Privatlivspolitik

Du kan måske også lide

Privatlivsindstillinger

Beskyttelse af data

Introduktion og overblik

Vi har skrevet denne databeskyttelseserklæring (version 05/31/2022-111766445) for at forklare dig i overensstemmelse med bestemmelserne i den generelle forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679 og gældende national lovgivning, hvilke personoplysninger (forkortet data) vi som ansvarlige - og de af os bestilte databehandlere (f.eks. udbydere) - behandler, vil behandle i fremtiden, og hvilke juridiske muligheder du har. De anvendte termer skal forstås som kønsneutrale.
Kort og godt: Vi informerer dig udførligt om de data, vi behandler om dig.

Databeskyttelseserklæringer lyder som regel meget tekniske og bruger juridisk jargon. Denne databeskyttelseserklæring har derimod til formål at beskrive de vigtigste ting så enkelt og gennemskueligt som muligt. I det omfang, det fremmer gennemsigtigheden, forklares tekniske forklares tekniske termer på en læsevenlig læsevenlig måde, links til yderligere information og grafik er til rådighedtaget i brug. Vi informerer dig således i et klart og enkelt sprog om, at vi kun behandler personlige data i forbindelse med vores forretningsaktiviteter, hvis der er et tilsvarende retsgrundlag. Dette er bestemt ikke muligt, hvis du laver så kortfattede, uklare og juridisk-tekniske erklæringer som muligt, som de ofte er standard på internettet, når det kommer til databeskyttelse. Jeg håber, at du finder de følgende forklaringer interessante og informative, og at du måske finder nogle oplysninger, som du ikke allerede vidste.
Hvis du stadig har spørgsmål, vil vi gerne bede dig om at kontakte den ansvarlige person, der er nævnt nedenfor eller i aftrykket, at følge de angivne links og at se på yderligere oplysninger på tredjepartswebsteder. Vores kontaktoplysninger kan naturligvis også findes i aftrykket.

anvendelsesområde

Denne databeskyttelseserklæring gælder for alle personoplysninger, der behandles af os i virksomheden, og for alle personoplysninger, som virksomheder, der er bestilt af os (databehandlere), behandler. Med persondata mener vi oplysninger i henhold til Art. 4 nr. 1 i GDPR som f.eks. en persons navn, e-mailadresse og postadresse. Behandlingen af personoplysninger sikrer, at vi kan tilbyde og fakturere vores tjenester og produkter, uanset om det er online eller offline. Omfanget af denne privatlivspolitik omfatter:

 • alle onlinetilstedeværelser (hjemmesider, onlinebutikker), som vi driver
 • Optræden på sociale medier og e-mail-kommunikation
 • mobile apps til smartphones og andre enheder

Kort og godt: Databeskyttelseserklæringen gælder for alle områder, hvor personoplysninger behandles på en struktureret måde i virksomheden via de nævnte kanaler. Hvis vi indgår i juridiske relationer med dig uden for disse kanaler, vil vi informere dig separat, hvis det er nødvendigt.

retsgrundlag

I den følgende databeskyttelseserklæring giver vi dig gennemsigtige oplysninger om de juridiske principper og bestemmelser, dvs. retsgrundlaget for den generelle databeskyttelsesforordning, som gør det muligt for os at behandle personoplysninger.
For så vidt angår EU-lovgivningen, henviser vi til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016. Du kan naturligvis læse EU's generelle databeskyttelsesforordning online på EUR-Lex, portalen til EU-jura, se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679 .

Vi behandler kun dine data, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

 1. Samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR): Du har givet os dit samtykke til at behandle data til et bestemt formål. Et eksempel kunne være opbevaring af de data, du indtaster i en kontaktformular.
 2. Kontrakt (artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR): For at kunne opfylde en kontrakt eller forpligtelser forud for en kontrakt med dig, behandler vi dine data. Hvis vi f.eks. indgår en salgskontrakt med dig, har vi brug for personlige oplysninger på forhånd.
 3. Juridisk forpligtelse (artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR): Hvis vi er underlagt en juridisk forpligtelse, behandler vi dine data. For eksempel er vi ved lov forpligtet til at opbevare fakturaer til bogføring. Disse indeholder normalt personoplysninger.
 4. Legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR): I tilfælde af legitime interesser, der ikke begrænser dine grundlæggende rettigheder, forbeholder vi os retten til at behandle personoplysninger. For eksempel er vi nødt til at behandle visse data for at kunne drive vores hjemmeside sikkert og økonomisk. Denne behandling er derfor en legitim interesse.

Andre betingelser, såsom opfattelsen af registreringer i offentlighedens interesse og udøvelse af offentlig myndighed samt beskyttelse af vitale interesser, gælder normalt ikke for os. I det omfang et sådant retsgrundlag skulle være relevant, vil det blive angivet på det relevante sted.

Ud over EU-forordningen gælder der også nationale love:

 • I Østrig er dette den føderale lov om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger ( Lov om databeskyttelse ), DSG forkortet .
 • I Tyskland den Den føderale lov om databeskyttelse , BDSG forkortet, gælder .

Hvis der gælder andre regionale eller nationale love, vil vi informere dig om dem i de følgende afsnit.

Kontaktoplysninger på den ansvarlige person

Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse eller behandling af personoplysninger, kan du finde kontaktoplysningerne på den ansvarlige person eller kontoret nedenfor:
Hernalser Gurtel 1/12
1170 Wien
Østrig

E-mail: mail@patchbox.com
Telefon: +43 1 99 71 960
Handelsregister: FN427923z Sted for
jurisdiktion: Handelsretten i Wien, Wien
Handelskammer Moms-ID: ATU69285917

E-mail: mail@patchbox.com
Telefon: +4319971960
Tryk: https://patchbox.com/imprint/

opbevaringstid

Det er et generelt kriterium for os, at vi kun gemmer personlige data, så længe det er absolut nødvendigt for at levere vores tjenester og produkter. Det betyder, at vi sletter personoplysninger, så snart årsagen til databehandlingen ikke længere eksisterer. I nogle tilfælde er vi juridisk forpligtet til at gemme visse data, selv efter at det oprindelige formål er ophørt med at eksistere, f.eks. til regnskabsmæssige formål.

Hvis du ønsker dine data slettet eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dataene blive slettet så hurtigt som muligt, og forudsat at der ikke er nogen forpligtelse til at gemme dem.

Vi vil informere dig nedenfor om den specifikke varighed af den respektive databehandling, forudsat at vi har yderligere oplysninger om dette.

Rettigheder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse

I overensstemmelse med artikel 13 og 14 i GDPR informerer vi dig om følgende rettigheder, som du er berettiget til, så data behandles retfærdigt og gennemsigtigt:

 • I henhold til artikel 15 i GDPR har du ret til information om, hvorvidt vi behandler dine data. Hvis dette er tilfældet, har du ret til at modtage en kopi af dataene og til at blive informeret om følgende oplysninger:
  • til hvilket formål vi udfører behandlingen;
  • kategorierne, dvs. de typer af data, der behandles;
  • hvem der modtager disse data, og hvis dataene overføres til tredjelande, hvordan sikkerheden kan garanteres;
  • hvor længe data gemmes;
  • eksistensen af retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling og retten til at gøre indsigelse mod behandling;
  • at du kan klage til en tilsynsmyndighed (links til disse myndigheder findes nedenfor);
  • dataenes oprindelse, hvis vi ikke har indsamlet dem fra dig;
  • om der udføres profilering, dvs. om data evalueres automatisk for at skabe en personlig profil for dig.
 • I henhold til artikel 16 i GDPR har du ret til at få data rettet, hvilket betyder, at vi skal rette data, hvis du finder fejl.
 • I henhold til artikel 17 i GDPR har du ret til sletning ("retten til at blive glemt"), hvilket specifikt betyder, at du kan anmode om sletning af dine data.
 • I henhold til artikel 18 i GDPR har du ret til at begrænse behandlingen, hvilket betyder, at vi kun må gemme dataene, men ikke bruge dem yderligere.
 • I henhold til artikel 19 i GDPR har du ret til dataportabilitet, hvilket betyder, at vi kan give dig dine data i et almindeligt format efter anmodning.
 • I henhold til artikel 21 i GDPR har du ret til at gøre indsigelse, hvilket efter håndhævelse vil resultere i en ændring i behandlingen.
  • Hvis behandlingen af dine data er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (offentlig interesse, udøvelse af offentlig myndighed) eller artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), kan du gøre indsigelse mod behandlingen. Vi vil så hurtigt som muligt kontrollere, om vi lovligt kan efterkomme denne indsigelse.
  • Hvis data bruges til at drive direkte reklame, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for databehandling. Herefter må vi ikke længere bruge dine data til direkte markedsføring.
  • Hvis data bruges til profilering, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for databehandling. Vi må ikke længere bruge dine data til profilering efter dette.
 • I henhold til artikel 22 i GDPR kan du have ret til ikke at være genstand for en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling (f.eks. profilering).
 • I henhold til artikel 77 i GDPR har du ret til at indgive en klage. Det betyder, at du til enhver tid kan klage til databeskyttelsesmyndigheden, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger er i strid med GDPR.

Kort sagt: du har rettigheder - tøv ikke med at kontakte den ansvarlige person, der er anført ovenfor!

Hvis du mener, at behandlingen af dine data overtræder databeskyttelsesloven, eller at dine databeskyttelsesrettigheder er blevet krænket på anden måde, kan du klage til tilsynsmyndigheden. Dette er databeskyttelsesmyndigheden for Østrig, hvis hjemmeside kan findes på https://www.dsb.gv.at/ . I Tyskland er der en databeskyttelsesansvarlig for hver forbundsstat. For mere information kan du kontakte Den føderale kommissær for databeskyttelse og informationsfrihed (BfDI) . Følgende lokale databeskyttelsesmyndighed er ansvarlig for vores virksomhed:

Dataoverførsel til tredjelande

Vi overfører eller behandler kun data til lande uden for EU (tredjelande), hvis du accepterer denne behandling, hvis det er påkrævet ved lov eller er kontraktmæssigt nødvendigt, og under alle omstændigheder kun i det omfang, det generelt er tilladt. I de fleste tilfælde er dit samtykke den vigtigste grund til, at vi behandler data i tredjelande. Behandlingen af personoplysninger i tredjelande som USA, hvor mange softwareproducenter tilbyder tjenester og har deres serverplaceringer, kan betyde, at personoplysninger behandles og opbevares på uventede måder.

Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at der ifølge EU-Domstolen i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsel til USA. Databehandling af amerikanske tjenester (såsom Google Analytics) kan resultere i, at data ikke behandles og gemmes anonymt. Desuden kan amerikanske myndigheder have adgang til individuelle data. Derudover kan det ske, at indsamlede data er knyttet til data fra andre tjenester fra den samme udbyder, forudsat at du har en tilsvarende brugerkonto. Hvis det er muligt, forsøger vi at bruge serverplaceringer inden for EU, hvis dette tilbydes.

Vi vil informere dig mere detaljeret om dataoverførsel til tredjelande på de relevante steder i denne databeskyttelseserklæring, hvis dette er relevant.

sikkerhed i forbindelse med databehandling

For at beskytte personoplysninger har vi implementeret både tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Hvor det er muligt, krypterer eller pseudonymiserer vi persondata. På den måde gør vi det så svært som muligt for tredjeparter at udlede personlige oplysninger fra vores data.

Art. 25 GDPR taler her om "databeskyttelse gennem teknologidesign og gennem databeskyttelsesvenlige standardindstillinger" og betyder, at man altid tænker på sikkerhed og tilsvarende sikkerhed både med software (f.eks. formularer) og hardware (f.eks. adgang til serverrummet). foranstaltninger. Hvis det er nødvendigt, vil vi gå ind i specifikke foranstaltninger nedenfor.

TLS-kryptering med https

TLS, kryptering og https lyder alle meget tekniske, og det er de også. Vi bruger HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure står for "sikker hypertekstoverførselsprotokol") til at overføre data sikkert på internettet.
Det betyder, at hele overførslen af alle data fra din browser til vores webserver er sikret - ingen kan "aflytte".

Vi har således indført et ekstra sikkerhedslag og overholder databeskyttelse gennem teknologidesign ( Artikel 25, stk. 1 i GDPR ). Ved at bruge TLS (Transport Layer Security), en krypteringsprotokol til sikker dataoverførsel på internettet, kan vi sikre beskyttelsen af fortrolige data.
Du kan genkende brugen af denne beskyttelse af dataoverførsel på det lille låsesymbol øverst til venstre i browseren, til venstre for internetadressen (f.eks. examplepage.de) og brugen af https-ordningen (i stedet for http) som en del af vores internetadresse.
Hvis du vil vide mere om kryptering, anbefaler vi en Google-søgning efter "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki" for at få gode links til yderligere information.

kommunikation

Kommunikationsoversigt
👥 Berørt: Alle, der kommunikerer med os via telefon, e-mail eller onlineformular.
📓 Behandlede data: f.eks. B. telefonnummer, navn, e-mailadresse, indtastede formulardata. Du kan finde flere detaljer om den type kontakt, der bruges i hvert tilfælde
🤝 Formål: Behandling af kommunikation med kunder, forretningspartnere osv.
📅 Opbevaringsperiode: Varighed af forretningscasen og de lovmæssige bestemmelser
⚖️ Retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR (samtykke), artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR (kontrakt), artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR (legitime interesser)

Hvis du kontakter os og kommunikerer via telefon, e-mail eller onlineformular, kan personoplysninger blive behandlet.

Dataene vil blive behandlet til håndtering og behandling af dit spørgsmål og den relaterede forretningstransaktion. Oplysningerne opbevares, så længe loven kræver det.

Berørte mennesker

Alle, der søger kontakt med os via de kommunikationskanaler, vi stiller til rådighed, er berørt af de nævnte processer.

telefon

Hvis du ringer til os, gemmes opkaldsdataene pseudonymiseret på den pågældende slutenhed og hos den anvendte telekommunikationsudbyder. Derudover kan data som navn og telefonnummer sendes via e-mail og gemmes for at besvare forespørgsler. Dataene slettes, så snart forretningscasen er afsluttet, og de juridiske krav tillader det.

e-mail

Hvis du kommunikerer med os via e-mail, kan data blive gemt på den respektive slutenhed (computer, laptop, smartphone, ...), og data gemmes på e-mailserveren. Dataene vil blive slettet, så snart den forretningsmæssige sag er afsluttet, og de juridiske krav tillader det.

Online-formularer

Hvis du kommunikerer med os ved hjælp af en onlineformular, gemmes data på vores webserver og videresendes om nødvendigt til en e-mailadresse fra os. Dataene vil blive slettet, så snart forretningscasen er afsluttet, og de juridiske krav tillader det.

retsgrundlag

Behandlingen af dataene er baseret på følgende retsgrundlag:

 • Artikel 6, stk. 1, lit.
 • Artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR (kontrakt): Der er behov for at opfylde en kontrakt med dig eller en databehandler, f.eks. B. telefonudbyderen, eller vi har brug for oplysningerne til aktiviteter forud for kontraktindgåelse, f.eks. B. udarbejdelse af et tilbud, proces;
 • Artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (legitime interesser): Vi ønsker at gennemføre kundeforespørgsler og forretningskommunikation i en professionel ramme. Det er visse tekniske faciliteter som f.eks. B. e-mailprogrammer, udvekslingsservere og mobiltelefonoperatører er nødvendige for at kunne drive kommunikationen effektivt.

Kontrakt om ordrebehandling (AVV)

I dette afsnit vil vi gerne forklare, hvad en databehandleraftale er, og hvorfor den er nødvendig. Da ordet "ordrebehandlingsaftale" er noget af en tungetriller, vil vi ofte kun bruge forkortelsen AVV her i teksten. Som de fleste virksomheder arbejder vi ikke alene, men bruger også selv tjenester fra andre virksomheder eller enkeltpersoner. Ved at involvere forskellige virksomheder eller tjenesteudbydere kan det ske, at vi videregiver personoplysninger til behandling. Disse partnere fungerer så som databehandlere, med hvem vi indgår en kontrakt, den såkaldte databehandlingskontrakt (AVV). Det vigtigste for dig at vide er

Hvem er processorer?

Som virksomhed og hjemmesideejer er vi ansvarlige for alle data, som vi behandler fra dig. Ud over de ansvarlige kan der også være såkaldte databehandlere. Dette omfatter enhver virksomhed eller person, der behandler personoplysninger på vores vegne. Mere præcist og i henhold til GDPR-definitionen: Enhver fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller andet organ, der behandler personoplysninger på vores vegne, betragtes som en databehandler. Databehandlere kan derfor være tjenesteudbydere som hosting- eller cloud-udbydere, betalings- eller nyhedsbrevsudbydere eller store virksomheder som Google eller Microsoft.

For at gøre terminologien lettere at forstå, er her en oversigt over de tre roller i GDPR:

Berørt part (dig som kunde eller interesseret part) → ansvarlig person Ansvarlig person (vi som virksomhed og kunde) → Behandler (tjenesteudbydere som f.eks. webhosts eller cloud-udbydere)

Indholdet af en ordrebehandlingskontrakt

Som allerede nævnt ovenfor har vi indgået en AVV med vores partnere, der fungerer som databehandlere. Den fastslår først og fremmest, at databehandleren udelukkende behandler de data, der skal behandles, i overensstemmelse med GDPR. Kontrakten skal indgås skriftligt, men i denne sammenhæng betragtes den elektroniske indgåelse af kontrakten også som "skriftlig". Behandlingen af personoplysninger finder kun sted på grundlag af kontrakten. Kontrakten skal indeholde følgende:

 • Bindende for os som ansvarlige
 • Den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder
 • Kategorier af registrerede
 • Type af personlige data
 • Type og formål med databehandling
 • Formål med og varighed af databehandling
 • Sted for udførelse af databehandlingen

Desuden indeholder kontrakten alle databehandlerens forpligtelser. De vigtigste forpligtelser er:

 • Foranstaltninger til sikring af datasikkerhed
 • træffe mulige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder
 • at føre et register over databehandling
 • at samarbejde med den tilsynsførende myndighed for databeskyttelse efter anmodning
 • udføre en risikoanalyse i forhold til de modtagne personoplysninger
 • Underdatabehandlere må kun anvendes med skriftlig tilladelse fra den ansvarlige person.

Du kan se, hvordan sådan en AVV ser ud på https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/eu-dsgvo-mustervertrag-auftragsverarbeitung.html . En sample kontrakt er præsenteret her.

småkager

Oversigt over cookies
👥 Berørt: Besøgende på hjemmesiden
🤝 Formål: afhænger af den specifikke cookie. Flere detaljer kan findes nedenfor eller hos producenten af den software, der sætter cookien.
📓 Behandlede data: Afhængigt af den anvendte cookie. Du kan finde flere oplysninger nedenfor eller hos producenten af den software, der sætter cookien.
📅 Varighed af opbevaring: afhængigt af den respektive cookie, kan variere fra timer til år.
⚖️ Retsgrundlag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (samtykke), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser)

Hvad er cookies?

Vores hjemmeside bruger HTTP-cookies til at gemme brugerspecifikke data.
I det følgende forklarer vi, hvad cookies er, og hvorfor de bruges, så du bedre kan forstå den følgende databeskyttelseserklæring.

Når du surfer på internettet, bruger du en browser. Kendte browsere er Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer og Microsoft Edge. De fleste hjemmesider gemmer små tekstfiler i din browser. Disse filer kaldes cookies.

En ting kan ikke benægtes: Cookies er virkelig nyttige små hjælpere. Næsten alle hjemmesider bruger cookies. Mere præcist er det HTTP-cookies, da der findes andre cookies til andre anvendelsesområder. HTTP-cookies er små filer, der gemmes på din computer af vores hjemmeside. Disse cookie-filer gemmes automatisk i cookie-mappen, som dybest set er "hjernen" i din browser. En cookie består af et navn og en værdi. Når du definerer en cookie, skal du også angive en eller flere attributter.

Cookies gemmer visse brugerdata fra dig, såsom sprog eller personlige sideindstillinger. Når du besøger vores side igen, sender din browser de "brugerrelaterede" oplysninger tilbage til vores side. Takket være cookies ved vores hjemmeside, hvem du er, og tilbyder dig de indstillinger, du er vant til. I nogle browsere har hver cookie sin egen fil, i andre, såsom Firefox, gemmes alle cookies i en enkelt fil.

Grafikken nedenfor viser en mulig interaktion mellem en webbrowser som B. Chrome og webserveren. Webbrowseren anmoder om en hjemmeside og modtager en cookie fra serveren, som browseren bruger igen, så snart der anmodes om en anden side.

HTTP-cookie Interaktion mellem browser og webserver

Der findes både førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies oprettes direkte af vores websted, tredjepartscookies oprettes af partnerwebsteder (f.eks. Google Analytics). Hver cookie skal evalueres individuelt, da hver cookie gemmer forskellige data. Udløbstiden for en cookie varierer også fra et par minutter til et par år. Cookies er ikke softwareprogFramer og indeholder ikke virus, trojanske heste eller andre "skadedyr". Cookies har heller ikke adgang til oplysninger på din pc.

Cookiedata kan f.eks. se sådan ud:

Navn: _ga
Værdi: GA1.2.1326744211.152111766445-9 Purpose
: Differentiering af besøgende på hjemmesiden Udløb
dato: efter 2 år

En browser skal kunne understøtte disse minimumsstørrelser:

 • Mindst 4096 bytes pr. cookie
 • Mindst 50 cookies pr. domæne
 • Mindst 3000 småkager i alt

Hvilke typer cookies findes der?

Spørgsmålet om, hvilke cookies vi især bruger, afhænger af de anvendte tjenester og præciseres i de følgende afsnit i databeskyttelseserklæringen. På dette tidspunkt vil vi gerne kort forklare de forskellige typer HTTP-cookies.

Der findes 4 typer af cookies:

Vigtige cookies
Disse cookies er nødvendige for at sikre grundlæggende funktioner på hjemmesiden. For eksempel er disse cookies nødvendige, hvis en bruger lægger et produkt i indkøbskurven, derefter fortsætter med at surfe på andre sider og først går til kassen senere. Disse cookies sletter ikke indkøbskurven, selv om brugeren lukker sit browservindue.

Funktionelle cookies
Disse cookies indsamler oplysninger om brugeradfærd, og om brugeren modtager fejlmeddelelser. Derudover bruges disse cookies også til at måle indlæsningstiden og adfærden på hjemmesiden i forskellige browsere.

Målretning af cookies
Disse cookies sikrer en bedre brugeroplevelse. For eksempel gemmes indtastede placeringer, skriftstørrelser eller formulardata.

Cookies til annoncering
Disse cookies kaldes også målretningscookies. De bruges til at give brugeren individuelt tilpassede reklamer. Det kan være meget nyttigt, men også meget irriterende.

Når du besøger en hjemmeside for første gang, vil du normalt blive spurgt, hvilke af disse typer cookies du vil tillade. Og selvfølgelig gemmes denne beslutning også i en cookie.

Hvis du vil vide mere om cookies og ikke er bange for teknisk dokumentation, kan vi anbefale https://datatstativer.ietf.org/doc/html/rfc6265 , Internet Engineering Task Force (IETF) Request for Comments kaldet "HTTP State Management Mechanism" .

Formål med behandling via cookies

Formålet afhænger i sidste ende af den respektive cookie. Flere detaljer kan findes nedenfor eller hos producenten af den software, der sætter cookien.

Hvilke data behandles?

Cookies er små hjælpere til mange forskellige opgaver. Desværre er det ikke muligt at generalisere, hvilke data der gemmes i cookies, men vi vil informere dig om de behandlede eller gemte data i den følgende databeskyttelseserklæring.

Varighed af lagring af cookies

Opbevaringsperioden afhænger af den respektive cookie og er angivet nedenfor. Nogle cookies slettes efter mindre end en time, andre kan forblive gemt på en computer i flere år.

Du kan også selv påvirke opbevaringsperioden. Du kan til enhver tid slette alle cookies manuelt via din browser (se også "Indsigelsesret" nedenfor). Desuden slettes cookies, der er baseret på samtykke, senest efter at du har trukket dit samtykke tilbage, hvorved lovligheden af lagringen forbliver upåvirket indtil da.

Ret til indsigelse - hvordan kan jeg slette cookies?

Du bestemmer selv, hvordan og om du vil bruge cookies. Uanset hvilken tjeneste eller hjemmeside cookies kommer fra, har du altid mulighed for at slette eller deaktivere cookies eller kun delvist tillade dem. Du kan f.eks. blokere for tredjepartscookies, men tillade alle andre cookies.

Hvis du vil finde ud af, hvilke cookies der er gemt i din browser, eller hvis du vil ændre eller slette cookieindstillinger, kan du finde det i dine browserindstillinger:

Chrome: Slet, aktiver og administrer cookies i Chrome

Safari: Håndtering af cookies og webstedsdata med Safari

Firefox: Ryd cookies for at fjerne data, som hjemmesider har lagt på din computer

Internet Explorer: Slet og administrer cookies

Microsoft Edge: Sletning og administration af cookies

Hvis du generelt ikke ønsker nogen cookies, kan du indstille din browser, så den altid informerer dig, når der skal sættes en cookie. Du kan beslutte for hver enkelt cookie, om du vil tillade cookien eller ej. Fremgangsmåden er forskellig afhængigt af browseren. Det er bedst at søge efter instruktionerne i Google med søgeordet "Delete cookies Chrome" eller "Deactivate cookies Chrome", hvis det drejer sig om en Chrome-browser.

retsgrundlag

De såkaldte "Cookie Guidelines" har været gældende siden 2009. De siger, at lagring af cookies kræver dit samtykke (artikel 6 (1) (a) i GDPR). Inden for EU-landene er der dog stadig meget forskellige reaktioner på disse direktiver. I Østrig blev dette direktiv dog implementeret i § 96 (3) i telekommunikationsloven (TKG). I Tyskland er cookie-retningslinjerne ikke blevet implementeret som national lovgivning. I stedet blev denne retningslinje stort set implementeret i § 15 (3) i telemedieloven (TMG).

For cookies, der er absolut nødvendige, selv om der ikke er givet samtykke, er der legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR), som i de fleste tilfælde er af økonomisk karakter. Vi ønsker at give besøgende på vores hjemmeside en behagelig brugeroplevelse, og visse cookies er ofte strengt nødvendige for dette.

Hvis der anvendes cookies, som ikke er absolut nødvendige, sker det kun med dit samtykke. I denne henseende er retsgrundlaget artikel 6 (1) (a) GDPR.

I de følgende afsnit vil du blive informeret mere detaljeret om brugen af cookies, hvis den anvendte software bruger cookies.

Introduktion til webhosting

Oversigt over webhosting
👥 Berørt: Besøgende på hjemmesiden
🤝 Formål: professionel hosting af hjemmesiden og driftssikkerhed
📓 Behandlede data: IP-adresse, tidspunkt for besøg på hjemmesiden, anvendt browser og andre data. Flere detaljer kan findes nedenfor eller hos den anvendte webhostingudbyder.
📅 Opbevaringens varighed: afhænger af den respektive udbyder, men normalt 2 uger.
⚖️ Juridisk grundlag: Art. 6 Para. 1 lit.f GDPR (legitime interesser)

Hvad er webhosting?

Når du besøger hjemmesider i dag, bliver visse oplysninger - herunder personoplysninger - automatisk oprettet og gemt, også på denne hjemmeside. Disse data bør behandles så sparsomt som muligt og kun med begrundelse. Med hjemmeside mener vi i øvrigt alle websider på et domæne, dvs. alt fra startsiden (home page) til den allersidste underside (som denne). Med domæne mener vi f.eks. example.de eller example.com.

Når du vil se en hjemmeside på en computer, tablet eller smartphone, bruger du et program, der hedder en webbrowser til at gøre det. Du kender sikkert et par webbrowsere ved navn: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox og Apple Safari. Vi kalder det kort og godt browser eller webbrowser.

For at se hjemmesiden skal browseren oprette forbindelse til en anden computer, hvor hjemmesidens kode er gemt: webserveren. Driften af en webserver er en kompliceret og tidskrævende opgave, som derfor som regel varetages af professionelle udbydere, de såkaldte providers. Disse tilbyder webhosting og sikrer dermed en pålidelig og fejlfri lagring af hjemmesidens data. En hel masse jargon, men bliv endelig hængende, det bliver endnu bedre!

Personlige data kan blive behandlet, når browseren på din computer (stationær, bærbar, tablet eller smartphone) opretter forbindelse og under dataoverførsel til og fra webserveren. På den ene side gemmer din computer data, på den anden side er webserveren også nødt til at gemme data i en periode for at sikre korrekt drift.

Et billede siger mere end tusind ord, så den følgende grafik viser samspillet mellem browseren, internettet og hostingudbyderen.

browser og webserver

Hvorfor behandler vi personoplysninger?

Formålet med databehandlingen er:

 1. Professionel webhosting og driftssikkerhed
 2. at opretholde drifts- og IT-sikkerhed
 3. Anonym evaluering af adgangsadfærd for at forbedre vores tilbud og, om nødvendigt, til retsforfølgelse eller forfølgelse af krav.

Hvilke data behandles?

Selv mens du besøger vores hjemmeside, gemmer vores webserver, som er den computer, hvor denne hjemmeside er gemt, normalt automatisk data som f.eks.

 • den komplette internetadresse (URL) på den besøgte hjemmeside
 • Browser og browserversion (f.eks. Chrome 87)
 • det anvendte operativsystem (f.eks. Windows 10)
 • adressen (URL) på den tidligere besøgte side (referrer URL) (f.eks. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichkommen/ )
 • værtsnavnet og IP-adressen på den enhed, der er adgang til fra (f.eks. COMPUTERNAME og 194.23.43.121)
 • Dato og klokkeslæt
 • i filer, de såkaldte webserver-logfiler

Hvor længe gemmes data?

Ovenstående data gemmes som regel i to uger og slettes derefter automatisk. Vi videregiver ikke disse data, men vi kan ikke udelukke, at disse data vil blive set af myndighederne i tilfælde af ulovlig adfærd.

Kort og godt: dit besøg logges af vores udbyder (firma, der driver vores hjemmeside på særlige computere (servere)), men vi videregiver ikke dine data uden dit samtykke!

retsgrundlag

Lovligheden af behandlingen af personoplysninger i forbindelse med webhosting følger af artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (beskyttelse af legitime interesser), fordi brugen af professionel hosting hos en udbyder er nødvendig for at gøre virksomheden sikker og brugervenlig på det tilstedeværende internet og for at kunne forfølge angreb og krav herfra, hvis det er nødvendigt.

Der er normalt en kontrakt mellem os og hostingudbyderen om ordrebehandling i overensstemmelse med Art. 28 f. GDPR, som sikrer overholdelse af databeskyttelse og garanterer datasikkerhed.

Hetzner privatlivspolitik

Vi bruger Hetzner til vores hjemmeside, herunder en webhosting-udbyder. Tjenesteudbyderen er det tyske firma Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Tyskland. Du kan finde flere oplysninger om de data, der behandles ved brug af Hetzner, i databeskyttelseserklæringen på https://www.hetzner.com/de/legal/privacy-policy .

Kontrakt om ordrebehandling (AVV) Hetzner

Vi har indgået en ordrebehandlingsaftale (AVV) med Hetzner i overensstemmelse med artikel 28 i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Du kan læse præcis, hvad en AVV er, og frem for alt, hvad en AVV skal indeholde, i vores generelle afsnit "Ordrebehandlingsaftale (AVV)".

Denne kontrakt er påkrævet ved lov, fordi Hetzner behandler personoplysninger på vores vegne. Dette præciserer, at Hetzner kun må behandle data, som du modtager fra os i henhold til vores instruktioner og skal overholde GDPR. Linket til ordrebehandlingskontrakten (AVV) kan findes på https://docs.hetzner.com/de/general/general-terms-and-conditions/data-privacy-faq/ .

Privatlivspolitik for Facebook Conversions API

Vi bruger Facebook Conversions API, et værktøj til sporing af begivenheder på serversiden, på vores hjemmeside. Tjenesteudbyderen er det amerikanske firma Meta Platforms Inc. Virksomheden Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) er ansvarlig for det europæiske område.

Facebook behandler også dine data i bl.a. USA. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der ifølge EU-Domstolen i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsel til USA. Dette kan være forbundet med forskellige risici for databehandlingens lovlighed og sikkerhed.

Facebook bruger såkaldte standardkontraktbestemmelser (= art. 46, stk. 2 og 3 i GDPR) som grundlag for databehandling af modtagere i tredjelande (uden for EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. især i USA) eller dataoverførsel dertil. Standardkontraktbestemmelser (SCC) er skabeloner, der leveres af EU-Kommissionen og har til formål at sikre, at dine data også overholder de europæiske databeskyttelsesstandarder, hvis de overføres til tredjelande (såsom USA) og opbevares der. Gennem disse klausuler forpligter Facebook sig til at overholde de europæiske databeskyttelsesstandarder, når de behandler dine relevante data, selv om dataene opbevares, behandles og administreres i USA. Disse klausuler er baseret på en implementeringsbeslutning fra EU-Kommissionen. Du kan bl.a. finde afgørelsen og de relevante standardkontraktbestemmelser her:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebooks vilkår for databehandling, som svarer til standardkontraktbestemmelserne, kan findes på https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Du kan finde ud af mere om de data, der behandles ved hjælp af Facebook Conversions API i privatlivspolitikken på https://www.facebook.com/about/privacy .

Privatlivspolitik for Facebook-pixel

Vi bruger Facebook-pixel fra Facebook på vores hjemmeside. Vi har implementeret kode til dette på vores hjemmeside. Facebook-pixlen er en stump JavaScript-kode, der indlæser en samling funktioner, som Facebook kan bruge til at spore dine brugerhandlinger, hvis du kom til vores hjemmeside via Facebook-annoncer. Når du f.eks. køber et produkt på vores hjemmeside, udløses Facebook-pixlen og gemmer dine handlinger på vores hjemmeside i en eller flere cookies. Disse cookies gør det muligt for Facebook at sammenligne dine brugerdata (kundedata såsom IP-adresse, bruger-ID) med dataene på din Facebook-konto. Derefter sletter Facebook disse data igen. De indsamlede data er anonyme og kan ikke ses af os og kan kun bruges i forbindelse med placering af reklamer.

Vi ønsker kun at vise vores tjenester og produkter til de mennesker, der virkelig er interesserede i dem. Ved hjælp af Facebook-pixels kan vores reklameforanstaltninger skræddersys bedre til dine ønsker og interesser. På denne måde vil Facebook-brugere (hvis de har tilladt personaliseret annoncering) se passende reklamer. Desuden bruger Facebook de indsamlede data til analyseformål og sine egne reklamer.

I det følgende viser vi dig de cookies, der blev sat ved at integrere Facebook-pixels på en testside. Bemærk venligst, at dette kun er eksempler på cookies. Afhængigt af interaktionen på vores hjemmeside sættes der forskellige cookies.

Navn: _fbp
Værdi: fb.1.1568287647279.257405483-6111766445-7 Purpose
: Denne cookie bruger Facebook til at vise reklameprodukter.
Udløbsdato: efter 3 måneder

Navn: fr
Værdi: 0aPf312HOS5Pboo2r..Bdeiuf...1.0.Bdeiuf.
Formål: Denne cookie bruges til at sikre, at Facebook-pixlen fungerer korrekt.
Udløbsdato: efter 3 måneder

Navn: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062111766445-3
Værdi: Forfatterens navn Formål
: Denne cookie gemmer teksten og navnet på en bruger, der f.eks. efterlader en kommentar.
Udløbsdato: efter 12 måneder

Navn: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Værdi: https%3A%2F%2Fwww.testseite...%2F (forfatterens URL) Formål
: Denne cookie gemmer URL'en til den hjemmeside, som brugeren indtaster i et tekstfelt på vores hjemmeside.
Udløbsdato: efter 12 måneder

Navn: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Værdi: Forfatterens e-mail-adresse Formål
: Denne cookie gemmer brugerens e-mailadresse, hvis han har angivet den på hjemmesiden.
Udløbsdato: efter 12 måneder

Bemærk venligst: De cookies, der er nævnt ovenfor, vedrører individuel brugeradfærd. Ændringer på Facebook kan aldrig udelukkes, især ikke ved brug af cookies.

Hvis du er logget ind på Facebook, kan du selv ændre dine indstillinger for reklamer på https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/ . Hvis du ikke er Facebook-bruger, kan du som udgangspunkt administrere din brugsbaserede onlineannoncering på https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/?tid=111766445 . Der har du mulighed for at deaktivere eller aktivere udbydere.

Facebook behandler også dine data i bl.a. USA. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der ifølge EU-Domstolen i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsel til USA. Dette kan være forbundet med forskellige risici for databehandlingens lovlighed og sikkerhed.

Facebook bruger såkaldte standardkontraktbestemmelser (= art. 46, stk. 2 og 3 i GDPR) som grundlag for databehandling af modtagere i tredjelande (uden for EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. især i USA) eller dataoverførsel dertil. Standardkontraktbestemmelser (SCC) er skabeloner, der leveres af EU-Kommissionen og har til formål at sikre, at dine data også overholder de europæiske databeskyttelsesstandarder, hvis de overføres til tredjelande (såsom USA) og opbevares der. Gennem disse klausuler forpligter Facebook sig til at overholde de europæiske databeskyttelsesstandarder, når de behandler dine relevante data, selv om dataene opbevares, behandles og administreres i USA. Disse klausuler er baseret på en implementeringsbeslutning fra EU-Kommissionen. Du kan bl.a. finde afgørelsen og de relevante standardkontraktbestemmelser her:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebooks vilkår for databehandling, som svarer til standardkontraktbestemmelserne, kan findes på https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Hvis du vil vide mere om Facebooks privatlivspolitik, anbefaler vi virksomhedens egen privatlivspolitik på https://www.facebook.com/policy.php .

Facebooks automatiske avancerede matchning Privatlivspolitik

Vi har også aktiveret Automatic Advanced Matching som en del af Facebook-pixelfunktionen. Denne funktion i pixlen giver os mulighed for at sende hash e-mail, navn, køn, by, stat, postnummer og fødselsdato eller telefonnummer til Facebook som yderligere oplysninger, forudsat at du har givet os disse oplysninger. Denne aktivering gør det muligt for os at skræddersy reklamekampagner på Facebook endnu mere præcist til personer, der er interesserede i vores tjenester eller produkter.

Privatlivspolitik for Google Analytics

Resumé af privatlivspolitikken for Google Analytics
👥 Berørt: Besøgende på hjemmesiden
🤝 Formål: Evaluering af besøgsoplysninger for at optimere hjemmesiden.
📓 Behandlede data: Adgangsstatistikker, som omfatter data som adgangssteder, enhedsdata, adgangsvarighed og -tid, navigationsadfærd, klikadfærd og IP-adresser. Flere detaljer kan findes nedenfor i denne databeskyttelseserklæring.
📅 Opbevaringens varighed: Afhænger af de anvendte egenskaber.
⚖️ Retsgrundlag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (samtykke), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser)

Hvad er Google Analytics?

Vi bruger analysesporingsværktøjet Google Analytics (GA) fra det amerikanske firma Google Inc. på vores hjemmeside. Virksomheden Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) er ansvarlig for alle Google-tjenester i Europa. Google Analytics indsamler data om dine handlinger på vores hjemmeside. Hvis du f.eks. klikker på et link, gemmes denne handling i en cookie og sendes til Google Analytics. De rapporter, vi modtager fra Google Analytics, giver os mulighed for bedre at skræddersy vores hjemmeside og service til dine behov. I det følgende vil vi gå mere i detaljer med sporingsværktøjet og frem for alt informere dig om, hvilke data der gemmes, og hvordan du kan forhindre dette.

Google Analytics er et sporingsværktøj, der bruges til at analysere trafikken på vores hjemmeside. For at Google Analytics kan fungere, er der indbygget en sporingskode i koden på vores hjemmeside. Når du besøger vores hjemmeside, registrerer denne kode forskellige handlinger, som du foretager på vores hjemmeside. Så snart du forlader vores hjemmeside, bliver disse data sendt til Google Analytics' servere og gemt der.

Google behandler dataene, og vi modtager rapporter om din brugeradfærd. Disse rapporter kan omfatte følgende:

 • Målgruppe-rapporter: Med målgrupperapporter lærer vi vores brugere bedre at kende og ved mere præcist, hvem der er interesseret i vores service.
 • Annonce-rapporter: Annoncerapporter gør det lettere for os at analysere og forbedre vores onlineannoncering.
 • Rapporter om tiltrækning: Acquisition reports giver os nyttige oplysninger om, hvordan vi kan tiltrække flere mennesker til vores service.
 • Adfærdsrapporter: Her lærer vi, hvordan du interagerer med vores hjemmeside. Vi kan forstå, hvilken vej du tager på vores side, og hvilke links du klikker på.
 • Konverteringsrapporter: Konvertering er en proces, hvor du udfører en ønsket handling baseret på et marketingbudskab. For eksempel når du går fra blot at være en besøgende på hjemmesiden til en køber eller abonnent på et nyhedsbrev. Disse rapporter giver os mulighed for at lære mere om, hvordan vores markedsføringstiltag virker på dig. Det er sådan, vi ønsker at øge vores konverteringsrate.
 • Rapporter i realtid: Her ved vi altid med det samme, hvad der sker på vores hjemmeside. For eksempel kan vi se, hvor mange brugere der læser denne tekst i øjeblikket.

Hvorfor bruger vi Google Analytics på vores hjemmeside?

Vores mål med denne hjemmeside er klart: Vi ønsker at tilbyde dig den bedst mulige service. Statistikker og data fra Google Analytics hjælper os med at nå dette mål.

De statistisk evaluerede data giver os et klart billede af styrkerne og svaghederne ved vores hjemmeside. På den ene side kan vi optimere vores side, så interesserede mennesker lettere kan finde den på Google. På den anden side hjælper dataene os med bedre at forstå dig som besøgende. Vi ved derfor præcis, hvad vi skal forbedre på vores hjemmeside for at kunne tilbyde dig den bedst mulige service. Dataene hjælper os også med at gennemføre vores reklame- og markedsføringstiltag mere individuelt og omkostningseffektivt. Når alt kommer til alt, giver det kun mening at vise vores produkter og tjenester til folk, der bekymrer sig.

Hvilke data gemmes af Google Analytics?

Google Analytics bruger en sporingskode til at oprette et tilfældigt, unikt ID, der er knyttet til din browser-cookie. Det er sådan, Google Analytics genkender dig som en ny bruger. Næste gang du besøger vores hjemmeside, vil du blive genkendt som en "tilbagevendende" bruger. Alle indsamlede data gemmes sammen med dette bruger-ID. Dette gør det muligt at evaluere pseudonyme brugerprofiler i første omgang.

For at kunne analysere vores hjemmeside med Google Analytics, skal et ejendoms-ID inkluderes i sporingskoden. Dataene gemmes derefter i den tilsvarende egenskab. For hver nyoprettet egenskab er Google Analytics 4-egenskaben standard. Alternativt kan du også oprette Universal Analytics-egenskaben. Afhængigt af den anvendte egenskab gemmes data i forskellige tidsrum.

Identifikatorer som cookies og app-instans-ID'er bruges til at måle dine interaktioner på vores hjemmeside. Interaktioner er enhver form for handling, du foretager på vores hjemmeside. Hvis du også bruger andre Google-systemer (f.eks. en Google-konto), kan data, der genereres via Google Analytics, knyttes til tredjepartscookies. Google videregiver ikke Google Analytics-data, medmindre vi som webstedsoperatør godkender det. Der kan være undtagelser, hvis loven kræver det.

Følgende cookies bruges af Google Analytics:

Navn: _ga
Værdi: 2.1326744211.152111766445-5 Purpose
: Som standard bruger analytics.js _ga-cookien til at gemme bruger-id'et. Grundlæggende tjener den til at skelne mellem besøgende på hjemmesiden.
Udløbsdato: efter 2 år

Navn: _gid
Værdi: 2.1687193234.152111766445-1 Purpose
: Cookien bruges også til at skelne mellem besøgende på hjemmesiden. Udløb
dato: efter 24 timer

Name: _gat_gtag_UA_<property-id>
Value: 1 Purpose
: Used to lower the request rate. If Google Analytics is provided via Google Tag Manager, this cookie is given the name _dc_gtm_ <property-id>.
Expiry date: after 1 minute

Navn: AMP_TOKEN
Værdi: Ingen information Formål
: Cookien har et token, der kan bruges til at hente et bruger-ID fra AMP Client ID-tjenesten. Andre mulige værdier angiver en opt-out, en anmodning eller en fejl.
Udløbsdato: efter 30 sekunder til et år

Navn: __utma
Værdi: 1564498958.1564498958.1564498958.1 Purpose
: Denne cookie bruges til at spore din adfærd på hjemmesiden og måle ydeevnen. Cookien opdateres, hver gang der sendes oplysninger til Google Analytics.
Udløbsdato: efter 2 år

Name: __utmt
Value: 1 Purpose
: Like _gat_gtag_UA_<property-id>, the cookie is used to throttle the request rate.
Expiry date:  after 10 minutes

Navn: __utmb
Værdi: 3.10.1564498958 Formål
: Denne cookie bruges til at bestemme nye sessioner. Den opdateres, hver gang der sendes nye data eller oplysninger til Google Analytics.
Udløbsdato: efter 30 minutter

Navn: __utmc
Værdi: 167421564 Formål
: Denne cookie bruges til at oprette nye sessioner for tilbagevendende besøgende. Dette er en sessionscookie og gemmes kun, indtil du lukker browseren.
Udløbsdato: Efter lukning af browseren

Navn: __utmz
Værdi: m|utmccn=(henvisning)|utmcmd=henvisning|utmcct=/ Formål
: Cookien bruges til at identificere kilden til trafikken på vores hjemmeside. Det betyder, at cookien gemmer, hvor du kom fra på vores hjemmeside. Det kan have været en anden side eller en reklame.
Udløbsdato: efter 6 måneder

Navn: __utmv
Værdi: ikke specificeret Formål
: Cookien bruges til at gemme brugerdefinerede brugerdata. Den opdateres altid, når der sendes oplysninger til Google Analytics.
Udløbsdato: efter 2 år

Bemærk venligst: Denne liste kan ikke gøre krav på at være komplet, da Google konstant ændrer valget af sine cookies.

Her viser vi dig en oversigt over de vigtigste data, der indsamles med Google Analytics:

Heatmaps: Google laver såkaldte heatmaps. Heatmaps viser præcis de områder, som du klikker på. På den måde får vi information om, hvor du befinder dig på vores side.

Varighed af session: Google definerer sessionens varighed som den tid, du bruger på vores hjemmeside uden at forlade den. Hvis du har været inaktiv i 20 minutter, afsluttes sessionen automatisk.

Afvisning rate: En bounce er, når du kun ser én side på vores hjemmeside og derefter forlader vores hjemmeside igen.

Oprettelse af konto: Hvis du opretter en konto eller afgiver en ordre på vores hjemmeside, indsamler Google Analytics disse data.

IP-adresse: IP-adressen vises kun i forkortet form, så det ikke er muligt at tildele den entydigt.

Placering: Landet og din omtrentlige placering kan bestemmes via IP-adressen. Denne proces kaldes også IP-placeringsbestemmelse.

Tekniske oplysninger: De tekniske oplysninger omfatter bl.a. din browsertype, din internetudbyder eller din skærmopløsning.

Kilde til oprindelse: Google Analytics eller vi er selvfølgelig også interesserede i, hvilket websted eller hvilken reklame du kom til vores websted fra.

Andre data er kontaktoplysninger, eventuelle bedømmelser, afspilning af medier (f.eks. hvis du afspiller en video på vores hjemmeside), deling af indhold via sociale medier eller tilføjelse til dine favoritter. Listen gør ikke krav på at være komplet og tjener kun som en generel guide til datalagring af Google Analytics.

Hvor længe og hvor gemmes dataene?

Google har distribueret deres servere over hele verden. De fleste af serverne er placeret i USA, og derfor bliver dine data for det meste gemt på amerikanske servere. Her kan du læse præcis, hvor Googles datacentre er placeret: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Dine data er fordelt på forskellige fysiske medier. Det har den fordel, at dataene kan hentes hurtigere og er bedre beskyttet mod manipulation. Alle Googles datacentre har nødprogFramer til dine data. Hvis Googles hardware f.eks. svigter, eller naturkatastrofer lammer servere, er risikoen for en serviceafbrydelse hos Google lav.

Opbevaringsperioden for data afhænger af de anvendte egenskaber. Når du bruger de nyere Google Analytics 4-egenskaber, er opbevaringsperioden for dine brugerdata fastsat til 14 måneder. For andre såkaldte hændelsesdata har vi mulighed for at vælge en opbevaringsperiode på 2 måneder eller 14 måneder.

Med Universal Analytics-egenskaber har Google Analytics en standardiseret opbevaringsperiode på 26 måneder for dine brugerdata. Derefter vil dine brugerdata blive slettet. Vi har dog mulighed for selv at vælge opbevaringsperioden for brugerdata. Vi har fem muligheder til rådighed for dette:

 • Sletning efter 14 måneder
 • Sletning efter 26 måneder
 • Sletning efter 38 måneder
 • Sletning efter 50 måneder
 • Ingen automatisk sletning

Derudover er der også mulighed for, at data kun slettes, hvis du ikke længere besøger vores hjemmeside inden for den tidsperiode, vi har valgt. I dette tilfælde vil opbevaringsperioden blive nulstillet, hver gang du besøger vores hjemmeside igen inden for den angivne periode.

Når den angivne periode er udløbet, slettes dataene en gang om måneden. Denne opbevaringsperiode gælder for dine data, der er forbundet med cookies, brugergenkendelse og reklame-ID'er (f.eks. cookies fra DoubleClick-domænet). Rapportresultater er baseret på aggregerede data og gemmes uafhængigt af brugerdata. Aggregerede data er en sammensmeltning af individuelle data til en større enhed.

Hvordan kan jeg slette mine data eller forhindre datalagring?

I henhold til EU's databeskyttelseslovgivning har du ret til at få adgang til, opdatere, slette eller begrænse dine data. Du kan forhindre Google Analytics i at bruge dine data ved at bruge browsertilføjelsen til at deaktivere Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Du kan downloade og installere browser-tilføjelsen fra https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Bemærk venligst, at denne tilføjelse kun deaktiverer dataindsamling fra Google Analytics.

Hvis du generelt ønsker at deaktivere, slette eller administrere cookies, finder du de tilsvarende links til instruktionerne for de mest populære browsere under afsnittet "Cookies".

retsgrundlag

Brugen af Google Analytics kræver dit samtykke, som vi har indhentet med vores cookie-popup. I henhold til Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR (samtykke) udgør dette samtykke det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger, som det kan forekomme, når de indsamles af webanalyseværktøjer.

Ud over samtykke er der en legitim interesse fra vores side i at analysere adfærden hos besøgende på hjemmesiden og dermed forbedre vores tilbud teknisk og økonomisk. Ved hjælp af Google Analytics kan vi identificere fejl på hjemmesiden, identificere angreb og forbedre rentabiliteten. Retsgrundlaget for dette er Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser) . Vi bruger dog kun Google Analytics, hvis du har givet dit samtykke.

Google behandler også dine data i bl.a. USA. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der ifølge EU-Domstolen i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsel til USA. Dette kan være forbundet med forskellige risici for databehandlingens lovlighed og sikkerhed.

Som grundlag for databehandling af modtagere i tredjelande (uden for EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. især i USA) eller dataoverførsel dertil bruger Google såkaldte standardkontraktbestemmelser (= art. 46, stk. 2 og 3 DSGVO). Standardkontraktbestemmelser (SCC) er skabeloner, der stilles til rådighed af EU-kommissionen og skal sikre, at dine data også overholder europæiske databeskyttelsesstandarder, hvis de overføres til tredjelande (f.eks. USA) og opbevares der. Gennem disse klausuler forpligter Google sig til at overholde de europæiske databeskyttelsesstandarder, når de behandler dine relevante data, selvom dataene opbevares, behandles og administreres i USA. Disse klausuler er baseret på en implementeringsbeslutning fra EU-Kommissionen. Du kan bl.a. finde afgørelsen og de relevante standardkontraktbestemmelser her:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Google Ads' databehandlingsvilkår, som svarer til standardkontraktbestemmelserne og også gælder for Google Analytics, kan findes på https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Vi håber, at vi har kunnet give dig de vigtigste oplysninger om Google Analytics' databehandling. Hvis du vil vide mere om sporingstjenesten, anbefaler vi disse to links: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ og https://support.google.com/analytics/answer/ 6004245?hl=de .

Google Analytics-rapporter om demografi og interesser

Vi har aktiveret funktionerne til annonceringsrapporter i Google Analytics. Rapporterne Demographics og Interests indeholder oplysninger om alder, køn og interesser. Det gør det muligt for os at få et bedre billede af vores brugere uden at kunne tildele disse data til individuelle personer. Du kan få mere at vide om reklamefunktionerne på https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad .

Du kan stoppe brugen af aktiviteterne og oplysningerne fra din Google-konto under "Annonceindstillinger" på https://adssettings.google.com/authenticated ved at markere afkrydsningsfeltet.

IP-anonymisering i Google Analytics

Vi har implementeret Google Analytics IP-adresseanonymisering på denne hjemmeside. Denne funktion blev udviklet af Google, så dette websted kan overholde gældende databeskyttelsesbestemmelser og anbefalinger fra lokale databeskyttelsesmyndigheder, hvis de forbyder lagring af den fulde IP-adresse. IP-adressen anonymiseres eller maskeres, så snart IP-adresserne ankommer til Google Analytics' dataindsamlingsnetværk, og før dataene gemmes eller behandles.

Du kan finde flere oplysninger om IP-anonymisering på https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de .

Privatlivspolitik for Google Tag Manager

Oversigt over fortrolighedspolitik for Google Tag Manager
👥 Berørt: Besøgende på hjemmesiden
🤝 Formål: Organisering af de enkelte sporingsværktøjer
📓 Behandlede data: Google Tag Manager gemmer ikke selv nogen data. Dataene fanger tags fra de anvendte webanalyseværktøjer.
📅 Opbevaringens varighed: afhænger af det anvendte webanalyseværktøj.
der anvendes ⚖️ Retsgrundlag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (samtykke), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser)

Hvad er Google Tag Manager?

Vi bruger Google Tag Manager fra Google Inc. til vores hjemmeside. Virksomheden Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) er ansvarlig for alle Google-tjenester i Europa. Denne tag manager er et af mange nyttige marketingprodukter fra Google. Ved hjælp af Google Tag Manager kan vi centralt installere og administrere kodedele fra forskellige sporingsværktøjer, som vi bruger på vores hjemmeside.

I denne privatlivspolitik vil vi gerne forklare dig mere detaljeret, hvad Google Tag Manager gør, hvorfor vi bruger det, og hvordan data behandles.

Google Tag Manager er et organisatorisk værktøj, som vi kan bruge til at integrere og administrere hjemmesidetags centralt og via en brugergrænseflade. Tags er små kodestykker, der f.eks. registrerer (sporer) dine aktiviteter på vores hjemmeside. Til dette formål bruges JavaScript-kodeafsnit i kildekoden på vores websted. Tags kommer ofte fra interne Google-produkter som Google Ads eller Google Analytics, men tags fra andre virksomheder kan også integreres og administreres via manageren. Sådanne tags påtager sig forskellige opgaver. De kan indsamle browserdata, fodre marketingværktøjer med data, indlejre knapper, sætte cookies og også spore brugere på tværs af flere hjemmesider.

Hvorfor bruger vi Google Tag Manager til vores hjemmeside?

Som man siger: Organisation er det halve arbejde! Og det gælder selvfølgelig også for vedligeholdelsen af vores hjemmeside. For at gøre vores hjemmeside så god som mulig for dig og alle andre, der er interesserede i vores produkter og tjenester, har vi brug for forskellige sporingsværktøjer som Google Analytics. De data, der indsamles af disse værktøjer, viser os, hvad der interesserer dig mest, hvor vi kan forbedre vores tjenester, og til hvilke mennesker vi stadig skal vise vores tilbud. Og for at denne sporing kan fungere, er vi nødt til at indlejre passende JavaScript-koder på vores hjemmeside. I princippet kunne vi integrere hver kodesektion af de enkelte sporingsværktøjer separat i vores kildekode. Men det kræver relativt meget tid, og det er nemt at miste overblikket. Det er derfor, vi bruger Google Tag Manager. Vi kan nemt indbygge de nødvendige scripts og administrere dem fra ét sted. Derudover tilbyder Google Tag Manager en brugervenlig grænseflade, og du behøver ikke at have nogen progFrameringsviden. Det er sådan, vi formår at holde orden i vores daglige jungle.

Hvilke data gemmes af Google Tag Manager?

Selve Tag Manager er et domæne, der ikke sætter cookies og ikke gemmer nogen data. Den fungerer blot som en "manager" af de implementerede tags. Dataene registreres af de enkelte tags i de forskellige webanalyseværktøjer. Dataene sendes videre til de enkelte sporingsværktøjer i Google Tag Manager og gemmes ikke.

Det ser dog helt anderledes ud med de integrerede tags i de forskellige webanalyseværktøjer, såsom Google Analytics. Afhængigt af analyseværktøjet indsamles, gemmes og behandles forskellige data om din webadfærd normalt ved hjælp af cookies. For at gøre dette bedes du læse vores databeskyttelsestekster for de individuelle analyse- og sporingsværktøjer, som vi bruger på vores hjemmeside.

I Tag Manager-kontoindstillingerne har vi tilladt Google at modtage anonyme data fra os. Dette vedrører dog kun brugen og udnyttelsen af vores tag manager og ikke dine data, som gemmes via kodeafsnittene. Vi giver Google og andre mulighed for at modtage udvalgte data i anonymiseret form. Vi accepterer derfor den anonyme overførsel af vores webstedsdata. På trods af omfattende undersøgelser var vi ikke i stand til at finde ud af nøjagtigt, hvilke opsummerede og anonyme data der videresendes. Under alle omstændigheder sletter Google alle oplysninger, der kan identificere vores hjemmeside. Google kombinerer dataene med hundredvis af andre anonyme webstedsdata og skaber brugertendenser som en del af benchmarking-foranstaltninger. I benchmarking sammenlignes dine egne resultater med dine konkurrenters. Processer kan optimeres på baggrund af de indsamlede oplysninger.

Hvor længe og hvor gemmes dataene?

Når Google gemmer data, gemmes disse data på Googles egne servere. Serverne er spredt over hele verden. De fleste er i USA. På https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de kan du læse præcis, hvor Googles servere er placeret.

Hvor længe de enkelte sporingsværktøjer gemmer dine data, kan du se i vores individuelle databeskyttelsestekster for de enkelte værktøjer.

Hvordan kan jeg slette mine data eller forhindre datalagring?

Google Tag Manager sætter ikke selv nogen cookies, men administrerer tags fra forskellige sporingswebsteder. I vores databeskyttelsestekster for de enkelte sporingsværktøjer finder du detaljerede oplysninger om, hvordan du sletter eller administrerer dine data.

Bemærk venligst, at når du bruger dette værktøj, kan dine data også blive gemt og behandlet uden for EU. De fleste tredjelande (herunder USA) betragtes ikke som sikre i henhold til gældende europæisk databeskyttelseslovgivning. Data må ikke bare overføres til usikre tredjelande, opbevares der og behandles, medmindre der er passende garantier (såsom EU-standardkontraktbestemmelser) mellem os og den ikke-europæiske tjenesteudbyder.

retsgrundlag

Brugen af Google Tag Manager kræver dit samtykke, som vi har indhentet med vores cookie-popup. I henhold til Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR (samtykke) udgør dette samtykke det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger, som det kan forekomme, når de indsamles af webanalyseværktøjer.

Ud over samtykke er der en legitim interesse fra vores side i at analysere adfærden hos besøgende på hjemmesiden og dermed forbedre vores tilbud teknisk og økonomisk. Ved hjælp af Google Tag Manager kan vi forbedre vores rentabilitet. Det juridiske grundlag for dette er Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser) . Vi bruger dog kun Google Tag Manager, hvis du har givet dit samtykke.

Google behandler også dine data i bl.a. USA. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der ifølge EU-Domstolen i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsel til USA. Dette kan være forbundet med forskellige risici for databehandlingens lovlighed og sikkerhed.

Som grundlag for databehandling af modtagere i tredjelande (uden for EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. især i USA) eller dataoverførsel dertil bruger Google såkaldte standardkontraktbestemmelser (= art. 46, stk. 2 og 3 DSGVO). Standardkontraktbestemmelser (SCC) er skabeloner, der stilles til rådighed af EU-kommissionen og skal sikre, at dine data også overholder europæiske databeskyttelsesstandarder, hvis de overføres til tredjelande (f.eks. USA) og opbevares der. Gennem disse klausuler forpligter Google sig til at overholde de europæiske databeskyttelsesstandarder, når de behandler dine relevante data, selvom dataene opbevares, behandles og administreres i USA. Disse klausuler er baseret på en implementeringsbeslutning fra EU-Kommissionen. Du kan bl.a. finde afgørelsen og de relevante standardkontraktbestemmelser her:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Google Ads-databehandlingsbetingelserne, som svarer til standardkontraktbestemmelserne og også gælder for Google Tag Manager, kan findes på https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Hvis du vil vide mere om Google Tag Manager, anbefaler vi de ofte stillede spørgsmål på https://support.google.com/tagmanager/?hl=de#topic=3441530 .

 

Hotjar Privatlivspolitik

Hotjar Privatlivspolitik Resumé
👥 Berørte parter: Besøgende på hjemmesiden
🤝 Formål: Evaluering af besøgsoplysninger for at optimere brugeroplevelsen.
📓 Behandlede data: Adgangsstatistik, som omfatter data som adgangssteder, enhedsdata, adgangsvarighed og -tid, navigationsadfærd, klikadfærd og IP-adresser.
📅 Opbevaringens varighed: Dataene slettes efter et år.
⚖️ Retsgrundlag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (samtykke), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser)

Hvad er Hotjar?

Vi bruger Hotjar fra Hotjar Limited (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta) på vores hjemmeside til statistisk evaluering af besøgsdata. Hotjar er en tjeneste, der analyserer adfærd og feedback fra dig som bruger på vores hjemmeside ved hjælp af en kombination af analyse- og feedbackværktøjer. Vi modtager rapporter og visuelle repræsentationer fra Hotjar, der viser os, hvor og hvordan du "bevæger dig" på vores websted. Personlige data anonymiseres automatisk og når aldrig Hotjars servere. Det betyder, at du ikke bliver personligt identificeret som bruger af hjemmesiden, og vi lærer stadig en masse om din brugeradfærd.

Som allerede nævnt i afsnittet ovenfor hjælper Hotjar os med at analysere adfærden hos vores besøgende. Disse værktøjer, som Hotjar tilbyder, omfatter heatmaps, konverteringstragte, registrering af besøgende, indgående feedback, feedback-afstemninger og undersøgelser (du kan finde ud af mere om dem på https://www.hotjar.com/ ). På denne måde hjælper Hotjar os med at tilbyde dig en bedre brugeroplevelse og en bedre service. På den ene side giver det en god analyse af onlineadfærd, og på den anden side modtager vi også god feedback om kvaliteten af vores hjemmeside. For ud over alle de analytiske aspekter vil vi også gerne kende din mening om vores hjemmeside. Og med feedback-værktøjet er det præcis, hvad der er muligt.

Hvorfor bruger vi Hotjar på vores hjemmeside?

I de senere år er betydningen af brugeroplevelsen (dvs. user experience) på hjemmesider steget markant. Og med god grund. En hjemmeside skal være struktureret på en sådan måde, at du som besøgende føler dig godt tilpas og nemt kan finde rundt. Takket være Hotjars analyseværktøjer og feedbackværktøj kan vi gøre vores hjemmeside og vores tilbud mere attraktive. Hotjars heatmaps har vist sig at være særligt værdifulde for os. Heatmaps er en form for repræsentation til visualisering af data. For eksempel giver Hotjars heatmaps os mulighed for meget tydeligt at se, hvad du kan lide at klikke på, trykke på, og hvor du scroller.

Hvilke data gemmer Hotjar?

Mens du surfer rundt på vores hjemmeside, indsamler Hotjar automatisk oplysninger om din brugeradfærd. For at kunne indsamle disse oplysninger har vi installeret vores egen sporingskode på vores hjemmeside. Følgende data kan indsamles via din computer eller browser:

 • IP-adresse på din computer (indsamles og gemmes i anonymiseret form)
 • skærmstørrelse
 • Browseroplysninger (hvilken browser, hvilken version osv.)
 • Din placering (men kun landet)
 • Din foretrukne sprogindstilling
 • Besøgte hjemmesider (undersider)
 • Dato og tidspunkt for adgang til en af vores undersider (hjemmesider)

Derudover gemmer cookies også data, der er placeret på din computer (normalt i din browser). Der indsamles ingen personlige data i den. I princippet videregiver Hotjar ikke nogen indsamlede data til tredjeparter. Hotjar gør dog udtrykkeligt opmærksom på, at det nogle gange er nødvendigt at dele data med Amazon Web Services. Så gemmes dele af dine oplysninger på deres servere. Amazon er dog bundet af en fortrolighedspligt til ikke at videregive disse data.

Kun et begrænset antal personer (Hotjar-medarbejdere) har adgang til de lagrede oplysninger. Hotjar-serverne er beskyttet af firewalls og IP-restriktioner (kun adgang til godkendte IP-adresser). Firewalls er sikkerhedssystemer, der beskytter computere mod uønsket netværksadgang. De er designet til at fungere som en barriere mellem Hotjars sikre interne netværk og internettet. Hotjar bruger også tredjepartsvirksomheder som Google Analytics eller Optimizely til sine tjenester. Disse virksomheder kan også gemme oplysninger, som din browser sender til vores hjemmeside.

Følgende cookies anvendes af Hotjar. Da vi bl.a. henviser til cookielisten fra Hotjars databeskyttelseserklæring på https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies er der ikke en eksemplarisk værdi for hver cookie. Listen viser eksempler på anvendte Hotjar-cookies og gør ikke krav på at være komplet.

Navn : ajs_anonymous_id
Værdi: %2258832463-7cee-48ee-b346-a195f18b06c3%22111766445-5 Purpose
: Cookien bruges normalt til analytiske formål og hjælper med at tælle besøgende på vores hjemmeside ved at spore, om du har været på denne side før.
Udløbsdato: efter et år

Navn : ajs_group_id
Værdi: 0 Formål
: Denne cookie indsamler data om brugeradfærd. Disse data kan derefter tildeles en bestemt besøgsgruppe baseret på ligheder mellem besøgende på hjemmesiden.
Udløbsdato: efter et år

Navn : _hjid
Værdi: 699ffb1c-4bfb-483f-bde1-22cfa0b59c6c Purpose
: Cookien bruges til at opretholde et Hotjar-bruger-id, der er unikt for webstedet i browseren. På denne måde kan brugeradfærd tildeles det samme bruger-id ved efterfølgende besøg.
Udløbsdato: efter et år

Navn: _hjMinimizedPolls
Værdi: 462568111766445-8 Formål
: Hotjar sætter denne cookie, hver gang du minimerer en Feedback Poll-widget. Cookien sikrer, at widgetten virkelig forbliver minimeret, når du surfer på vores hjemmeside.
Udløbsdato: efter et år

Navn: _hjIncludedInSample
Værdi: 1 Formål
: Denne session cookie er indstillet til at informere Hotjar om, hvorvidt du er en del af de udvalgte personer (sample), der bruges til at oprette tragte (funnels).
Udløbsdato: efter et år

Navn : _hjClosedSurveyInvites Formål
: Denne cookie sættes, når du ser en invitation til en feedbackundersøgelse via et pop op-vindue. Cookien bruges til at sikre, at denne invitation kun vises én gang for dig.
Udløbsdato: efter et år

Navn: _hjDonePolls Formål
: Så snart du afslutter en feedback-"spørgerunde" med den såkaldte Feedback Poll Widget, sættes denne cookie i din browser. Hotjar forhindrer dig dermed i at modtage de samme undersøgelser igen i fremtiden.
Udløbsdato: efter et år

Navn: _hjDoneTestersWidgets Formål : Denne cookie bruges, så snart du indtaster dine data i "Recruit User Tester Widget". Med denne widget ønsker vi at ansætte dig som tester. For at denne formular ikke skal vises igen og igen, bruges denne cookie. Udløbsdato: efter et år

Navn: _hjMinimizedTestersWidgets Formål
: Denne cookie er indstillet, så "Recruit User Tester" virkelig forbliver minimeret på alle vores sider, så snart du har minimeret den.
Udløbsdato: efter et år

Navn: _hjShownFeedbackMessage Formål
: Denne cookie sættes, når du har minimeret eller tilføjet til den indgående feedback. Dette gøres, så når du navigerer til en anden side, hvor du ønsker, at den skal vises, indlæses den indgående feedback straks som minimeret.
Udløbsdato: efter et år

Hvor længe og hvor gemmes dataene?

Vi har indlejret en sporingskode på vores hjemmeside, som overføres til Hotjars servere i Irland (EU). Denne sporingskode kontakter Hotjars servere og sender et script til din computer eller enhed, som du bruger til at få adgang til vores websted. Scriptet indsamler visse data relateret til din interaktion med vores hjemmeside. Disse data sendes derefter til Hotjars servere til behandling. Hotjar har pålagt sig selv en datalagringsperiode på 365 dage. Det betyder, at alle data, som Hotjar har indsamlet, og som er ældre end et år, automatisk vil blive slettet.

Hvordan kan jeg slette mine data eller forhindre datalagring?

Hotjar gemmer ikke nogen af dine personlige data til analysen. Virksomheden reklamerer endda med sloganet "Vi sporer adfærd, ikke individer" (dvs. "Vi sporer brugeradfærd, men ingen identificerbare, individuelle data). Du har altid mulighed for at forhindre indsamlingen af dine data. Det eneste, du skal gøre, er at gå til opt-out-siden' og klikke på 'Deaktiver Hotjar'. Bemærk venligst, at sletning af cookies, brug af din browsers private tilstand eller brug af en anden browser vil resultere i, at data indsamles igen. Du kan også aktivere "Do Not Tstativ"-knappen i din browser. I Chrome-browseren skal du f.eks. klikke på de tre bjælker øverst til højre og gå til "Indstillinger". Der finder du indstillingen "Send en "Do Not Tstativ"-anmodning med browsertrafik" i afsnittet "Privatliv". Nu skal du bare aktivere denne knap, og ingen data vil blive indsamlet af Hotjar.

retsgrundlag

Brugen af Hotjar kræver dit samtykke, som vi har indhentet med vores cookie-popup. I henhold til Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR (samtykke) udgør dette samtykke det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger, som det kan forekomme, når de indsamles af webanalyseværktøjer.

Ud over samtykke er der en legitim interesse fra vores side i at analysere adfærden hos besøgende på hjemmesiden og dermed forbedre vores tilbud teknisk og økonomisk. Ved hjælp af Hotjar kan vi opdage fejl på hjemmesiden, identificere angreb og forbedre rentabiliteten. Retsgrundlaget for dette er Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser) . Vi bruger dog kun Hotjar, hvis du har givet dit samtykke.

Flere detaljer om privatlivspolitikken, og hvilke data Hotjar indsamler og hvordan, kan findes på https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy?tid=111766445 .

Introduktion til e-mailmarkedsføring

Oversigt over e-mailmarkedsføring
👥 Berørt: Abonnenter på nyhedsbreve
🤝 Formål: Direkte reklame via e-mail, underretning om systemisk relevante begivenheder
📓 Behandlede data: Data indtastet under registreringen, men som minimum e-mailadressen. Du kan finde flere detaljer om dette med det e-mailmarkedsføringsværktøj, der bruges i hvert tilfælde.
📅 Varighed af opbevaring: Abonnementets varighed
⚖️ Retsgrundlag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (samtykke), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser)

Hvad er e-mailmarkedsføring?

For altid at holde dig opdateret bruger vi også muligheden for e-mail-marketing. Hvis du har accepteret at modtage vores e-mails eller nyhedsbreve, vil dine data også blive behandlet og gemt. E-mailmarkedsføring er en delmængde af online markedsføring. Det handler om at sende nyheder eller generel information om en virksomhed, et produkt eller en tjeneste via e-mail til en bestemt gruppe mennesker, der er interesseret i det.

Hvis du vil deltage i vores e-mailmarkedsføring (normalt via nyhedsbrev), skal du normalt bare registrere dig med din e-mailadresse. Det gør du ved at udfylde en onlineformular og sende den afsted. Det kan dog også ske, at vi beder dig om din titel og dit navn, så vi også kan skrive til dig personligt.

Grundlæggende fungerer tilmelding til nyhedsbreve ved hjælp af den såkaldte "double opt-in procedure". Når du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev på vores hjemmeside, vil du modtage en e-mail, der bekræfter din tilmelding til nyhedsbrevet. Dette sikrer, at du ejer e-mailadressen, og at ingen har tilmeldt sig med en andens e-mailadresse. Vi eller et notifikationsværktøj, som vi bruger, logger hver eneste registrering. Dette er nødvendigt, så vi også kan bevise den juridisk korrekte registreringsproces. Som regel gemmes tidspunktet for registreringen, tidspunktet for bekræftelsen af registreringen og din IP-adresse. Derudover logges det også, hvis du foretager ændringer i dine gemte data.

Hvorfor bruger vi e-mailmarkedsføring?

Vi vil selvfølgelig gerne holde kontakten med dig og altid præsentere dig for de vigtigste nyheder om vores virksomhed. Vi bruger bl.a. e-mail-marketing - ofte bare kaldet "nyhedsbrev" - som en væsentlig del af vores online markedsføring. Hvis du giver dit samtykke til det, eller det er tilladt ved lov, sender vi dig nyhedsbreve, systemmails eller andre meddelelser via e-mail. Når vi bruger udtrykket "nyhedsbrev" i den følgende tekst, mener vi hovedsageligt e-mails, der sendes regelmæssigt. Vi ønsker selvfølgelig ikke at genere dig på nogen måde med vores nyhedsbrev. Derfor forsøger vi altid kun at tilbyde relevant og interessant indhold. For eksempel kan du finde ud af mere om vores virksomhed, vores tjenester eller produkter. Da vi hele tiden forbedrer vores tilbud, får du altid at vide via vores nyhedsbrev, når der er nyheder, eller når vi i øjeblikket tilbyder særlige, lukrative kampagner. Hvis vi anvender en tjenesteudbyder, der tilbyder et professionelt forsendelsesværktøj til vores e-mailmarkedsføring, gør vi det for at kunne tilbyde dig hurtige og sikre nyhedsbreve. Formålet med vores e-mailmarkedsføring er grundlæggende at informere dig om nye tilbud og også at komme tættere på vores forretningsmål.

Hvilke data behandles?

Hvis du bliver abonnent på vores nyhedsbrev via vores hjemmeside, bekræfter du dit medlemskab af en e-mail-liste via e-mail. Ud over din IP-adresse og e-mailadresse kan din titel, dit navn, din adresse og dit telefonnummer også blive gemt. Dog kun, hvis du accepterer denne datalagring. De data, der er markeret som sådan, er nødvendige for, at du kan deltage i den tilbudte service. Det er frivilligt at give disse oplysninger, men hvis du ikke giver dem, vil du ikke kunne bruge tjenesten. Derudover kan oplysninger om din enhed eller dit foretrukne indhold blive gemt på vores hjemmeside. For mere information om, hvordan vi gemmer data, når du besøger en hjemmeside, se afsnittet Automatisk datalagring. Vi registrerer din samtykkeerklæring,

Varighed af databehandling

Hvis du fjerner din e-mailadresse fra vores e-mail-/nyhedsbrevsdistributionsliste, kan vi gemme din adresse i op til tre år på grundlag af vores legitime interesser, så vi stadig kan bevise dit samtykke på det tidspunkt. Vi må kun behandle disse data, hvis vi er nødt til at forsvare os mod eventuelle krav.

Men hvis du bekræfter, at du har givet os dit samtykke til at abonnere på nyhedsbrevet, kan du til enhver tid indsende en individuel anmodning om sletning. Hvis du gør permanent indsigelse mod samtykket, forbeholder vi os ret til at gemme din e-mailadresse på en sortliste. Så længe du frivilligt har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, beholder vi naturligvis din e-mailadresse.

Ret til at gøre indsigelse

Du har til enhver tid mulighed for at opsige dit abonnement på nyhedsbrevet. Det eneste, du skal gøre, er at tilbagekalde dit samtykke til at tilmelde dig nyhedsbrevet. Det tager normalt kun et par sekunder eller et eller to klik. For det meste vil du finde et link i slutningen af hver e-mail til at afmelde nyhedsbrevet. Hvis du virkelig ikke kan finde linket i nyhedsbrevet, bedes du kontakte os via e-mail, og vi vil straks annullere dit abonnement på nyhedsbrevet.

retsgrundlag

Vores nyhedsbrev sendes på baggrund af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR). Det betyder, at vi kun må sende dig et nyhedsbrev, hvis du tidligere aktivt har tilmeldt dig det. Hvis det er nødvendigt, kan vi også sende dig reklamemeddelelser på grundlag af § 7 Para. 3 UWG, forudsat at du er blevet kunde hos os og ikke har gjort indsigelse mod brugen af din e-mailadresse til direkte reklame.

Oplysninger om særlige e-mail-marketingtjenester, og hvordan de behandler personoplysninger, kan findes - hvis de er tilgængelige - i de følgende afsnit.

MailChimp Privatlivspolitik

Sammendrag af MailChimps databeskyttelseserklæring
👥 Berørt: Abonnenter på nyhedsbreve
🤝 Formål: Direkte reklame via e-mail, underretning om systemisk relevante begivenheder
📓 Behandlede data: Data indtastet under registrering, men mindst e-mail-adressen.
📅 Opbevaringsperiode: Abonnementets varighed
⚖️ Retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR (samtykke), artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR (legitime interesser).

Hvad er MailChimp?

Som mange andre hjemmesider bruger vi også nyhedsbrevsvirksomheden MailChimps tjenester på vores hjemmeside. MailChimp drives af The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Takket være MailChimp kan vi meget nemt sende dig interessante nyheder via nyhedsbrev. Med MailChimp behøver vi ikke at installere noget og kan stadig trække på en pulje af virkelig nyttige funktioner. I det følgende vil vi gå mere i detaljer med denne e-mail-marketingtjeneste og informere dig om de vigtigste aspekter, der er relevante for databeskyttelse.

MailChimp er en cloud-baseret tjeneste til håndtering af nyhedsbreve. "Cloud-baseret" betyder, at vi ikke behøver at installere MailChimp på vores egen computer eller server. I stedet bruger vi tjenesten via en IT-infrastruktur - som er tilgængelig via internettet - på en ekstern server. Denne måde at bruge software på kaldes også SaaS (Software as a Service). Følgende grafik viser, hvordan MailChimp distribuerer e-mails til nyhedsbrevsmodtagere.

Systematisk funktion af mailchimp

Med MailChimp kan vi vælge mellem en bred vifte af forskellige e-mailtyper. Afhængigt af hvad vi vil opnå med vores nyhedsbrev, kan vi køre enkeltkampagner, regelmæssige kampagner, autoresponders (automatiske e-mails), A/B-tests, RSS-kampagner (afsendelse på et foruddefineret tidspunkt og med en foruddefineret frekvens) og opfølgningskampagner.

Hvorfor bruger vi MailChimp på vores hjemmeside?

I bund og grund bruger vi en nyhedsbrevstjeneste, så vi kan holde kontakten med dig. Vi vil gerne fortælle dig, hvad der er nyt hos os, eller hvilke attraktive tilbud vi i øjeblikket har i vores program. Vi er altid på udkig efter de enkleste og bedste løsninger til vores marketingtiltag. Og det er også derfor, vi har valgt MailChimps tjeneste til håndtering af nyhedsbreve. Selvom softwaren er meget nem at bruge, tilbyder den et stort antal nyttige funktioner. På den måde kan vi skabe interessante og smukke nyhedsbreve på kort tid. Med de designskabeloner, der tilbydes, designer vi hvert nyhedsbrev individuelt, og takket være det "responsive design" vises vores indhold også læseligt og smukt på din smartphone (eller anden mobil slutenhed).

Med værktøjer som A/B-testen eller de omfattende analysemuligheder kan vi meget hurtigt se, hvordan vores nyhedsbrev bliver modtaget af dig. Det giver os mulighed for at reagere, hvis det er nødvendigt, og forbedre vores tilbud eller tjenester.

En anden fordel er MailChimps "cloud-system". Dataene bliver ikke gemt og behandlet direkte på vores server. Vi kan hente dataene fra eksterne servere og på den måde spare vores lagerplads. Derudover er vedligeholdelsesindsatsen betydeligt lavere.

Hvilke data gemmes af MailChimp?

Rocket Science Group LLC (MailChimp) vedligeholder onlineplatforme, der gør det muligt for os at komme i kontakt med dig (hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev). Hvis du bliver abonnent på vores nyhedsbrev via vores hjemmeside, bekræfter du via e-mail, at du er medlem af en MailChimp-e-mail-liste. For at MailChimp også kan bevise, at du er kommet ind på "listeudbyderen", gemmes datoen for indtastningen og din IP-adresse. Desuden gemmer MailChimp din e-mailadresse, dit navn, din fysiske adresse og demografiske oplysninger såsom sprog eller placering.

Disse oplysninger bruges til at sende dig e-mails og til at aktivere visse andre MailChimp-funktioner (såsom evaluering af nyhedsbrevet).

MailChimp deler også oplysninger med tredjeparter for at kunne levere bedre tjenester. MailChimp deler også nogle data med tredjeparts reklamepartnere for bedre at forstå sine kunders interesser og bekymringer, så der kan leveres mere relevant indhold og målrettet reklame.

Med såkaldte "web beacons" (små grafikker i HTML-mails) kan MailChimp afgøre, om e-mailen er ankommet, om den er blevet åbnet, og om der er blevet klikket på links. Alle disse oplysninger gemmes på MailChimps servere. Det giver os statistiske evalueringer og gør det muligt for os at se præcis, hvor godt du har modtaget vores nyhedsbrev. På den måde kan vi tilpasse vores tilbud meget bedre til dine ønsker og forbedre vores service.

MailChimp kan også bruge disse data til at forbedre sin egen service. Det betyder for eksempel, at forsendelsen kan optimeres teknisk, eller at modtagerens placering (land) kan bestemmes.

Følgende cookies kan sættes af MailChimp. Dette er ikke en komplet liste over cookies, men snarere et eksemplarisk udvalg:

Navn : AVESTA_ENVIRONMENT
Værdi: Prod Formål
: Denne cookie er nødvendig for at levere Mailchimp-tjenesterne. Den sættes altid, når en bruger tilmelder sig en mailingliste med nyhedsbreve.
Udløbsdato: efter afslutningen af sessionen

Navn : ak_bmsc
Værdi: F1766FA98C9BB9DE4A39F70A9E5EEAB55F6517348A7000001111766445-3 Purpose
: Cookien bruges til at skelne et menneske fra en bot. Dette gør det muligt at generere sikre rapporter om brugen af et websted.
Udløbsdato: efter 2 timer

Navn : bm_sv
Værdi: A5A322305B4401C2451FC22FFF547486~FEsKGvX8eovCwTeFTzb8//I3ak2Au… Purpose
: Cookien er fra MasterPass Digital Wallet (en MasterCard-tjeneste) og bruges til at tilbyde en besøgende en virtuel betalingstransaktion sikkert og nemt. Til dette formål identificeres brugeren anonymt på hjemmesiden.
Udløbsdato: efter 2 timer

Navn : _abck
Værdi: 8D545C8CCA4C3A50579014C449B045111766445-9 Purpose
: Vi var ikke i stand til at finde ud af mere detaljerede oplysninger om formålet med denne cookie. Udløbsdato
dato: efter et år

Nogle gange kan det ske, at du åbner vores nyhedsbrev for en bedre visning via et givet link. Det er f.eks. tilfældet, hvis dit e-mailprogram ikke fungerer, eller hvis nyhedsbrevet ikke vises korrekt. Nyhedsbrevet vises derefter på en MailChimp-hjemmeside. MailChimp bruger også cookies (små tekstfiler, der gemmer data i din browser) på sine egne hjemmesider. Personlige data kan behandles af MailChimp og dets partnere (f.eks. Google Analytics). Denne dataindsamling er MailChimps ansvar, og vi har ingen kontrol over den. MailChimps "Cookie-erklæring" (findes på: https://mailchimp.com/legal/cookies/ ) forklarer nøjagtigt, hvordan og hvorfor virksomheden bruger cookies.

Hvor længe og hvor gemmes dataene?

Da MailChimp er en amerikansk virksomhed, gemmes alle indsamlede data også på amerikanske servere.

I princippet gemmes dataene permanent på MailChimp-serverne og slettes kun, når du beder om det. Du kan få din kontakt slettet af os. Dette fjerner permanent alle dine personlige data for os og gør dig anonym i MailChimp-rapporterne. Du kan dog også anmode om sletning af dine data direkte fra MailChimp. Så vil alle dine data blive fjernet der, og vi vil modtage en meddelelse fra MailChimp. Når vi har modtaget e-mailen, har vi 30 dage til at slette din kontakt fra alle tilsluttede integrationer.

Hvordan kan jeg slette mine data eller forhindre datalagring?

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev tilbage ved at klikke på linket i bunden af den modtagne e-mail. Hvis du har afmeldt dig ved at klikke på afmeldingslinket, vil dine data blive slettet fra MailChimp.

Hvis du tilgår en MailChimp-hjemmeside via et link i vores nyhedsbrev, og der sættes cookies i din browser, kan du til enhver tid slette eller deaktivere og administrere disse cookies. Under afsnittet "Cookies" finder du de relevante links til de relevante instruktioner for de mest populære browsere.

Hvis du generelt ikke ønsker nogen cookies, kan du indstille din browser, så den altid informerer dig, når der skal sættes en cookie. Du kan beslutte for hver enkelt cookie, om du vil tillade den eller ej.

retsgrundlag

MailChimp sender vores nyhedsbrev på baggrund af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR). Det betyder, at vi kun må sende dig et nyhedsbrev, hvis du tidligere aktivt har tilmeldt dig det. Hvis samtykke ikke er påkrævet, vil nyhedsbrevet blive sendt på grundlag af den legitim interesse i direkte markedsføring (artikel 6, stk. 1, litra f), for så vidt dette er lovligt tilladt. Vi registrerer din registreringsproces, så vi altid kan bevise, at den er i overensstemmelse med vores love.

MailChimp behandler også dine data i bl.a. USA. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der ifølge EU-Domstolen i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsel til USA. Dette kan være forbundet med forskellige risici for lovligheden og sikkerheden af databehandlingen.

MailChimp bruger såkaldte standardkontraktbestemmelser (= art. 46, stk. 2 og 3 i GDPR) som grundlag for databehandling af modtagere i tredjelande (uden for EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. især i USA) eller dataoverførsel dertil. Standardkontraktbestemmelser (SCC) er skabeloner, der leveres af EU-Kommissionen og har til formål at sikre, at dine data også overholder europæiske databeskyttelsesstandarder, hvis de overføres til tredjelande (f.eks. USA) og opbevares der. Gennem disse klausuler forpligter MailChimp sig til at overholde de europæiske databeskyttelsesstandarder, når de behandler dine relevante data, selv om dataene opbevares, behandles og administreres i USA. Disse klausuler er baseret på en implementeringsbeslutning fra EU-Kommissionen. Du kan bl.a. finde beslutningen og de relevante standardkontraktbestemmelser her:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Mailchimp Data Processing Addendum, der svarer til standardkontraktbestemmelserne, kan findes på https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses .

Du kan få mere at vide om brugen af cookies hos MailChimp på https://mailchimp.com/legal/cookies/ Oplysninger om databeskyttelse hos MailChimp (privatlivets fred) kan findes på https://www.intuit.com/privacy/statement/ .

Introduktion til online markedsføring

Privatlivspolitik for online markedsføring
👥 Berørt: Besøgende på hjemmesiden
🤝 Formål: Evaluering af besøgsoplysninger for at optimere hjemmesiden.
📓 Behandlede data: Adgangsstatistik, som omfatter data som adgangssteder, enhedsdata, adgangsvarighed og -tid, navigationsadfærd, klikadfærd og IP-adresser. Personlige data som navn eller e-mailadresse kan også behandles. Flere detaljer kan findes i det respektive online marketingværktøj, der bruges.
📅 Opbevaringens varighed: afhænger af de anvendte online-marketingværktøjer.
⚖️ Retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra a GDPR (samtykke), artikel 6, stk. 1, litra f GDPR (legitime interesser)

Hvad er online markedsføring?

Online markedsføring refererer til alle tiltag, der udføres online for at nå markedsføringsmål som f.eks. at øge brand awareness eller lukke en aftale. Vores online marketingtiltag har desuden til formål at gøre folk opmærksomme på vores hjemmeside. For at kunne vise vores tilbud til mange interesserede, laver vi online markedsføring. For det meste er det onlineannoncering, indholdsmarkedsføring eller søgemaskineoptimering. Personlige data gemmes og behandles også, så vi kan bruge online markedsføring effektivt og målrettet. På den ene side hjælper dataene os med kun at vise vores indhold til de mennesker, der er interesserede i det, og på den anden side kan vi måle reklamesuccesen af vores online marketingforanstaltninger.

Hvorfor bruger vi online marketingværktøjer?

Vi ønsker at vise vores hjemmeside til alle, der er interesserede i, hvad vi har at tilbyde. Vi er klar over, at det ikke er muligt uden bevidste tiltag. Det er derfor, vi laver online markedsføring. Der findes forskellige værktøjer, som gør det lettere for os at arbejde med vores online markedsføring, og som desuden altid giver os forslag til forbedringer via data. Det giver os mulighed for at målrette vores kampagner mere præcist til vores målgruppe. Formålet med disse online marketingværktøjer er i sidste ende at optimere vores tilbud.

Hvilke data behandles?

For at vores online markedsføring kan fungere, og foranstaltningernes succes kan måles, oprettes der brugerprofiler, og data gemmes f.eks. i cookies (små tekstfiler). Ved hjælp af disse data kan vi ikke kun placere reklamer på den klassiske måde, men også vise vores indhold direkte på vores hjemmeside på den måde, du foretrækker. Der er forskellige tredjepartsværktøjer, der tilbyder disse funktioner og indsamler og gemmer data fra dig i overensstemmelse hermed. De nævnte cookies gemmer f.eks., hvilke websider du har besøgt på vores hjemmeside, hvor længe du har set disse sider, hvilke links eller knapper du har klikket på, eller fra hvilken hjemmeside du kom til os. Derudover kan der også gemmes tekniske oplysninger. For eksempel din IP-adresse, hvilken browser du bruger, hvilken enhed du bruger til at besøge vores hjemmeside eller tidspunktet for, hvornår du gik ind på vores hjemmeside, og hvornår du forlod den igen. Hvis du har accepteret, at vi også kan bestemme din placering, kan vi også gemme og behandle dette.

Din IP-adresse vil blive gemt i pseudonymiseret form (dvs. forkortet). Unikke data, der direkte identificerer dig som person, såsom dit navn, adresse eller e-mailadresse, gemmes kun i en pseudonymiseret form som en del af reklame- og online markedsføringsprocessen. Så vi kan ikke identificere dig som person, vi har kun gemt de pseudonymiserede, gemte oplysninger i brugerprofilerne.

Cookies kan også implementeres, analyseres og bruges til reklameformål på andre hjemmesider, der arbejder med de samme reklameværktøjer. Dataene kan derefter også gemmes på serverne hos udbyderne af reklameværktøjer.

I undtagelsestilfælde kan unikke data (navn, e-mailadresse osv.) også gemmes i brugerprofilen. Denne lagring sker for eksempel, hvis du er medlem af en social mediekanal, som vi bruger til vores online marketingforanstaltninger, og netværket forbinder tidligere modtagne data med brugerprofilen.

Med alle de reklameværktøjer, vi bruger, og som gemmer data fra dig på deres servere, modtager vi altid kun aggregerede oplysninger og aldrig data, der gør dig identificerbar som person. Dataene viser kun, hvor godt de indstillede reklameforanstaltninger har fungeret. For eksempel kan vi se, hvilke handlinger der har overtalt dig eller andre brugere til at komme til vores hjemmeside og købe en tjeneste eller et produkt der. På baggrund af analyserne kan vi forbedre vores reklametilbud i fremtiden og tilpasse det endnu mere præcist til de interesserede personers behov og ønsker.

Varighed af databehandling

Vi vil informere dig nedenfor om varigheden af databehandlingen, hvis vi har yderligere oplysninger om dette. Generelt behandler vi kun personoplysninger, så længe det er absolut nødvendigt for at levere vores tjenester og produkter. Data, der er gemt i cookies, gemmes i forskellige tidsrum. Nogle cookies slettes allerede, når du forlader hjemmesiden, andre kan gemmes i din browser i flere år. De respektive databeskyttelseserklæringer fra de enkelte udbydere giver dig normalt præcise oplysninger om de enkelte cookies, som udbyderen bruger.

Ret til at gøre indsigelse

Du har også ret til og mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til brugen af cookies eller tredjepartsudbydere til enhver tid. Det sker enten via vores cookie-administrationsværktøj eller via andre opt-out-funktioner. Du kan f.eks. også forhindre dataindsamling via cookies ved at administrere, deaktivere eller slette cookies i din browser. Lovligheden af behandlingen op til tilbagekaldelsen forbliver upåvirket.

Da cookies normalt kan bruges sammen med online marketingværktøjer, anbefaler vi også vores generelle databeskyttelseserklæring om cookies. For at finde ud af præcis, hvilke af dine data der gemmes og behandles, bør du læse databeskyttelseserklæringerne for de respektive værktøjer.

retsgrundlag

Hvis du har givet samtykke til brugen af tredjepartsudbydere, er retsgrundlaget for den relevante databehandling dette samtykke. I henhold til Artikel 6, stk. 1 lit.

Vi har også en legitim interesse i at måle online marketingforanstaltninger i anonymiseret form for at bruge de indhentede data til at optimere vores tilbud og vores foranstaltninger. Det tilsvarende retsgrundlag for dette er Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser) . Vi bruger dog kun værktøjerne, hvis du har givet dit samtykke.

Oplysninger om særlige online marketingværktøjer - hvis de findes - kan findes i de følgende afsnit.

Privatlivspolitik for Facebook Custom Audiences

Vi bruger Facebook Custom Audiences, et værktøj til sporing af begivenheder på serversiden, på vores hjemmeside. Tjenesteudbyderen er det amerikanske firma Meta Platforms Inc. Virksomheden Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) er ansvarlig for det europæiske område.

Facebook behandler også dine data i bl.a. USA. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der ifølge EU-Domstolen i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsel til USA. Dette kan være forbundet med forskellige risici for databehandlingens lovlighed og sikkerhed.

Facebook bruger såkaldte standardkontraktbestemmelser (= art. 46, stk. 2 og 3 i GDPR) som grundlag for databehandling af modtagere i tredjelande (uden for EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. især i USA) eller dataoverførsel dertil. Standardkontraktbestemmelser (SCC) er skabeloner, der leveres af EU-Kommissionen og har til formål at sikre, at dine data også overholder de europæiske databeskyttelsesstandarder, hvis de overføres til tredjelande (såsom USA) og opbevares der. Gennem disse klausuler forpligter Facebook sig til at overholde de europæiske databeskyttelsesstandarder, når de behandler dine relevante data, selv om dataene opbevares, behandles og administreres i USA. Disse klausuler er baseret på en implementeringsbeslutning fra EU-Kommissionen. Du kan bl.a. finde afgørelsen og de relevante standardkontraktbestemmelser her:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebooks vilkår for databehandling, som svarer til standardkontraktbestemmelserne, kan findes på https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Du kan finde ud af mere om de data, der behandles ved hjælp af Facebook Custom Audiences i privatlivspolitikken på https://www.facebook.com/about/privacy .

Google Ads (Google AdWords) Konverteringssporing Privatlivspolitik Resumé
👥 Berørt: Besøgende på hjemmesiden
🤝 Formål: Økonomisk succes og optimering af vores service.
📓 Behandlede data: Adgangsstatistikker, som omfatter data som adgangssteder, enhedsdata, adgangsvarighed og -tid, navigationsadfærd, klikadfærd og IP-adresser. Personlige data som navn eller e-mailadresse kan også behandles.
📅 Varighed af opbevaring: Konverteringscookies udløber normalt efter 30 dage og overfører ikke nogen personlige data.
⚖️ Retsgrundlag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (samtykke), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser)

Hvad er Google Ads konverteringssporing?

Vi bruger Google Ads (tidligere Google AdWords) som en online markedsføringsforanstaltning til at reklamere for vores produkter og tjenester. Vi ønsker at gøre flere mennesker opmærksomme på den høje kvalitet af vores tilbud på internettet. Som en del af vores reklameforanstaltninger via Google Ads bruger vi konverteringssporing fra Google Inc. på vores hjemmeside. I Europa er det dog virksomheden Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland), der er ansvarlig for alle Google-tjenester. Dette gratis sporingsværktøj giver os mulighed for bedre at skræddersy vores reklamer til dine interesser og behov. I den følgende artikel vil vi gå mere i detaljer med, hvorfor vi bruger konverteringssporing, hvilke data der gemmes, og hvordan du kan forhindre denne datalagring.

Google Ads (tidligere Google AdWords) er det interne onlineannonceringssystem fra Google Inc. Vi er overbeviste om kvaliteten af vores tilbud og ønsker, at så mange mennesker som muligt skal lære vores hjemmeside at kende. På onlineområdet tilbyder Google Ads den bedste platform til dette. Selvfølgelig ønsker vi også at få et præcist overblik over cost-benefit-faktoren for vores reklamekampagner. Derfor bruger vi Google Ads konverteringssporingsværktøj.

Men hvad er en konvertering egentlig? En konvertering sker, når du går fra at være en rent interesseret besøgende på hjemmesiden til en handlende besøgende. Det sker altid, når du klikker på vores annonce og derefter udfører en anden handling, såsom at besøge vores hjemmeside. Vi bruger Googles konverteringssporingsværktøj til at registrere, hvad der sker, når en bruger klikker på vores Google Ads-annonce. For eksempel kan vi se, om produkter bliver købt, tjenester bliver brugt, eller om brugerne har tilmeldt sig vores nyhedsbrev.

Hvorfor bruger vi Google Ads konverteringssporing på vores hjemmeside?

Vi bruger Google Ads til at gøre opmærksom på vores tilbud på andre hjemmesider. Målet er, at vores reklamekampagner virkelig kun når de mennesker, der er interesserede i vores tilbud. Med konverteringssporingsværktøjet kan vi se, hvilke søgeord, annoncer, annoncegrupper og kampagner der fører til de ønskede kundehandlinger. Vi ser, hvor mange kunder der interagerer med vores annoncer på en enhed og derefter konverterer. Disse data gør det muligt for os at beregne vores cost-benefit-faktor, måle succesen af individuelle reklametiltag og dermed optimere vores online marketingtiltag. Ved hjælp af de indhentede data kan vi også gøre vores hjemmeside mere interessant for dig og tilpasse vores reklametilbud endnu mere individuelt til dine behov.

Hvilke data gemmes med Google Ads konverteringssporing?

Vi har indlejret et konverteringssporingstag eller en kodestump på vores hjemmeside for bedre at kunne analysere visse brugerhandlinger. Hvis du nu klikker på en af vores Google Ads-annoncer, gemmes "Conversion"-cookien fra et Google-domæne på din computer (normalt i browseren) eller mobilenhed. Cookies er små tekstfiler, der gemmer oplysninger på din computer.

Her er data om de vigtigste cookies til Googles konverteringssporing:

Navn: Konvertering
værdi: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ111766445-3 Formål
: Denne cookie gemmer hver konvertering, du foretager på vores websted, efter at du kom til os via en Google-annonce.
Udløbsdato: efter 3 måneder

Navn: _gac
Værdi: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAASAAEgIYQfD_BwE Purpose
: Dette er en klassisk Google Analytics-cookie og bruges til at registrere forskellige handlinger på vores hjemmeside.
Udløbsdato: efter 3 måneder

Bemærk venligst: Cookien _gac optræder kun i forbindelse med Google Analytics. Ovenstående liste gør ikke krav på at være komplet, da Google også bruger andre cookies til analytisk evaluering.

Så snart du gennemfører en handling på vores hjemmeside, genkender Google cookien og gemmer din handling som en såkaldt konvertering. Så længe du surfer på vores hjemmeside, og cookien endnu ikke er udløbet, genkender vi og Google, at du har fundet os via vores Google Ads-annonce. Cookien læses og sendes tilbage til Google Ads med konverteringsdataene. Det er også muligt, at andre cookies bruges til at måle konverteringer. Google Ads konverteringssporing kan forfines og forbedres yderligere ved hjælp af Google Analytics. For annoncer, som Google viser forskellige steder på nettet, kan cookies med navnet "__gads" eller "_gac" blive sat under vores domæne. Siden september 2017 er forskellige kampagneoplysninger fra analytics. js gemt med _gac-cookien. Cookien gemmer disse data, så snart du besøger en af vores sider, hvor automatisk Google Ads-tagging er konfigureret. I modsætning til cookies, der er indstillet til Google-domæner, kan Google kun læse disse konverteringscookies, når du er på vores hjemmeside. Vi indsamler eller modtager ikke nogen personlige data. Vi får en rapport fra Google med statistiske evalueringer. For eksempel får vi at vide, hvor mange brugere der i alt har klikket på vores annonce, og vi kan se, hvilke reklametiltag der er blevet godt modtaget. Google kan kun læse disse konverteringscookies, når du er på vores hjemmeside. Vi indsamler eller modtager ikke nogen personlige data. Vi får en rapport fra Google med statistiske evalueringer. For eksempel får vi at vide, hvor mange brugere der i alt har klikket på vores annonce, og vi kan se, hvilke reklametiltag der er blevet godt modtaget. Google kan kun læse disse konverteringscookies, når du er på vores hjemmeside. Vi indsamler eller modtager ikke nogen personlige data. Vi får en rapport fra Google med statistiske evalueringer. For eksempel får vi at vide, hvor mange brugere der har klikket på vores annonce, og vi kan se, hvilke reklametiltag der er blevet godt modtaget.

Hvor længe og hvor gemmes dataene?

På dette tidspunkt vil vi gerne påpege, at vi ikke har nogen indflydelse på, hvordan Google bruger de indsamlede data. Ifølge Google er dataene krypterede og gemmes på sikre servere. I de fleste tilfælde udløber konverteringscookies efter 30 dage og overfører ikke nogen personlige data. De cookies, der hedder "Conversion" og "_gac" (bruges i forbindelse med Google Analytics), har en udløbsdato på 3 måneder.

Hvordan kan jeg slette mine data eller forhindre datalagring?

Du har mulighed for ikke at deltage i Google Ads konverteringssporing. Hvis du deaktiverer Googles cookie til konverteringssporing via din browser, blokerer du for konverteringssporing. I dette tilfælde vil du ikke blive inkluderet i sporingsværktøjets statistikker. Du kan til enhver tid ændre cookie-indstillingerne i din browser. Hver browser fungerer lidt forskelligt. Under afsnittet "Cookies" finder du de relevante links til de relevante instruktioner for de mest populære browsere.

Hvis du generelt ikke ønsker nogen cookies, kan du indstille din browser, så den altid informerer dig, når der skal sættes en cookie. Du kan beslutte for hver enkelt cookie, om du vil tillade cookien eller ej. Download og installer dette browser-plug-in fra https://support.google.com/ads/answer/7395996 vil også deaktivere alle "reklamecookies". Husk, at ved at deaktivere disse cookies forhindrer du ikke annoncerne, kun den personaliserede annoncering.

retsgrundlag

Hvis du har givet samtykke til brugen af Google Ads Conversion Tstativing, er retsgrundlaget for den tilsvarende databehandling dette samtykke. I henhold til Artikel 6, stk. 1 lit.

Vi har også en legitim interesse i at bruge Google Ads Conversion Tstativing til at optimere vores onlinetjeneste og vores marketingaktiviteter. Det tilsvarende retsgrundlag for dette er Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser) . Vi bruger dog kun Google Ads Conversion Tstativing, hvis du har givet dit samtykke.

Google behandler også dine data i bl.a. USA. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der ifølge EU-Domstolen i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsel til USA. Dette kan være forbundet med forskellige risici for databehandlingens lovlighed og sikkerhed.

Som grundlag for databehandling af modtagere i tredjelande (uden for EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. især i USA) eller dataoverførsel dertil bruger Google såkaldte standardkontraktbestemmelser (= art. 46, stk. 2 og 3 DSGVO). Standardkontraktbestemmelser (SCC) er skabeloner, der stilles til rådighed af EU-kommissionen og skal sikre, at dine data også overholder europæiske databeskyttelsesstandarder, hvis de overføres til tredjelande (f.eks. USA) og opbevares der. Gennem disse klausuler forpligter Google sig til at overholde de europæiske databeskyttelsesstandarder, når de behandler dine relevante data, selvom dataene opbevares, behandles og administreres i USA. Disse klausuler er baseret på en implementeringsbeslutning fra EU-Kommissionen. Du kan bl.a. finde afgørelsen og de relevante standardkontraktbestemmelser her:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Databehandlingsbetingelserne for Googles reklameprodukter (Google Ads Controller-Controller Data Protection Terms), som svarer til standardkontraktbestemmelserne og også gælder for Google Ads, kan findes på https://business.safety.google/adscontrollerterms/ .

Hvis du gerne vil vide mere om databeskyttelse hos Google, anbefaler vi Googles generelle databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Microsofts privatlivspolitik for annoncering

Microsofts privatlivspolitik for annoncering
👥 Berørt: Besøgende på hjemmesiden
🤝 Formål: Økonomisk succes og optimering af vores service.
📓 Behandlede data: Adgangsstatistikker, som omfatter data som adgangssteder, enhedsdata, adgangsvarighed og -tid, navigationsadfærd, klikadfærd og IP-adresser. Personlige data som navn eller e-mailadresse kan også behandles.
📅 Opbevaringsperiode: Microsoft gemmer dataene, indtil de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålene.
⚖️ Retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR (samtykke), artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR (legitime interesser).

Hvad er Microsoft Advertising?

Til vores online-markedsføring bruger vi også Microsoft Advertising-reklameprogFramet fra Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Ved hjælp af Microsoft Advertising ønsker vi at gøre mange mennesker opmærksomme på den høje kvalitet af vores produkter og/eller tjenester. Til dette bruger vi en teknologi (konverteringssporingsværktøj) fra Microsoft på vores hjemmeside, som også gemmer data fra dig. I denne databeskyttelseserklæring går vi nærmere ind på denne tjeneste, viser dig, hvilke data der gemmes, administreres og behandles, og hvordan du kan forhindre denne datalagring.

Du er måske mere bekendt med Microsoft Advertising under det tidligere navn "Bing Ads". Det er et reklameprogram fra Microsoft, som er baseret på et pay-per-click-system. Det betyder, at annoncører kan placere annoncer på tværs af Bing og Yahoo! Place og kun betale, når en bruger klikker på annoncen.

Hvorfor bruger vi Microsoft Advertising?

Vi er overbeviste om vores tilbud, og vi ønsker selvfølgelig at præsentere dem for et bredt publikum. Med Microsoft Advertising kan vi bringe vores produkter eller tjenester tættere på præcis de mennesker, der virkelig er interesserede i dem. Vi ønsker ikke kun at præsentere vores produkter på den berømte søgemaskine Google, men også på Bing og Yahoo! Med Microsoft Advertising har vi også mulighed for at placere annoncer i det såkaldte "Microsoft Audience Network". For eksempel kan vi også placere reklamer på LinkedIn. Gennem konverteringssporing får vi f.eks. at vide, hvilken annonce du brugte til at finde os, hvilke undersider du især kan lide, og hvilke handlinger du foretager på vores hjemmeside. Med disse data kan vi forbedre vores hjemmeside,

Hvilke data gemmer Microsoft Advertising?

Vi har integreret et konverteringssporingstag (dvs. en lille kodestump) fra Microsoft Advertising på vores hjemmeside. Dette er det såkaldte Universal Event Tstativing (UET) tag. Hvis du kommer til vores hjemmeside via en Microsoft-annonce, kan vi bruge dette sporingsværktøj til at finde ud af mere om din brugeradfærd på vores hjemmeside. For eksempel får vi at vide, hvilket søgeord eller annonce du kom til os fra, hvad du klikker på på vores hjemmeside, hvor mange der besøger vores hjemmeside via Microsoft Ads, og hvor længe du bliver på vores hjemmeside. Alle disse data vedrører brugeradfærd og ikke personlige data. Vi modtager derfor kun data eller evalueringer af din webadfærd, men ingen personlige oplysninger. Microsoft bruger dataene til at optimere dit eget reklametilbud og andre tjenester. Hvis du selv har en Microsoft-konto, kan de indsamlede data knyttes til din konto. Det er også muligt, at Microsoft genkender og gemmer din IP-adresse. For at gemme alle disse data om din brugeradfærd sættes følgende cookie i din browser, når du er kommet til vores hjemmeside via en Microsoft-annonce:

Navn: MUIDB
Værdi: 08A53CA3313F6255044C307E353F61CD Purpose
: Denne cookie sættes af vores indlejrede Microsoft-tag (UET-tag) og bruges til synkronisering på tværs af forskellige Microsoft-websteder. Dette gør det muligt at genkende brugere på tværs af forskellige domæner.
Udløbsdato: efter et år

Men hvis du kommer til vores hjemmeside via en Bing-annonce, kan der også blive sat andre cookies i din browser. Her viser vi dig et udvalg af andre cookies:

Navn: ABDEF
Værdi: V=0&ABDV=0&MRNB=1594294373452&MRB=0111766445-7 Purpose
: Vi var ikke i stand til at finde mere detaljerede oplysninger om denne cookie.
Udløbsdato: efter et år

Navn: SRCHD
Værdi: AF=NOFORM Formål
: Denne cookie er ansvarlig for funktionaliteten af sporingen og hjemmesiden.
Udløbsdato: efter et år

Navn: SRCHHPGUSR
Værdi: WTS=63729889193&HV=1594294374&CW=1920&CH=937&DPR=1&UTC=120&DM=0
Formål: Denne cookie sporer og gemmer din brugeradfærd på vores hjemmeside og interaktionen med Bing Map-grænsefladen.
Udløbsdato: efter et år

Navn: SRCHUID
Værdi: V=2&GUID=157B20CCF36A43F3A4AE9790346EB7A7&dmnchg=1 Purpose
: Denne cookie sporer og gemmer din brugeradfærd på vores hjemmeside og interaktionen med Bing Map API.
Udløbsdato: efter et år

Navn: _EDGE_S
Værdi: mkt=de-at&SID=2EE7002D956A61511D280F2F9474607111766445-2 Purpose
: Denne cookie indsamler og gemmer din brugeradfærd på tværs af flere hjemmesider. Formålet med målretning er bedre at tilpasse reklameforanstaltningerne til vores målgruppes interesser.
Udløbsdato: efter afslutningen af browsersessionen

Navn: _SS
Værdi: SID=2EE7002D956A61511D280F2F94746077111766445-9 Purpose
: Denne cookie bruges blandt andet til at genkende, hvordan du som bruger fik adgang til vores hjemmeside. Med andre ord, hvilken reklame der førte dig til vores hjemmeside.
Udløbsdato: efter et år

Hvor længe og hvor gemmes dataene?

Vi har ingen indflydelse på, hvordan Microsoft anvender de indsamlede brugerdata. Microsoft har sine egne servere i drift over hele verden. De fleste er placeret i USA, og derfor kan dine data også blive gemt, administreret og behandlet på de amerikanske servere. Microsoft gemmer data (især personlige data), så længe det er nødvendigt for at levere sine tjenester eller produkter eller til juridiske formål. Microsoft nævner også, at den faktiske opbevaringsperiode varierer meget og afhænger af det pågældende produkt.

For søgeforespørgsler via Bing sletter Microsoft dine gemte søgeforespørgsler efter 6 måneder ved at slette din IP-adresse. Cookie-ID'er, der f.eks. genereres via MUID-cookien, bliver gjort uigenkendelige efter 18 måneder.

Hvordan kan jeg slette mine data eller forhindre datalagring?

Du har til enhver tid mulighed for ikke at deltage i Microsoft Ads konverteringssporing. Hvis du ikke ønsker, at interessebaserede annoncer fra Microsoft Advertising skal vises til dig, kan du slå denne funktion fra på https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout . Du kan også deaktivere, administrere eller slette alle cookies i din browser. Hver browser fungerer lidt forskelligt. Under afsnittet "Cookies" finder du de relevante links til de relevante instruktioner for de mest populære browsere.

retsgrundlag

Hvis du har givet samtykke til brugen af Microsoft Advertising, er retsgrundlaget for den tilsvarende databehandling dette samtykke. I henhold til Artikel 6, stk. 1 lit.

Vi har også en legitim interesse i at bruge Microsoft Advertising til at optimere vores onlinetjeneste og vores markedsføringsindsats. Det tilsvarende juridiske grundlag for dette er Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser) . Vi bruger dog kun Microsoft Advertising, hvis du har givet dit samtykke.

Microsoft behandler også dine data i bl.a. USA. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der ifølge EU-Domstolen i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsel til USA. Dette kan være forbundet med forskellige risici for databehandlingens lovlighed og sikkerhed.

Microsoft bruger såkaldte standardkontraktbestemmelser (= art. 46, stk. 2 og 3 i GDPR) som grundlag for databehandling af modtagere i tredjelande (uden for EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. især i USA) eller dataoverførsel dertil. Standardkontraktbestemmelser (SCC) er skabeloner, der leveres af EU-Kommissionen og har til formål at sikre, at dine data også overholder de europæiske databeskyttelsesstandarder, hvis de overføres til tredjelande (såsom USA) og opbevares der. Gennem disse klausuler forpligter Microsoft sig til at overholde de europæiske databeskyttelsesstandarder, når de behandler dine relevante data, selv om dataene opbevares, behandles og administreres i USA. Disse klausuler er baseret på en implementeringsbeslutning fra EU-Kommissionen. Du kan bl.a. finde beslutningen og de relevante standardkontraktbestemmelser her:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Flere oplysninger om standardkontraktbestemmelserne hos Microsoft kan findes på https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses .

Vi håber at have givet dig et overblik over databehandling gennem konverteringssporing af Microsoft Ads. Det er selvfølgelig altid muligt, at Microsofts privatlivspolitik vil ændre sig. For mere information og for at holde dig opdateret, anbefaler vi også Microsofts privatlivspolitik på https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

Introduktion til Content Delivery Networks

Resumé af privatlivspolitik for indholdsleveringsnetværk
👥 Berørt: Besøgende på hjemmesiden
🤝 Formål: Optimering af vores service (for at kunne indlæse hjemmesiden hurtigere)
📓 Behandlede data: Data som f.eks. din IP-adresse
Du kan finde flere detaljer om dette nedenfor og i de individuelle databeskyttelsestekster.
📅 Opbevaringsperiode: I de fleste tilfælde opbevares dataene, indtil de ikke længere er nødvendige for at levere tjenesten.
⚖️ Retsgrundlag: Artikel 6(1)(a) GDPR (samtykke), Artikel 6(1)(f) GDPR (legitime interesser)

Hvad er et Content Delivery Network?

Vi bruger et såkaldt content delivery network på vores hjemmeside. For det meste kaldes et sådant netværk bare et CDN. Et CDN hjælper os med at indlæse vores hjemmeside hurtigt og problemfrit, uanset hvor du befinder dig. Dine personlige data vil også blive gemt, administreret og behandlet på serverne hos den anvendte CDN-udbyder. I det følgende vil vi gå i mere generelle detaljer om tjenesten og dens databehandling. Du kan finde detaljerede oplysninger om håndteringen af dine data i udbyderens respektive databeskyttelseserklæring.

Hvert Content Delivery Network (CDN) er et netværk af regionalt distribuerede servere, som alle er forbundet med hinanden via internettet. Indhold fra hjemmesider (især meget store filer) kan leveres hurtigt og problemfrit via dette netværk, selv under store spidsbelastninger. Til dette formål opretter CDN en kopi af vores hjemmeside på dine servere. Da disse servere er fordelt over hele verden, kan hjemmesiden leveres hurtigt. Dataoverførslen til din browser forkortes derfor betydeligt af CDN.

Hvorfor bruger vi et content delivery network til vores hjemmeside?

En hjemmeside, der loader hurtigt, er en del af vores service. Vi ved selvfølgelig, hvor irriterende det er, når en hjemmeside loader i sneglefart. For det meste mister man endda tålmodigheden og løber væk, før hjemmesiden er fuldt indlæst. Det vil vi selvfølgelig gerne undgå. Derfor er en hjemmeside, der loader hurtigt, en selvfølge for vores hjemmesidetilbud. Med et content delivery network indlæses vores hjemmeside meget hurtigere i din browser. Brug af CDN er især nyttigt, når du er i udlandet, fordi hjemmesiden leveres fra en server i nærheden af dig.

Hvilke data behandles?

Hvis du anmoder om en hjemmeside eller indholdet af en hjemmeside, og det er cached i et CDN, videresender CDN'et anmodningen til den server, der er tættest på dig, og den serverer indholdet. Content Delivery Networks er bygget til at downloade JavaScript-biblioteker og er hostet på npm- og github-servere. Alternativt kan WordPress-plugins også indlæses på de fleste CDN'er, hvis de er tilgængelige på WordPress.orgblive hostet. Din browser kan sende personlige data til det indholdsleveringsnetværk, vi bruger. Dette er data som IP-adresse, browsertype, browserversion, hvilken hjemmeside der indlæses eller tid og dato for sidebesøget. Disse data indsamles og gemmes også af CDN'et. Om der bruges cookies til at gemme data, afhænger af det anvendte netværk. Læs venligst databeskyttelsesteksterne for den respektive tjeneste.

Ret til at gøre indsigelse

Hvis du helt vil forhindre denne dataoverførsel, kan du installere en JavaScript-blokering (se f.eks, https://noscript.net/ ) på din pc. Naturligvis kan vores hjemmeside så ikke længere tilbyde den service, du er vant til (såsom hurtig indlæsningshastighed).

retsgrundlag

Hvis du har givet samtykke til brugen af et indholdsleveringsnetværk, er retsgrundlaget for den relevante databehandling dette samtykke. I henhold til Artikel 6, stk. 1 lit.

Vi har også en legitim interesse i at bruge et indholdsleveringsnetværk til at optimere vores onlinetjeneste og gøre den mere sikker. Det tilsvarende juridiske grundlag for dette er Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser) . Vi bruger dog kun værktøjet, hvis du har givet dit samtykke.

Du kan finde oplysninger om særlige Content Delivery Networks - hvis de er tilgængelige - i de følgende afsnit.

Cloudflares fortrolighedspolitik

Sammendrag af Cloudflares privatlivspolitik
👥 Berørte parter: Besøgende på hjemmesiden
🤝 Formål: Optimering af vores serviceydelse (for at få hjemmesiden til at indlæse hurtigere)
📓 Behandlede data: Data som IP-adresse, kontakt- og logoplysninger, sikkerhedsfingeraftryk og data om hjemmesidens ydeevne.
flere detaljer, se længere nede i denne privatlivspolitik.
📅 Opbevaringens varighed: Dataene opbevares normalt i mindre end 24 timer.
⚖️ Retsgrundlag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (samtykke), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser)

Hvad er Cloudflare?

Vi bruger Cloudflare fra Cloudflare, Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA) på denne hjemmeside for at gøre vores hjemmeside hurtigere og mere sikker. Cloudflare bruger cookies og behandler brugerdata. Cloudflare, Inc. er en amerikansk virksomhed, der tilbyder et content delivery network og forskellige sikkerhedstjenester. Disse tjenester er mellem brugeren og vores hostingudbyder. Hvad alt dette præcist betyder, vil vi forsøge at forklare mere detaljeret nedenfor.

Et Content Delivery Network (CDN), som det leveres af Cloudflare, er intet andet end et netværk af forbundne servere. Cloudflare har sådanne servere fordelt over hele verden for at bringe hjemmesider hurtigere til din skærm. Kort sagt laver Cloudflare kopier af vores hjemmeside og placerer dem på deres egne servere. Når du nu besøger vores hjemmeside, sørger et load balancing-system for, at de største dele af vores hjemmeside bliver leveret af den server, der hurtigst kan vise dig vores hjemmeside. Et CDN forkorter datatransmissionsruten til din browser betydeligt. Således leveres indholdet af vores hjemmeside ikke kun til dig af Cloudflare fra vores hosting-server, men fra servere over hele verden. Brugen af Cloudflare er især nyttig for brugere fra udlandet, da webstedet kan leveres fra en server i nærheden. Ud over den hurtige levering af hjemmesider tilbyder Cloudflare også forskellige sikkerhedstjenester såsom DDoS-beskyttelse eller firewall til webapplikationer.

Hvorfor bruger vi Cloudflare på vores hjemmeside?

Vi ønsker selvfølgelig at tilbyde dig den bedst mulige service med vores hjemmeside. Cloudflare hjælper os med at gøre vores hjemmeside hurtigere og mere sikker. Cloudflare tilbyder os både weboptimering og sikkerhedstjenester, såsom DDoS-beskyttelse og webfirewall. Dette omfatter en omvendt proxyog indholdsdistributionsnetværket (CDN). Cloudflare blokerer trusler og begrænser krænkende bots og crawlere, der spilder vores båndbredde og serverressourcer. Ved at gemme vores hjemmeside på lokale datacentre og blokere spam-software giver Cloudflare os mulighed for at reducere vores båndbreddeforbrug med ca. 60%. At levere indhold fra et lokalt datacenter og foretage weboptimering der reducerer den gennemsnitlige indlæsningstid for websider med omkring halvdelen. Ifølge Cloudflare kan indstillingen "I'm Under Attack Mode" bruges til at afbøde yderligere angreb ved at vise en JavaScript-beregningsopgave, der skal løses, før en bruger kan få adgang til en hjemmeside.

Hvilke data behandler Cloudflare?

Cloudflare videresender generelt kun data, der kontrolleres af webstedsoperatører. Indholdet bestemmes derfor ikke af Cloudflare, men altid af webstedsoperatøren selv. Derudover kan Cloudflare indsamle visse oplysninger om brugen af vores hjemmeside og behandle data, der er sendt af os, eller som Cloudflare har modtaget tilsvarende instruktioner om. I de fleste tilfælde modtager Cloudflare data som IP-adresse, kontakt- og logoplysninger, sikkerhedsfingeraftryk og data om hjemmesidens ydeevne. For eksempel hjælper logdata Cloudflare med at identificere nye trusler. På denne måde kan Cloudflare garantere et højt niveau af sikkerhedsbeskyttelse for vores hjemmeside. Cloudflare behandler disse data som en del af tjenesterne i overensstemmelse med gældende love. Dette omfatter naturligvis også den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Cloudflare arbejder også sammen med tredjeparter. Disse må kun behandle personlige data under ledelse af Cloudflare og i overensstemmelse med retningslinjerne for databeskyttelse og andre fortroligheds- og sikkerhedsforanstaltninger. Cloudflare videregiver ikke nogen personlige data uden vores udtrykkelige samtykke.

Hvor længe og hvor gemmes dataene?

Cloudflare gemmer primært dine oplysninger i USA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Cloudflare kan overføre og få adgang til de oplysninger, der er beskrevet ovenfor, fra hele verden. Generelt opbevarer Cloudflare data på brugerniveau for domæner i Free-, Pro- og Business-versionerne i mindre end 24 timer. For Enterprise-domæner, der har Cloudflare Logs (tidligere Enterprise LogShare eller ELS) aktiveret, kan data gemmes i op til 7 dage. Men hvis IP-adresser udløser sikkerhedsadvarsler hos Cloudflare, kan der være undtagelser fra de opbevaringsperioder, der er anført ovenfor.

Hvordan kan jeg slette mine data eller forhindre datalagring?

Cloudflare opbevarer kun datalogger, så længe det er nødvendigt, og disse data slettes i de fleste tilfælde igen inden for 24 timer. Cloudflare gemmer heller ikke nogen personlige data, såsom din IP-adresse. Der er dog oplysninger, som Cloudflare gemmer på ubestemt tid som en del af sine vedvarende logfiler for at forbedre Cloudflare Resolvers overordnede ydeevne og for at opdage eventuelle sikkerhedsrisici. Du kan læse præcis, hvilke permanente logfiler der gemmes på https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/ . Alle data, som Cloudflare indsamler (midlertidigt eller permanent), renses for alle personligt identificerbare oplysninger. Alle vedvarende logfiler anonymiseres også af Cloudflare.

Cloudflare angiver i deres privatlivspolitik, at de ikke er ansvarlige for det indhold, de modtager. Hvis du f.eks. spørger Cloudflare, om de kan opdatere eller slette dit indhold, henviser Cloudflare altid til os som webstedsoperatør. Du kan også helt forhindre Cloudflare i at indsamle og behandle dine data ved at deaktivere udførelsen af scriptkode i din browser eller ved at integrere en scriptblokering i din browser.

retsgrundlag

Hvis du har accepteret, at Cloudflare kan bruges, er det juridiske grundlag for den tilsvarende databehandling dette samtykke. I henhold til Artikel 6, stk. 1 lit.

Vi har også en legitim interesse i at bruge Cloudflare til at optimere vores onlinetjeneste og gøre den mere sikker. Det tilsvarende juridiske grundlag for dette er Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser) . Vi bruger dog kun Cloudflare, hvis du har givet dit samtykke.

Cloudflare behandler også data i bl.a. USA. Vi vil gerne påpege, at der ifølge EU-Domstolen i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsel til USA. Dette kan være forbundet med forskellige risici for databehandlingens lovlighed og sikkerhed.

Cloudflare bruger standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af EU-Kommissionen (= art. 46, stk. 2 og 3 i GDPR). Disse klausuler forpligter Cloudflare til at overholde EU's databeskyttelsesniveau ved behandling af relevante data uden for EU. Disse klausuler er baseret på en implementeringsbeslutning fra EU-Kommissionen. Du kan finde afgørelsen og klausulerne her: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de .

Flere oplysninger om databeskyttelse hos Cloudflare kan findes på https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

Oversigt over platform til administration af cookie-samtykke
👥 Berørt: Besøgende på hjemmesiden
🤝 Formål: At indhente og administrere samtykke til visse cookies og dermed brugen af visse værktøjer.
📓 Behandlede data: Data til administration af cookie-indstillingerne såsom IP-adresse, tidspunkt for samtykke, type samtykke, individuelle samtykker. Du kan finde flere detaljer om dette for det værktøj, der bruges i hvert tilfælde.
📅 Varighed af opbevaring: Afhænger af det anvendte værktøj, du skal være forberedt på perioder på flere år.
⚖️ Retsgrundlag: Artikel 6 (1) lit. a GDPR (samtykke), Artikel 6 (1) lit.f GDPR (legitime interesser)

Hvad er en Cookie Consent Management Platform?

Vi bruger Consent Management Platform (CMP) software på vores hjemmeside, som gør det lettere for os og dig at håndtere de scripts og cookies, der bruges, korrekt og sikkert. Softwaren opretter automatisk en cookie-popup, scanner og kontrollerer alle scripts og cookies, giver dig det cookie-samtykke, der kræves i henhold til databeskyttelsesloven, og hjælper os og dig med at holde styr på alle cookies. De fleste værktøjer til administration af cookie-samtykke identificerer og kategoriserer alle eksisterende cookies. Som besøgende på en hjemmeside bestemmer du selv, om og hvilke scripts og cookies du vil tillade eller ej. Følgende grafik viser forholdet mellem browser, webserver og CMP.

Oversigt over Consent Management Platform

Hvorfor bruger vi et værktøj til administration af cookies?

Vores mål er at tilbyde dig den bedst mulige gennemsigtighed inden for databeskyttelse. Det er vi også lovmæssigt forpligtet til. Vi ønsker at informere dig så godt som muligt om alle værktøjer og alle cookies, der kan gemme og behandle data fra dig. Det er også din ret at beslutte, hvilke cookies du vil acceptere, og hvilke du ikke vil acceptere. For at kunne give dig denne ret, skal vi først vide præcis, hvilke cookies der landede på vores hjemmeside i første omgang. Takket være et cookie-styringsværktøj, som regelmæssigt scanner hjemmesiden for alle eksisterende cookies, kender vi til alle cookies og kan give dig GDPR-kompatibel information om dem. Du kan derefter acceptere eller afvise cookies via samtykkesystemet.

Hvilke data behandles?

Som en del af vores cookiehåndteringsværktøj kan du selv administrere hver enkelt cookie og have fuld kontrol over lagring og behandling af dine data. Din samtykkeerklæring bliver gemt, så vi ikke behøver at spørge dig, hver gang du besøger vores hjemmeside, og vi kan også bevise dit samtykke, hvis det kræves af loven. Dette gemmes enten i en opt-in-cookie eller på en server. Afhængigt af udbyderen af cookie-styringsværktøjet varierer opbevaringsperioden for dit cookie-samtykke. Disse data (f.eks. pseudonymt bruger-ID, tidspunkt for samtykke, detaljerede oplysninger om cookiekategorier eller -værktøjer, browser, enhedsoplysninger) gemmes normalt i op til to år.

Varighed af databehandling

Vi vil informere dig nedenfor om varigheden af databehandlingen, hvis vi har yderligere oplysninger om dette. Generelt behandler vi kun personoplysninger, så længe det er absolut nødvendigt for at levere vores tjenester og produkter. Data, der er gemt i cookies, gemmes i forskellige tidsrum. Nogle cookies slettes allerede, når du forlader hjemmesiden, andre kan gemmes i din browser i flere år. Den nøjagtige varighed af databehandlingen afhænger af det anvendte værktøj, i de fleste tilfælde skal du være forberedt på en opbevaringsperiode på flere år. I de respektive databeskyttelseserklæringer fra de enkelte udbydere vil du normalt modtage præcise oplysninger om varigheden af databehandlingen.

Ret til at gøre indsigelse

Du har også ret til og mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til brugen af cookies til enhver tid. Det sker enten via vores cookie-administrationsværktøj eller via andre opt-out-funktioner. Du kan f.eks. også forhindre dataindsamling via cookies ved at administrere, deaktivere eller slette cookies i din browser.

Oplysninger om særlige værktøjer til håndtering af cookies, hvis de findes, kan findes i de følgende afsnit.

retsgrundlag

Hvis du accepterer cookies, vil dine personlige data blive behandlet og gemt via disse cookies. Hvis vi har lov til at bruge cookies med dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR), er dette samtykke også det juridiske grundlag for brugen af cookies eller behandlingen af dine data. For at kunne administrere samtykket til cookies og for at gøre det muligt for dig at give dit samtykke, anvendes en cookie consent management platform software. Brugen af denne software gør det muligt for os at drive hjemmesiden på en effektiv, juridisk kompatibel måde, hvilket repræsenterer en legitim interesse (artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR).

Introduktion til lyd og video

Sammendrag af fortrolighedspolitik for lyd og video
👥 Berørt: Besøgende på hjemmesiden
🤝 Formål: Optimering af vores service
📓 Behandlede data: Data som kontaktoplysninger, data om brugeradfærd, oplysninger om din enhed og din IP-adresse kan gemmes.
Flere detaljer kan findes nedenfor i de relevante databeskyttelsestekster.
📅 Varighed af opbevaring: Data gemmes generelt, så længe det er nødvendigt for formålet med tjenesten.
⚖️ Retsgrundlag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (samtykke), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser)

Hvad er lyd- og videoelementer?

Vi har inkluderet lyd- og videoelementer på vores hjemmeside, så du kan se videoer eller lytte til musik/podcasts direkte fra vores hjemmeside. Indholdet leveres af tjenesteudbydere. Alt indhold hentes derfor også fra udbydernes tilsvarende servere.

Det er integrerede funktionelle elementer i platforme som YouTube, Vimeo eller Spotify. Brugen af disse portaler er normalt gratis, men indhold kan også offentliggøres mod betaling. Ved hjælp af disse integrerede elementer kan du lytte til eller se det pågældende indhold via vores hjemmeside.

Hvis du bruger lyd- eller videoelementer på vores hjemmeside, kan dine personlige data også blive overført til tjenesteudbyderne, behandlet og gemt.

Hvorfor bruger vi lyd- og videoelementer på vores hjemmeside?

Selvfølgelig vil vi gerne give dig det bedste tilbud på vores hjemmeside. Og vi er klar over, at indhold ikke længere kun formidles i tekst og statiske billeder. I stedet for bare at give dig et link til en video, tilbyder vi dig lyd- og videoformater direkte på vores hjemmeside, som er underholdende eller informative, og ideelt set begge dele. Det udvider vores service og gør det lettere for dig at få adgang til interessant indhold. Så ud over vores tekster og billeder tilbyder vi også video- og/eller lydindhold.

Hvilke data gemmes af lyd- og videoelementer?

Når du besøger en side på vores websted, der f.eks. har en indlejret video, opretter din server forbindelse til tjenesteudbyderens server. Dine data vil også blive overført til tredjepartsudbyderen og gemt der. Nogle data indsamles og gemmes, uanset om du har en konto hos tredjeparten eller ej. Dette omfatter normalt din IP-adresse, browsertype, operativsystem og andre generelle oplysninger om din enhed. Desuden indsamler de fleste udbydere også oplysninger om din webaktivitet. Det omfatter sessionsvarighed, afvisningsprocent, hvilken knap du klikkede på, eller hvilken hjemmeside du brugte til at bruge tjenesten. Alle disse oplysninger gemmes normalt via cookies eller pixel tags (også kaldet web beacons). Pseudonymiserede data gemmes normalt i cookies i din browser. Du kan altid finde ud af præcis, hvilke data der gemmes og behandles i databeskyttelseserklæringen fra den respektive udbyder.

Varighed af databehandling

Du kan finde ud af nøjagtigt, hvor længe dataene gemmes på tredjepartsudbydernes servere enten nedenfor i databeskyttelsesteksten for det respektive værktøj eller i udbyderens databeskyttelseserklæring. I princippet behandles personoplysninger kun, så længe det er absolut nødvendigt for at levere vores tjenester eller produkter. Dette gælder normalt også for tredjepartsudbydere. I de fleste tilfælde kan du gå ud fra, at visse data vil blive gemt på tredjeparts servere i flere år. Data kan gemmes i forskellige tidsrum, især i cookies. Nogle cookies slettes allerede, når du forlader hjemmesiden, andre kan gemmes i din browser i flere år.

Ret til at gøre indsigelse

Du har også ret til og mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til brugen af cookies eller tredjepartsudbydere til enhver tid. Det sker enten via vores cookie-administrationsværktøj eller via andre opt-out-funktioner. Du kan f.eks. også forhindre dataindsamling via cookies ved at administrere, deaktivere eller slette cookies i din browser. Lovligheden af behandlingen op til tilbagekaldelsen forbliver upåvirket.

Da de integrerede lyd- og videofunktioner på vores hjemmeside normalt også bruger cookies, bør du også læse vores generelle databeskyttelseserklæring om cookies. Du kan finde flere oplysninger om håndtering og opbevaring af dine data i databeskyttelseserklæringerne fra de respektive tredjepartsudbydere.

retsgrundlag

Hvis du har accepteret, at dine data kan behandles og gemmes af integrerede lyd- og videoelementer, er dette samtykke det juridiske grundlag for databehandling (Artikel 6 (1) (a) GDPR) . I princippet vil dine data også blive gemt og behandlet på grundlag af vores legitime interesse (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR) i hurtig og effektiv kommunikation med dig eller andre kunder og forretningspartnere. Vi bruger dog kun de integrerede lyd- og videoelementer, hvis du har givet dit samtykke.

YouTubes privatlivspolitik

Resumé af YouTubes privatlivspolitik
👥 Berørt: Besøgende på hjemmesiden
🤝 Formål: Optimering af vores service
📓 Behandlede data: Data som kontaktoplysninger, data om brugeradfærd, oplysninger om din enhed og din IP-adresse kan gemmes.
Flere detaljer kan findes nedenfor i denne databeskyttelseserklæring.
📅 Varighed af opbevaring: Data gemmes generelt, så længe det er nødvendigt for formålet med tjenesten.
⚖️ Retsgrundlag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (samtykke), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser)

Hvad er YouTube?

Vi har indlejret YouTube-videoer på vores hjemmeside. Det giver os mulighed for at præsentere dig for interessante videoer direkte på vores side. YouTube er en videoportal, der siden 2006 har været et datterselskab af Google. Videoportalen drives af YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Hvis du åbner en side på vores websted, der har en indlejret YouTube-video, opretter din browser automatisk forbindelse til YouTube- eller Google-serverne. Forskellige data overføres (afhængigt af indstillingerne). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) er ansvarlig for al databehandling i Europa.

I det følgende vil vi gerne forklare dig mere detaljeret, hvilke data der behandles, hvorfor vi har integreret YouTube-videoer, og hvordan du kan administrere eller slette dine data.

På YouTube kan brugerne gratis se videoer, bedømme dem, kommentere dem og selv uploade dem. I løbet af de sidste par år er YouTube blevet en af de vigtigste sociale mediekanaler på verdensplan. For at vi kan vise videoer på vores hjemmeside, stiller YouTube en kodestump til rådighed, som vi har indlejret på vores hjemmeside.

Hvorfor bruger vi YouTube-videoer på vores hjemmeside?

YouTube er den videoplatform, der har flest besøgende og det bedste indhold. Vi bestræber os på at give dig den bedst mulige brugeroplevelse på vores hjemmeside. Og selvfølgelig må interessante videoer ikke mangle. Ved hjælp af vores indlejrede videoer giver vi dig yderligere nyttigt indhold ud over vores tekster og billeder. Desuden kan vores hjemmeside lettere findes på Googles søgemaskine takket være de indlejrede videoer. Selv om vi placerer reklamer via Google Ads, kan Google takket være de indsamlede data kun vise disse reklamer til folk, der er interesserede i vores tilbud.

Hvilke data gemmes af YouTube?

Så snart du besøger en af vores sider, der har en YouTube-video installeret, sætter YouTube mindst én cookie, der gemmer din IP-adresse og vores URL. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, kan YouTube for det meste bruge cookies til at forbinde dine interaktioner på vores hjemmeside med din profil. Dette omfatter data som sessionsvarighed, afvisningsprocent, omtrentlig placering, tekniske oplysninger som browsertype, skærmopløsning eller din internetudbyder. Andre data kan være kontaktoplysninger, eventuelle bedømmelser, deling af indhold via sociale medier eller tilføjelse af det til dine favoritter på YouTube.

Hvis du ikke er logget ind på en Google-konto eller en Youtube-konto, gemmer Google data med en unik identifikator, der er knyttet til din enhed, browser eller app. For eksempel bevares din foretrukne sprogindstilling. Men mange interaktionsdata kan ikke gemmes, fordi der sættes færre cookies.

I den følgende liste viser vi cookies, der blev sat i en test i browseren. På den ene side viser vi cookies, der er sat uden en registreret YouTube-konto. På den anden side viser vi cookies, der er sat med en logget ind-konto. Listen kan ikke gøre krav på at være komplet, fordi brugerdataene altid afhænger af interaktionerne på YouTube.

Navn: YSC
Værdi: b9-CV6ojI5Y111766445-1 Formål
: Denne cookie registrerer et unikt ID for at gemme statistik over den viste video.
Udløbsdato: efter afslutningen af sessionen

Navn: PREF
Værdi: f1=50000000 Formål
: Denne cookie registrerer også dit unikke ID. Google modtager statistik fra PREF om, hvordan du bruger YouTube-videoer på vores hjemmeside.
Udløbsdato: efter 8 måneder

Navn: GPS
Værdi: 1
Formål: Denne cookie registrerer dit unikke ID på mobile enheder for at spore GPS-placering.
Udløbsdato: efter 30 minutter

Navn: VISITOR_INFO1_LIVE
Værdi: 95Chz8bagyU Formål
: Denne cookie forsøger at estimere brugerens båndbredde på vores hjemmeside (med indbygget YouTube-video).
Udløbsdato: efter 8 måneder

Andre cookies, der sættes, når du er logget ind på din YouTube-konto:

Navn: APISID
Værdi: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111766445- Purpose
: Denne cookie bruges til at oprette en profil over dine interesser. Dataene bruges til personaliserede reklamer.
Udløbsdato: efter 2 år

Navn: SAMTYKKE
Værdi: YES+AT.de+20150628-20-0 Purpose
: Cookien gemmer status for en brugers samtykke til brugen af forskellige Google-tjenester. CONSENT bruges også til sikkerhed, til at kontrollere brugere og beskytte brugerdata mod uautoriserede angreb.
Udløbsdato: efter 19 år

Navn: HSID
Værdi: AcRwpgUik9Dveht0I Formål
: Denne cookie bruges til at oprette en profil over dine interesser. Disse data hjælper med at vise personlig reklame.
Udløbsdato: efter 2 år

Navn: LOGIN_INFO
Value: AFmmF2swRQIhALLl6aL... Formål
: Oplysninger om dine login-data gemmes i denne cookie.
Udløbsdato: efter 2 år

Navn: SAPISID
Værdi: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM Formål
: Denne cookie fungerer ved entydigt at identificere din browser og enhed. Den bruges til at oprette en profil over dine interesser.
Udløbsdato: efter 2 år

Navn: SID
Værdi: oQfNKjAsI111766445- Formål
: Denne cookie gemmer dit Google-konto-ID og dit sidste login-tidspunkt i en digitalt signeret og krypteret form.
Udløbsdato: efter 2 år

Navn: SIDCC
Værdi: AN0-TYuqub2JOcDTyL Formål
: Denne cookie gemmer oplysninger om, hvordan du bruger hjemmesiden, og hvilke reklamer du eventuelt har set, før du besøgte vores hjemmeside.
Udløbsdato: efter 3 måneder

Hvor længe og hvor gemmes dataene?

De data, som YouTube modtager fra dig og behandler, gemmes på Googles servere. De fleste af disse servere er placeret i USA. På https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de kan du se præcis, hvor Googles datacentre er placeret. Dine data er distribueret på serverne. Det betyder, at dataene kan hentes hurtigere og er bedre beskyttet mod manipulation.

Google gemmer de indsamlede data i forskellige tidsrum. Nogle data kan du til enhver tid slette, andre slettes automatisk efter en begrænset periode, og andre igen gemmes af Google i længere tid. Nogle data (såsom Mine aktivitetselementer, fotos eller dokumenter, produkter), der er gemt på din Google-konto, forbliver gemt, indtil du sletter dem. Selv hvis du ikke er logget ind på en Google-konto, kan du slette nogle data, der er knyttet til din enhed, browser eller app.

Hvordan kan jeg slette mine data eller forhindre datalagring?

I princippet kan du slette data i Google-kontoen manuelt. Med den automatiske sletning af placerings- og aktivitetsdata, der blev indført i 2019, gemmes oplysninger i enten 3 eller 18 måneder og slettes derefter, afhængigt af din beslutning.

Uanset om du har en Google-konto eller ej, kan du konfigurere din browser på en sådan måde, at Google-cookies slettes eller deaktiveres. Afhængigt af hvilken browser du bruger, fungerer dette på forskellige måder. Under afsnittet "Cookies" finder du de relevante links til de relevante instruktioner for de mest populære browsere.

Hvis du generelt ikke ønsker nogen cookies, kan du indstille din browser, så den altid informerer dig, når der skal sættes en cookie. Du kan beslutte for hver enkelt cookie, om du vil tillade den eller ej.

retsgrundlag

Hvis du har accepteret, at dine data kan behandles og gemmes af integrerede YouTube-elementer, er dette samtykke det juridiske grundlag for databehandling (Artikel 6 (1) (a) GDPR) . I princippet vil dine data også blive behandlet på grundlag af vores legitime interesse (art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR)gemmes og behandles i en hurtig og god kommunikation med dig eller andre kunder og forretningspartnere. Vi bruger dog kun de integrerede YouTube-elementer, hvis du har givet dit samtykke. YouTube sætter også cookies i din browser for at gemme data. Vi anbefaler derfor, at du læser vores databeskyttelseserklæring om cookies omhyggeligt og konsulterer databeskyttelseserklæringen eller cookiepolitikken for den relevante tjenesteudbyder.

YouTube behandler også data i bl.a. USA. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der ifølge EU-Domstolen i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsel til USA. Dette kan være forbundet med forskellige risici for databehandlingens lovlighed og sikkerhed.

YouTube bruger standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af EU-Kommissionen (= art. 46, stk. 2 og 3 i GDPR). Disse klausuler forpligter YouTube til at overholde EU's databeskyttelsesstandarder, når de behandler relevante data uden for EU. Disse klausuler er baseret på en implementeringsbeslutning fra EU-Kommissionen. Du kan finde afgørelsen og klausulerne her: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de .

Da YouTube er et datterselskab af Google, er der en fælles privatlivspolitik. Hvis du vil vide mere om, hvordan dine data håndteres, anbefaler vi databeskyttelseserklæringen på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

YouTube Subscribe Button Privatlivspolitik

Vi har installeret YouTube-abonnementsknappen på vores hjemmeside. Du kan normalt genkende knappen på det klassiske YouTube-logo. Logoet viser ordene "Subscribe" eller "YouTube" med hvide bogstaver på en rød baggrund og det hvide "Play"-symbol til venstre for det. Knappen kan dog også vises i et andet design.

Vores YouTube-kanal tilbyder dig altid sjove, interessante eller spændende videoer. Med den indbyggede "subscribe-knap" kan du abonnere på vores kanal direkte fra vores hjemmeside og behøver ikke at åbne YouTube-hjemmesiden separat. Vi ønsker at gøre det så nemt som muligt for dig at få adgang til vores omfattende indhold. Bemærk venligst, at dette giver YouTube mulighed for at gemme og behandle data fra dig.

Hvis du ser en indbygget abonnementsknap på vores hjemmeside, sætter YouTube ifølge Google mindst én cookie. Denne cookie gemmer din IP-adresse og vores URL. YouTube kan også finde ud af oplysninger om din browser, din omtrentlige placering og dit standardsprog på denne måde. I vores test blev følgende fire cookies sat, uden at du var logget ind på YouTube:

Navn: YSC
Værdi: b9-CV6ojI5111766445Y Formål
: Denne cookie registrerer et unikt ID for at gemme statistik over den viste video.
Udløbsdato: efter afslutningen af sessionen

Navn: PREF
Værdi: f1=50000000 Formål
: Denne cookie registrerer også dit unikke ID. Google modtager statistik fra PREF om, hvordan du bruger YouTube-videoer på vores hjemmeside.
Udløbsdato: efter 8 måneder

Navn: GPS
Værdi: 1
Formål: Denne cookie registrerer dit unikke ID på mobile enheder for at spore GPS-placering.
Udløbsdato: efter 30 minutter

Navn: VISITOR_INFO1_LIVE
Værdi: 11176644595Chz8bagyU Formål
: Denne cookie forsøger at estimere brugerens båndbredde på vores hjemmeside (med indbygget YouTube-video).
Udløbsdato: efter 8 måneder

Bemærk venligst: Disse cookies blev sat efter en test og kan ikke gøre krav på at være komplette.

Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, kan YouTube gemme mange af dine handlinger/interaktioner på vores hjemmeside ved hjælp af cookies og tildele dem til din YouTube-konto. Det giver YouTube oplysninger om, hvor længe du f.eks. surfer på vores hjemmeside, hvilken type browser du bruger, hvilken skærmopløsning du foretrækker, eller hvilke handlinger du foretager dig.

YouTube bruger på den ene side disse data til at forbedre sine egne tjenester og tilbud og på den anden side til at levere analyser og statistikker til annoncører (der bruger Google Ads).

Diverse introduktion

Diverse resumé af privatlivspolitik
👥 Registrerede personer: Besøgende på hjemmesiden
🤝 Formål: Forbedring af brugeroplevelsen
📓 Behandlede data: Hvilke data der behandles, afhænger i høj grad af de anvendte tjenester. Normalt er det en IP-adresse og/eller tekniske data. Du kan finde flere detaljer om dette under de respektive værktøjer, der bruges.
📅 Opbevaringens varighed: afhænger af de anvendte værktøjer.
⚖️ Retsgrundlag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (samtykke), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser)

Hvad er inkluderet under "Andet"?

Kategorien "Andet" omfatter de tjenester, der ikke passer ind i nogen af de ovenstående kategorier. Det er som regel forskellige plugins og integrerede elementer, der forbedrer vores hjemmeside. Som regel kommer disse funktioner fra tredjeparter og integreres i vores hjemmeside. Det er f.eks. websøgetjenester som Algolia Place, Giphy, Programmable Search Engine eller onlinetjenester til vejrdata som OpenWeather.

Hvorfor bruger vi andre tredjeparter?

Vi ønsker at tilbyde dig det bedste webtilbud i vores branche med vores hjemmeside. En hjemmeside har længe været mere end bare et visitkort for en virksomhed. Det er snarere et sted, der er designet til at hjælpe dig med at finde det, du leder efter. For at gøre vores hjemmeside endnu mere interessant og hjælpsom for dig, bruger vi forskellige tredjepartstjenester.

Hvilke data behandles?

Når der integreres elementer på vores hjemmeside, overføres din IP-adresse til den pågældende udbyder og gemmes og behandles der. Dette er nødvendigt, fordi indholdet ellers ikke vil blive sendt til din browser og ikke vil blive vist i overensstemmelse hermed. Det kan også ske, at tjenesteudbydere også bruger pixel tags eller web beacons. Det er små grafiske elementer på hjemmesider, som kan optage en logfil og lave analyser af denne fil. Med de modtagne oplysninger kan udbyderne forbedre deres egne markedsføringsforanstaltninger. Ud over pixel tags kan sådanne oplysninger (f.eks. hvilken knap du klikker på, eller hvornår du tilgår hvilken side) også gemmes i cookies. Ud over analysedata om din webadfærd kan der også gemmes tekniske oplysninger som din browsertype eller dit operativsystem. Nogle udbydere kan også linke de indhentede data til andre interne tjenester eller til tredjepartsudbydere. Hver udbyder håndterer dine data forskelligt. Vi anbefaler derfor, at du omhyggeligt læser databeskyttelseserklæringerne for de respektive tjenester. Vi bestræber os på kun at bruge tjenester, der håndterer spørgsmålet om databeskyttelse meget omhyggeligt. Vi anbefaler derfor, at du omhyggeligt læser databeskyttelseserklæringerne for de respektive tjenester. Vi bestræber os på kun at bruge tjenester, der håndterer spørgsmålet om databeskyttelse meget omhyggeligt. Vi anbefaler derfor, at du omhyggeligt læser databeskyttelseserklæringerne for de respektive tjenester. Vi bestræber os på kun at bruge tjenester, der håndterer spørgsmålet om databeskyttelse meget omhyggeligt.

Varighed af databehandling

Vi vil informere dig nedenfor om varigheden af databehandlingen, hvis vi har yderligere oplysninger om dette. Generelt behandler vi kun personoplysninger, så længe det er absolut nødvendigt for at levere vores tjenester og produkter.

retsgrundlag

Hvis vi beder om dit samtykke, og du også accepterer, at vi må bruge tjenesten, er dette det juridiske grundlag for behandlingen af dine data (artikel 6 (1) (a) GDPR). Ud over samtykke har vi en legitim interesse i at analysere adfærden hos besøgende på hjemmesiden og dermed forbedre vores tilbud teknisk og økonomisk. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR (legitime interesser). Vi bruger dog kun værktøjerne, hvis du har givet dit samtykke.

Oplysninger om specialværktøj, hvis det findes, findes i de følgende afsnit.

Font Awesome fortrolighedspolitik

Font Awesome Privatlivspolitik Resumé
👥 Berørt: Besøgende på hjemmesiden
🤝 Formål: Optimering af vores service
📓 Behandlede data: såsom IP-adresse og hvilke ikonfiler der indlæses
Flere detaljer kan findes nedenfor i denne privatlivspolitik.
📅 Varighed af opbevaring: Filer i identificerbar form gemmes i et par uger
⚖️ Retsgrundlag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (samtykke), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser)

Hvad er Font Awesome?

Vi bruger Font Awesome fra det amerikanske firma Fonticons (307 S. Main St., Suite 202, Bentonville, AR 72712, USA) på vores hjemmeside. Når du besøger en af vores hjemmesider, indlæses Font Awesome-webskrifttypen (specifikt ikoner) via Font Awesome Content Delivery Network (CDN). Teksterne eller skrifttyperne og ikonerne vises korrekt på alle enheder. I denne databeskyttelseserklæring går vi mere i detaljer med datalagring og databehandling af denne tjeneste.

Ikoner spiller en stadig vigtigere rolle på hjemmesider. Font Awesome er en webfont, der er specielt designet til webdesignere og webudviklere. Med Font Awesome kan ikoner for eksempel skaleres og farves efter ønske ved hjælp af stilarksproget CSS. De erstatter gamle billedikoner. Font Awesome CDN er den nemmeste måde at uploade ikoner eller skrifttyper til din hjemmeside på. Det eneste, vi skulle gøre, var at indlejre en lille kodelinje på vores hjemmeside.

Hvorfor bruger vi Font Awesome på vores hjemmeside?

Font Awesome gør det muligt at forberede indholdet på vores hjemmeside bedre. På den måde kan du bedre finde rundt på vores hjemmeside og lettere forstå indholdet. Med ikonerne kan du nogle gange endda erstatte hele ord og spare plads. Det er især nyttigt, når vi optimerer indhold specifikt til smartphones. Disse ikoner er indsat som HTML-kode i stedet for som et billede. Det giver os mulighed for at redigere ikonerne med CSS, præcis som vi vil. Samtidig forbedrer Font Awesome også vores indlæsningshastighed, fordi det kun er HTML-elementer og ikke ikonbilleder. Alle disse fordele hjælper os med at gøre hjemmesiden endnu klarere, friskere og hurtigere for dig.

Hvilke data gemmer Font Awesome?

Font Awesome Content Delivery Network (CDN) bruges til at indlæse ikoner og symboler. CDN'er er netværk af servere fordelt over hele verden, som gør det muligt hurtigt at indlæse filer lokalt. Så snart du åbner en af vores sider, bliver de tilsvarende ikoner leveret af Font Awesome.

For at webfontene kan indlæses, skal din browser etablere en forbindelse til Fonticons, Inc.s servere. Din IP-adresse vil blive genkendt. Font Awesome indsamler også data om, hvilke ikonfiler der downloades og hvornår. Tekniske data som din browserversion, skærmopløsning eller tidspunktet, hvor siden blev kaldt op, overføres også.

Disse data indsamles og gemmes af følgende årsager:

 • at optimere indholdsleveringsnetværk
 • at identificere og rette tekniske fejl
 • at beskytte CDN'er mod misbrug og angreb
 • at opkræve gebyrer fra Font Awesome Pro-kunder
 • at kende populariteten af ikoner
 • at vide, hvilken computer og software du bruger

Hvis din browser ikke tillader webfonts, vil en standardfont på din pc automatisk blive brugt. I henhold til vores nuværende viden sættes der ingen cookies. Vi er i kontakt med Font Awesomes privatlivsafdeling og giver dig besked, så snart vi finder ud af mere.

Hvor længe og hvor gemmes dataene?

Font Awesome gemmer også data om brugen af Content Delivery Network på servere i USA. CDN-serverne er dog placeret over hele verden og gemmer brugerdata, hvor du befinder dig. I en identificerbar form gemmes dataene normalt kun i et par uger. Aggregerede statistikker om brugen af CDN'erne kan også gemmes i længere tid. Personlige data er ikke inkluderet her.

Hvordan kan jeg slette mine data eller forhindre datalagring?

Så vidt vi ved, gemmer Font Awesome ikke nogen personlige data via indholdsleveringsnetværkene. Hvis du ikke ønsker, at data om de anvendte ikoner skal gemmes, vil du desværre ikke kunne besøge vores hjemmeside. Hvis din browser ikke tillader webfonte, vil ingen data blive overført eller gemt. I dette tilfælde bruges blot standardskrifttypen på din computer.

retsgrundlag

Hvis du har givet samtykke til brugen af Font Awesome, er retsgrundlaget for den tilsvarende databehandling dette samtykke. I henhold til Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR (samtykke) repræsenterer dette samtykke det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger, som det kan forekomme, når det indsamles af Font Awesome.

Vi har også en legitim interesse i at bruge Font Awesome til at optimere vores onlinetjeneste. Det tilsvarende juridiske grundlag for dette er Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser) . Vi bruger dog kun Font Awesome, hvis du har givet dit samtykke.

Vi vil gerne påpege, at der ifølge EU-Domstolen i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsel til USA. Databehandlingen foretages hovedsageligt af Font Awesome. Det kan betyde, at data ikke behandles og opbevares anonymt. Derudover kan amerikanske myndigheder have adgang til individuelle data. Det kan også ske, at disse data er knyttet til data fra andre Font Awesome-tjenester, hvor du har en brugerkonto.

Hvis du vil vide mere om Font Awesome, og hvordan de håndterer data, anbefaler vi databeskyttelseserklæringen på https://fontawesome.com/privacy og hjælpesiden på https://fontawesome.com/support .

Google Fonts fortrolighedspolitik

Resumé af Google Fonts' privatlivspolitik
👥 Berørt: Besøgende på hjemmesiden
🤝 Formål: Optimering af vores service
📓 Behandlede data: Data såsom IP-adresse og CSS- og skrifttypeanmodninger
Flere detaljer kan findes nedenfor i denne privatlivspolitik.
📅 Opbevaringsperiode: Fontfiler gemmes af Google i et år
⚖️ Juridisk grundlag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (samtykke), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser)

Hvad er Google Fonts?

Vi bruger Google Fonts på vores hjemmeside. Det er "Google-skrifttyper" fra Google Inc. Virksomheden Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) er ansvarlig for alle Google-tjenester i Europa.

Du behøver ikke at registrere dig eller angive en adgangskode for at bruge Google-skrifttyper. Desuden gemmes der ingen cookies i din browser. Filerne (CSS, skrifttyper/fonte) anmodes om via Google-domænerne fonts.googleapis.com og fonts.gstatic.com. Ifølge Google er anmodninger om CSS og skrifttyper helt adskilt fra alle andre Google-tjenester. Hvis du har en Google-konto, behøver du ikke bekymre dig om, at dine Google-kontodata bliver overført til Google, når du bruger Google Fonts. Google registrerer brugen af CSS (Cascading Style Sheets) og de anvendte skrifttyper og gemmer disse data sikkert. Hvordan datalagringen præcist ser ud, vil vi se på i detaljer.

Google Fonts (tidligere Google Web Fonts) er et katalog med over 800 skrifttyper, som Google stiller gratis til rådighed for sine brugere.

Mange af disse fonte er udgivet under SIL Open Font License, mens andre er udgivet under Apache License. Begge er gratis softwarelicenser.

Hvorfor bruger vi Google Fonts på vores hjemmeside?

Med Google Fonts kan vi bruge skrifttyper på vores egen hjemmeside og behøver ikke at uploade dem til vores egen server. Google Fonts er en vigtig komponent i at holde kvaliteten af vores hjemmeside høj. Alle Google-skrifttyper er automatisk optimeret til internettet, og det sparer datamængde og er en stor fordel, især til brug på mobile enheder. Når du besøger vores hjemmeside, sikrer den lille filstørrelse hurtige indlæsningstider. Desuden er Google Fonts sikre webfonts. Forskellige billedsyntesesystemer (rendering) i forskellige browsere, operativsystemer og mobile enheder kan føre til fejl. Sådanne fejl kan delvist forvrænge tekster eller hele hjemmesider. Takket være det hurtige Content Delivery Network (CDN) er der ingen problemer på tværs af platforme med Google Fonts. Google Fonts understøtter alle større browsere (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) og fungerer pålideligt på de fleste moderne mobile operativsystemer, herunder Android 2.2+ og iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Så vi bruger Google Fonts, så vi kan præsentere hele vores onlinetjeneste så smukt og ensartet som muligt.

Hvilke data gemmes af Google?

Når du besøger vores hjemmeside, genindlæses skrifttyperne via en Google-server. Dette eksterne opkald overfører data til Googles servere. På denne måde genkender Google også, at du eller din IP-adresse besøger vores hjemmeside. Google Fonts API blev designet til at reducere brugen, lagringen og indsamlingen af slutbrugerdata til det, der er nødvendigt for korrekt levering af skrifttyper. API står i øvrigt for "Application Programming Interface" og fungerer bl.a. som datatransmitter i softwarebranchen.

Google Fonts gemmer CSS og skrifttypeanmodninger sikkert på Google og er derfor beskyttet. De indsamlede brugstal giver Google mulighed for at bestemme, hvor godt de enkelte skrifttyper modtages. Google offentliggør resultaterne på interne analysesider, såsom Google Analytics. Google bruger også data fra sin egen webcrawler til at afgøre, hvilke hjemmesider der bruger Googles skrifttyper. Disse data offentliggøres i Google Fonts BigQuery-databasen. Iværksættere og udviklere bruger Googles webtjeneste BigQuery til at undersøge og flytte store mængder data.

Det skal dog bemærkes, at med hver Google Font-anmodning overføres oplysninger som sprogindstillinger, IP-adresse, browserversion, browserskærmopløsning og browsernavn automatisk til Googles servere. Hvorvidt disse data også gemmes, kan ikke klart fastslås eller er ikke klart kommunikeret af Google.

Hvor længe og hvor gemmes dataene?

Google gemmer anmodninger om CSS-aktiver i en dag på sine servere, som hovedsageligt er placeret uden for EU. Det gør det muligt for os at bruge skrifttyperne ved hjælp af et Google-stilark. Et stilark er en skabelon, som du kan bruge til at ændre designet eller skrifttypen på f.eks. en hjemmeside hurtigt og nemt.

Skriftfilerne gemmes af Google i et år. Google forfølger dermed målet om fundamentalt at forbedre indlæsningstiden for hjemmesider. Når millioner af hjemmesider henviser til de samme skrifttyper, caches de efter det første besøg og dukker straks op igen på alle andre hjemmesider, der besøges senere. Nogle gange opdaterer Google fontfiler for at reducere filstørrelsen, øge sprogdækningen og forbedre designet.

Hvordan kan jeg slette mine data eller forhindre datalagring?

De data, som Google gemmer i en dag eller et år, kan ikke bare slettes. Dataene overføres automatisk til Google, når siden åbnes. For at kunne slette disse data før tid, skal du kontakte Google Support på https://support.google.com/?hl=de&tid=111766445 . I dette tilfælde forhindrer du kun datalagring, hvis du ikke besøger vores websted.

I modsætning til andre webfonte giver Google os ubegrænset adgang til alle fonte. Så vi har ubegrænset adgang til et hav af skrifttyper og får dermed det bedste ud af vores hjemmeside. Du kan finde mere om Google Fonts og andre spørgsmål på https://developers.google.com/fonts/faq?tid=111766445 . Selvom Google tager fat på databeskyttelsesspørgsmål der, indeholder det ikke rigtig detaljerede oplysninger om datalagring. Det er relativt svært at få virkelig præcise oplysninger om lagrede data fra Google.

retsgrundlag

Hvis du har givet samtykke til brugen af Google Fonts, er retsgrundlaget for den tilsvarende databehandling dette samtykke. I henhold til Artikel 6, stk. 1 lit.

Vi har også en legitim interesse i at bruge Google Font til at optimere vores onlinetjeneste. Det tilsvarende juridiske grundlag for dette er Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser) . Vi bruger dog kun Google Fonts, hvis du har givet dit samtykke.

Google behandler også dine data i bl.a. USA. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der ifølge EU-Domstolen i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsel til USA. Dette kan være forbundet med forskellige risici for databehandlingens lovlighed og sikkerhed.

Som grundlag for databehandling af modtagere i tredjelande (uden for EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. især i USA) eller dataoverførsel dertil bruger Google såkaldte standardkontraktbestemmelser (= art. 46, stk. 2 og 3 DSGVO). Standardkontraktbestemmelser (SCC) er skabeloner, der stilles til rådighed af EU-kommissionen og skal sikre, at dine data også overholder europæiske databeskyttelsesstandarder, hvis de overføres til tredjelande (f.eks. USA) og opbevares der. Gennem disse klausuler forpligter Google sig til at overholde de europæiske databeskyttelsesstandarder, når de behandler dine relevante data, selvom dataene opbevares, behandles og administreres i USA. Disse klausuler er baseret på en implementeringsbeslutning fra EU-Kommissionen. Du kan bl.a. finde afgørelsen og de relevante standardkontraktbestemmelser her:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Google Ads' databehandlingsvilkår, som også svarer til standardkontraktbestemmelserne for Google Fonts, kan findes på https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Du kan også læse om, hvilke data Google indsamler, og hvad disse data bruges til på https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

WooCommerce Privatlivspolitik

Resumé af WooCommerce-fortrolighedspolitik
👥 Berørt: Besøgende på hjemmesiden
🤝 Formål: Optimering af vores service
📓 Behandlede data: Data som IP-adresse, browseroplysninger, standardsprogindstillinger, dato og klokkeslæt for webadgang.
Flere detaljer kan findes nedenfor i denne privatlivspolitik.
📅 Opbevaringsperiode: Serverlogfiler, tekniske data og din IP-adresse vil blive slettet efter ca. 30 dage.
⚖️ Juridisk grundlag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (samtykke), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser)

Hvad er WooCommerce?

Vi har integreret open source-shopsystemet WooCommerce som et plugin på vores hjemmeside. Dette WooCommerce-plugin er baseret på indholdsstyringssystemet WordPress, som er et datterselskab af Automattic Inc. (60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA). De implementerede funktioner sender, gemmer og behandler data til Automattic Inc. I denne databeskyttelseserklæring informerer vi dig om, hvilke data der er involveret, hvordan netværket bruger disse data, og hvordan du kan administrere eller forhindre datalagring.

WooCommerce er et online shop-system, der har været en del af WordPress-biblioteket siden 2011 og er specielt udviklet til WordPress-hjemmesider. Det er en open source e-handelsplatform, der kan tilpasses og er bygget på WordPress, og som også er blevet integreret i vores hjemmeside som et WordPress-plugin.

Hvorfor bruger vi WooCommerce på vores hjemmeside?

Vi bruger denne praktiske online shop-løsning til at kunne tilbyde dig vores fysiske eller digitale produkter eller tjenester på vores hjemmeside på den bedst mulige måde. Målet er at give dig enkel og let adgang til vores sortiment, så du hurtigt og nemt kan få de produkter, du ønsker. Med WooCommerce har vi fundet et godt plugin, som opfylder vores krav til en webshop.

Hvilke data gemmes af WooCommerce?

Oplysninger, som du aktivt indtaster i et tekstfelt i vores online shop, kan indsamles og gemmes af WooCommerce eller Automattic. Så hvis du registrerer dig hos os eller bestiller et produkt, kan Automattic indsamle, behandle og gemme disse data. Ud over e-mailadresse, navn eller adresse kan dette også være kreditkort- eller faktureringsoplysninger. Automattic kan efterfølgende bruge disse oplysninger til sine egne marketingkampagner.

Der er også oplysninger, som Automattic automatisk indsamler fra dig i såkaldte serverlogfiler:

 • IP-adresse
 • browseroplysninger
 • Standard sprogindstilling
 • Dato og klokkeslæt for webadgang

WooCommerce sætter også cookies i din browser og bruger teknologier som pixel tags (web beacons), f.eks. til klart at identificere dig som bruger og til at kunne tilbyde interessebaseret annoncering. WooCommerce bruger en række forskellige cookies, der indstilles afhængigt af brugerens handlinger. Det betyder, at hvis du f.eks. lægger et produkt i indkøbskurven, vil der blive sat en cookie, så produktet forbliver i indkøbskurven, hvis du forlader vores hjemmeside og kommer tilbage på et senere tidspunkt.

Her viser vi dig et eksempel på en liste over mulige cookies, der kan sættes af WooCommerce:

Navn: woocommerce_items_in_cart
Værdi: 1 Formål
: Cookien hjælper WooCommerce med at afgøre, hvornår indholdet i indkøbskurven ændres.
Udløbsdato: efter afslutningen af sessionen

Navn: woocommerce_cart_hash
Værdi: 447c84f810834056ab37cfe5ed27f204111766445-7 Purpose
: Denne cookie bruges også til at genkende og gemme ændringer i din indkøbskurv.
Udløbsdato: efter afslutningen af sessionen

Navn: wp_woocommerce_session_d9e29d251cf8a108a6482d9fe2ef34b6
Værdi: 1146%7C%7C1589034207%7C%7C95f8053ce0cea135bbce671043e740111766445-4aa Purpose
: Denne cookie indeholder en unik identifikator, så indkøbskurvens data også kan findes i databasen.
Udløbsdato: efter 2 dage

Hvor længe og hvor gemmes dataene?

Medmindre der er en juridisk forpligtelse til at opbevare data i en længere periode, vil WooCommerce slette dataene, når de ikke længere er nødvendige til deres egne formål, som de blev gemt til. For eksempel slettes serverlogfiler, der indeholder tekniske data om din browser og din IP-adresse, efter ca. 30 dage. Indtil da bruger Automattic dataene til at analysere trafikken på sine egne websteder (f.eks. alle WordPress-websteder) og til at løse eventuelle problemer. Dataene gemmes på Automattics amerikanske servere.

Hvordan kan jeg slette mine data eller forhindre datalagring?

Du har til enhver tid ret til at få adgang til dine personlige data og til at gøre indsigelse mod brugen og behandlingen af dine personlige data. Du kan også til enhver tid indgive en klage til en statslig tilsynsmyndighed.

I din browser har du også mulighed for individuelt at administrere, slette eller deaktivere cookies. Vær dog opmærksom på, at deaktivering eller sletning af cookies kan have en negativ indvirkning på funktionaliteten af vores WooCommerce-onlineshop. Afhængigt af hvilken browser du bruger, fungerer administrationen af cookies lidt forskelligt. Under afsnittet "Cookies" finder du de relevante links til de relevante instruktioner for de mest populære browsere.

retsgrundlag

Hvis du har givet samtykke til, at WooCommerce må anvendes, er retsgrundlaget for den tilsvarende databehandling dette samtykke. I henhold til Artikel 6, stk. 1 lit.

Vi har også en legitim interesse i at bruge WooCommerce til at optimere vores onlinetjeneste og præsentere den smukt for dig. Det tilsvarende juridiske grundlag for dette er Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser) . Vi bruger dog kun WooCommerce, hvis du har givet dit samtykke.

WooCommerce behandler også data i bl.a. USA. Vi vil gerne påpege, at der ifølge EU-Domstolen i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsel til USA. Dette kan være forbundet med forskellige risici for databehandlingens lovlighed og sikkerhed.

WooCommerce bruger standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af EU-Kommissionen (= art. 46, stk. 2 og 3 i GDPR). Disse klausuler forpligter WooCommerce til at overholde EU's databeskyttelsesniveau ved behandling af relevante data uden for EU. Disse klausuler er baseret på en implementeringsbeslutning fra EU-Kommissionen. Du kan finde afgørelsen og klausulerne her: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de .

Flere detaljer om privatlivspolitikken, og hvilke data der indsamles af WooCommerce og hvordan, kan findes på https://automattic.com/privacy/ og generelle oplysninger om WooCommerce på https://woocommerce.com/ .

Alle tekster er ophavsretligt beskyttet.

Kilde: Skabt med AdSimple's generator til databeskyttelse