliä ja toisaalta näytämme myös evästeet, jotka on asetettu kirjautuneella tilillä. Luettelo ei voi väittää olevansa täydellinen, koska käyttäjätiedot riippuvat aina vuorovaikutuksesta YouTubessa.

Nimi: YSC
Arvo: Arvo: b9-CV6ojI5Y111766445-1 Käyttötarkoitus
: Tämä eväste rekisteröi yksilöllisen ID:n, jonka avulla tallennetaan katsotun videon tilastoja.
Viimeinen voimassaolopäivä: istunnon päättymisen jälkeen

Nimi: PREF
Arvo: f1=50000000 Tarkoitus
: Tämä eväste rekisteröi myös yksilöllisen tunnuksesi. Google saa PREFiltä tilastoja siitä, miten käytät YouTube-videoita verkkosivustollamme.
Viimeinen voimassaolopäivä: 8 kuukauden kuluttua

Nimi: GPS
Arvo: 1
Tarkoitus: Tämä eväste rekisteröi yksilöllisen tunnuksesi mobiililaitteissa GPS-sijainnin seuraamiseksi.
Viimeinen voimassaolopäivä: 30 minuutin kuluttua

Nimi: NIMI: VISITOR_INFO1_LIVE
Arvo: 95Chz8bagyU Tarkoitus
: Tämä eväste yrittää arvioida käyttäjän kaistanleveyttä verkkosivustollamme (sisäänrakennetulla YouTube-videolla).
Viimeinen voimassaolopäivä: 8 kuukauden kuluttua

Muut evästeet, jotka asetetaan, kun olet kirjautunut YouTube-tilillesi:

Nimi: APISID
Arvo: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111766445- Purpose
: Tätä evästettä käytetään kiinnostuksen kohteiden profiilin luomiseen. Tietoja käytetään yksilöityihin mainoksiin.
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 vuoden kuluttua.

Nimi: CONSENT
Arvo: YES+AT.de+20150628-20-0 Purpose
: Eväste tallentaa käyttäjän suostumuksen tilan Googlen eri palveluiden käyttöön. CONSENTia käytetään myös turvallisuuteen, käyttäjien tarkistamiseen ja käyttäjätietojen suojaamiseen luvattomilta hyökkäyksiltä.
Vanhentumisaika: 19 vuoden kuluttua

Nimi: HSID
Arvo: Käyttötarkoitus: AcRwpgUik9Dveht0I
: Tätä evästettä käytetään luomaan kiinnostuksen kohteisiin perustuvan profiilin. Nämä tiedot auttavat näyttämään henkilökohtaista mainontaa.
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 vuoden kuluttua

Nimi: LOGIN_INFO
Arvo: Tarkoitus....
: Tähän evästeeseen tallennetaan tietoja kirjautumistiedoistasi.
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 vuoden kuluttua.

Nimi: SAPISID
Arvo: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM Tarkoitus
: Tämä eväste toimii yksilöimällä selaimesi ja laitteesi. Sit' käytetään luomaan kiinnostuksen kohteisiin perustuvan profiilin.
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 vuoden kuluttua

Nimi: SID
Arvo: Käyttötarkoitus
: Tämä eväste tallentaa Google-tilisi tunnuksen ja viimeisimmän kirjautumisaikasi digitaalisesti allekirjoitetussa ja salatussa muodossa.
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 vuoden kuluttua.

Nimi: SIDCC
Arvo: AN0-TYuqub2JOcDTyL Tarkoitus
: Tämä eväste tallentaa tietoja siitä, miten käytät verkkosivustoa ja mitä mainoksia olet mahdollisesti nähnyt ennen sivustollamme vierailua.
Viimeinen voimassaolopäivä: 3 kuukauden kuluttua

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

YouTuben sinulta saamat ja käsittelemät tiedot tallennetaan Googlen palvelimille. Useimmat näistä palvelimista sijaitsevat Amerikassa. Osoitteessa https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de näet tarkalleen, missä Googlen tietokeskukset sijaitsevat. Tietosi on jaettu palvelimille. Tämä tarkoittaa, että tiedot ovat nopeammin haettavissa ja paremmin suojattuja manipulointia vastaan.

Google säilyttää kerättyjä tietoja eri pituisia aikoja. Voit poistaa osan tiedoista milloin tahansa: toiset poistetaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua ja toiset Google säilyttää pidempään. Jotkin Google-tilillesi tallennetut tiedot (kuten Omat aktiviteetit -kohteet, valokuvat tai asiakirjat, tuotteet) säilyvät tallessa, kunnes poistat ne. Vaikka et olisi kirjautunut Google-tilille, voit poistaa joitakin laitteeseen, selaimeen tai sovellukseen liittyviä tietoja.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Periaatteessa voit poistaa tietoja Google-tililtä manuaalisesti. Vuonna 2019 käyttöön otetun sijainti- ja toimintatietojen automaattisen poistamisen myötä tietoja säilytetään joko 3 tai 18 kuukautta, minkä jälkeen ne poistetaan päätöksestäsi riippuen.

Riippumatta siitä, onko sinulla Google-tili vai ei, voit määrittää selaimesi niin, että Googlen evästeet poistetaan tai poistetaan käytöstä. Riippuen siitä, mitä selainta käytät, tämä toimii eri tavoin. "Evästeet"-osiosta löydät linkit suosituimpien selainten ohjeisiin.

Jos et yleensä halua evästeitä, voit asettaa selaimesi niin, että se ilmoittaa sinulle aina, kun eväste on tarkoitus asettaa. Voit päättää jokaisen yksittäisen evästeen kohdalla, sallitko sen vai et.

oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi siihen, että integroituja YouTube-elementtejä voidaan käsitellä ja tallentaa tietojasi, tämä suostumus on tietojenkäsittelyn oikeusperusta. (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). . Tietojasi käsitellään periaatteessa myös oikeutetun etumme perusteella. (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).tallennetaan ja käsitellään nopeassa ja hyvässä viestinnässä kanssasi tai muiden asiakkaiden ja liikekumppaneiden kanssa. Käytämme integroituja YouTube-elementtejä kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi. YouTube asettaa myös evästeitä selaimeesi tietojen tallentamiseksi. Siksi suosittelemme, että luet evästeitä koskevan tietosuojaselosteemme huolellisesti ja tutustut asianomaisen palveluntarjoajan tietosuojaselosteeseen tai evästekäytäntöön.

YouTube käsittelee tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan Yhdysvaltoihin siirrettävien tietojen suojelun taso ei ole tällä hetkellä riittävä. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

YouTube käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 ja 3 kohta). Nämä lausekkeet velvoittavat YouTuben noudattamaan EU:n tietosuojastandardeja käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet täältä: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de .

Koska YouTube on Googlen tytäryhtiö, niillä on yhteinen tietosuojakäytäntö. Jos haluat lisätietoja siitä, miten tietojasi käsitellään, suosittelemme tietosuojaselostetta osoitteessa https://policies.google.com/privacy?hl=de.

YouTube-tilauspainikkeen tietosuojakäytäntö

Olemme asentaneet YouTube-tilauspainikkeen verkkosivuillemme. Tunnistat painikkeen yleensä klassisesta YouTube-logosta. Logossa on punaisella pohjalla valkoisin kirjaimin sanat "Subscribe" tai "YouTube" ja sen vasemmalla puolella valkoinen "Play"-symboli. Painike voi kuitenkin näkyä myös erilaisessa ulkoasussa.

YouTube-kanavamme tarjoaa aina hauskoja, mielenkiintoisia tai jännittäviä videoita. Sisäänrakennetun "Tilaa-painikkeen" avulla voit tilata kanavamme suoraan verkkosivuiltamme, eikä sinun tarvitse erikseen soittaa YouTube-sivustolle. Haluamme tehdä laajan sisältömme käytön sinulle mahdollisimman helpoksi. Huomaa, että tämä mahdollistaa YouTuben tallentamaan ja käsittelemään tietoja sinusta.

Jos näet sivustollamme sisäänrakennetun tilauspainikkeen, YouTube asettaa Googlen mukaan vähintään yhden evästeen. Tämä eväste tallentaa IP-osoitteesi ja URL-osoitteemme. YouTube saa tällä tavoin myös tietoja selaimestasi, likimääräisestä sijainnistasi ja oletuskielestäsi. Testissämme asetettiin seuraavat neljä evästettä ilman YouTubeen kirjautumista:

Nimi: YSC
Arvo: Arvo: b9-CV6ojI5111766445Y Käyttötarkoitus
: Tämä eväste rekisteröi yksilöllisen ID:n, jonka avulla tallennetaan katsotun videon tilastot.
Viimeinen voimassaolopäivä: istunnon päättymisen jälkeen

Nimi: PREF
Arvo: f1=50000000 Tarkoitus
: Tämä eväste rekisteröi myös yksilöllisen tunnuksesi. Google saa PREFiltä tilastoja siitä, miten käytät YouTube-videoita verkkosivustollamme.
Viimeinen voimassaolopäivä: 8 kuukauden kuluttua

Nimi: GPS
Arvo: 1
Tarkoitus: Tämä eväste rekisteröi yksilöllisen tunnuksesi mobiililaitteissa GPS-sijainnin seuraamiseksi.
Viimeinen voimassaolopäivä: 30 minuutin kuluttua

Nimi: NIMI: VISITOR_INFO1_LIVE
Arvo: 11176644595Chz8bagyU Tarkoitus
: Tämä eväste yrittää arvioida käyttäjän kaistanleveyttä verkkosivustollamme (sisäänrakennetulla YouTube-videolla).
Viimeinen voimassaolopäivä: 8 kuukauden kuluttua

Huom: Nämä evästeet asetettiin testin jälkeen, eivätkä ne voi väittää olevansa täydellisiä.

Jos olet kirjautuneena YouTube-tilillesi, YouTube voi tallentaa monia toimintojasi/vuorovaikutuksiasi verkkosivustollamme evästeiden avulla ja siirtää ne YouTube-tilillesi. Näin YouTube saa tietoa esimerkiksi siitä, kuinka kauan surffaat sivustollamme, minkälaista selainta käytät, mitä näytön resoluutiota käytät tai mitä toimia suoritat.

YouTube käyttää näitä tietoja toisaalta omien palvelujensa ja tarjoustensa parantamiseen ja toisaalta analyysien ja tilastojen tuottamiseen mainostajille (jotka käyttävät Google Ads -mainontaa).

Muuta Johdanto

Erilaiset tietosuojakäytäntöjen yhteenveto
👥 Rekisteröidyt: Verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Käyttäjäkokemuksen parantaminen.
📓 Käsiteltävät tiedot: Mitä tietoja käsitellään, riippuu suuresti käytetyistä palveluista. Yleensä kyseessä on IP-osoite ja/tai tekniset tiedot. Löydät lisätietoja tästä kunkin käytetyn työkalun kohdalta.
📅 Säilytyksen kesto: Riippuu käytetyistä työkaluista.
⚖️ Oikeusperustat: GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), GDPR 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mitä sisältyy kohtaan "Muut"?

Luokkaan "Muut" kuuluvat palvelut, jotka eivät sovi mihinkään edellä mainituista luokista. Nämä ovat yleensä erilaisia liitännäisiä ja integroituja elementtejä, jotka parantavat verkkosivustoamme. Yleensä nämä toiminnot hankitaan kolmansilta osapuolilta ja integroidaan verkkosivustoomme. Tällaisia ovat esimerkiksi Algolia Placen, Giphyn, Programmable Search Engine -ohjelman kaltaiset verkkohakupalvelut tai säätietojen verkkopalvelut, kuten OpenWeather.

Miksi käytämme muita kolmansia osapuolia?

verkkosivustollamme haluamme tarjota sinulle alamme parhaat verkkotarjoukset. Verkkosivut ovat jo pitkään olleet enemmän kuin vain yrityksen käyntikortti. Ne ovat pikemminkin paikkoja, jotka on suunniteltu auttamaan sinua löytämään etsimäsi. Jotta verkkosivustomme olisi sinulle entistäkin kiinnostavampi ja hyödyllisempi, käytämme erilaisia kolmansien osapuolten palveluja.

Mitä tietoja käsitellään?

Aina kun verkkosivustoomme on integroitu elementtejä, IP-osoitteesi siirretään kyseiselle palveluntarjoajalle, tallennetaan ja käsitellään siellä. Tämä on välttämätöntä, koska muuten sisältöä ei lähetetä selaimellesi eikä sitä näytetä sen mukaisesti. Palveluntarjoajat saattavat myös käyttää pikselitunnisteita tai jäljitteitä. Nämä ovat pieniä grafiikoita verkkosivustoilla, jotka voivat tallentaa lokitiedoston ja myös luoda analyysejä tästä tiedostosta. Saatujen tietojen avulla palveluntarjoajat voivat parantaa omia markkinointitoimenpiteitä. Pikselitunnisteiden lisäksi tällaisia tietoja (kuten mitä painiketta napsautit tai milloin kävit millä sivulla) voidaan tallentaa myös evästeisiin. Verkkokäyttäytymistäsi koskevien analyysitietojen lisäksi sinne voidaan tallentaa myös teknisiä tietoja, kuten selaimen tyyppi tai käyttöjärjestelmä. Jotkin palveluntarjoajat voivat myös yhdistää saadut tiedot muihin sisäisiin palveluihin tai kolmansien osapuolten palveluntarjoajiin. Kukin palveluntarjoaja käsittelee tietojasi eri tavalla. Pyrimme kaikin tavoin käyttämään vain palveluja, jotka käsittelevät tietosuojaa erittäin huolellisesti. Siksi suosittelemme, että luet huolellisesti kyseisten palvelujen tietosuojaselosteet.

Tietojen käsittelyn kesto

Ilmoitamme sinulle jäljempänä tietojenkäsittelyn kestosta, jos meillä on asiasta lisätietoja. Yleensä käsittelemme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on ehdottoman välttämätöntä palveluidemme ja tuotteidemme tarjoamiseksi.

oikeusperusta

Jos pyydämme suostumustasi ja annat myös suostumuksesi siihen, että voimme käyttää palvelua, tämä on tietojesi käsittelyn oikeusperusta (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Suostumuksen lisäksi meillä on oikeutettu etu analysoida verkkosivuston kävijöiden käyttäytymistä ja siten parantaa tarjoustamme teknisesti ja taloudellisesti. Tämän oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut). Käytämme työkaluja kuitenkin vain, jos olet antanut suostumuksesi.

Tietoja mahdollisista erikoistyökaluista on seuraavissa kohdissa.

Font Awesome Tietosuojakäytäntö

Font Awesome Privacy Policy Summary
👥 Koskee: Verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Palvelumme optimointi
📓 Käsiteltävät tiedot: Kuten IP-osoite ja mitä kuvaketiedostoja ladataan.
Lisätietoja on jäljempänä tässä tietosuojakäytännössä.
📅 Säilytyksen kesto: Tunnistettavassa muodossa olevia tiedostoja säilytetään muutaman viikon ajan
⚖️ Oikeusperusta: GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on Font Awesome?

Käytämme verkkosivuillamme amerikkalaisen Fonticons-yrityksen (307 S. Main St., Suite 202, Bentonville, AR 72712, USA) Font Awesome -merkkiä. Kun vierailet verkkosivustollamme, Font Awesome -verkkofontti (erityisesti kuvakkeet) ladataan Font Awesome Content Delivery Networkin (CDN) kautta. Tekstit tai fontit ja kuvakkeet näytetään asianmukaisesti kaikilla laitteilla. Tässä tietosuojaselosteessa käsittelemme tarkemmin tämän palvelun suorittamaa tietojen tallentamista ja käsittelyä.

Kuvakkeet ovat yhä tärkeämmässä asemassa verkkosivustoilla. Font Awesome on erityisesti verkkosuunnittelijoille ja -kehittäjille suunniteltu web-fontti. Font Awesomein avulla esimerkiksi kuvakkeita voidaan skaalata ja värittää halutulla tavalla käyttämällä CSS-tyylikieltä. Ne korvaavat vanhat kuvakuvakkeet. Font Awesome CDN on helpoin tapa ladata kuvakkeita tai fontteja verkkosivuillesi. Meidän ei tarvinnut tehdä muuta kuin upottaa pieni koodirivi verkkosivuillemme.

Miksi käytämme Font Awesomeia verkkosivuillamme?

Font Awesome mahdollistaa verkkosivustomme sisällön paremman valmistelun. Näin löydät sivustollamme paremmin perille ja ymmärrät sisällön helpommin. Kuvakkeiden avulla voit joskus jopa korvata kokonaisia sanoja ja säästää tilaa. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun optimoimme sisältöä erityisesti älypuhelimille. Nämä kuvakkeet lisätään HTML-koodina eikä kuvana. Näin voimme muokata kuvakkeita CSS:llä juuri niin kuin haluamme. Samalla Font Awesomein avulla parannamme myös latausnopeuttamme, koska kyseessä ovat vain HTML-elementit eivätkä kuvakkeet. Kaikki nämä edut auttavat meitä tekemään verkkosivustosta entistä selkeämmän, tuoreemman ja nopeamman sinulle.

Mitä tietoja Font Awesome tallentaa?

Font Awesome Content Delivery Network (CDN) -verkkoa käytetään kuvakkeiden ja symbolien lataamiseen. CDN:t ovat eri puolille maailmaa hajautettuja palvelinverkkoja, jotka mahdollistavat tiedostojen nopean lataamisen paikallisesti. Heti kun haet jotakin sivuistamme, Font Awesome tarjoaa vastaavat kuvakkeet.

Jotta web-fontit voidaan ladata, selaimen on muodostettava yhteys Fonticons, Inc:n palvelimiin. IP-osoitteesi tunnistetaan. Font Awesome kerää myös tietoja siitä, mitä kuvaketiedostoja ladataan ja milloin. Teknisiä tietoja, kuten selaimen versio, näytön resoluutio tai sivun kutsumisajankohta, välitetään myös.

Nämä tiedot kerätään ja tallennetaan seuraavia syitä varten:

 • sisällönjakeluverkkojen optimointi
 • teknisten virheiden tunnistaminen ja korjaaminen
 • CDN:ien suojaaminen väärinkäytöksiltä ja hyökkäyksiltä
 • maksujen periminen Font Awesome Pro -asiakkailta
 • kuvakkeiden suosio
 • mitä tietokonetta ja ohjelmistoa käytät

Jos selaimesi ei salli web-fontteja, käytetään automaattisesti tietokoneen tavallista fonttia. Tämänhetkisen tietämyksemme mukaan evästeitä ei aseteta. Olemme yhteydessä Font Awesomein tietosuojaosastoon ja ilmoitamme sinulle heti, kun saamme lisätietoja.

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Font Awesome tallentaa myös tietoja sisällönjakeluverkon käytöstä Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille. CDN-palvelimet sijaitsevat kuitenkin maailmanlaajuisesti, ja ne tallentavat käyttäjätiedot sinne, missä olet. Tunnistettavassa muodossa tietoja säilytetään yleensä vain muutaman viikon ajan. CDN:ien käyttöä koskevia koottuja tilastoja saatetaan säilyttää myös pidempään. Henkilötietoja ei sisällytetä tähän.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Tietojemme mukaan Font Awesome ei tallenna henkilötietoja sisällönjakeluverkkojen kautta. Jos et halua, että tietoja käytetyistä kuvakkeista tallennetaan, et valitettavasti voi vierailla verkkosivustollamme. Jos selaimesi ei salli web-fontteja, tietoja ei välitetä eikä tallenneta. Tässä tapauksessa käytetään yksinkertaisesti tietokoneen vakiofonttia.

oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi Font Awesome -ohjelman käyttöön, tietojenkäsittelyn oikeusperusteena on tämä suostumus. Mukaan Art. 6 Para. 1 lit. a yleisen tietosuoja-asetuksen (suostumus) mukaisesti tämä suostumus muodostaa oikeusperustan henkilötietojen käsittelylle, kun Font Awesome kerää niitä.

Meillä on myös oikeutettu etu käyttää Font Awesomeia verkkopalvelumme optimoimiseksi. Vastaava oikeusperusta tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut). . Käytämme kuitenkin Font Awesomeia vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan Yhdysvaltoihin tapahtuvassa tietojen siirrossa ei tällä hetkellä ole riittävää tietosuojan tasoa. Tietojen käsittelystä vastaa pääasiassa Font Awesome. Tämä voi tarkoittaa, että tietoja ei välttämättä käsitellä ja tallenneta nimettöminä. Lisäksi Yhdysvaltojen viranomaisilla voi olla pääsy yksittäisiin tietoihin. Saattaa myös olla, että nämä tiedot on yhdistetty muiden Font Awesome -palveluiden tietoihin, joissa sinulla on käyttäjätili.

Jos haluat lisätietoja Font Awesomeista ja siitä, miten he käsittelevät tietoja, suosittelemme tietosuojaselostetta osoitteessa https://fontawesome.com/privacy ja ohjesivua osoitteessa https://fontawesome.com/support .

Google Fontsin tietosuojakäytäntö

Google Fontsin tietosuojakäytännön yhteenveto
👥 Koskee: Verkkosivuston kävijöitä
🤝 Tarkoitus: Palvelumme optimointi
📓 Käsiteltävät tiedot: Tiedot, kuten IP-osoite sekä CSS- ja fonttipyynnöt.
Lisätietoja on jäljempänä tässä tietosuojakäytännössä.
📅 Säilytysaika: Google säilyttää fonttitiedostoja yhden vuoden ajan
⚖️ Oikeusperusta: GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mitä ovat Google-fontit?

Käytämme sivustollamme Google Fontsia. Nämä ovat Google Inc:n "Google-fontteja". Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanti) vastaa kaikista Googlen palveluista Euroopassa.

Sinun ei tarvitse rekisteröityä tai asettaa salasanaa käyttääksesi Google-fontteja. Selaimeesi ei myöskään tallenneta evästeitä. Tiedostot (CSS, kirjasimet/fontit) haetaan Googlen verkkotunnusten fonts.googleapis.com ja fonts.gstatic.comin kautta. Googlen mukaan CSS:n ja fonttien pyynnöt ovat täysin erillään kaikista muista Googlen palveluista. Jos sinulla on Google-tili, sinun ei tarvitse olla huolissasi siitä, että Google-tilisi tiedot siirretään Googlelle, kun käytät Google Fontsia. Google tallentaa CSS:n (Cascading Style Sheets) käytön ja käytetyt fontit ja tallentaa nämä tiedot turvallisesti. Miten tietojen tallentaminen tarkalleen ottaen näyttää, sitä tarkastelemme yksityiskohtaisesti.

Google Fonts (aiemmin Google Web Fonts) on yli 800 fontin hakemisto, joka sisältää Google tarjoaa käyttäjiensä käyttöön ilmaiseksi.

Monet näistä fonteista on julkaistu SIL Open Font License -lisenssillä, kun taas toiset on julkaistu Apache License -lisenssillä. Molemmat ovat vapaita ohjelmistolisenssejä.

Miksi käytämme Google Fontsia verkkosivuillamme?

Google Fontsin avulla voimme käyttää fontteja omilla verkkosivuillamme, eikä meidän tarvitse ladata niitä omalle palvelimellemme. Google Fonts on tärkeä osa verkkosivujemme laadun ylläpitämistä. Kaikki Googlen fontit optimoidaan automaattisesti verkkoa varten, mikä säästää tietomäärää ja on suuri etu erityisesti mobiililaitteiden käytössä. Kun vierailet sivustollamme, pieni tiedostokoko takaa nopeat latausajat. Lisäksi Google-fontit ovat turvallisia web-fontteja. Erilaiset kuvasynteesijärjestelmät (renderöinti) eri selaimissa, käyttöjärjestelmissä ja mobiililaitteissa voivat aiheuttaa virheitä. Tällaiset virheet voivat osittain vääristää tekstejä tai kokonaisia verkkosivustoja. Nopean sisällönjakeluverkon (CDN) ansiosta Google-fonttien kanssa ei ole alustojen välisiä ongelmia. Google Fonts tukee kaikkia tärkeimpiä selaimia (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) ja toimii luotettavasti useimmissa nykyaikaisissa mobiilikäyttöjärjestelmissä, kuten Android 2.2+ ja iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Käytämme siis Google Fontsia, jotta voimme esittää koko verkkopalvelumme mahdollisimman kauniisti ja yhtenäisesti.

Mitä tietoja Google tallentaa?

Kun vierailet verkkosivustollamme, fontit ladataan uudelleen Googlen palvelimen kautta. Tämä ulkoinen kutsu välittää tietoja Googlen palvelimille. Näin Google tunnistaa myös, että sinä tai IP-osoitteesi vierailee verkkosivustollamme. Google Fonts API on suunniteltu vähentämään loppukäyttäjätietojen käyttöä, tallentamista ja keräämistä siihen, mikä on tarpeen fonttien asianmukaista toimittamista varten. API on muuten lyhenne sanoista "Application Programming Interface" (sovellusohjelmointirajapinta), ja se toimii muun muassa tietojen välittäjänä ohjelmistoalalla.

Google Fonts tallentaa CSS- ja fonttipyynnöt turvallisesti Googleen, joten ne ovat suojattuja. Kerättyjen käyttölukujen avulla Google voi määrittää, miten hyvin yksittäiset fontit otetaan vastaan. Google julkaisee tulokset sisäisillä analyysisivuilla, kuten Google Analyticsissa. Google käyttää myös omasta indeksoijastaan saatuja tietoja määrittääkseen, mitkä verkkosivustot käyttävät Google-fontteja. Nämä tiedot julkaistaan Google Fonts BigQuery -tietokannassa. Yrittäjät ja kehittäjät käyttävät Googlen BigQuery-verkkopalvelua suurten tietomäärien tutkimiseen ja siirtämiseen.

On kuitenkin huomattava, että jokaisen Google Font -pyynnön yhteydessä Googlen palvelimille lähetetään automaattisesti tietoja, kuten kieliasetukset, IP-osoite, selainversio, selaimen näytön resoluutio ja selaimen nimi. Sitä, tallennetaanko nämä tiedot myös, ei voida selkeästi määrittää tai Google ei ole ilmoittanut siitä selkeästi.

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Google tallentaa CSS-varoja koskevat pyynnöt yhden päivän ajaksi palvelimilleen, jotka sijaitsevat pääasiassa EU:n ulkopuolella. Näin voimme käyttää fontteja Googlen tyylitiedoston avulla. Tyylitiedosto on malli, jonka avulla voit muuttaa esimerkiksi verkkosivuston ulkoasua tai fonttia nopeasti ja helposti.

Google säilyttää fonttitiedostot yhden vuoden ajan. Googlen tavoitteena on siis parantaa olennaisesti verkkosivustojen latausaikaa. Kun miljoonat verkkosivut viittaavat samoihin fontteihin, ne tallennetaan välimuistiin ensimmäisen käynnin jälkeen ja ne näkyvät heti uudelleen kaikilla muilla verkkosivuilla, joilla käydään myöhemmin. Joskus Google päivittää fonttitiedostoja pienentääkseen tiedostokokoa, lisätäkseen kielten kattavuutta ja parantaakseen muotoilua.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Googlen päivän tai vuoden ajan tallentamia tietoja ei voi yksinkertaisesti poistaa. Tiedot siirretään automaattisesti Googlelle, kun sivua käytetään. Jos haluat poistaa nämä tiedot ennenaikaisesti, sinun on otettava yhteyttä Googlen tukeen osoitteessa https://support.google.com/?hl=de&tid=111766445 . Tässä tapauksessa estät tietojen tallentumisen vain, jos et käy sivustollamme.

Toisin kuin muut web-fontit, Google antaa meille rajoittamattoman pääsyn kaikkiin fontteihin. Meillä on siis rajoittamaton pääsy suureen kirjasintarjontaan, ja näin saamme parhaan mahdollisen hyödyn irti verkkosivustostamme. Lisätietoja Google-fonteista ja muista kysymyksistä löydät osoitteesta https://developers.google.com/fonts/faq?tid=111766445 . Vaikka Google käsittelee siellä tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, se ei sisällä todella yksityiskohtaista tietoa tietojen tallentamisesta. On suhteellisen vaikeaa saada Googlelta todella tarkkaa tietoa tallennetuista tiedoista.

oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi Google Fontsin käyttöön, tietojenkäsittelyn oikeusperusta on tämä suostumus. Direktiivin 6 artiklan 1 kohta lit.

Meillä on myös oikeutettu intressi käyttää Google Fontia verkkopalvelumme optimoimiseksi. Vastaava oikeusperusta tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut). . Käytämme Google Fontsia kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Google käsittelee tietojasi myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan Yhdysvaltoihin tapahtuvalle tietojen siirrolle ei tällä hetkellä ole riittävää tietosuojan tasoa. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien suorittaman tietojenkäsittelyn tai tietojen siirtämisen perustana Google käyttää niin sanottuja vakiosopimuslausekkeita (= DSGVO 46 artiklan 2 ja 3 kohta). Vakiosopimuslausekkeet (SCC) ovat EU:n komission tarjoamia malleja, joiden tarkoituksena on varmistaa, että tietosi ovat eurooppalaisten tietosuojanormien mukaisia myös silloin, kun ne siirretään kolmansiin maihin (kuten Yhdysvaltoihin) ja tallennetaan sinne. Näiden lausekkeiden avulla Google sitoutuu noudattamaan eurooppalaisia tietosuojastandardeja käsitellessään asiaankuuluvia tietojasi, vaikka tiedot tallennettaisiin, käsiteltäisiin ja hallinnoitaisiin Yhdysvalloissa. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja asiaa koskevat vakiosopimuslausekkeet muun muassa täältä:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Google Adsin tietojenkäsittelyehdot, jotka vastaavat myös Google Fontsin vakiosopimuslausekkeita, ovat osoitteessa https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Voit myös lukea, mitä tietoja Google kerää ja mihin tietoja käytetään osoitteessa https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

WooCommercen tietosuojakäytäntö

WooCommercen tietosuojakäytännön yhteenveto
👥 Koskee: Verkkosivuston kävijöitä
🤝 Tarkoitus: Palvelumme optimointi
📓 Käsiteltävät tiedot: Tiedot, kuten IP-osoite, selaimen tiedot, oletuskieliasetukset, verkkokäynnin päivämäärä ja kellonaika.
Lisätietoja on jäljempänä tässä tietosuojakäytännössä.
📅 Säilytysaika: Palvelimen lokitiedostot, tekniset tiedot ja IP-osoitteesi poistetaan noin 30 päivän kuluttua.
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on WooCommerce?

Olemme integroineet avoimen lähdekoodin myymäläjärjestelmän WooCommercen lisäosana verkkosivuillemme. Tämä WooCommerce-lisäosa perustuu WordPress-sisällönhallintajärjestelmään, joka on Automattic Inc:n (60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA) tytäryhtiö. Toteutetut toiminnot lähettävät, tallentavat ja käsittelevät tietoja Automattic Inc. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mistä tiedoista on kyse, miten verkko käyttää näitä tietoja ja miten voit hallita tai estää tietojen tallentamisen.

WooCommerce on verkkokauppajärjestelmä, joka on ollut osa WordPress-hakemistoa vuodesta 2011 lähtien, ja se on kehitetty erityisesti WordPress-sivustoja varten. Se on mukautettava, avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alusta, joka on rakennettu WordPressille ja joka on myös integroitu verkkosivuillemme WordPress-lisäosana.

Miksi käytämme WooCommercea verkkosivustollamme?

Käytämme tätä käytännöllistä verkkokaupparatkaisua voidaksemme tarjota sinulle fyysisiä tai digitaalisia tuotteitamme tai palveluitamme verkkosivustollamme parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on antaa sinulle yksinkertainen ja helppo pääsy tuotevalikoimaamme, jotta voit hankkia haluamasi tuotteet nopeasti ja helposti. Olemme löytäneet WooCommercen avulla hyvän lisäosan, joka täyttää verkkokaupan vaatimukset.

Mitä tietoja WooCommerce tallentaa?

WooCommerce tai Automattic voivat kerätä ja tallentaa tietoja, jotka syötät aktiivisesti verkkokauppamme tekstikenttään. Jos siis rekisteröidyt meille tai tilaat tuotteen, Automattic voi kerätä, käsitellä ja tallentaa nämä tiedot. Sähköpostiosoitteen, nimen tai osoitteen lisäksi näitä voivat olla myös luottokortti- tai laskutustiedot. Automattic voi myöhemmin käyttää näitä tietoja omiin markkinointikampanjoihinsa.

Automattic kerää sinusta automaattisesti tietoja myös niin sanottuihin palvelimen lokitiedostoihin:

 • IP-osoite
 • selaimen tiedot
 • Oletuskieliasetus
 • Verkkokäynnin päivämäärä ja kellonaika

WooCommerce asettaa myös evästeitä selaimeesi ja käyttää tekniikoita, kuten pikselitunnisteita (web beacons), esimerkiksi tunnistamaan sinut käyttäjänä selkeästi ja tarjoamaan kiinnostuksen perusteella tapahtuvaa mainontaa. WooCommerce käyttää useita erilaisia evästeitä, jotka asetetaan käyttäjän toiminnasta riippuen. Tämä tarkoittaa, että jos esimerkiksi laitat tuotteen ostoskoriin, eväste asetetaan niin, että tuote pysyy ostoskorissa, jos poistut verkkosivustoltamme ja palaat myöhemmin takaisin.

Tässä näytämme esimerkkiluettelon mahdollisista evästeistä, jotka WooCommerce voi asettaa:

Nimi: nimi: woocommerce_items_in_cart
Arvo: 1 Tarkoitus
: Eväste auttaa WooCommercea määrittämään, milloin ostoskorin sisältö muuttuu.
Viimeinen voimassaolopäivä: istunnon päättymisen jälkeen

Nimi: nimi: woocommerce_cart_hash
Arvo: 447c84f810834056ab37cfe5ed27f204111766445-7 Purpose
: Tätä evästettä käytetään myös ostoskorin muutosten tunnistamiseen ja tallentamiseen.
Viimeinen voimassaolopäivä: istunnon päättymisen jälkeen

Nimi: wp_woocommerce_session_d9e29d251cf8a108a6482d9fe2ef34b6
Arvo: 1146%7C%7C1589034207%7C%7C95f8053ce0cea135bbce671043e740111766445-4aa Purpose
: Tämä eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jotta ostoskorin tiedot löytyvät myös tietokannasta.
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 päivän kuluttua

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

WooCommerce poistaa tiedot, kun niitä ei enää tarvita sen omiin tarkoituksiin, joita varten ne on tallennettu, ellei tietojen säilyttämiseen ole lakisääteistä velvoitetta pidempään. Esimerkiksi palvelimen lokitiedostot, jotka sisältävät teknisiä tietoja selaimestasi ja IP-osoitteestasi, poistetaan noin 30 päivän kuluttua. Siihen asti Automattic käyttää tietoja omien verkkosivustojensa (esim. kaikkien WordPress-sivustojen) liikenteen analysointiin ja mahdollisten ongelmien korjaamiseen. Tiedot tallennetaan Automatticin amerikkalaisille palvelimille.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja vastustaa henkilötietojesi käyttöä ja käsittelyä milloin tahansa. Voit myös tehdä valituksen hallituksen valvontaviranomaiselle milloin tahansa.

Selaimessasi voit myös erikseen hallita, poistaa tai deaktivoida evästeet käytöstä. Huomaa kuitenkin, että evästeiden poistaminen tai poistaminen käytöstä voi vaikuttaa kielteisesti WooCommerce-verkkokauppamme toimintaan. Riippuen siitä, mitä selainta käytät, evästeiden hallinta toimii hieman eri tavalla. "Evästeet"-osion alta löydät asianmukaiset linkit suosituimpien selainten asiaankuuluviin ohjeisiin.

oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi WooCommercen käyttöön, tietojenkäsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Mukaan 6 artiklan 1 kohta lit.

Meillä on myös oikeutettu etu käyttää WooCommercea optimoidaksemme verkkopalvelumme ja esittääksemme sen kauniisti sinulle. Vastaava oikeusperusta tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut). . Käytämme WooCommercea kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

WooCommerce käsittelee tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan Yhdysvaltoihin tapahtuvalle tietojen siirrolle ei tällä hetkellä ole riittävää tietosuojan tasoa. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

WooCommerce käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= yleisen tietosuoja-asetuksen 46. artiklan 2 ja 3 kohta). Nämä lausekkeet velvoittavat WooCommercea noudattamaan EU:n tietosuojatasoa käsitellessään asiaankuuluvia tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet täältä: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de .

Lisätietoja tietosuojakäytännöstä ja siitä, mitä tietoja WooCommerce kerää ja miten, on osoitteessa https://automattic.com/privacy/ ja yleisiä tietoja WooCommercesta osoitteessa https://woocommerce.com/ .

Kaikki tekstit ovat tekijänoikeudella suojattuja.

Lähde: Luonut AdSimple 's tietosuojageneraattori